Wszystkie media


Wyniki 201 do 250 z 2,164     » Tylko miniatury    » Pokaz slajdów

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 44» Dalej»

   Miniatura   Opis   Link do 
201
Akt chrztu<br>Dauksz Wincenty
Akt chrztu
Dauksz Wincenty

 
 
202
Akt chrztu<br>Dauksz Wincenty Jan
Akt chrztu
Dauksz Wincenty Jan

 
 
203
Akt chrztu<br>Dramiński Mikołaj
Akt chrztu
Dramiński Mikołaj


Pisownia jak w oryginale
n 69 Sniegocino Działo się w Zagrobie dnia osmego Grudnia Tysiąc osiemset sześćdziesiątego pierwszego roku o godzinie dwunastej wpołudnie Stawił si ę Frańciszek Dramienski lat dwadzieścia sześć maiący Służący w Sniegocinie w obecności Jozefa Wołowskiego Dziedzica części lat dwadziescia sześć i Szymona Dziedzickiego wyrobnika lat szesćdziesiąt maiących obydwoch w Sniegocinie zamięszkałych i okazał nam dziecię płci mężkiej oswiadczaiąc iż takowe iest urodzone w Sniegocinie dnia dzisiejszego o godzinie trzeciej rano z Jego Małżonki Pauliny z Kowalewskich lat dwadziescia maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Ludwika Smolenskiego odbytym nadane zostało Imię Mikołaj a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżej wspomiony Jozef i Teofila Małżonkowie Wołowscy. Akt ten oswiadczaiącemu i Swiadkom pisać nie umieiącym przeczytany i przez nas samych podpisany
X; Smolinski Proboszcz Zagroby Dziekan Płocki utrzymujący akta Stanu Cywilnego 
 
204
Akt chrztu<br>Drążkiewicz Jakób
Akt chrztu
Drążkiewicz Jakób


Pisownia jak w oryginale
5.
Przedpełce . Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Drugiego Dnia Dwudziestego piętnastego Lipca. Przed Nami Proboszczem Woznickim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Woznickiey Obwodu i Woiewodztwa Płockiego, stawił się Urodzony Wincenty Drązkiewicz liczący Lat Czterdziesci Dzierżawca na Przedpełcach i tamże zamięszkały, i okazał Nam Dziecię Płci Męskiey, które się urodziło w Domu iego pod Numerem czwartymna dniu wczorayszym ogodzinie osmey rano, oswiadczaiąc iż iest spłodzone zniego i Urodzoney Franciszki Leszczyńskiey maiącey Lat Czterdzieści Małżonki iego i że życzeniem iego iest nadac mu Jmię Jakob. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania Dziecięcia w przytomności Urodzonych Wincentego Przedpełskiego liczącego Lat trzydzieści siedm i Antoniego Korytowskiego liczącego Lat dwadzieścia ieden, obydwoch Dziedzicow na Przedpełcach zamięszkałych: Akt ninieyszy po przeczytaniu onegoż stawaiącym przez nas podpisany został. Oyciec i Swiadki pisac nieumieią-
X. Wincenty Cichaczewski  
 
205
Akt chrztu<br>Drążkiewicz Maryanna
Akt chrztu
Drążkiewicz Maryanna


Pisownia jak w oryginale
32.
Przedpełce Włosty. Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Pierwszego Dnia Dwudziestego Pierwszego Stycznia. Przed Nami Proboszczem Woźnickim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Woźnickiey Obwodu i Woiewodztwa Płockiego stawił się Urodzony Winczenty Druzkiewicz liczący lat Czterdzieści cztery Dzierzawca w Przedpełcach Włostach zamięszkały, i okazał nam Dziecię Płci Męskiey, które urodziło się w Domu iego pod Numerem siodmym na dniu wczorayszym o godzinie osmiy rano, oswiadczaiąc iz iest spłodzone zniego i Uczciwiy Franciszki Leszczeńskiey, maiącey lat Czterdzieści Małżonki iego, i ze zyczeniem iego iest nadac mu Jmię Maryanna. Po uczynieniu powyższego oswiadczenia i okazania Dziecięcia w przytomności Urodzonych Jozefa Sochockiego liczącego lat Czterdzieści pięc i Bonifacego Leszczeńskiego liczącego lat dwadzieścia Cztery obydwoch w Przedpełcach zamięszkalych. Akt ninieyszy po przeczytaniu onegoz stawaiącym przez Nas podpisany został. Oyciec i Swiadki pisac nieumieią-
X. Win: Cichaczewski Urzędnik Cywilny
W akcie występuje nieścisłość. Dziecku nadano imię Maryanna, więc było płci żeńskiej
 
 
206
Akt chrztu<br>Dubicka Anna
Akt chrztu
Dubicka Anna

 
 
207
Akt chrztu<br>Dubicka Antonina
Akt chrztu
Dubicka Antonina

 
 
208
Akt chrztu<br>Dubicka Apolonia
Akt chrztu
Dubicka Apolonia

 
 
209
Akt chrztu<br>Dubicka Helena
Akt chrztu
Dubicka Helena

 
 
210
Akt chrztu<br>Dubicka Jadwiga
Akt chrztu
Dubicka Jadwiga

 
 
211
Akt chrztu<br>Dubicka Józefa
Akt chrztu
Dubicka Józefa

 
 
212
Akt chrztu<br>Dubicka Katarzyna
Akt chrztu
Dubicka Katarzyna

 
 
213
Akt chrztu<br>Dubicka Marianna
Akt chrztu
Dubicka Marianna

 
 
214
Akt chrztu<br>Dubicka Rozalia
Akt chrztu
Dubicka Rozalia

 
 
215
Akt chrztu<br>Dubicka Rozalia
Akt chrztu
Dubicka Rozalia

 
 
216
Akt chrztu<br>Dubicka Rozalia
Akt chrztu
Dubicka Rozalia

 
 
217
Akt chrztu<br>Dubicka Stanisława
Akt chrztu
Dubicka Stanisława

 
 
218
Akt chrztu<br>Dubicka Stanisława
Akt chrztu
Dubicka Stanisława

 
 
219
Akt chrztu<br>Dubicka Stefania
Akt chrztu
Dubicka Stefania

 
 
220
Akt chrztu<br>Dubicka Stefania
Akt chrztu
Dubicka Stefania

 
 
221
Akt chrztu<br>Dubicka Teofila
Akt chrztu
Dubicka Teofila

 
 
222
Akt chrztu<br>Dubicka Weronika
Akt chrztu
Dubicka Weronika

 
 
223
Akt chrztu<br>Dubicka Zofia
Akt chrztu
Dubicka Zofia

 
 
224
Akt chrztu<br>Dubicki Andrzej
Akt chrztu
Dubicki Andrzej

 
 
225
Akt chrztu<br>Dubicki Antoni
Akt chrztu
Dubicki Antoni

 
 
226
Akt chrztu<br>Dubicki Bolesław
Akt chrztu
Dubicki Bolesław

 
 
227
Akt chrztu<br>Dubicki Franciszek
Akt chrztu
Dubicki Franciszek

 
 
228
Akt chrztu<br>Dubicki Franciszek
Akt chrztu
Dubicki Franciszek

 
 
229
Akt chrztu<br>Dubicki Jan
Akt chrztu
Dubicki Jan

 
 
230
Akt chrztu<br>Dubicki Jan
Akt chrztu
Dubicki Jan

 
 
231
Akt chrztu<br>Dubicki Jan
Akt chrztu
Dubicki Jan

 
 
232
Akt chrztu<br>Dubicki Józef
Akt chrztu
Dubicki Józef

 
 
233
Akt chrztu<br>Dubicki Kazimierz
Akt chrztu
Dubicki Kazimierz

 
 
234
Akt chrztu<br>Dubicki Michał
Akt chrztu
Dubicki Michał

 
 
235
Akt chrztu<br>Dubicki Mikołaj
Akt chrztu
Dubicki Mikołaj

 
 
236
Akt chrztu<br>Dubicki Piotr
Akt chrztu
Dubicki Piotr

 
 
237
Akt chrztu<br>Dubicki Stanisław
Akt chrztu
Dubicki Stanisław

 
 
238
Akt chrztu<br>Dubicki Szymon
Akt chrztu
Dubicki Szymon

 
 
239
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
240
Akt chrztu<br>Dubicki Wiktor
Akt chrztu
Dubicki Wiktor

 
 
241
Akt chrztu<br>Dubicki Wiktor
Akt chrztu
Dubicki Wiktor

 
 
242
Akt chrztu<br>Dubicki Wincenty
Akt chrztu
Dubicki Wincenty

 
 
243
Akt chrztu<br>Dubicki Wincenty
Akt chrztu
Dubicki Wincenty

 
 
244
Akt chrztu<br>Dubicki Wincenty
Akt chrztu
Dubicki Wincenty

 
 
245
Akt chrztu<br>Dąbrowska Franciszka
Akt chrztu
Dąbrowska Franciszka


Pisownia jak w oryginale
Wieś Chmielewo
3
Roku Tysiącznego Dziewiętnastego, dnia dziewiątego miesiąca maja o godzinie piątey po południu. Przed Nami Ignacem Piotrowskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Czerwinskiey w Obwodzie i Woiewodztwie Płockim. Stawił się Włościanin Antoni Dąbrowski osobiscie liczący lat trzydziesci bez żenny, w Wsi Chmielewie na Wyrobku Zamięszkały, i okazał nam Dziecię płci Żeńskiey, które urodziło się wdomu pod Numerem Czwartym na dniu Dziewiatym Miesiąca Maja roku bieżącego o godzinie Dwunastey wpołudnie, i oswiadczył nam, iż iest spłodzone Zniego i z Wdowy Katarzyny z Sobańskich Kubiaczki lat trzydzieści maiącey Stanu Wieyskiego w Wsi Chmielewie na Wyrobku Zamięszkałey, które Dziecię nam okazuie i któremu nadaie Imię Franciszka. Rzeczone oswiadczenie i okazanie Dziecięcia nastąpiło wprzytomności Włościan Grzegorza Dąbrowskiego liczącego lat Czterdzieści, i Pawła Biernata liczącego lat Czterdzieści Osm, obydwu wWsi Chmielewie na Komornym Zamięszkałych. Poczem Akt ninieyszy Został stawaiącym przeczytany, i przez nas podpisany, ile że w Akcie wyrażone osoby pisać nieumieią.- Ignacy Piotrowski Urzędnik Stanu Cywilnego.- 
 
246
Akt chrztu<br>Dąbrowska Klara
Akt chrztu
Dąbrowska Klara


Pisownia jak w oryginale
Wieś Chmielewo
43.
Roku Tysiącznego Osmsetnego Osmnastego, dnia Dwunastego Miesiąca Sierpnia o godzinie pierwszey po południu. Przed Nami Ignacem Piotrowskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Czerwińskiey w Obwodzie i Woiewodztwie Płockim. Stawił się Włoscianin Paweł Biernat liczący lat Czterdzieści dwa w Chmielewie na gospodarstwie Zamięszkały, i Oswiadczył nam iż dnia dwunastego Miesiąca Sierpnia roku bieżącego o godzinie trzeciey zrana Wdowa Katarzyna z Sobańskich Kubiacka lat trzydziesci maiąca stanu Wieyskiego w Chmielewie przy matce Zamięszkała Żona niegdy Tomasza Kubiaka w Woysku od lat trzech zginionego./: przyczyną do tego dziecięcia był Antoni Dąbrowski lat trzydzieści liczący w wsi Chmielewie na Wyrobku Zamięszkały, Kawaler Stanu Wieyskiego, który sam stawił się przed Nami osobiście, uznaiąc ie za swoie własne:/ w domu pod Numerem trzecim porodziła Dziecię płci Zenskiej, które nam oswiadczaiący okazuie i któremu nadaie Jmię Klara. Rzeczone oswiadczenie i okazanie Dziecięcia nastąpiło w przytomności Kazimierza Biernata Sołtysa liczącego lat Czterdzieści Cztery, i Piotra Turkowskiego liczącego lat piędziesiąt szesć obydwu gospodarzy w Chmielewie Zamięszkałych. Po czem Akt ninieyszy Urodzenia Został stawaiącym przeczytany, i przez nas podpisany, ile że w Akcie Osoby wyrażone pisać nie umieją.- Jgnacy Piotrowski Urzędnik Stanu Cywilnego. 
 
247
Akt chrztu<br>Dąbrowski Andrzej
Akt chrztu
Dąbrowski Andrzej


Pisownia jak w oryginale
88. Wieś Chmielewo
Działo się w Mieście Czerwińsku dnia Siódmego Listopada, Tysiąc Osmset Dwudziestego Osmego roku, o godzinie drugiey po południu, Stawił się Antoni Dąbrowski Wyrobnik w Chmielewie Zamierszkały lat Czterdzieści maiący, w obecności Marcina Jabłońskiego Wyrobnika z Chmielewa lat Siedemdziesiąt, tudzież Fabiana Turkowskiego gospodarza z Chmielewa lat Trzydzieści maiących, i okazał Nam dziecię płci męzkiej, urodzone w Chmielewie w Domu pod Numerem pierwszym dnia Siodmego Listopada roku bieżącego, ogodzinie Szóstey zrana, z Jego małżonki Katarzyny z Sobańskich lat trzydzieści maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym wdniu dzisieyszym nadane Zostało Jmie Andrzey, a Rodzicami Jego Chrzestnemi byli wyżey wzpomiony Marcin Jabłoński i Urszula Cabanowa.
Akt ten stawaiącemu i Swiadkom przeczytany Został, z których żaden pisać nie umie.
Xiądz Andrzey Janczewski Wikaryusz Parafii Czerwinskiey.
 
 
248
Akt chrztu<br>Dłużniewski Pompiliusz Korneli
Akt chrztu
Dłużniewski Pompiliusz Korneli

 
 
249
Akt chrztu<br>Fabczak Rozalia
Akt chrztu
Fabczak Rozalia


Łazęki. Działo się w Żukowie dwudziestego piątego lipca /szóstego sierpnia/ tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się osobiście Walery Fabczak, rolnik, trzydzieści dwa lata od urodzenia, zamieszkały w Łazękach, w obecności świadków Szymona Chłodzińskiego liczącego czterdzieści osiem lat i Kacpra Pracawnika czterdzieści siedem lat od urodzenia, obydwóch rolników mieszkających w Łazękach, i okazał Nam dziecię żeńskiej płci oświadczając, iż ono urodziło się w Łazękach dwudziestego sierpnia /pierwszego września/ zeszłego roku o piątej godzinie po południu, z prawowitej jego żony Łucji z Pyrzanowskich, liczącej trzydzieści lat. Dziecięciu temu przy Świętym Chrzcie odbytym dwudziestego pierwszego sierpnia /drugiego września/ zeszłego roku przez Księdza Jana Żurawskiego, Proboszcza Czerwińskiego, dano imię Rozalia a chrzestnymi jej byli Jan Ruszczak i Antonina Olaszkiewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany i Nami podpisany. Akt ten spóźniony z przyczyny choroby stawającego.
Ksiądz Sylwester Dowgiałło Administrator Żukowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. 
 
250
Akt chrztu<br>Gabryszewska Helena
Akt chrztu
Gabryszewska Helena


Akty urodzonych w 1872 roku.

Nr 1.
Kowalewko
Działo się we wsi Dombrowie dwudziestego drugiego Grudnia Tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku (trzeciego Stycznia Tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku) o piątej godzinie po południu. Stawił się osobiście Józef Gabryszewski, gospodarz, trzydzieści sześć lat od urodzenia, mieszkający w Kowalewku, w obecności Antoniego Nadratowskiego, gospodarza, trzydzieści sześć lat, a także Leona Zaborowskiego, gospodarza, trzydzieści pięć lat od urodzenia, mieszkających w Kowalewku i okazał nam Niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Kowalewku dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) dnia Grudnia tego roku, o dziesiątej godzinie po południu, z prawowitej jego żony Longiny urodzonej Bojanowskiej, dwadzieścia osiem lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na świętym chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Helena a chrzestnymi byli Antoni Nadratowski i Zuzanna Olszewska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, podpisany nami. Administrator Dombrowski utrzymujący Akty stanu cywilnego.-
Ks. L. Długokęcki 
 

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 44» Dalej»