Wszystkie media


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 3,322     » Tylko miniatury

    1 2 3 4 5 ... 67» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1

W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.

Tekst przysięgi
Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
 
 
2
'Kuryer Litewski nr 18<br>w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku.'<br>Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz
"Kuryer Litewski nr 18
w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku."
Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz

Grodno dnia 1 lutego
Zaproszone przez Towarzystwo Dobroczynności Grodzieńskie Szanowne damy, do zbierania w czasie Wielkiego Postu w roku przeszłym 1828, miłosiernych składek, na rzecz ubogich, pod opieką tegoż Towarzystwa utrzymujących się, po dopełnieniu przyjętego przez siebie obowiązku, wniosły pieniężne ofiary w porządku następującym w xięgę przychodu zapisane:
- (...)
- Franciszka z Laskowiczów Ważyńska czer. zł. 3, rubli sr. 180, kop. 35, rubli rss. 220 
 
3
1795 rok.<br>Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich
1795 rok.
Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich

 
 
4
1896 r.<br> Rysunek przedstawiający dwór Odyńców w Kumelanach i dwór Ważyńskich w Olanach.<br> Fot. 'Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi'.
1896 r.
Rysunek przedstawiający dwór Odyńców w Kumelanach i dwór Ważyńskich w Olanach.
Fot. "Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi".

 
 
5
<a href='http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/309'><font color='blue'>Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich</font></a>
Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 
 
6
<a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/759'><font color='blue'>Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
 
 
7
<a href='http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697'><font color='blue'>Dwór w Kosinie - stan obecny</font></a> Żródło: http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697 - FORUM STOWARZYSZENIA TRADYTOR
Dwór w Kosinie - stan obecny Żródło: http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697 - FORUM STOWARZYSZENIA TRADYTOR
 
 
8
<a href='http://kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/zgierz.html'><font color='blue'>Nieistniejący już drewniany kościółek w Zgierzu, pow. zgierski, woj. łódzkie
Nieistniejący już drewniany kościółek w Zgierzu, pow. zgierski, woj. łódzkie
 
 
9
<a href='http://mazowsze.hist.pl/40/fack_you_admin/838/2002/1292/2_191/31397/'><font color='blue'>Z żałobnej karty</font></a>
Z żałobnej karty
 
 
10
<a href='http://www.wazynska.com/photos/atlas_jablonowskiego_1773_r.pdf'>Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku</a>
Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku

Atlas powstał z inicjatywy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który poniósł także wydatki związane z jego opracowaniem. Dzieło uważane jest za pierwszy atlas ziem polskich.

Autor: Rizzi-Zannoni Giovanni Antonio (1736-1814); Jabłonowski Józef Aleksander(1711-1777.)Współtwórcy: Bourgoin Pierre. Ryt.; André Gaspard. Ryt.; Chalmandier Nicolas. Ryt.; Perrier J. Ryt.

Źródło:http://www.bibliotekacyfrowa.pl  

 
11
<a href='http://www.wilnoteka.lt/artykul/losy-dworku-w-wilkiszkach-dzieje-malarzy-i-powstancow'><font color='blue'>Losy dworku Wincentego Dmochowskiego w Wikliszkach</font></a>
Losy dworku Wincentego Dmochowskiego w Wikliszkach
 
 
12
<a href='http://www.wyszki.pl/o-gminie/historia-gminy-wyszki/historia-wsi/historia-powstania-wsi-warpechy-stare.html'><font color='blue'>Historia powstania wsi Warpechy Stare, woj. podlaskie</font></a>
Historia powstania wsi Warpechy Stare, woj. podlaskie
 
 
13
<a href='http://www.wyszki.pl/o-gminie/historia-gminy-wyszki/historia-wsi/historia-powstania-wsi-wyszki.html'><font color='blue'>Historia powstania wsi Wyszki woj. podlaskie</font></a>
Historia powstania wsi Wyszki woj. podlaskie
 
 
14
<a href='https://archibial.pl/czas/arch38/art/oszmiana.htm'><font color='blue'>Historia kościółka św. Trójcy w Oszmianie na Białorusi, okręg grodzieński</font></a>
Historia kościółka św. Trójcy w Oszmianie na Białorusi, okręg grodzieński
 
 
15
<a href='https://docplayer.pl/2199321-Wspomnienia-wydal-i-opracowal-ks-ludwik-krolik.html'><font color='blue'>Kronika ks. Michała Woźniaka - proboszcza parafii Chojnata</font></i></a>
Kronika ks. Michała Woźniaka - proboszcza parafii Chojnata

W latach 1911 – 1921 posługę w chojnackim kościele sprawował ksiądz Michał Woźniak. Zachowała się "Kronika", którą pisał podczas swego duszpasterstwa. Znajdziemy w niej opis działań wojennych w latach 1914 – 1918 oraz ciekawostki z życia wsi i jej mieszkańców. 
 
16
<a href='https://docplayer.pl/48267507-Geneza-powstania-kolonii-schrottersdorf-kolonia-schrottersdorf-maszewo-chelpowo-biala-i-powsino.html'><font color='blue'>Geneza powstania Kolonii Schröttersdorf - Maszewo, Chelpowo, Biała i<b> 
Powsino</b></font></a>
Geneza powstania Kolonii Schröttersdorf - Maszewo, Chelpowo, Biała i Powsino
 
 
17
<a href='https://drohiczynska.pl/parafie/wyszki-parafia-swietego-andrzeja-apostola/#rys-historyczny'><font color='blue'>Historia parafii św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, woj. podlaskie</font></a>
Historia parafii św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, woj. podlaskie
 
 
18
<a href='https://lodz.travel/turystyka/co-zobaczyc/wielokulturowa-lodz/najstarszy-lodzki-kosciol/'><font color='blue'>Kościółek pw. Wniebowstąpienia NMP (obecnie św. Józefa) w Łodzi</font></a>
Kościółek pw. Wniebowstąpienia NMP (obecnie św. Józefa) w Łodzi
 
 
19
<a href='https://mojchorzow.pl/p,s,historia_dzielnicy_centrum_krolewska_huta.html'><font color='blue'>Królewska Huta - historia</font></a><br><a href='https://polska-org.pl/8179395,foto.html'><font color='blue'>Królewska Huta - stare zdjęcia</font></a><br>
Królewska Huta - historia
Królewska Huta - stare zdjęcia

 
 
20
<a href='https://przegladbaltycki.pl/6256,pamiec-ludzka-krucha-dawne-cmentarze-ewangelickie-wilnie.html'><font color='blue'>Cmentarz ewangelicki w Wilnie - historia</font></a>
Cmentarz ewangelicki w Wilnie - historia
 
 
21
<a href='https://www.encyklopediateatru.pl/osoby/16473/wlodzimierz-smieszko'><font color='blue'>Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego</font></a>
Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego
 
 
22
<a href='https://www.facebook.com/podzielsiehistoria.feniks/photos/ms.c.eJw9ycEJACAMA8CNxDRpo~;svJlj0eZwjPY1SABSG22rz2ymV63nd5z6VvAy1.bps.a.691362684312456/725707164211341'><font color='blue'>Wizualizacja dworu w Kosinie</font></a> Żródło: https://www.podzielsiehistoria.pl/
Wizualizacja dworu w Kosinie Żródło: https://www.podzielsiehistoria.pl/
 
 
23
<i><big><font color='maroon'>Zabytkowy kościół w Drobinie. Autor: Radosław Sobik<small> (www.radoslawsobik.pl/wirtualny_drobin.html)</small></font></big></i>
Zabytkowy kościół w Drobinie. Autor: Radosław Sobik (www.radoslawsobik.pl/wirtualny_drobin.html)

Kolejna porcja panoram sferycznych. Tym razem chciałbym zaprosić do Drobina (woj. mazowieckie) a dokładnie do wnętrza kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Witualna wycieczka Oglądaj - piękna panorama sferyczna

Parafia powstała w XIII lub na początku XIV w. Z 1333 r. pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa o Hermanie, kanoniku płockim i plebanie drobińskim. 1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald.

Gotycki kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa z II połowy XV w a dokładnie prezentowany w wirtualne wycieczce murowany kościół wybudowano z fundacji Ninogniewa I Kryskiego, wojewody płockiego na początku drugiej połowy XV w. Ukończono ją po 1477 r. staraniem Ninogniewa II Kryskiego, późniejszego wojewody płockiego. W 1536 r. w wyniku pożaru kościół uległ zniszczeniu. Odbudowany został staraniem Pawła Kryskiego przed 1543 r.

We wnętrzu na uwagę zasługują: chrzcielnica barokowa z pierwszej połowy XVIII w., a także dwa monumentalne nagrobki umieszczone w prezbiterium: nagrobek Pawła, Anny i Wojciecha Kryskich, wykonany w latach 1572-1576 oraz nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich, wykonany w latach 1609-1613. Te znakomite późnorenesansowe nagrobki Kryskich zaprojektował i wykonał warsztat pińczowski Santi Gucci Fiorentino 1572-1576, nawiązujące do grobowców Medyceuszy w kościele San Lorenzo we Florencji.

 
 
24
<i><big><font color='maroon'>Ćwierciakiewiczowa Lucyna</font></big></i>
Ćwierciakiewiczowa Lucyna

Lucyna Ćwierciakiewiczowa we wspomnieniach Józefa Galewskiego

 
 
25
Adnotacja
Adnotacja
Pytel Kierska Jadwiga Helena 
 
26
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Amelii Warzyńskiej vel Ważyńskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Amelii Warzyńskiej vel Ważyńskiej
 
 
27
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Popielarskiego:
Antoni Popielarski zawarł związek małżeński z Kazimierą Sześniakówną dnia 18 Maja 1919 roku w kościele Wólka Mławska
Pisarz hipoteczny (podpis nieczytelny) 
 
28
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Wiktora<br>Ważyński Antoni Wiktor i Józefa Fitzner
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Wiktora
Ważyński Antoni Wiktor i Józefa Fitzner

 
 
29
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
 
 
30
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
 
 
31
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Franciszka Ważynskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Franciszka Ważynskiego
 
 
32
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Genowefy Bączek
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Genowefy Bączek
 
 
33
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Kirpszy
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Kirpszy
 
 
34
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Popielarskiego
 
 
35
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Józefy Jurkiewicz:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Józefy Jurkiewicz:
Józefa Jurkiewicz 22 sierpnia/ 4 września tysiąc dziewięćset dziesiątego roku w kościele parafialnym w Grudusku zawarła związek małżeński ze Stanisławem Bernaszewiczem.
Sekretarz Hipoteczny (podpis nieczytelny) 
 
36
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Kazimiery Sawickiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Kazimiery Sawickiej
 
 
37
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Popielarskiego
 
 
38
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Popielarskiego
 
 
39
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Warzyńskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Warzyńskiego
 
 
40
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Ważyńskiego Mirosława Edmunda
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Ważyńskiego Mirosława Edmunda
 
 
41
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wiktora Bolesława Urbanowskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wiktora Bolesława Urbanowskiego
 
 
42
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Józefa Ważyńskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Józefa Ważyńskiego:
Wymieniony(a) w powyższym akcie Warzyński Józef zmarł(a) dn. 6.12.1974 w Płońsku
USC Płońsk akt zgonu Nr 218/74
Nowe-Miasto, dnia 13.01.1975 r
Kier. USC (podpis nieczytelny) 
 
43
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Sadowskiego Czesława:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Sadowskiego Czesława:
Czesław Sadowski, kawaler, lat 18 syn Franciszka i Józefy z Matysiaków zawarł związek małżeński w kościele Dzierzgowskim dnia 20 Października 1918 roku z Stanisławą Popielarską, panną, - co tu zapisano na skutek zawiadomienia Proboszcza par. Dzierzgowo za N=39.
W adnotacji zaistniał błąd. Czesław Sadowski poślubił Popielarską Czesławę, a nie jak zapisano - Stanisławę 
 
44
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Sadowskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Sadowskiego:
Wacław Sadowski, kawaler, syn Franciszka i Józefy z Matysiaków zawarł związek małżeński w kościele Dzierzgowskim d. 21 Września 1918 r. z Henryką Łazicką panną, - co tu zapisano na skutek zawiadomienia Proboszcza par. Dzierzgowo za N=34.-
P.o Pisarza Hipotecznego pow. Przasnyskiego, A. Raliniewicz Notariusz 
 
45
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wincentego Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wincentego Popielarskiego:
Wincenty Popielarski zawarł związek małżeński w Dzierzgowie dnia 28/V.1928 r. z Janiną Bruzdzińską/ Zawiadomienie Proboszcza parafi Dzierzgowo z dnia 28 lipca 1928 r. za N;51 
 
46
Adnotacja na marginesie aktu ślubu Stanisława Bernaszewicza:
Adnotacja na marginesie aktu ślubu Stanisława Bernaszewicza:
Na postanowienie Sądy Powiatowego w Ciechanowie z dnia 3.XII.53 r. Sygn. akt Nr 565/53 rok Biernaszewicz, nosi nazwisko "Bernaszewicz"
10.II.54 St. Szydłowicz
Urzędnik Stanu Cywilnego 
 
47
Adnotacja o zgonie Anny Ważyńskiej z domu Żebrowskiej
Adnotacja o zgonie Anny Ważyńskiej z domu Żebrowskiej
 
 
48
Adnotacja o zgonie Licińskiej z domu Ważyńskiej Marianny
Adnotacja o zgonie Licińskiej z domu Ważyńskiej Marianny
 
 
49
Adnotacja o zgonie Tadeusza Żebrowskiego
Adnotacja o zgonie Tadeusza Żebrowskiego
 
 
50
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza

Dnia 21. II. 1933 r.w kościele rzeszańskim został pobłogosławiony związek małżeński Bronisława Pradziadowicza ze Stanisławą Hermanowicz.
Podpis księdza nieczytelny 
 

    1 2 3 4 5 ... 67» Dalej»