Wszystkie media


Wyniki 51 do 100 z 2,215     » Tylko miniatury    » Pokaz slajdów

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 45» Dalej»

   Miniatura   Opis   Link do 
51
Akt chrztu
Akt chrztu
Rudowska Petronella
 
 
52
Akt chrztu
Akt chrztu
Ważyński Paweł 
 
53
Akt Chrztu
Akt Chrztu
Piotrowicz Kazimiera Innocenta 
 
54
Akt chrztu
Akt chrztu
Piotrowicz Jan Aleksander 
 
55
Akt chrztu
Akt chrztu
Kowalewska Adolfa Florentyna1 
 
56
Akt chrztu
Akt chrztu
Kowalewska Adolfa Florentyna2 
 
57
Akt chrztu
Akt chrztu
Kowalewska Marianna Wiktoria 
 
58
Akt chrztu
Akt chrztu
Zofia Grądziel 
 
59
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Jadwiga Helena 
 
60
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Henryk 
 
61
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Marian 
 
62
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Stanisława 
 
63
Akt chrztu
Akt chrztu
Konarzewska Stefania Anna 
 
64
Akt chrztu - kopia<br>Skarbek Ważyński Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - kopia
Skarbek Ważyński Antoni Kajetan Józef

 
 
65
Akt chrztu - odpis
Akt chrztu - odpis
Gawlińska Małgorzata 
 
66
Akt chrztu - oryginał<br>Skarbek Ważynski Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - oryginał
Skarbek Ważynski Antoni Kajetan Józef

 
 
67
Akt chrztu<br> Butkiewicz Józef
Akt chrztu
Butkiewicz Józef

 
 
68
Akt chrztu<br> Ważyńska Domicella Józefa
Akt chrztu
Ważyńska Domicella Józefa


Pisownia jak w oryginale
29. Słupca. Działo się w Wsi Blichowie Dnia Dwudziestego Drugiego Lipca/ Trzeciego Sierpnia. Tysiąc ośmset Czterdziestego Szóstego Roku o godzinie Trzeciey po południu, stawił się Szlachetny Józef Ważyński Ekonom maiący Lat Dwadzieścia sześć zamieszkały w Słupcy w obecności Szlachetnego Józefa Ołowińskiego Dziedzica Części zamieszkałego w Turowie Lat Pięćdziesiąt ziewięć i Sławetnego Jana Pokorskiego Organisty zamieszkałego w Blichowie maiącego Lat Dwadzieścia Dziewięc i okazał nam dziecie płci Niewieściey Urodzone w Słupcy pod Numerem Pierwszym Pierwszego Dnia Miesiąca i Roku bieżących o godzinie Dziewiątey przed południem z iego Małzonki Szlachetney Antoniny Wolskiey maiącey Lat Dwadzieścia pięć; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dziesieyszym nadane zostały Imiona Domicella Józefa a rodzicami iego byli wyżey wspomiony Józef Ołowiński i Józefa Ołowińska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom pisac umieiącym przeczytany podpisaliśmy. Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz
Józef Wazynski Oyciec Józef Ołowinski Swiadek
Jan Pokorski Swiadek 
 
69
Akt chrztu<br>Adamiak Bronisława
Akt chrztu
Adamiak Bronisława


Malużyn
N 38.
Działo się we wsi Malużyn dwudziestego drugiego Sierpnia, tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku, o dziewiątej godzinie po południu. Stawił się osobiście Jan Adamiak, służący mieszkający we wsi Malużyn – trzydzieści osiem lat – w obecności Jana Borkowskiego, rolnika, czterdzieści pięć lat – a także Jana Lisieńskiego, służącego, trzydziestu trzech lat od urodzenia – mieszkających we wsi Malużyn i okazał nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się we wsi Malużyn dziewiątego Sierpnia tego roku, o dziesiątej godzinie po południu z prawowitej jego żony Marianny urodzonej Brudzińskiej, trzydzieści pięć lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie, dokonanym tego dnia kapłanem Franciszkiem Marchlewskim, dano imię Bronisława – a chrzestnymi byli Konrad Łempicki i Bronisława Łempicka.- Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany i zatym nami tylko podpisany, oświadczający i świadkowie nie znają pisma.-
Ksiądz Fr. Marchlewski Proboszcz Malużyńskiej Parafii Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. 
 
70
Akt chrztu<br>Balsewicz Wincenty
Akt chrztu
Balsewicz Wincenty

 
 
71
Akt chrztu<br>Bartczak Agnieszka
Akt chrztu
Bartczak Agnieszka

 
 
72
Akt chrztu<br>Bartczak Dorota
Akt chrztu
Bartczak Dorota

 
 
73
Akt chrztu<br>Bartczak Jakub
Akt chrztu
Bartczak Jakub

 
 
74
Akt chrztu<br>Bartczak Wawrzeniec
Akt chrztu
Bartczak Wawrzeniec

 
 
75
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Apolonia
Akt chrztu
Bartosiewicz Apolonia

 
 
76
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Michał
Akt chrztu
Bartosiewicz Michał

 
 
77
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Stanisław
Akt chrztu
Bartosiewicz Stanisław

 
 
78
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Wiktor
Akt chrztu
Bartosiewicz Wiktor

 
 
79
Akt chrztu<br>Bartoszko Anna
Akt chrztu
Bartoszko Anna

 
 
80
Akt chrztu<br>Bartoszko Antoni
Akt chrztu
Bartoszko Antoni

 
 
81
Akt chrztu<br>Bartoszko Jadwiga
Akt chrztu
Bartoszko Jadwiga

 
 
82
Akt chrztu<br>Bartoszko Stanisława
Akt chrztu
Bartoszko Stanisława

 
 
83
Akt chrztu<br>Batur Bolesław
Akt chrztu
Batur Bolesław

 
 
84
Akt chrztu<br>Baturo Aniela
Akt chrztu
Baturo Aniela

 
 
85
Akt chrztu<br>Baturo Józef i Kazimiera, bliźnięta
Akt chrztu
Baturo Józef i Kazimiera, bliźnięta

 
 
86
Akt chrztu<br>Baturo Kazimiera i Józef, bliźnieta
Akt chrztu
Baturo Kazimiera i Józef, bliźnieta

 
 
87
Akt chrztu<br>Baturo Stanisława
Akt chrztu
Baturo Stanisława

 
 
88
Akt chrztu<br>Bojanowski Józef
Akt chrztu
Bojanowski Józef

 
 
89
Akt chrztu<br>Bojanowski Tomasz
Akt chrztu
Bojanowski Tomasz

 
 
90
Akt chrztu<br>Bonkowska Katarzyna Agnieszka
Akt chrztu
Bonkowska Katarzyna Agnieszka

 
 
91
Akt chrztu<br>Brudzińska Antonina
Akt chrztu
Brudzińska Antonina

 
 
92
Akt chrztu<br>Brudzińska Barbara Magdalena
Akt chrztu
Brudzińska Barbara Magdalena


Pisownia jak w oryginale
Chlebowo
3. Roku Tysiącznego osmsetnego osmego dzia siodmego Sierpnia o godzinie siodmej po Południu Przed nami Andrzejem Staszewskim Proboszcem Proboszczem Blichowskim y Łubeckim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey y Łubeckiey, Powiatu Wyszogrodzkiego w Departamencie Płockim stawił się Jan Brudziński lat trzydzieści ośm liczący w Clebowie zamieszkały, y okazał nam dziecię płci żeńskiey, które urodziło się w domu iego dnia siodmego Sierpnia o godzinie piątey z rana Roku biezącego, oswiadczaiąc: iż iest spłodzone z niego y Franciszki z Grabarzow lat trzydziesci maiącey iego Małzonki y ze zyczeniem iego iest nadać mu Jmiona Barbara y Magdalena. Po uczynieniu powyższego Oswiadczenia y okazania dziecięcia w przytomności Pawła Sadeckiego Maystra Kunsztu Kowalskiego liczącego lat trzydzieści ośm w Blichowie zamieszkałego, tudzież Woyciecha Brudzińskiego Włoscianina lat czterdziesci liczącego w Chlebowie Zamieszkałego, ninieyszy Akt po przeczytaniu onego stawaiącym podpisaliśmy, gdyż ani Oyciec ani Swiadkowie pisać nie umieią.
Xiądz Andrzej Staszewski Proboszcz Blichowski i Łubecki Sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego 
 
93
Akt chrztu<br>Brudzińska Brygida
Akt chrztu
Brudzińska Brygida


Pisownia jak w oryginale
Chlebowo
27. Roku Tysiącznego Osmsetnego Czternastego Dnia Trzydziestego Stycznia o Godzinie Drugiey po Południu Przed Nami Andrzeiem Staszewskiem Proboszczem Blichowskim i Lubeckim Sprawuiącym obowiązki Urzędnika Gminy Blichowskiey i Lubeckiey w Departamencie Płockim Powiecie wyszogrodzkim Stawił się Jan Brudzinski Lat czterdziesci maiący włoscianun Gospodarz w Chlebowie Zamięszkały i okazał Nam Dziecię Płci Niewiesciey które się urodziło w Domu Iego Pod Numerem Trzeciem na Dniu Dwudziestym Dziewiątym Styczni o Godzinie Drugiey po Południu oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Franciszki z Grabarzow Lat Trzydziesci maiącey Małzonki Iego i ze Życzeniem Ich iest nadac Iey Jmię Brygida. Po Uczynieniu Powyższego oswiadczenia i okazania Dziecięcia w Przytomnosci Pawła Stroiwąsa Lat Szesćdziesiąt maiącego Wyrobnika i Stanisława Wisniewskiego Lat Trzydziesci ziewięc maiącego Kopczarza Obywateli w Chlebowie zamięszkalych Po czym Akt ninieyszy po przeczytaniu onegoż Podpisaliśmy gdyż Stawaiący pisac nieumieią
Xiądz Andrzey Staszewski Proboszcz Parafii Blichowski I Lubecki Sprawiaiący obowiązki Urzędnika Gminy Blich Lubecky 
 
94
Akt chrztu<br>Brudzińska Domicela
Akt chrztu
Brudzińska Domicela


Pisownia jak w oryginale
1. Praga. Roku Tysiącznego Osmsetnego Szesnastego Dnia Szostego Miesiąca Maia ogodzinie Dziewiątey przed południem. Przed Nami Proboszczem Blichowskim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Departamencie Płockim Powiecie Wyszogrodzkim, stawił się Urodzony Dominik Brudziński Gospodarz liczący Lat Trzydzieści w Pradze zamieszkały i okazał Dziecie Płci Niewieściey, ktróe Urodziło się w Domu Jego pod Numerem Trzecim Dnia Trzeciego Miesiąca i Roku biezących ogodzinie Piątey po południu, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z niego i Urodzoney Agnieszki Słomkowskiey liczącey Lat Dwadzieścia Sześć iego Małzonki i że zyczeniem iego iest nadac mu Jmie Domicela. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Urodzonych Woyciecha Brudzyńskiego liczącego Lat Czterdzieści Dwa i Walentego Symborskiego liczącego Lat Czterdzieści Pięc obydwoch Sąsiadów Gospodarzy w Pradze zamieszkałych Akt ninieyszy po przeczytaniu onego stawaiącym pisac nieumieiącym podpisalismy.
Xiadz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
 
95
Akt chrztu<br>Brudzińska Eleonora
Akt chrztu
Brudzińska Eleonora


Pisownia oryginalna

Działo się we wsi Blichowie dnia osmego Marca Tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jgnacy Brudziński dziedzic części lat czterdzieści liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Stanisława Brudzińskiego lat trzydzieści sześć i Karóla Mączewskiego lat pięćdziesiąt cztery liczących obydwoch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci zenskiej oswiadczając iz takowe urodzone jest w Pradze dnia dwudziestego siodmego Lutego Roku bieżącego ogodzinie dwunastej wnocy ziego małzonki Julianny z Wazynskich lat czterdzieści liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym wdniu dzisiejszym przez Księdza Piotra Potulskiego odbytym nadane zostało Jmie Eleonora Rodzicami iego chrzestnemi byli Leon Brudziński i Joanna Zbikowska Akt ten Oswiadczaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż Oswiadczaiący i Swiadkowie pisać nie umieią.-
X. Piotr Potulski Proboszcz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.- 
 
96
Akt chrztu<br>Brudzinska Ewa Teodora
Akt chrztu
Brudzinska Ewa Teodora

 
 
97
Akt chrztu<br>Brudzińska Józefa Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Józefa Maryanna


Pisownia oryginalna

Praga
Działo się w Wsi Blichowie Dnia Piątego /Siedmnastego Marca. Tysiąc Ośmset Czterdziestego Czwartego Roku o godzinie Pierwszey po południu. Stawił się Jgnacy Brudziński Dziedzic Części maiący Lat Dwadzieścia ieden zamieszkały w Pradze w obecności Mikołaia Żabowskiego Dziedzica Części zamieszkałego w Rakowie maiącego Lat Czterdzieści cztery i Pawła Zbikowskiego Dziedzica Części zamieszkałego w Pradze maiącego Lat Czterdzieści dwa i okazał nam Dziecie płci Niewieściey Urodzone w Pradze pod Numerem Ośmnastym Dnia Mieśiąca i Roku bieżącego o godzińie pierwszey po północy ziego Małzonki Julianny Ważyńskiey maiącey Lat Dwadzieścia ieden; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w Dniu dzisieyszym nadane zostały Jmiona Józefa Maryanna a rodzicami iego Chrzestnemi byli wyzey wspomiony Mikołay Zabowski i Magdalena Wazyńska. Akt len stawaiącemu i swiadkom pisać nieumieiącym przeczytany i przezemnie podpisany został. Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski. 
 
98
Akt chrztu<br>Brudzińska Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Maryanna


Pisownia jak w oryginale
Chlebowo
42. Roku Tysiacznego osmsetnego Iedenastego Dnia Dwunastego Marca o Godzinie Dziewiątey z rana Przed Nami Andrzeiem Staszewskiem Proboszczem Blichowskim i Lubeckim Sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey i Lubeckiey w Departamencie Płockim Powiecie Wyszogrodzkim Stawił się U Jan Brudzinski LatTrzydziesci Siedm liczący Włościanin Gospodarz w Chlebowie zamieszkałi i okazał nam Dziecię Płci Niewiesciwy, które się urodziło w Domu Jego pod Numerem Drugim na Dniu Iedenastym Miesiąca i Roku bieżących o Godzinie Dziesiątey Przed Południem oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Franciszki z Grabarzow Lat Trzydziesci liczącey Małżonki Iego i ze życzeniemIch iest nadac Iey Jmię Maryanna. Po uzynieniu Powyzszego oswiadczenia i okazaniu Dziecięcia w Przytomnosci Woyciecha Brudzinskiego Lat Szesdziesiąt liczącego w Chlebowie zamieszkałego Tudziesz Jana Baranskiego Sześćdziesiąt Siedm liczącego Tamże zamięszkałego wyrobnikow. Poczym Akt urodzenia po przeczytaniu onegorz podpisalismy gdyż Swiadkowie i Oyciec pisac nieumieią.
Xiądz And Staszewski PBL Urzędn Cywilny Gminy Blich 
 
99
Akt chrztu<br>Brudzińska Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Maryanna


Pisownia jak w oryginale
18. Praga Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Pierwszego. Dnia Osmego Miesiąca Listopada ogodzinie Dziesiątey przed południem. Przed Nami Proboszczem Blichowskim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Woiewodztwie i Obwodzie Płockim stawił się Urodzony Dominik Brudziński Dziedzic Części zamieszkały w Pradze liczący Lat Czterdzieści Siedm i okazał Nam dziecie Płci Niewieściey, które Urodziło się w domu iego pod Numerem Siedmnastym na Dniu Piątym Miesiąca i Roku biezących ogodzinie Piątey z rana, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Urodzoney Agnieszki Słomkowskiey liczącey Lat Dwadzieścia Sześć iego Małzonki i że życzeniem iego iest nadac mu Jmie Maryanna. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Urodzonych Walentego Symborskiego liczącego Lat Pięcdziesiat trzy i Woyciecha Brudzyńskiego liczącego Lat Czterdzieści Sześć obydwoch Dziedzicow Części Sąsiadów zamieszkałych w Pradze. Poczem Akt ninieyszy po przeczytaniu onego stawaiącym pisac nie umieiącym podpisalismy. Xiadz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
 
100
Akt chrztu<br>Brudzińska Michalina
Akt chrztu
Brudzińska Michalina

 
 

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 45» Dalej»
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0