Wszystkie media


Wyniki 101 do 150 z 2,215     » Tylko miniatury    » Pokaz slajdów

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 45» Dalej»

   Miniatura   Opis   Link do 
101
Akt chrztu<br>Brudzińska Paulina Joanna
Akt chrztu
Brudzińska Paulina Joanna

 
 
102
Akt chrztu<br>Brudziński Antoni Woyciech
Akt chrztu
Brudziński Antoni Woyciech

 
 
103
Akt chrztu<br>Brudziński Benedykt
Akt chrztu
Brudziński Benedykt


Pisownia oryginalna

Akta Urodzenia Rok 1855


Praga. Działo się w Blichowie dnia dwudziestego Grudnia Tysiąc osmset pięcdziesiątego Siodmego Roku pierwszego Stycznia Tysiąc osmset pięcdziesiątego osmego Roku ogodzinie pierwszej popołudniu. Stawił się Jgnacy Brudziński gospodarz lat trzydzieści pięc liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Jozefa Brudzińskiego lat czterdzieści osm i Stanisława Brudzińskiego lat trzydzieści Sześć liczących obydwoch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecie płci męzkiej urodzone w Pradze dnia dwudziestego czwartego Grudnia Tysiąc osmset pięcdziesiątego siodmego Roku ogodzinie Szostej wieczorem ziego małzonki Julianny z Wazyńskich lat trzydzieści pięc liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane został Jmie Benedykt. Rodzicami Chrzestnemi byli Walenty Slepowronski i Urszula Wazynska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrazone pisać nie umieją.

X Piotr Potulski Komendarz Blichowski
Utrzymujące Akta Metryczno Cywilne

 
 
104
Akt chrztu<br>Brudziński Felix Józef
Akt chrztu
Brudziński Felix Józef

 
 
105
Akt chrztu<br>Brudziński Franciszek Leonard
Akt chrztu
Brudziński Franciszek Leonard


Pisownia jak w oryginale
28. Roku Tysiącznego Osmsetnego Osmnastego Dnia Dwudziestego Drugiego Miesiąca Lutego ogodzinie Pierwszey po południu. Przed Nami Proboszczem Blichowskim sprawuiącym Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Woiewodztwie i Obwodzie Płockim. Stawił się Szlachetny Dominik Brudziński Gospodarz liczący Lat Czterdzieści w Pradze zamieszkały i okazał Nam dziecie Płci Męzkiey, które Urodziło się w Domu Jego pod Numerem Osmym na Dniu Dziewietnastym Miesiąca i Roku biezących wieczorem ogodzinie Dziesiatey, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Szlachetny Agnieszki Słomkowskiey liczącey Lat Dwadzieścia Cztery Jego Małzonki i że zyczeniem Jego iest nadac mu Jmie Franciszek Leonard. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Szlachetnych Mateusza Sąchockiego liczącego Lat Trzydzieści Jeden Wyrobnika i Leona Słomkowskiego Gospodarza liczącego Lat Dwadzieścia osm obydwóch Sąsiadów w Pradze zamieszkałych. Poczym Akt ninieyszy po przeczytaniu onego Stawaiącym pisac nieumieiącym podpisalismy.
Xiadz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski Sprawuiący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
 
106
Akt chrztu<br>Brudziński Ignacy Wincenty
Akt chrztu
Brudziński Ignacy Wincenty

 
 
107
Akt chrztu<br>Brudziński Jan Adam
Akt chrztu
Brudziński Jan Adam

 
 
108
Akt chrztu<br>Brudziński Józef
Akt chrztu
Brudziński Józef

 
 
109
Akt chrztu<br>Brudziński Leon
Akt chrztu
Brudziński Leon

 
 
110
Akt chrztu<br>Brudziński Piotr
Akt chrztu
Brudziński Piotr

 
 
111
Akt chrztu<br>Brudziński Seweryn
Akt chrztu
Brudziński Seweryn

 
 
112
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz
Akt chrztu
Brudziński Tomasz

 
 
113
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz
Akt chrztu
Brudziński Tomasz

 
 
114
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz Mikołaj
Akt chrztu
Brudziński Tomasz Mikołaj


Pisownia oryginalna

Praga.Działo się w wsi Blichowie Dnia Dwudziestego Listopada / Drugiego Grudnia Tysiąc Osmset Czterdziestego Szóstego Roku o godzinie Trzeciey po południu stawił się Szlachetny Ignacy Brudziński Dziedzic Części maiący Lat Dwadzieścia cztery zamieszkały w Pradze w obecności Szlachetnych Konstantego Wazyńskiego przy Oycu maiącego Lat Dwadzieścia Trzy i Józefa Brudzińskiego maiącego Lat Trzydzieści dwa Dziedzica części obydwóch w Pradze zamieszkałych i okazał nam dziecie płci Męzkiej Urodzone w Pradze pod Numerem Osmym Dnia Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie Trzeciey w nocy z iego Małzonki Szlachetney Julianny Wazyńskiej maiącey Lat Dwadzieścia cztery; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostały Imiona Tomasz Mikołay a rodzicami iego Chrzestnemi byli wyżey wspomiony Konstanty Ważyński i Franciszka Przedpełska. Akt ten stawaiącemu i Swiadkom pisać nie umieiącym przeczytany podpisaliśmy.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski 
 
115
Akt chrztu<br>Brudziński Walenty Julian
Akt chrztu
Brudziński Walenty Julian

 
 
116
Akt chrztu<br>Brudziński Wojciech
Akt chrztu
Brudziński Wojciech


Pisownia oryginalna

Praga. Działo się w wsi Blichowie dnia pierwszego / trzydziestego Maja Tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie dwunastej wpołudnie. Stawili się Jgnacy Brudziński, Dziedzic Części w Pradze zamięszkały, lat dwadzieścia sześć maiący, w obecności Franciszka Brudzińskiego, lat trzydzieści i Pawła Zbikowskiego, lat pięćdziesiąt maiących, obydwóch Dziedziców Cząstkowych, w Pradze zamięszkałych, i okazał Nam dziecię płci męzkiej urodzone w Pradze dnia dzisiejszego o godzinie szóstey zrana; ziego małżonki Julianny z Ważyńskich, lat dwadzieścia cztery maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostało Jmie Wojciech; a rodzicami iegi Chrzestnemi byli Wojciech Przedpełski i Aniela Brudzinska. Akt ten stawaiącemu i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas tylko podpisany został.-
X Klemens Poręcki Proboszcz Parafii (…) Kommendarz Parafii Blichowskiej 
 
117
Akt chrztu<br>Brudziński Wojciech
Akt chrztu
Brudziński Wojciech


Pisownia oryginalna
Praga. Działo się we wsi Blichowie dnia dwudziestego Maja Tysiąc osmset sześćdziesiątego Roku ogodzinie pierwszej popołudniu.- Stawił się Jgnacy Brudziński Gospodarz lat trzydzieści siedem liczący w Pradze zamieszkały wprzytomności Jana Wazynskiego lat trzydzieści i Benedykta Przedpełskiego lat czterdzieści dwa liczący obydwoch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męzkiej oswiadczając iż takowe urodzone jest w Pradze dnia Czternastego maja Roku bieżącego o godzinie osmej rano ziego małzonki Julianny z Wazynskich lat trzydzieści siedem liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Piotra Potulskiego odbytym nadane zostało Jmie Wojciech a Rodzicami iego Chrzestnemi byli Jan Wazynski i Maryanna Przedpełska. Akt ten oswiadczającemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został, gdyż oswiadczający i Swiadkowie pisać nie umieio.-

X Piotr Potulski Kommendarz Blichowski
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego-


 
 
118
Akt chrztu<br>Brudzyńska Felixa
Akt chrztu
Brudzyńska Felixa


Pisownia oryginalna

Praga. Działo się w Blichowie dnia osmego dwudziestego Listopada Tysiąc osmset pięcdziesiątego trzeciego Roku o godzinie pierwszej popołudniu Stawił się Jgnacy Brudzyński gospodarz lat trzydzieści liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Benedykta Przedpełskiego lat trzydzieści cztery i Benedykta Ważyńskiego lat pięcdziesiąt liczących obydwoch gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci zeńskiej urodzone w Pradze dnia trzeciego piętnastego Listopada Roku bieżącego ogodzinie osmej rano ziego małżonki Julianny z Wazyńskich lat trzydzieści liczącej- Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostało Jmie Felixa Rodzicami Chrzestnemi byli Benedykt Wazyński i Wiktorya Wazyńska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.-

X Piotr Potulski Komendarz Blichowski
Utrzymujący Akta Metryczno Cywilne

 
 
119
Akt chrztu<br>Brudzyńska Florentyna
Akt chrztu
Brudzyńska Florentyna


Pisownia oryginalna

Działo się w Blichowie dnia Czwartego / Szesnastego Marca Tysiąc ośmset piędziesiątego pierwszego roku ogodzinie Czwartej popołudniu. Stawił się Jgnacy Brudzyński lat dwadzieścia ośm maiący, Dziedzic Części w Pradze zamieszkały, w obecności Antoniego Kędzierskiego lat czterdzieści i Piotra Zyznowskiego lat piędziesiąt maiących obydwóch Kopcarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej urodzone w Pradze dnia Czternastego miesiąca i roku bieżących o godzinie czwartej rano z Jego Małżonki Julianny z Ważyńskich lat dwadzieścia ośm maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Florentyna, a Rodzicami Chrześnemi Jego byli: Jgnacy Kolczyński i Józefa Jego Małżonka. Akt ten stawaiącemu i świadkom pisać nieumieiącem przeczytany, przez Nas podpisany został.- Xiądz Wawrzyniec Pawlicki Wikaryusz Blichowski. 
 
120
Akt chrztu<br>Brudzyńska Katarzyna
Akt chrztu
Brudzyńska Katarzyna


Pisownia oryginalna

Praga. Działo się w Blichowie dnia trzynastego , dwudziestego piątego Listopada Tysiąc osmset pięcdziesiątego piątego Roku ogodzinie pierwszej popołudniu. Stawił się Jgnacy Brudzyński gospodarz lat dwadzieścia cztery liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Juliana Brudzyńskiego lat dwadzieścia pięc i Stanisława Brudzynskiego lat trzydzieści sześć liczących obydwoch gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci zeńskiej urodzone w Pradze dnia Siodmego – dziewietnastego bieżącego miesiąca i Roku o godzinie szostej wieczorem ziego małżonki Julianny z Wazyńskich lat trzydzieści liczącej- Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostało Jmie Katarzyna. Rodzicami chrzestnemi byli Franciszek Brudzyński i Ewa Brudzynska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nieumieią

X Piotr Potulski Komendarz Blichowski
Utrzymujący Akta Metryczno Cywilne

 
 
121
Akt chrztu<br>Brzozowska Antonina
Akt chrztu
Brzozowska Antonina

 
 
122
Akt chrztu<br>Brzozowski Antoni
Akt chrztu
Brzozowski Antoni

 
 
123
Akt chrztu<br>Brzozowski Józef
Akt chrztu
Brzozowski Józef

 
 
124
Akt chrztu<br>Brzozowski Marcelli - dziecko podrzucone
Akt chrztu
Brzozowski Marcelli - dziecko podrzucone


Pisownia jak w oryginale
22
Ruda
Działo się w mieście Wiskitkach dnia dwudziestego pierwszego Stycznia Tysiąc ośmset sześćdziesiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Piotr Brzozowski Excentryk Kolei żelaznej lat trzydziesci dziewięc liczący w Rudzie zamieszkały żonaty, w obecności Józefa Miastowskiego lat dwadzieścia ośm i Macieja Bulińskiego lat dwadziescia dziewięć mających służących w Rudzie Guzowskiej zamieszkałych i oświadczył że dnia szesnastego Stycznia roku bieżącego o godzinie siódmej wieczor wchodząc do domu znalazł w sieni podrzucone dziecko, obwinięte w szmaty i skórkę jagnięcą, opasane starą chustką, na głowie miał białe płótno okryte watą. Przy dziecku tem nie znalazł stawający żadnych przedmiotów i żadnego sladu, ani pisma, z którego by można powziąść wiadomość, kiedy się urodziło i czyli oraz kiedy było chrzczone, a nadto niewiadomo mu, jak oświadcza, z kogo toże dziecko spłodzone zostało. Obejrzawszy toż dziecię uznaliśmy, iż jest płci męzkiej około czternascie dni mające, oczu niebieskich, znaków żadnych szczególnych ani na dziecku, ani jego ubraniu wyżej opisanem niewidzieliśmy. Przeto dziecięciu temu na chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym warunkowo odbytym, nadane zostało imię Marcelli, rodzicami chrzestnemi byli Edward Fibich i Maryanna Prochaska. Dziecię powyższe poruczone zostało na własne żądanie Edwardowi Fibich, który je swym kosztem zobowiązał się wychowywać i zabiera je w ubraniu w jakim znalezione zostało. Po czem Akt ten stawającemu i swiadkom wszystkim niepiszącym odczytany, przez Nas tylko podpisany został.-
Xiądz Ignacy Kisielewski

Każdy, kto znalazł dziecko porzucone miał obowiązek oddać je duchownemu, przełożonemu którejkolwiek parafii. Duchowny, jako urzędnik stanu cywilnego, zapisywał w przytomności dwóch świadków akt urodzenia i nadawał dziecku imię i nazwisko. Od pomysłowości kapłana zależało, czy będzie to nazwisko osoby, która niemowlę znalazła, dzień tygodnia, miesiąca, a może miejsca znalezienia niemowlęcia. W tym przypadku dziecko otrzymało nazwisko osoby, której zostało podrzucone (księga urodzeń parafii Wiskitki, rok 1860, akt nr 22 – Brzozowski Marcelli). Być może, prawny opiekun dokonał zmiany nazwiska z "Brzozowski" na "Fibich", ale tego nie wiemy.
Źródło: Dziennik Zarządu Miasta Łodzi (strona 36)

 
 
125
Akt chrztu<br>Brzozowski Władysław Feliks
Akt chrztu
Brzozowski Władysław Feliks

 
 
126
Akt chrztu<br>Butkiewicz Aniela Teofila
Akt chrztu
Butkiewicz Aniela Teofila

 
 
127
Akt chrztu<br>Butkiewicz Antonina
Akt chrztu
Butkiewicz Antonina

 
 
128
Akt chrztu<br>Butkiewicz Filip
Akt chrztu
Butkiewicz Filip

 
 
129
Akt chrztu<br>Butkiewicz Józefa
Akt chrztu
Butkiewicz Józefa

 
 
130
Akt chrztu<br>Butkiewicz Marianna
Akt chrztu
Butkiewicz Marianna

 
 
131
Akt chrztu<br>Butkiewicz Michalina
Akt chrztu
Butkiewicz Michalina

 
 
132
Akt chrztu<br>Butkiewicz Stanisław
Akt chrztu
Butkiewicz Stanisław

 
 
133
Akt chrztu<br>Butkiewicz Stanisława
Akt chrztu
Butkiewicz Stanisława

 
 
134
Akt chrztu<br>Błażyńska Antonina Weronika
Akt chrztu
Błażyńska Antonina Weronika

 
 
135
Akt chrztu<br>Chaboska Franciszka
Akt chrztu
Chaboska Franciszka


Pisownia jak w oryginale.

Działo się w Rogotworsku dnia dwudziestego szostego pazdziernika tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jan Chaboski lat trzydzieści mający włościanin z Bromierza w obecności Michała Pastryka lat dwadzieścia osiem i Stanisława Chaboskiego lat czterdzieści mających obydwu włościan z Bromierza i okazał nam dziecię płci zeńskiej oswiadczając iż takowe jest urodzone w Bromierzu dnia osiemnastego miesiąca i roku bieżących o godzinie dziesiątej wieczorem z jego małzonki Maryanny z Dumańskich lat trzydzieści mającej Dziecięciu temu na chrzcie swiętym w dniu dzisiejszym odbytym przez xiędza Leona Radwańskiego, nadane zostało imię Frańciszka a rodzicami jego chrzestnemi byli Józef Majczyk i Balbina Ulenicka akt ten oswiadczającemu i swiadkom przeczytany gdy ci pisać nieumieją przez nas podpisany został. X Leon Radwański proboszcz parafii Rogotwórskiej utrzymujący akta stanu Cywilnego

 
 
136
Akt chrztu<br>Chaboska Marianna
Akt chrztu
Chaboska Marianna

 
 
137
Akt chrztu<br>Chaboski Franciszek
Akt chrztu
Chaboski Franciszek

 
 
138
Akt chrztu<br>Chaboski Stanisław
Akt chrztu
Chaboski Stanisław

 
 
139
Akt chrztu<br>Chamska Florentyna Karolina Julia
Akt chrztu
Chamska Florentyna Karolina Julia

 
 
140
Akt chrztu<br>Chamski Władysław Sebastian
Akt chrztu
Chamski Władysław Sebastian

 
 
141
Akt chrztu<br>Chyczewska Aleksandra Balbina
Akt chrztu
Chyczewska Aleksandra Balbina

 
 
142
Akt chrztu<br>Chyczewski Florian Ludwik
Akt chrztu
Chyczewski Florian Ludwik

 
 
143
Akt chrztu<br>Cieśliński Stanisław
Akt chrztu
Cieśliński Stanisław

 
 
144
Akt chrztu<br>Ciółkowski Franciszek Ludwik
Akt chrztu
Ciółkowski Franciszek Ludwik


Pisownia jak w oryginale
3. Łubki Roku Tysiącznego Ośmsetnego Dwudziestego Czwartego. Dnia Dziesiatego Miesiąca Pazdziernika ogodzinie Dwunastey w południe. Przed Nami Proboszczem Blichowskiem sprawuiącym Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Woiewodztwie i Obwodzie Płockiem, stawił się Urodzony Wawrzeniec Ciołkowski liczący Lat Trzydzieści zamieszkały w Łubkach na Mistkowszczyznie Gaiowy i okazał nam dziecie płci Męzkiey które Urodziło się w domu iego pod numerem Pierwszym na Dniu Siodmym Miesiąca i Roku biezących ogodzinie Piątey z rana, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z niego i Urodzoney Maryanny Ciachowskiey liczącey Lat Dwadzieścia Cztery, iego Małzonki i że zyczeniem iego iest nadac mu Jmie Frańciszek Ludwik. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Uczciwych Pawła Kowalskiego Kowala liczącego Lat Pięcdziesiat i Woyciecha Sliwińskiego liczącego Lat Czterdzieści obydwoch Sąsiadów w Łubkach zamieszkałych. Poczem Akt ninieyszy po przeczytaniu onego stawaiącym pisac nie umieiącym podpisalismy. Xiadz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski Urzędnik Cywilny 
 
145
Akt chrztu<br>Czekaj Antoni
Akt chrztu
Czekaj Antoni


Bromierzyk
25.
Działo się w Staroźrebach trzydziestego pierwszego Maja (dwunastego Czerwca) tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o pierwszej godzinie po południu. Stawił się osobiście Wawrzeniec Czekaj, morgownik z Bromierzyka, dwadzieścia dziewięć lat od urodzenia, w obecności Stanisława Marciniaka, czterdzieści lat, i Ignacego Jankowskiego, dwadzieścia dwa lata od urodzenia, morgowników z Bromierzyka i okazał nam niemowlę męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Bromierzyku dwudziestego dziewiątego maja (dziesiątego Czerwca) tego roku o czwartej godzinie z rana z prawowitej jego żony Józefy Jadamowiczówny,dwadzieścia trzy lata od urodzenia.- Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie odbytym tego dnia Księdzem Ludomirem Ładowskim, dano imię Antoni a chrzestnymi byli Stanisław Marciniak i Józefa Pawłowska. Akt ten świadczającemu i świadkom przeczytany, a następnie nami i świadkami podpisany. Administrator Parafii Staroźreby utrzymujący Akty Stanu Cywilnego. Ks. Ludomir Ładowski
S. Marciniak
Ignacy Jankowski
Wawrzeniec Czekaj

Morgownik - status społeczny rolnika, który (przed uwłaszczeniem) uprawiał działkę roli ornej o powierzchni = 1 mórg , czyli ok 5600 m². Na ziemiach polskich stosowano kilka różnych powierzchniowo mórg (patrz wikipedia).

 
 
146
Akt chrztu<br>Czekaj Stanisława
Akt chrztu
Czekaj Stanisława


Przedbórz
65.
Działo się w Staroźrebach dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) Grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o drugiej godzinie po południu. Stawił się osobiście Stanisław Czekaj, rolnik z Przedbórza, dwadzieścia sześć lat od urodzenia, w obecności Józefa Boguckiego, czterdzieści lat, i Stanisława Żaglewskiego, trzydzieści osiem lata od urodzenia, rolników z Przedbórza i okazał nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Przedbórzu tego dnia o szóstej godzinie rano z prawowitej jego żony Franciszki z Wolniewskich, trzydzieści lata od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie odbytym tego dnia Księdzem Ludomirem Ładowskim, dano imię Stanisława a chrzestnymi byli Józef Bogucki i Józefa Czekaj. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a następnie Nami i świadkami podpisany. Administrator Parafii Staroźreby utrzymujący Akty Stanu Cywilnego. Ks. Ludomir Ładowski 
 
147
Akt chrztu<br>Czernis Alfons
Akt chrztu
Czernis Alfons

 
 
148
Akt chrztu<br>Czernis Aniela
Akt chrztu
Czernis Aniela

 
 
149
Akt chrztu<br>Czernis Anna
Akt chrztu
Czernis Anna

 
 
150
Akt chrztu<br>Czernis Antoni
Akt chrztu
Czernis Antoni

 
 

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 45» Dalej»
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0