Dokumenty


Wyniki 1,651 do 1,700 z 1,873     » Tylko miniatury

    «Przegl. «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1651
Borowik Karol<br>Indeks represjonowanych
Borowik Karol
Indeks represjonowanych

Źródło: http://www.indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html 
 
1652
Budy Adamowe
Budy Adamowe

Teren wsi pierwotnie pokrywał las, który na początku XIX wieku zaczęto trzebić, powstało wtedy kilka chat drwali zajmujących się wycinką i wypalaniem węgla drzewnego. Takie "leśne" domy powszechnie w Polsce nazywano wtedy "budami". Jeden z osadników miał zapewne na imię Adam i stąd właśnie na mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku można odnaleźć miejscowość oznaczoną jako Adamowe Budy. Z czasem przyjęła się współczesna nazwa.
Miejscowość należała do gminy Ratowo i jest wymieniona w spisie wsi należących do tej gminy z 1888 roku. Bardziej szczegółowe dane pochodzą z 1900 roku, w tym czasie było tu 7 domów i 96 mieszkańców, obszar wsi wynosił 367 mórg.
W 1921 roku przeprowadzono pierwszy spis powszechny, według niego było tu 14 domów i 100 mieszkańców, wszyscy byli Polakami i katolikami.
Źródło: http://strzegowo.pl/cms/1090/adamowo_ 
 
1653
Budy Pniowe i Budy Waleriany (Waleryańkie) na starych mapach
Budy Pniowe i Budy Waleriany (Waleryańkie) na starych mapach
 
 
1654
Budy Studzieniec na starych mapach
Budy Studzieniec na starych mapach
 
 
1655
Budy Wręckie (Nowe Budy) na starych mapach
Budy Wręckie (Nowe Budy) na starych mapach
 
 
1656
Carski akt łaski dla Porfirego Ważyńskiego i innych polskich zesłańców.
Carski akt łaski dla Porfirego Ważyńskiego i innych polskich zesłańców.
Źródło: Kurier Warszawski nr 113 z dnia 19 kwietnia / 1 maja 1857 roku 
 
1657
Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Niskienicze k/ Włodzimierza, wieś na Wołyniu w zachodniej części Ukrainy.
Miejsce spoczynku wojewody kijowskiego, Adama Kisiela, fundatora światyni.
Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Niskienicze k/ Włodzimierza, wieś na Wołyniu w zachodniej części Ukrainy. Miejsce spoczynku wojewody kijowskiego, Adama Kisiela, fundatora światyni.
 
 
1658
Cywiny Górne na starych mapach
Cywiny Górne na starych mapach
 
 
1659
Cywiny Litwinki na starych mapach
Cywiny Litwinki na starych mapach
 
 
1660
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska

Pismo w sprawie rewalidowacji ślubu Michała i Krystyny 
 
1661
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska<br>
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska

Pismo w sprawie rewalidowacji ślubu Michała i Krystyny

Do przełożonego Klasztoru Werkowskiego JX. Kucewicza

W skutek przedpisania JW. Biskupa z dnia 10 Czerwca za nr 966 zechce X. Przełożony ślub nieważnie zawarty między Michałem Czernisem i Krystyną Tomaszewską rewalidować. Ślub powtórnie dać należy, tylko w obce dwóch świadków, po odbytym examinie przedślubnym,- zapisać nową metrykę i przy niej dyspensę JW. Biskupa złożyć, a przy dawniejszej metryce w księdze należy zrobić adnotacyą, że ten ślub był rewalidowany.- Obu zaś za fałszywe zeznanie na examinie i tak niegodne oszukaństwo, jako też kazirodzkie pożycie przed ślubem, osadzić na rekollekcye po ślubie na miesiąc w szpitalu, lecz nie pierwiej aż czas większych robot gospodarszich przejdzie.- O dniu ślubu i odbyciu rekollekcyi raportu czekać będę.-

X. J. Szyłeyko Dziekan M. Wilna.-

N. 617
11 Czerwca 1850 r.
od Dziekana M.Wilna 
 
1662
Darowizna na rzecz Uniwersytetu wileńskiego
Darowizna na rzecz Uniwersytetu wileńskiego

ZAPIS SKARBEK WAŻYŃSKIEJMarja Skarbek Ważyńska w testamencie, sporządzonym w Warszawie dn. 17 lutego 1920 r. i zatwierdzonym 21.III. - 8.IV. 1921 r. przez Sąd Okręgowy wileński, zapisała wydziałowi teologicznemu roczną rentę w kwocie 15.000 marek (1) i dwa majątki, Buciowszczyznę i Korzyść, posiadające 159 dziesięcin lasu, uprawnej ziemi 41 dz., gruntu pod lasem 194 dz., łąk 13 dz., razem około 400 dziesięcin, ogólnej wartości 101.194 rubli (2). Spadkobiercy jednak zamierzali obalić testament. Obdarzone przez testatorkę instytucje poszły na kompromisowy układ (3), który dał zapisobiorcom 14% zapisów. Z masy spadkowej wydziałowi teologicznemy przypadła 61 hektarowa działka przy folwarku Bobry, zawierająca 22 hektary bagna, nieco łąk i pastwisk trochę starszego lasu i las młody (4). Ponieważ parcela nie dawała żadnego dochodu, opieka zaś nad lasem wymagała stałych wydatków, wydział sprzedał las i z uzyskanej pieniężnej kwoty utworzył stypendjum imienia Marji Skarbek Ważyńskiej (5).

(1) W przerachowaniu (rozp. 14. V. 1924, Dz. U. Rz. P., Nr. 24, poz. 441) 697 zł.

(2) Odnośny ustęp testamentu: "VI, będą wypłacać po wieczne czasy następującym instytucjom społecznym i filantropijnym co rok z dołu: 1) teologicznemu wydziałowi Uniwersytetu wileńskiego po 15.000 marek...Niezależnie od tego z wyszczególnionych wyżej majatków moich zapisuję... 3) majątki Buciowszczyznę i Korzyść z należącemi do nich lasami na wydział teologiczny Uniwersytetu wileńskiego" (Arch. wydz. teolog.) Według dokonanego przez pp. Świętorzeckiego i Moraczewskiego szacunku wartości zapisu wyrażała się w 101.194 rb. (Arch. wydz. teolog., pismo Zygmunta Jundziłła z dn. 20. VII. 1923).

(3) Skarbek Ważyńska zrobiła również zapisy na Macierz Szkolną, na Dom Serca Jezusowego, Seminarjum Duchowne, na inwalidów, ochronkę św. Kazimierza

(4) Szacunek działki 14.970 rb. (Arch. wydz. teolog., pismo Z. Jundziłła z dn. 20. VII. 1923).

(5) Sprzedaż lasu dała 5.311 dol. Netto.
 

 
1663
Dekret
Dekret
Dekret z dnia 12 stycznia 1922 roku informujący o wywłaszczeniu gruntów będących własnością Jana Skarbka Tłuchowskiego. 
 
1664
Dłużniewski Ludwik - tablica
Dłużniewski Ludwik - tablica
Tablica pamiątkowa w kościele w Czerwińsku 
 
1665
Falbogi Małe, pow. nowodworski, woj. mazowieckie - obecnie XIII fort Twierdzy Modlin
Falbogi Małe, pow. nowodworski, woj. mazowieckie - obecnie XIII fort Twierdzy Modlin
 
 
1666
Falbogi w 'Skorowidzu miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych Władz i Urzędów oraz Urządzeń Komunikacyjnych'. Rok wydania 1931 lub 1933
Falbogi w "Skorowidzu miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych Władz i Urzędów oraz Urządzeń Komunikacyjnych". Rok wydania 1931 lub 1933
 
 
1667
Falbogi w 'Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich'
Falbogi w "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"
 
 
1668
Falbogi Wielkie, Małe i Borowe (Chwalibogi) na starych mapach. Dawniej  powiat płoński, obecnie nowodworski.<br> Ponieważ w aktach księża pisali 'Falbogi lub Chwalibogi' nie zaznaczając 'Wielkie, Małe, Borowe', trudno sprecyzować, w której z tych trzech wsi dana osoba rodziła się, mieszkała, pracowała lub umierała.
Falbogi Wielkie, Małe i Borowe (Chwalibogi) na starych mapach. Dawniej powiat płoński, obecnie nowodworski.
Ponieważ w aktach księża pisali "Falbogi lub Chwalibogi" nie zaznaczając "Wielkie, Małe, Borowe", trudno sprecyzować, w której z tych trzech wsi dana osoba rodziła się, mieszkała, pracowała lub umierała.

 
 
1669
Folwark Janikowo na starych mapach
Folwark Janikowo na starych mapach
 
 
1670
Folwark Sielec na starych mapach
Folwark Sielec na starych mapach
 
 
1671
Folwark Wilkowiec na starych mapach
Folwark Wilkowiec na starych mapach
 
 
1672
Garwolewo Bryńdy (Bryndy) na starych mapach
Garwolewo Bryńdy (Bryndy) na starych mapach
 
 
1673
Gazeta Kołomyjska wydarzenia<p> Z kroniki teatralnej
Gazeta Kołomyjska wydarzenia

Z kroniki teatralnej
Miła krytka występu Haliny Krawczukównej 

 
1674
Gazeta Lwowska z dnia 21 kwietnia 1903 r
Gazeta Lwowska z dnia 21 kwietnia 1903 r
Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Maryi Skarbek Ważyńskiej z d. Rastoix i jej córce Maryi 
 
1675
Gazeta Lwowska z dnia 22 lipca 1903 r.<br>Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Maryi Skarbek Ważyńskiej z d. Rastoix i jej córce Maryi
Gazeta Lwowska z dnia 22 lipca 1903 r.
Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Maryi Skarbek Ważyńskiej z d. Rastoix i jej córce Maryi

 
 
1676
Gazeta Lwowska z dnia 26 sierpnia 1903 r.
Gazeta Lwowska z dnia 26 sierpnia 1903 r.
Ostrzeżenie o cofnięciu przez Maryę Skarbek Ważyńską z d. Rastoix i jej córkę, Maryę Kazimierę, pełnomocnictwa udzielonego Adolfowi Kunertowi. 
 
1677
Gazeta Warszawska z dnia 05 sierpnia 1821 r.<br>Obwieszczenie publiczne Komisji Hipotecznej Województwa Płockiego.<br>
Gazeta Warszawska z dnia 05 sierpnia 1821 r.
Obwieszczenie publiczne Komisji Hipotecznej Województwa Płockiego.

Wezwanie właścicieli do okazania dowodów, świadczących o ich prawie do własności dóbr ziemskich leżących w województwie płockim. Dobra Warzyno, Warzyno Skóry, Grodkowo Sędzice, Dzięgielewo, Antoniewo i wiele innych.

 
 
1678
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
1679
Gnatowska Maksyma - podpis
Gnatowska Maksyma - podpis
 
 
1680
Goszczyno Kotasy (Katasy) na starych mapach (1850 rok)
Goszczyno Kotasy (Katasy) na starych mapach (1850 rok)
 
 
1681
Goszczyński Wojciech - podpis
Goszczyński Wojciech - podpis
 
 
1682
Gubernia lubelska
Gubernia lubelska
Gubernia lubelska (ros.Люблинская губерния)- jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, a następnie (po upadku powstania styczniowego i faktycznej likwidacji Królestwa Polskiego oraz włączeniu jego ziem do Cesarstwa Rosyjskiego. Generał- gubernatorstwa Warszawskiego...ciąg dalszy tutaj 
 
1683
Gumowo Ptaszki już jako Gumowo Szlacheckie na starych mapach. Nazwa pochodzi od dziedzica Jana Ptaszka. <br>- <a href='http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=13277'><font color='blue'>Gumowo Ptaszki w Słowniku Historyczno - Geograficznym Ziem Polskich w Średniowieczu</font></a><br>- <a href='https://pl.wikipedia.org/wiki/Gumowo_(powiat_ciechanowski)'><font color='blue'>Historia Gumowa</font></a>
Gumowo Ptaszki już jako Gumowo Szlacheckie na starych mapach. Nazwa pochodzi od dziedzica Jana Ptaszka.
-
Gumowo Ptaszki w Słowniku Historyczno - Geograficznym Ziem Polskich w Średniowieczu
- Historia Gumowa
 
 
1684
Gutowo Starzyno / Stradzyno w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich<br><br><small><a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/917'><font color='blue'>Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego</font></a></small>
Gutowo Starzyno / Stradzyno w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 
 
1685
Informacja
Informacja
Informacja w prasie o uniewinnieniu Jana Skarbka Tłuchowskiego z oskarżeń o fałszowanie weksli. 
 
1686
Informacja o śmierci Edwarda Skarbka Ważyńskiego<br><small>źródło: 'Kurjer Warszawski' 1866 r.</small>
Informacja o śmierci Edwarda Skarbka Ważyńskiego
źródło: "Kurjer Warszawski" 1866 r.

 
 
1687
Informacja w prasie o zgonie Stanisława Strawińskiego
Informacja w prasie o zgonie Stanisława Strawińskiego

Z listu otrzymanego z Wilna, dowiadujemy się że 7 Lipca w Druzgiennikach z powszechnym żalem Krewnych, Przyiacioł i Znaiomych, zszedł z tego światu po kilkudniowej chorobie ś.p. Stanisław Strawiński Kapitan Gwardji Wojsk Rossyjs:, Kawaler Orderów. Nielitościwa śmierć wydarła go z łona najprzywiązańszej Rodziny; nie upłynął ieszcze rok, kiedy ś.p. Strawiński bawiąc w Warszawie z Matką swoią JW. z Xiążąt Światopełk Czetwertyńskich Strawińską, sprawował w Kościele OO. Kapucynów żałobne Nabożeństwo za duszę ś.p. Małżonki swojej Anny z Ważyńskich, Córki powszechnie poważanego i kochanego Marcina Ważyńskiego Marszałka Powietu Oszmiańsk:; któżby z nas wówczas obrzędowi temu tak wspaniałemu obecnych mógł pomyśleć, że ów Młodzieniec w kwiecie wieku i siły zdrowia, za rok powołany do tegoż przybytku zostanie. 
 
1688
Informacja w prasie, z roku 1935, o oszustwie dokonanym na Józefie Skarbku Ważyńskim i jego rodzinie.
Informacja w prasie, z roku 1935, o oszustwie dokonanym na Józefie Skarbku Ważyńskim i jego rodzinie.

Afera dokonana u łoża konającego.

Kurator majątku wyzyskał zaufanie i przyjaźń nieuleczalnie chorego i jego żony. - Nieuczciwy opiekun stanie przed sądem.
Wilno 12 lutego
Stanisław Rodziewicz, przyjaciel rodziny Józefa Skarbek - Ważyńskiego, zdobył zaufanie zarówno męża jak żony, i przyjaźń ich niejednokrotnie wykorzystywał dla własnej kieszeni. Popełnił on w swoim czasie drobne nadużycie, za które w 1-ej instancji skazany został na rok więzienia.
Obecnie wyszła na jaw wielka afera, która datuje się jeszcze od roku 1929. Zmarły w swoim czasie Józef Skarbek - Ważyński uznany był za życia za niezdolnego do rozumienia aktów prawnych, i nad jego majątkiem wyznaczona została opieka. Stanisław Rodziewicz został wyznaczony współopiekunem, gdyż stan zdrowia p. Skarbka - Ważyńskiego pogarszał się z każdym dniem.
Sytuację tę Rodziewicz wykorzystał. Sprowadził do łoża chorego rejenta, i został sporządzony akt, według którego Ważyński zapisał kaucję w wysokości 7.000 dolarów na swoim majątku Taboryszki. Kaucją tą miał p. Ważyński zagwarantować wydane przez siebie weksle na 62.000 złotych na rzecz Rodziewicza.
Sprawa ta wyszła na jaw, gdy Rodziewicz po śmierci Ważyńskiego, wyznaczony został opiekunem majątku spadkobierców. Na wniosek rodziny opieka została Rodziewiczowi odebrana. Sprawa znajdzie swój epilog w sądzie. 
 
1689
Jan Ważyński - adnotacja o zgonie Jana przy akcie jego ślubu z Wandą Lipa
Jan Ważyński - adnotacja o zgonie Jana przy akcie jego ślubu z Wandą Lipa
 
 
1690
Jasień (Praga Jasień) na mapach Targeo
Jasień (Praga Jasień) na mapach Targeo
 
 
1691
Jęczewo Jeziorne (Jączewo Jeziorki) na starych mapach. Nieistniejąca już wieś w pow. płockim, woj. mazowieckiem, Polska
Jęczewo Jeziorne (Jączewo Jeziorki) na starych mapach. Nieistniejąca już wieś w pow. płockim, woj. mazowieckiem, Polska
 
 
1692
Józef Skarbek Ważyński i Swadkowska<br>Jaką rzeczy koleją małżeństwo to doszło do skutku, czytamy w 'Pamiętnikach' Matuszewicza Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego 1714-1767 r.
Józef Skarbek Ważyński i Swadkowska
Jaką rzeczy koleją małżeństwo to doszło do skutku, czytamy w "Pamiętnikach" Matuszewicza Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego 1714-1767 r.


"Była w Wilnie Dąbrowska z domu Bułharynówna, która w pierwszem małżeństwie była za Swadkowskim i z nim miała dwie córki: starszej już był rok trzynasty, i jak Swadkowski, stryj tej panny, wygrał z Szemetem sprawę, tak na tę pannę najmniej posagu przychodziło na półtora kroć sto tysięcy złotych. Panienka przytem nie szpetna; wielu zatem, po wygranej sprawie, zaczęła mieć konkurentów. Ja sekretnie starałem się,aby ta panienka poszła za Judyckiego, deputata trockiego, i gdy juz Judycki i od matki i od córki otrzymał deklarację, szło tylko o to, aby wyjechawszy z Wilna i w województwo mścisławskie zajechawszy, ślub wziął Judycki. Ale domyślił sie marszałek trybunalski i biskup wileński, który najprzód wydał inhibicje, aby się nikt nie ważył dawać ślubu Judyckiemu ze Swadkowską a potem zaprosiwszy Brzostowski, pisarz litewski, do siebie Dąbrowską i córkę jej Swadkowską na obiad, na którym obiedzie i biskup wileński znajdował sie, tak i łagodnie i mocno nastąpili na Dąbrowską i na córkę jej, Swadkowską, że musiały dać deklarację Ważyńskiemu, koniuszemu oszmianskiemu, którą deklaracje skoro otrzymano, zaraz biskup wileński ogłosił, że daje indult i zaraz go podpisany dał. A tak w tymże czasie Swadkowskiej z Ważyńskim ślub dano". "Pamiętniki" wyd. 1876. III. 200.  
 
1693
Kamieńska Julianna<br>Akt przyznanie w miejsce metryki
Kamieńska Julianna
Akt przyznanie w miejsce metryki


Pisownia jak w oryginale.
Wszem wobec w ogulnosci y kazdemu w szczegulnosci komu o tym wiedziec należy wiadomo czyniemy iz Urzędowy Akt przyznania wmieysce Mętryki Urodzenia wypisuie się jak następuie
Kozarzewo 1826.- R. Dnia 20 Listopada
Działosię w Wsi Naruszewie Dnia Dwudziestego Miesiąca Listopada Tysiąc Osmset Dwudziestego Szostegu roku godziny trzeciey po Południu
Stawil się Jakub Kamieński w Wsi Kozarzewie zamięszkały lat Czterdzieści maiący. w obecnosci Jozefa Zmijewskiego Possesora Dzierzawnego lat Czterdziesci y Mikołaja Grąbczewskiego Dziedzicznego Possessora Częsci Szlacheckiey lat dwadziescia Osm maiących we Wsi Kozarzewie zamięszkałych. i okazał nam Corkę dorosłą urodzoną w Wsi Kopytowie Parafiy Radzymienskiey Dnia Dwudziestego trzeciego Miesiąca Grudnia. Tysiąc Osmset Osmego roku o godzinie pierwszey z rana z iego Małzonki Agnieszki z Gołębiewskich lat pięcdziesiąt Cztery teraz maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w Dniu Jedenastym Miesiąca Lutego. Tysiąc Osmset dziewiątego roku nadane zostało Jmię Julianna. i rodzicami iego Chrzesnemi byli. JPan Tertulian Karczewski Dziedzic Wsi Jezewa y Kopytowa y JPani Julianna z Kobylnickich Nowowieyska z Wsi z Szczytna. Akt ten Stawaiącemu y Swiadkom przeczytany przes Jozefa Zmijewskiego został podpisany gdyż Oyciec Dziecięcia y drugi Swiadek pisać nieumieią/: podobniesz wspomiony Jakub Kamieński Oyciec Julianny oswiadczył iż Mętryka Urodzenia Corki iego w Księgach Koscioła Radzymskiego nieznayduiesię zapisana z przyczyny przepomienia
Xiądz Walenty Smardzewski Proboszcz Parafiy Naruszewskiey
Jako powyzszy Akt z Ksiąg Koscioła Parafialnego Naruszewskiego wiernie wypisałem Zaswiadczam
Oryginał pisany na Papierze bez Stępla w Aktach Koscioła Naruszewskiego Swiadczę Dun w Naruszewie Dnia 20. Listopada 1826. Roku
Xiądz Walenty Smardzewski Proboszcz Parafiy Naruszewskiey
Osoby Stawaiące Oswiadczaią iz pisac nieumieją.
X Walenty Smardzewski Pr 
 
1694
Kamieńska Julianna<br>Zaświadczenie o braku metryki w księgach kościelnych i cywilnych.
Kamieńska Julianna
Zaświadczenie o braku metryki w księgach kościelnych i cywilnych.


Pisownia jak w oryginale.
Zaświadczam ninieyszym pismem, jako Metryka Chrztu ani Akt Cywilny Julianny Kamienskiey w Księgach tak Kościelnych jako i Cywilnych Parafij Radzymińskiey nieznayduie się.
Dan w Radzyminie dnia 20. Listopada 1826 r.
Xiądz Jakob Chmielewski
ProboszczParafij Radzyminskiey.(Podpis nieczytelny)

Osoba Stawaiąca Oswiadcza iz pisac nieumie
Xiądz Walenty Smardzewski 
 
1695
Kapitan Szymańska Marianna
Kapitan Szymańska Marianna
Podpis 
 
1696
Kapitan Władysław
Kapitan Władysław
Podpis 
 
1697
Karski Ludwik - sumariusz urodzonych w Bonisławiu
Karski Ludwik - sumariusz urodzonych w Bonisławiu
 
 
1698
Karski Piotr i Rozalia Ubysz - sumariusz zaślubionych w Bonisławiu
Karski Piotr i Rozalia Ubysz - sumariusz zaślubionych w Bonisławiu
 
 
1699
Karta zgonu Bolesława Muchowskiego<br><i><small><font color='blue'>Dokument udostępniony dzięki uprzejmości i za zgodą Pani Ewy Kałowskiej. Dziękujemy.</font></small></i>
Karta zgonu Bolesława Muchowskiego
Dokument udostępniony dzięki uprzejmości i za zgodą Pani Ewy Kałowskiej. Dziękujemy.


Bolesław Muchowski został zamęczony przez Niemców w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Stutthofie, utworzonym na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska.
Więcej informacji o niemieckim obozie w Stutthofie czytaj tutaj 
 
1700
Karwowo Trojany na starych mapach
Karwowo Trojany na starych mapach
 
 

    «Przegl. «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Dalej»