Wszystkie media


Istniejące drzewo:  

Wyniki 2,151 do 2,200 z 2,221     » Tylko miniatury

    «Przegl. «1 ... 40 41 42 43 44 45 Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
2151
Ważyński Roch
Ważyński Roch

Ważyński Roch (XVIII w.) - wicewojewoda wyszogrodzki. Był teściem dziedzica w Barcikowie Ignacego Rościszewskiego.

J. Łempicki, Rościszewscy, s. 148.

 
 
2152
Ważyński Stanisław
Ważyński Stanisław
 
 
2153
Ważyński Szymon Bogumił
Ważyński Szymon Bogumił
 
 
2154
Węgierki na starych mapach
Węgierki na starych mapach
 
 
2155
Werki na starych mapach
Werki na starych mapach
 
 
2156
Wesołowski Ryszard
Wesołowski Ryszard
 
 
2157
Wiadomości o rodzinie Ważyńskich
Wiadomości o rodzinie Ważyńskich

Wiadomości zaczerpnięte z "Herbarza Mazowieckiego" autorstwa prof. Jerzego Łempickiego + uzupełnienia. 
 
2158
Wiadomości o rodzinie Ważyńskich
Wiadomości o rodzinie Ważyńskich

Wiadomości zaczerpnięte z książki „Powiat Oszmiański” autorstwa Czesława Jankowskiego + uzupełnienia 
 
2159
Więcek Józef
Więcek Józef
Święcieniec - cmentarz parafialny 
 
2160
Więcek z Wincenciaków Bronisława
Więcek z Wincenciaków Bronisława
Święcieniec - cmentarz parafialny 
 
2161
Wieczny Kalendarz
Wieczny Kalendarz
 
 
2162
Wiersz pisany z okazji imienin Felixa Ważyńskiego
Wiersz pisany z okazji imienin Felixa Ważyńskiego

W DZIEN
IMIENIN
WIELMOŻNEGO Jmc PANA
FELIXA
WAŻYNSKIEGO

PUŁKOWNIKA POWIATOW TELSZEW-
SKIEGO, Y PŁOTELSKIEGO,
STAROSTY TYRKSZLANSKIEGO

W I E R S Z
ROKU 1779

Męża Cnotą i Sławą wielkiego w Narodzie
Z Przodkow swoich wiernego Sarmackiey swobodzie
WAZYNSKIEGO FELIXA Goście tu zebrani!

W jakieyże to uczciemy dziś należney dani?

Czy chwalić Jego z naszey będziemy ochoty?
Na cóż? chwalą Go głosno dosyć same cnoty.
Czy godne Imie będziem wielbić i Urzędy?
A wszak on Czci szanowney ma od wszystkich względy.
Więc cóż Mu przy tey gali poświęcim w ofiarę;
Któraby żądań naszych okazała miarę?
Mnie się zdaie; że daymy pokłon godny Pana;
Taka cześć Mu należy, nam potrzebowana.

Lecz mało na tym, jeszcze, w tak przyiemney chwili
Bądźmy Panu dosłużni, wdzięczni, grzeczni, mili,
Czego on z nas zażąda, gdy tylko poznamy,
Czyńmy z rzeźwą ochotą, na znak że kochamy.

Ochota godna, Festyn koniecznie szczęśliwy,
SZCZĘSNY uroczystnie! spiesz każdy życzliwy,
Pomoc godney ochoty, a w którym Go wiele
Szczęściu Bóg udarował, podziel z nim wesele.

Sam miłe Muzy do nas z słodkiemi pieniami!
Apollo! Amfionie! sam do nas z cytrami!
PUŁKOWNIKA STAROSTY Festyn ogłaszycie
Nam w huczney melodyi słodko przygrawaycie.

Sam do nas! przybywaycie! w uwdzięczone koło,
Wszystko tu ma się mile, wszystko tu wesoło,
Widzcie Pana: dogodny; Tuż Panią: przyiemna;
Widzcie Gości: użyci; radość wszech wzaiemna.

Y wszystko się tu składa słodkim obyczajem,
Przybył Francuz z Szampanem, Węgrzyn z Swym Tokajem,
Więc jakżesz to naylepiey tu niebędzie z nami,
Gdy z tymi będziem sprawę mieć Cudzoziemcami?

Tym czasem godni Goście SZCZĘSNEMU życzenia
Oświadczamy, które myslim z rzetelnego chcenia:
W Boskim błogosławieństwie niechay żyią drogim
STAROSTA, STAROŚCINA, z swym potomstwem błogim.

X.K.B.T.D.P.K.Z.K

 
 
2163
Wincenciak Balbina i Walenty
Wincenciak Balbina i Walenty
Święcieniec - cmentarz parafialny 
 
2164
Winiarek Feliks i Marta
Winiarek Feliks i Marta
Płock Imielnica, cmentarz parafialny 
 
2165
Winiarek Pietrzak Stanisława
Winiarek Pietrzak Stanisława
Płock Imielnica, cmentarz parafialny 
 
2166
Winiarek Piotr
Winiarek Piotr
Płock Imielnica, cmentarz parafialny 
 
2167
Witkowska Danuta Barbara
Witkowska Danuta Barbara
 
 
2168
Witkowski Stanisław
Witkowski Stanisław
 
 
2169
Witkowski Stanisław
Witkowski Stanisław
 
 
2170
Wojciech Skarbek Ważyński<br>Z dokumentów Zygmunta III Wazy oraz jego syna, Władysława IV Wazy.
Wojciech Skarbek Ważyński
Z dokumentów Zygmunta III Wazy oraz jego syna, Władysława IV Wazy.


Kraków, 1 kwiecień 1633 rok
Król, w uznaniu zasług Wojciecha (Adalbertus) Ważyńskiego, dworzanina pokojowego, nadaje mu prawem lennym następujące dobra: Folwark Ludo w powiecie dorpackim, wakujące po śmierci Krystyny Rybińskiej, wdowy po Bartłomieju Ważyńskim, podkomorzym i staroście dorpackim, a także dobra Wydawer, Tower, Kildawer, oraz wsie Nana, Pakawer, Kariwer i Korendus, wakujące po śmierci Jadwigi Wolskiej. Wojciech Ważyński odznaczył się w służbach u Zygmunta III, w wyprawach wojennych, zwłaszcza inflanckich, walcząc pod znakiem Janusza Skumina Tyszkiewicza, wojewody trockiego, a także w Prusach przeciw Gustawowi Adolfowi, pod chorągwią Henryka Schmoellinga (Szmeling), starosty orleskiego, dziewieniskiego. 
 
2171
Wójtowstwo
Wójtowstwo
Wójtowstwo (Podgórze Wójtowstwo). Na starych mapach najprawdopodobniej pod nazwą Woytowina. Folwark w okręgu Kupisze, w powiecie płockim. Kupisze zostały wspomniane w krótkiej historii wsi Chylin.

Chylin
Wieś należąca do parafii Zakrzewo pojawia się w średniowiecznych dokumentach od 1406 roku pod nazwami Chilino, Chilino Parva, Chilino Maior. Jak świadczą nazwy, wioska już wówczas składała się z dwóch części. Prawdopodobnie jednymi z jej pierwszych właścicieli była rodzina Chylińskich herbu Jastrzębiec. W 1406 roku wymieniony jest jako właściciel wsi rycerz Paweł z Chylina. Z XV wieku pochodzą informacje o transakcjach między posiadaczami wioski a księciem Władysławem I. W roku 1522 jeden z dokumentów wspomina o polu zwanym Kupiszewskie, z którego zapewne z czasem powstały Kupisie.. W późniejszych czasach Chylin należał do Pawła Kadłubowskiego herbu Belina, następnie w początkach XIX wieku Klimkiewiczów. Znajdował się tam wtedy sad, staw, browar i las. W końcu XIX wieku wieś składała się z 23 osad włościańskich i liczyła 170 mieszkańców. Natomiast dobra folwarczne obejmowały 4 domy, z czego jeden murowany oraz 935 mórg gruntu, w tym ponad 500 ziemi ornej. XIX-wieczne źródła świadczą o zaangażowaniu miejscowych ziemian w działalność patriotyczną w trudnym czasie zaborów, a konkretnie w okresie powstania styczniowego. Tadeusz Rościszewski z Chylina od kwietnia 1863 roku pełnił funkcję naczelnika cywilnego powiatu płockiego w tajnej administracji powstańczej.

 
 
2172
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
2173
Wyrwanych pięć minut dla siebie
Wyrwanych pięć minut dla siebie
Anna i Artur 
 
2174
Z albumu Rodziny Romanowskich
Z albumu Rodziny Romanowskich
Nie wiemy gdzie i kiedy zrobiono zdjęcie. Jest na nim ktoś z Rodziny Romanowskich.


Pomóż nam w identyfikacji. 

 
2175
Z pod miasta Oszmiany
Z pod miasta Oszmiany
Z pod miasta Oszmiany, gubernji Wileńskiej, otrzymaliśmy następującą wiadomość:
"Gdy wiele gospodarstw w naszej okolicy upada, jakże nam miło widzieć gorliwego gospodarza, który przez pilność i sumienną a umiejętną i sumienną pracę, od małego zacząwszy, potrafił pomnożyć swe mienie i zasłużyć na uznanie sąsiadów. Przed kilkoma laty p. A. Szczep nabył w okolicy Oszmiany folwark Kuszelewszczyznę. Był to pusty kawał ziemi, na którym rosły same chwasty. W folwarku nie było ani jednego budynku, ani jednego kołka w płocie, tylko pustka i wydmy piasczyste. Ale spójrzcie, czego rozumna praca i silna wola na tej pustce dokazała, cóż z niej zrobiła. Folwark zabudował się porządnie, grunta uprawione doskonale, zaprowadzono na nich płodozmian - i te pola, gdzie przed laty kilku wszystkie kłosy rosnącego zboża można było policzyć, dziś pokrywają się co lato obfitym plonem, złoci się na nich piękna pszenica, srebrzy się żyto; na łąkach zaś, gdzie dawniej zbierano liche płasty jakiejś kwaśnej trawy, dziś koszą mnóstwo doskonałego siana. Obfitość karmy pozwoliła zaprowadzić wzorową oborę, i z pięknemi a mlecznemi krowami na tym folwarku - dobytek innych gospodarzy w niczem równać się nie może. Właściciel Kuszelewszczyzny podniósłszy tak swą gospodarkę, wziął się jeszcze i do przemysłu: założył fabrykę mydła, która zapewnw dobrze mu się opłaca. Patrząc na to wszystko nie jeden powiada lub myśli w duszy, że p. Szczep, dokazał cudów. A to nie są żadne cuda, tylko skutek rozumnej pracy i silnej woli. Niech wszyscy sąsiedzi idą w ślady tego człowieka, a piękna przyszłość uśmiechnie się naszemu rolnictwu.
Chociaż może tą wzmianką obrażę znaną mi skromność tego zacnego obywatela, spodziewam się jednak, że zechce mi to darować, bo tylko dla dobra ogółu rozgłaszam przykład przez niego dany. Szlachcic Oszmiański
 
2176
Zajdlicz Bronisław
Zajdlicz Bronisław
Nagrobek 
 
2177
Zajdlicz Mikołaj Helena
Zajdlicz Mikołaj Helena
Nagrobek 
 
2178
Zajdlicz Władysława
Zajdlicz Władysława
Nagrobek 
 
2179
Zajdlicze Stasia Kazio Polduś Marysia
Zajdlicze Stasia Kazio Polduś Marysia
Nagrobek 
 
2180
Zakrzewo (Zakrzewo Kościelne)
Zakrzewo (Zakrzewo Kościelne)

Ta nadwiślańska wieś jest znana ze źródeł pisanych od 1400 roku. W średniowieczu nazwę miejscowości zapisywano jako Zacrzewo, Zakrzewo Maior, Zakrzewo Minor- a więc już wtedy wyróżniano dwie części wsi. Kościół parafialny w dokumentach po raz pierwszy wymieniony został w 1495 roku, ale parafia w Zakrzewie istniała zapewne znacznie wcześniej, być może w XII-XIII wieku. Źródła z końca XV wieku wspominają o sporze o kościół toczącym się między kasztelanem wyszogrodzkim, a kanonikiem płockim. Przez wieki wieś wiele razy zmieniała właścicieli. Należała do Lasockich, od XVIII wieku dobra w Zakrzewie posiadali Nakwascy, rodzina znana i zasłużona na Mazowszu, potem Krajewscy. W początkach XIX wieku, gdy wieś była dziedziczną posiadłością Leonarda Lasockiego, liczyła 14 domów. "Ma ta wieś gorzelnię, lecz grunt pośledni"- tak przed blisko dwustu laty pisał o Zakrzewie Wincenty Hipolit Gawarecki w swoim "Opisie historyczno- topograficznym Ziemi Wyszogrodzkiej". Dawne zabudowania dworskie po przebudowie są dziś siedzibą Domu Pomocy Społecznej.

Istniejący do dziś drewniany kościół parafialny ufundowali Lasoccy w 1620 roku. W jego wystroju warto zwrócić uwagę na późnogotycką XVI-wieczną scenę Ukrzyżowania na belce tęczowej z Matka Boską Bolesną i św. Janem Ewangelistą oraz barokowy ołtarz. Stary cmentarz grzebalny położony jest tuż przy kościele. Taka lokalizacja, niegdyś powszechna, dziś jest bardzo rzadko spotykana. Oprócz kilku starszych nagrobków na cmentarzu znajduje się m.in. mogiła harcerzy poległych w II wojnie światowej. We wrześniu 1939 roku grupa ośmiu druhów przybyła w te okolice aż z Poznania chcąc walczyć przeciwko hitlerowskim najeźdźcom. Przez kilka dni tułali się po okolicy, wreszcie po próbie zamachu na niemieckiego żandarma zostali wytropieni. Zginęli wszyscy w nierównej potyczce na polach Podgórza i tam zostali pochowani w zbiorowej mogile. Po kilku latach przeniesienia ich prochy na cmentarz w Zakrzewie.

Jedna z części Zakrzewa jest przez mieszkańców nazywana Holendry. Nazwa jest śladem dawnego typu osadnictwa zwanego "olęderskim", znanego z wielu, zwłaszcza nadwiślańskich, miejscowości w Polsce. Docierało ono w te rejony już od XVII/XVIII wieku. "Olędrzy" w rzeczywistości nie musieli pochodzić z Niderlandów, jednak wzorowali się na zachodnich sposobach gospodarowania. Nie byli też katolikami, jak większość okolicznej ludności, lecz wyznawali protestantyzm. Drewniana zabudowa "olęderska" wyróżniała się dużymi budynkami z uporządkowanym otoczeniem wśród sadów i ogrodów. Umiejętnie radzono sobie ze skutkami wylewów Wisły. Dziś śladem dawnego osadnictwa są głównie polne drogi gęsto obsadzone wierzbami.
 
 
2181
Zakrzewo Olędry, na starych mapach pod nazwą Holendry Zakrzewo
Zakrzewo Olędry, na starych mapach pod nazwą Holendry Zakrzewo

Jedna z części Zakrzewa. Przez mieszkańców nazywana jest Holendry. Nazwa jest śladem dawnego typu osadnictwa zwanego "olęderskim", znanego z wielu, zwłaszcza nadwiślańskich, miejscowości w Polsce. Docierało ono w te rejony już od XVII/XVIII wieku. "Olędrzy" w rzeczywistości nie musieli pochodzić z Niderlandów, jednak wzorowali się na zachodnich sposobach gospodarowania. Nie byli też katolikami, jak większość okolicznej ludności, lecz wyznawali protestantyzm. Drewniana zabudowa "olęderska" wyróżniała się dużymi budynkami z uporządkowanym otoczeniem wśród sadów i ogrodów. Umiejętnie radzono sobie ze skutkami wylewów Wisły. Dziś śladem dawnego osadnictwa są głównie polne drogi gęsto obsadzone wierzbami.  
 
2182
Zambrzycka Małgorzata
Zambrzycka Małgorzata
 
 
2183
Zapis asekuracyjny dotyczący dóbr rodziny Skarbków Ważyńskich, Nowogródek 12 czerwca 1767 r.<br>
Zapis Antoniego Skarbka Ważyńskiego na rzecz żony, Teresy z Więckiewiczów.
Zapis asekuracyjny dotyczący dóbr rodziny Skarbków Ważyńskich, Nowogródek 12 czerwca 1767 r.
Zapis Antoniego Skarbka Ważyńskiego na rzecz żony, Teresy z Więckiewiczów.

 
 
2184
Zapis asekuracyjny dotyczący dóbr rodziny Skarbków Ważyńskich, Nowogródek 12 czerwca 1767 r.<br>
Zapis Teresy Skarbek Ważyńskiej z domu Więckiewicz na rzecz męża, Antoniego Skarbka Ważyńskiego.
Zapis asekuracyjny dotyczący dóbr rodziny Skarbków Ważyńskich, Nowogródek 12 czerwca 1767 r.
Zapis Teresy Skarbek Ważyńskiej z domu Więckiewicz na rzecz męża, Antoniego Skarbka Ważyńskiego.

 
 
2185
Zawiadomienie
Zawiadomienie
Kierski Henryk i Janina Feliksa z Piotrowskich 
 
2186
Zawiadomienie o zgonie<br>Krzemieński / Krzemiński Jan
Zawiadomienie o zgonie
Krzemieński / Krzemiński Jan


Pisownia jak w oryginale
Działo się w Gródźcu szesnastego Listopada tysiąc ośmset sześćdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano.- Zadosyć czyniąc odezwie Sądu pokoju okręgu Płockiego Oddziału drugiego uczynionej do proboszcza parafii Grodziec pod dniem /trzecim/ piętnastym Listopada roku bieżącego za numerem czterysta czterdzieści siedm wskutek wezwania prokuratora Królewskiego przy trybunale cywilnym guberni Płockiej z dnia /czternastego/ dwudziestego szóstego Września roku bieżącego za numerem trzy tysiące siedmset siedmdziesiątego polegającego na reskrypcie rządu gubernialnego Płockiego z daty /jedenastego/ dwudziestego trzeciego Września roku bieżącego za numerem 4601/512 umieszcza się wzmiankę że dnia trzydziestego Marca tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku umarł w Cesarstwie Rossyjskiem Jan Krzemiński żołnierz pułku Kabardyńskiego imienia Księcia Baryatyńskiego Generała Feldmarszałka.- Żonaty, urodzony w Kębłowicach z Marcina i Barbary małżonków Krzemińskich do ksiąg ludności Gminy Rembów zapisany, do wojska w roku tysiąc ośmset pięćdziesiatym drugim, czy też następnym powołany, obecnie około lat trzydzieści mieć mogący.- Pozostała po nim wdowa Teofila z Bartczaków Krzemińska.- Na tem protokół niniejszy skończony i przez nas podpisany został.
Ksiądz Zaganiewicz rządca parafii Grodziec utrzym. Akta stanu cywiln. 
 
2187
Zawidzek na starych mapach
Zawidzek na starych mapach
 
 
2188
Zdjęcie
Zdjęcie
Sidelko George 
 
2189
Zdjęcie z nagrobka
Zdjęcie z nagrobka
Dłabiszewska NN Teodora 
 
2190
Zdziar Gąsowski na mapach Targeo
Zdziar Gąsowski na mapach Targeo
 
 
2191
Zdziar Gąsowski na starych mapach
Zdziar Gąsowski na starych mapach
 
 
2192
Zdziar Gąsowski<br>Źródło:Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom XIV, str.552
Zdziar Gąsowski
Źródło:Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom XIV, str.552

 
 
2193
Zdziar Łopatki na mapach Targeo
Zdziar Łopatki na mapach Targeo
 
 
2194
Zdziar Łopatki na starych mapach
Zdziar Łopatki na starych mapach
 
 
2195
Zdziar Łopatki<br>Żródło:Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom XIV, str. 552
Zdziar Łopatki
Żródło:Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom XIV, str. 552

 
 
2196
Zembrzycki Teofil
Zembrzycki Teofil
 
 
2197
Zenowicz Michał<br>Informacja w prasie o odmowie darowania Michałowi Starostwa Czernickiego.
Zenowicz Michał
Informacja w prasie o odmowie darowania Michałowi Starostwa Czernickiego.

 
 
2198
Ziss vel Zyss Emilia
Ziss vel Zyss Emilia
 
 
2199
Łęg, Łęg Kościelny, Łęg Probostwo, Łęg Kasztelanski, Łęg Szlachecki
Łęg, Łęg Kościelny, Łęg Probostwo, Łęg Kasztelanski, Łęg Szlachecki

19) Łęg Kościelny, wieś, Łęg Kasztelański, wieś i folwark., Łęg Probostwo, wieś i Łęg Szlachecki, powiat płocki, gmina Majki, parafia Łęg, odległość 20 wiorst od Płocka. Są to trzy części jednej wsi; posiadają kościół parafialny i urząd gminy.
Łęg Kasztelański, wieś drobnej szlachty, ma 6 domów, 87 mieszkańców, 289 mórg ziemi; folwark należy do dóbr Mogielnica.
Łęg Kościelny, 6 domów, 62 mieszkańców, 323 morgi.
Łęg Probostwo, 19 domów, 119 mieszkańców, 383 morgi roli i 33 morgi nieużytków.
Łęg Szlachecki, wieś drobnej szlachty, 7 domów, 28 mieszkańców, 360 mórg.
Do parafii Łęg dawniej dekanat raciąski, należą wsie: Łęg Kasztelański, Kostery, Mokrsk, Chudzynko, Bary, Brzechowo A.i B., Kozłowo, Gawrony, Brelki, Kozłówko, Łężek Szlachecki, Kowalewo, Kisielewo, Wilkęsy, Mogielnica, Mogielniczka i Siemienie. Ludności dusz 3010.
W roku 1388 dziedzic tej wsi Grabia, wraz z synem swoim Janem część gruntów przeznaczył na uposażenie istniejącej tu kaplicy, w miejsce której w 1409 roku Włodzimierz z Kurdwanowa, wnuk Jakóba biskupa płockiego zbudował istniejący dotąd kościół murowany i ten przez wspomnionego biskupa licznemi został opatrzony dziesięcinami. O 500 kroków od kościoła na wzgórzu istnieją dotąd szczątki dawnego dworu Grabiów i Kurdwanowskich. Kościół zbudowany w tak zwanym stylu krzyżackim, z czerwonej cegły bez tynku, podparty zewnątrz 10 skarpami, wewnątrz zaś przedzielony 6 filarami po 16 stóp obwodu każdy, co pozwala wnosić, że pierwiastkowo zamierzone sklepienie, zastąpiono potem istniejącym dotąd sufitem z desek. Zewnątrz zdobią go szczyty zębate, a wnęki i okna boczne zakreślone u góry ostrołukami. Świątynia ta os strony południowej posiada okien 6, a od północnej 3 i po jednym okrągłem. W ścianie ponad wielkiemi drzwiami widoczny jest wizerunek twarzy ludzkiej, co ma być pamiątką po mularzu, który przy budowie kościoła spadłszy z rusztowania, życie utracił. Wielki ołtarz z lipowego drzewa, cały pozłacany, podpiera dwóch aniołów naturalnej prawie wielkości. Przeniesiono go do tutejszego kościoła w roku 1819 po kasacie panien norbertanek, za staraniem księdza Walentego Słupeckiego, ówczesnego proboszcza parafii łękskiej. Piękna, rzeźbiona chrzcielnica i malowidła czterech ewangelistów pochodzą zapewne z czasów założenia kościoła. Zakrysya przechowuje dwa starożytne ornaty przetykane srebrem i złotem; nadto krzyż srebrny rzeźbiony, równie pięknej roboty starożytnej. Wewnętrzną ścianę kościoła zdobi nagrobek Krzysztofa Ubysza z roku 1626, Kozłowskich i Kunegundy z Krzyżanowskich Grąbczewskiej, siostry Adryana Krzyżanowskiego, autora dzieła "Dawna Polska". Na cmentarzu nagrobki Mieczyńskich i Makomaskich. Jeden z dzwonów nosi na sobie rok 1577. W roku 1875 kościół staraniem proboszcza księdza Piotra Potulskiego i parafian został odnowiony. 
 
2200
Łempkowski Jan
Łempkowski Jan
 
 

    «Przegl. «1 ... 40 41 42 43 44 45 Dalej»