Wszystkie media


Istniejące drzewo:  

Wyniki 2,001 do 2,050 z 2,221     » Tylko miniatury

    «Przegl. «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
2001
Ubysz Rozalia -sumariusz urodzonych w Bonisławiu
Ubysz Rozalia -sumariusz urodzonych w Bonisławiu
 
 
2002
Urbanowska Izabela
Urbanowska Izabela
 
 
2003
Urbanowski Artur
Urbanowski Artur
 
 
2004
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
2005
Urbanowski Konrad
Urbanowski Konrad
 
 
2006
Urbanowski Szymon
Urbanowski Szymon
 
 
2007
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
2008
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
2009
W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.
W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.
Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
 
 
2010
W Sumariuszu Dokumentów do Dóbr Supraskich z nadań funduszowych
przez J. WW. hrabiów Chodkiewiczów w posiadaniu WW. Ojców Bazylianów
zostających roku 1817 w Młynowie,spisanym, czytamy:<br>
W Sumariuszu Dokumentów do Dóbr Supraskich z nadań funduszowych przez J. WW. hrabiów Chodkiewiczów w posiadaniu WW. Ojców Bazylianów zostających roku 1817 w Młynowie,spisanym, czytamy:

Fascykuł 47.
Dokumentów różnych JWW. Chodkiewiczom służących.

1678, Junii 30, dane w roku tymże, augusta 1, w Trybunale Wileńskim przyznanego kopia prawa wieczystego na majętność Murowaną za sumę 78 złotych od JW. kniazia Władysława Sapiehy 206, JP. Hieronimowi Ważyńskiemu, staroście tyrkszlewskiemu, – sztuk 1.
206 Kazimierz Władysław Sapieha, starosta brzeski (1680–1697), kasztelan trocki (1689–1697), wojewoda trocki (1697–1703), PSB, t. XXXV, s. 48–50.
 
 
2011
Walczuk Aleksy
Walczuk Aleksy
 
 
2012
Walczuk Aleksy
Walczuk Aleksy
 
 
2013
Walczuk Aleksy
Walczuk Aleksy
 
 
2014
Walczuk Gabriel Andrzej
Walczuk Gabriel Andrzej
 
 
2015
Walczuk Gabriel Andrzej
Walczuk Gabriel Andrzej
 
 
2016
Walczuk Gabriel Andrzej
Walczuk Gabriel Andrzej
 
 
2017
Walczuk Irena
Walczuk Irena
 
 
2018
Walczuk Kacper Dawid
Walczuk Kacper Dawid
 
 
2019
Walczuk Kacper Dawid
Walczuk Kacper Dawid
 
 
2020
Walczuk Krzysztof
Walczuk Krzysztof
 
 
2021
Walczuk Maciej
Walczuk Maciej
 
 
2022
Walczuk Magdalena
Walczuk Magdalena
 
 
2023
Walczuk Magdalena
Walczuk Magdalena
 
 
2024
Walczuk Nell
Walczuk Nell
 
 
2025
Walczuk Nell
Walczuk Nell
Przy wielkanocnym stole 
 
2026
Walczuk Nell
Walczuk Nell
Chrzciny 
 
2027
Walczuk Patryk
Walczuk Patryk
 
 
2028
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
2029
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
2030
Walczuk Tomasz i Magdalena Kapciak
Walczuk Tomasz i Magdalena Kapciak
 
 
2031
Walczuk vel Walczak Józef
Walczuk vel Walczak Józef
 
 
2032
Walczuk vel Walczak Zygmunt
Walczuk vel Walczak Zygmunt
 
 
2033
Walczuk Zbigniew i Hanna Czerwińska
Walczuk Zbigniew i Hanna Czerwińska
 
 
2034
Walczuk Zdzisław Ryszard
Walczuk Zdzisław Ryszard
 
 
2035
Warzyńscy Leszek i Urszula
Warzyńscy Leszek i Urszula
Cmentarz komunalny w Płocku 
 
2036
Warzyńska Aida
Warzyńska Aida
 
 
2037
Warzyńska Anna Izabela
Warzyńska Anna Izabela
 
 
2038
Warzyńska Danuta
Warzyńska Danuta
 
 
2039
Warzyńska Danuta
Warzyńska Danuta
 
 
2040
Warzyńska Danuta
Warzyńska Danuta
 
 
2041
Warzyńska Danuta
Warzyńska Danuta
Nagrobek Cmentarz Komunalny Płock 
 
2042
Warzyńska Domicela Józefa
Warzyńska Domicela Józefa

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Andrzeja osiemnastego /trzydziestego/ września tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, o szóstej godzinie wieczorem. Stawił się Aleksander Noga i Władysław Rudnicki służący w szpitalu Świętego Ducha, pełnoletni, mieszkający w Warszawie, i oświadczyli, że tutaj w Warszawie, przy ulicy Elektoralnej pod numerem siedemset pięćdziesiątym szesnastego /dwudziestego ósmego/ września tego roku, o ósmej godzinie rano, umarła Domicella Józefa Warzyńska panna, robotnica, czterdzieści jeden lat od urodzenia, urodzone we wsi Słupcy Płockiego Powiatu, syn córka Józefa i Antoniego Antoniny małżonków Warzyńskich. Po poświadczeniu o końcu Domicelli Józefy Warzyńskiej, Akt ten przeczytany obecnym niepiśmiennym nami podpisany.
Ks. Aleksander Ka (...) 
 
2043
Warzyńska Grażyna
Warzyńska Grażyna
 
 
2044
Warzyńska Halina Maria
Warzyńska Halina Maria
 
 
2045
Warzyńska Halina Maria
Warzyńska Halina Maria
 
 
2046
Warzyńska Hanna
Warzyńska Hanna
 
 
2047
Warzyńska Hanna
Warzyńska Hanna
 
 
2048
Warzyńska Irena
Warzyńska Irena
 
 
2049
Warzyńska Izabela
Warzyńska Izabela
 
 
2050
Warzyńska Julia
Warzyńska Julia
 
 

    «Przegl. «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Dalej»