Wszystkie media


Wyniki 2,101 do 2,150 z 2,213     » Tylko miniatury    » Pokaz slajdów

    «Przegl. «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 Dalej»

   Miniatura   Opis   Link do 
2101
Warzyński Zenon
Warzyński Zenon
 
 
2102
Warzyński Zenon
Warzyński Zenon
Pierwsza Komunia Święta 
 
2103
Warzyński Zenon i Halina Maria Krawczuk
Warzyński Zenon i Halina Maria Krawczuk
 
 
2104
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
2105
Wasiak Barbara
Wasiak Barbara
 
 
2106
Wasiak Daniel
Wasiak Daniel
 
 
2107
Wasiak Ewa
Wasiak Ewa
 
 
2108
Wasiak Jadwiga 1 ov Skarbek Tłuchowska
Wasiak Jadwiga 1 ov Skarbek Tłuchowska
 
 
2109
Wasiak Leszek
Wasiak Leszek
 
 
2110
Wasiak Leszek i Jadwiga Ważyńska
Wasiak Leszek i Jadwiga Ważyńska
 
 
2111
Wasiak Wojciech
Wasiak Wojciech
 
 
2112
Ważyńska Aneta
Ważyńska Aneta
 
 
2113
Ważyńska Aniela
Ważyńska Aniela
 
 
2114
Ważyńska Bożena Eleonora
Ważyńska Bożena Eleonora
 
 
2115
Ważyńska Elżbieta
Ważyńska Elżbieta
 
 
2116
Ważyńska Ewa
Ważyńska Ewa
 
 
2117
Ważyńska Jadwiga
Ważyńska Jadwiga
 
 
2118
Ważyńska Konstancja - akt chrztu1
Ważyńska Konstancja - akt chrztu1
Akt Chrztu1 
 
2119
Ważyńska Konstancja - akt chrztu2
Ważyńska Konstancja - akt chrztu2
Akt Chrztu2 
 
2120
Ważyńska z domu Kowalewska Marianna - podpis
Ważyńska z domu Kowalewska Marianna - podpis
 
 
2121
Ważyński Adolf - podpis
Ważyński Adolf - podpis
 
 
2122
Ważyński Antoni w Encyklopedii płockiej
Ważyński Antoni w Encyklopedii płockiej
 
 
2123
Ważyński Antoni Wysocka Agnieszka
Ważyński Antoni Wysocka Agnieszka
Ślub 
 
2124
Ważyński Antoni Wysocka Agnieszka - ślub
Ważyński Antoni Wysocka Agnieszka - ślub
Akt ślubu 
 
2125
Ważyński Bartosz
Ważyński Bartosz
 
 
2126
Ważyński Bogumił
Ważyński Bogumił
 
 
2127
Ważyński Henryk Bonifacy<br>
Postanowienie o sprostowaniu aktu urodzenia
Ważyński Henryk Bonifacy
Postanowienie o sprostowaniu aktu urodzenia

Postanowienie
Dnia 10 lipca 1953 roku
Sąd powiatowy w Płońsku w składzie następującym:
Przewodniczący: p.o. Sędzia: Jan Rudzki
Sędziowie/ Ławnicy -------------
Protokolant K. Kantorowska
po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 1953 r. sprawy z wniosku
Henryka - Bonifacego Ważynskiego o sprostowanie aktu urodzenia postanawia:
sprostować akt urodzenia Henryka - Bonifacego Ważyńskiego, sporządzony w 1902 roku za Nr. 52 i będący na przechowaniu w archiwum USC. w Załuskach w ten sposób, że po wyrazach "stawił się Stanisław" nazwisko Warzyński winno brzmieć Ważyński
(-) podpis Sedziego J. Rudzki
Postanowienie jest prawomocne i zgodne z oryginałem.-
podpis Sekretarza Sądu Kantorowska 
 
2128
Ważyński Ignacy - podpis
Ważyński Ignacy - podpis
 
 
2129
Ważyński Ignacy Tadeusz - podpis
Ważyński Ignacy Tadeusz - podpis
 
 
2130
Ważyński Jerzy Franciszek
Ważyński Jerzy Franciszek
 
 
2131
Ważyński Jerzy Franciszek
Ważyński Jerzy Franciszek
 
 
2132
Ważyński Jerzy z żoną Ewą z Jankoskich
Ważyński Jerzy z żoną Ewą z Jankoskich
Legionowo ul. Warszawska dnia 16 VII 1941 roku  
 
2133
Ważyński Józef Jan
Ważyński Józef Jan
 
 
2134
Ważyński Józef Jan
Ważyński Józef Jan
 
 
2135
Ważyński Józef<br>Podpis
Ważyński Józef
Podpis

 
 
2136
Ważyński Marian
Ważyński Marian
Akt urodzenia 
 
2137
Ważyński Marian Ambroży
Ważyński Marian Ambroży
 
 
2138
Ważyński Marian Krzemińska Helena
Ważyński Marian Krzemińska Helena
Akt ślubu 
 
2139
Ważyński Marian<p>Akta osobowe.
Ważyński Marian

Akta osobowe.
Akta zaczęte w 1858 r.

Maryan Ważyński- szlachcic bez majątku. W 1841 roku ukończył 4 klasy gimnazjalne w Płocku.
04 czerwca 1843 r. zostaje wcielony do wojska cesarsko - rosyjskiego, do pułku Huzarów gdzie pozostaje do 28 lutego 1850 r. Z tego pułku zostaje przeprowadzony w oddzielny, linijny Orenburski Korpus 2 batalionu, gdzie służy do 29 maja 1850 r. Następnie przeprowadzony do 4 batalionu powyższego korpusy, gdzie służy do 27 marca 1852 r. W końcu przeprowadzony do tegoż samego korpusu w 5 batalion. Pozostaje tam do 25 października 1856 r.
Za wysługę lat otrzymał dymisją 01 czerwca 1857 r. Otrzymał medal na pamiątkę wojny krymskiej.
04 lutego 1858 r. zostaje zatrudniony w płockim magistracie na stanowisku aplikanta. Sprawuje te obowiązki do 07 listopada 1858 r. czyli do daty zwolnienia go za: cyt. "Ponieważ P. Maryan Ważyński w czasie pobytu swego w Magistracie nie spełniał gorliwie powierzonych mu obowiązków - nadto zbyt często odznaczał się nieposłuszeństwem a udzielane przestrogi nie odnosiły żadnego skutku - z tej więc przyczyny od spełnianych dotąd czynności w Biurze Magistratu uwalniając go, o tem zawiadamia personalna.
07 listopad 1858 r."

W roku 1862 zostaje przyjęty w pomoc policji na czas stanu wojennego i obowiązki te pełni do roku 1865. Następnie Magistrat w dniu 7 czerwca 1865 r. namianował Go młodszym dozorcą policyjnym.  

 
2140
Ważyński Paweł
Ważyński Paweł
Podpis 
 
2141
Ważyński Paweł
Ważyński Paweł

Warszawa, na sejmie, 12 marca 1635 r.
Król nadaje Pawłowi Ważyńskiemu prawem lennym folwark w powiecie parnawskim, wakującu po śmierci Piotra Ważyńskiego, a także folwark w powiecie rujeńskim wraz ze wszystkimi dobrami, jakie przypadły do dyspozycji królewskiej po śmierci Krzysztofa Rajeckiego, który z kolei dostał je po skonfiskowaniu dóbr niesławnego Wilhelma Dikiera. Paweł Ważyński zasłużył się w ekspedycji inflanckiej.
Dokument podpisany przez Władysława IV i Marcjana Tryzynę, referendarza Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
 
2142
Ważyński Robert Jarosław
Ważyński Robert Jarosław
 
 
2143
Ważyński Roch
Ważyński Roch

Ważyński Roch (XVIII w.) - wicewojewoda wyszogrodzki. Był teściem dziedzica w Barcikowie Ignacego Rościszewskiego.

J. Łempicki, Rościszewscy, s. 148.

 
 
2144
Ważyński Stanisław
Ważyński Stanisław
 
 
2145
Ważyński Szymon Bogumił
Ważyński Szymon Bogumił
 
 
2146
Węgierki na starych mapach
Węgierki na starych mapach
 
 
2147
Werki na starych mapach
Werki na starych mapach
 
 
2148
Wesołowski Ryszard
Wesołowski Ryszard
 
 
2149
Wiadomości o rodzinie Ważyńskich
Wiadomości o rodzinie Ważyńskich

Wiadomości zaczerpnięte z "Herbarza Mazowieckiego" autorstwa prof. Jerzego Łempickiego + uzupełnienia. 
 
2150
Wiadomości o rodzinie Ważyńskich
Wiadomości o rodzinie Ważyńskich

Wiadomości zaczerpnięte z książki „Powiat Oszmiański” autorstwa Czesława Jankowskiego + uzupełnienia 
 

    «Przegl. «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 Dalej»