Pac Elżbieta z d. Massalska

Kobieta data nieznana - data nieznana


Pokolenia:      Standartowe    |    Pionowo    |    Kompaktowe    |    Boks    |    Tekst    |    Rodowód    |    Media

Pokolenie: 1

 1. 1.  Pac Elżbieta z d. Massalska urodzony(a) data nieznana (córka Massalski książe Stanisław h. własnego oraz Massalska Izabella z d. Naruszewicz h. Wadwicz); zgon data nieznana.

  Inne wydarzenia:

  • II voto: Bielecka
  • III voto: Stankiewicz
  • Stan posiadania: Posag

  Elżbieta poślubił(a) Pac Bonifacy Teofil h. Gozdawa sty. 1669. Bonifacy urodzony(a) 1622; zgon 1678. [Arkusz rodzinny]

  Elżbieta poślubił(a) Bielecki Kazimierz Stanisław data nieznana. Kazimierz urodzony(a) data nieznana; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny]

  Elżbieta poślubił(a) Stankiewicz Stefan Kazimierz data nieznana. Stefan urodzony(a) data nieznana; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny]


Pokolenie: 2

 1. 2.  Massalski książe Stanisław h. własnego urodzony(a) 1630; zgon 1671.

  Inne wydarzenia:

  • Funkcje: Podkomorzy grodzieński.
  • Stopień wojskowy: Pułkownik wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Stanisław poślubił(a) Massalska Izabella z d. Naruszewicz h. Wadwicz data nieznana. Izabella urodzony(a) 1630; zgon 1682. [Arkusz rodzinny]


 2. 3.  Massalska Izabella z d. Naruszewicz h. Wadwicz urodzony(a) 1630; zgon 1682.
  Dzieci:
  1. 1. Pac Elżbieta z d. Massalska urodzony(a) data nieznana; zgon data nieznana.