Wszystkie media


Wyniki 101 do 150 z 2,861     » Tylko miniatury

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 58» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
101
Akt chrztu<br>Brudzińska Antonina
Akt chrztu
Brudzińska Antonina

 
 
102
Akt chrztu<br>Brudzińska Barbara Magdalena
Akt chrztu
Brudzińska Barbara Magdalena

 
 
103
Akt chrztu<br>Brudzińska Brygida
Akt chrztu
Brudzińska Brygida

 
 
104
Akt chrztu<br>Brudzińska Domicela
Akt chrztu
Brudzińska Domicela

 
 
105
Akt chrztu<br>Brudzińska Eleonora
Akt chrztu
Brudzińska Eleonora

 
 
106
Akt chrztu<br>Brudzinska Ewa Teodora
Akt chrztu
Brudzinska Ewa Teodora

 
 
107
Akt chrztu<br>Brudzińska Honorata
Akt chrztu
Brudzińska Honorata

 
 
108
Akt chrztu<br>Brudzińska Józefa Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Józefa Maryanna

 
 
109
Akt chrztu<br>Brudzińska Katarzyna
Akt chrztu
Brudzińska Katarzyna

 
 
110
Akt chrztu<br>Brudzińska Marianna
Akt chrztu
Brudzińska Marianna

 
 
111
Akt chrztu<br>Brudzińska Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Maryanna

 
 
112
Akt chrztu<br>Brudzińska Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Maryanna

 
 
113
Akt chrztu<br>Brudzińska Michalina
Akt chrztu
Brudzińska Michalina

 
 
114
Akt chrztu<br>Brudzińska Paulina Joanna
Akt chrztu
Brudzińska Paulina Joanna

 
 
115
Akt chrztu<br>Brudziński Antoni
Akt chrztu
Brudziński AntoniPisownia jak w oryginale
18. Praga. Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Czwartego Dnia Dwudziestego Miesiąca Czerwca ogodzinie Dwunastey w południe. Przed Nami Proboszczem Blichowskim sprawującym Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Woiewodztwie i Obwodzie Płockim, stawił się Szlachetny Dominik Brudziński Dziedzic Części liczący Lat Czterdzieści dziewięc w Pradze zamieszkały, i okazał nam dziecie płci Męzkiey które Urodziłosię w domu iego pod numerem Dziewiętnastym na dniu Ośmnastym Miesiąca i Roku biezących ogodzinie Ośmey wieczorem, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z niego i Szlachetney Agnieszki Słomkowskiey liczącey Lat Trzydzieści iego Małzonki, i ze zyceniem iego iest nadać mu Jmie Antoni.Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Urodzonych Mateusza Wolińskiego Słuzącego i zamieszkałego w Pradze liczącego Lat Dwadzieścia Siedm, i Walentego Szulborskiego Dziedzica Części zamieszkałego w Pradze liczącego Lat Pięcdziesiąt Siedm obydwóch Sąsiadów. Poczem Akt ninieyszy po przeczytaniu onego stawaiącym pisac nie umieiącym podpisaliśmy . Ksiądz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
 
116
Akt chrztu<br>Brudziński Antoni
Akt chrztu
Brudziński Antoni

 
 
117
Akt chrztu<br>Brudziński Antoni Woyciech
Akt chrztu
Brudziński Antoni Woyciech

 
 
118
Akt chrztu<br>Brudziński Benedykt
Akt chrztu
Brudziński Benedykt

 
 
119
Akt chrztu<br>Brudziński Felix Józef
Akt chrztu
Brudziński Felix Józef

 
 
120
Akt chrztu<br>Brudziński Franciszek Leonard
Akt chrztu
Brudziński Franciszek Leonard

 
 
121
Akt chrztu<br>Brudziński Ignacy Wincenty
Akt chrztu
Brudziński Ignacy Wincenty

 
 
122
Akt chrztu<br>Brudziński Jakub
Akt chrztu
Brudziński Jakub

 
 
123
Akt chrztu<br>Brudziński Jakub
Akt chrztu
Brudziński Jakub

 
 
124
Akt chrztu<br>Brudziński Jan Adam
Akt chrztu
Brudziński Jan Adam

 
 
125
Akt chrztu<br>Brudziński Józef
Akt chrztu
Brudziński Józef

 
 
126
Akt chrztu<br>Brudziński Julian
Akt chrztu
Brudziński Julian

 
 
127
Akt chrztu<br>Brudziński Klemens
Akt chrztu
Brudziński Klemens

 
 
128
Akt chrztu<br>Brudziński Leon
Akt chrztu
Brudziński Leon

 
 
129
Akt chrztu<br>Brudziński Ludwik Bernard
Akt chrztu
Brudziński Ludwik Bernard

 
 
130
Akt chrztu<br>Brudziński Piotr
Akt chrztu
Brudziński Piotr

 
 
131
Akt chrztu<br>Brudziński Seweryn
Akt chrztu
Brudziński Seweryn

 
 
132
Akt chrztu<br>Brudziński Stanisław
Akt chrztu
Brudziński Stanisław

 
 
133
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz
Akt chrztu
Brudziński Tomasz

 
 
134
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz
Akt chrztu
Brudziński Tomasz

 
 
135
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz Mikołaj
Akt chrztu
Brudziński Tomasz Mikołaj

 
 
136
Akt chrztu<br>Brudziński Walenty Julian
Akt chrztu
Brudziński Walenty Julian

 
 
137
Akt chrztu<br>Brudziński Wojciech
Akt chrztu
Brudziński Wojciech

 
 
138
Akt chrztu<br>Brudziński Wojciech
Akt chrztu
Brudziński Wojciech

 
 
139
Akt chrztu<br>Brudziński Wojciech
Akt chrztu
Brudziński Wojciech

 
 
140
Akt chrztu<br>Brudzyńska Felixa
Akt chrztu
Brudzyńska Felixa

 
 
141
Akt chrztu<br>Brudzyńska Florentyna
Akt chrztu
Brudzyńska Florentyna

 
 
142
Akt chrztu<br>Brudzyńska Katarzyna
Akt chrztu
Brudzyńska Katarzyna

 
 
143
Akt chrztu<br>Brzozowska Antonina
Akt chrztu
Brzozowska Antonina

 
 
144
Akt chrztu<br>Brzozowski Antoni
Akt chrztu
Brzozowski Antoni

 
 
145
Akt chrztu<br>Brzozowski Józef
Akt chrztu
Brzozowski Józef

 
 
146
Akt chrztu<br>Brzozowski Marcelli - dziecko podrzucone
Akt chrztu
Brzozowski Marcelli - dziecko podrzucone


Pisownia jak w oryginale
22
Ruda
Działo się w mieście Wiskitkach dnia dwudziestego pierwszego Stycznia Tysiąc ośmset sześćdziesiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Piotr Brzozowski Excentryk Kolei żelaznej lat trzydziesci dziewięc liczący w Rudzie zamieszkały żonaty, w obecności Józefa Miastowskiego lat dwadzieścia ośm i Macieja Bulińskiego lat dwadziescia dziewięć mających służących w Rudzie Guzowskiej zamieszkałych i oświadczył że dnia szesnastego Stycznia roku bieżącego o godzinie siódmej wieczor wchodząc do domu znalazł w sieni podrzucone dziecko, obwinięte w szmaty i skórkę jagnięcą, opasane starą chustką, na głowie miał białe płótno okryte watą. Przy dziecku tem nie znalazł stawający żadnych przedmiotów i żadnego sladu, ani pisma, z którego by można powziąść wiadomość, kiedy się urodziło i czyli oraz kiedy było chrzczone, a nadto niewiadomo mu, jak oświadcza, z kogo toże dziecko spłodzone zostało. Obejrzawszy toż dziecię uznaliśmy, iż jest płci męzkiej około czternascie dni mające, oczu niebieskich, znaków żadnych szczególnych ani na dziecku, ani jego ubraniu wyżej opisanem niewidzieliśmy. Przeto dziecięciu temu na chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym warunkowo odbytym, nadane zostało imię Marcelli, rodzicami chrzestnemi byli Edward Fibich i Maryanna Prochaska. Dziecię powyższe poruczone zostało na własne żądanie Edwardowi Fibich, który je swym kosztem zobowiązał się wychowywać i zabiera je w ubraniu w jakim znalezione zostało. Po czem Akt ten stawającemu i swiadkom wszystkim niepiszącym odczytany, przez Nas tylko podpisany został.-
Xiądz Ignacy Kisielewski

Każdy, kto znalazł dziecko porzucone miał obowiązek oddać je duchownemu, przełożonemu którejkolwiek parafii. Duchowny, jako urzędnik stanu cywilnego, zapisywał w przytomności dwóch świadków akt urodzenia i nadawał dziecku imię i nazwisko. Od pomysłowości kapłana zależało, czy będzie to nazwisko osoby, która niemowlę znalazła, dzień tygodnia, miesiąca, a może miejsca znalezienia niemowlęcia. W tym przypadku dziecko otrzymało nazwisko osoby, której zostało podrzucone (księga urodzeń parafii Wiskitki, rok 1860, akt nr 22 – Brzozowski Marcelli). Być może, prawny opiekun dokonał zmiany nazwiska z "Brzozowski" na "Fibich", ale tego nie wiemy.
Źródło: Dziennik Zarządu Miasta Łodzi (strona 36)

 
 
147
Akt chrztu<br>Brzozowski Władysław Feliks
Akt chrztu
Brzozowski Władysław Feliks

 
 
148
Akt chrztu<br>Butkiewicz Aniela Teofila
Akt chrztu
Butkiewicz Aniela Teofila

 
 
149
Akt chrztu<br>Butkiewicz Antonina
Akt chrztu
Butkiewicz Antonina

 
 
150
Akt chrztu<br>Butkiewicz Filip
Akt chrztu
Butkiewicz Filip

 
 

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 58» Dalej»