Notatki


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 855

      1 2 3 4 5 ... 18» Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1 Faworyt króla Augusta III Skarbek Ważyński Michał (I1725)
 
2 ul. Elektoralna nr 750 Ważyńska Domicella Józefa (I8565)
 
3 W kazaniu, które na pogrzebie swego stryja głosił Biskup Porfiriusz Ważyński, wybrzmiewało: "Tak Imienia sława tym większa jest, im z większemi Imionami jest spowinowacone; te albowiem spowinowacenie to sprawuje, iż Imię nie tylko własnemi zaszczytami jaśnieje, ale też w uczestnictwo i społeczność zaszczytow innych Domow wstępuje".

 
Skarbek Ważyński Michał (I1725)
 
4 "...okoliczności, które doprowadziły do jego śmierci, odbiły się głośnym echem w Rzeczypospolitej. Skwapliwie odnotował je w swym pamiętniku Albrycht Stanisław Radziwiłł pisząc: "pewien szlachcic nazwiskiem Karp jechał do Wilna, aby kontynuować zaczętą w sądach asesorskich swą sprawę z marszałkową litewską. Zdarzyło się, że z Wilna wyjeżdżał wtedy wojewodzic miński Massalski, który popadł w nieprzyjaźń z bratem Karpa. Ponieważ obaj bracia byli do siebie podobni, zapytał Massalski, kto by to był (jak zeznał u króla). Ten mu odpowiedział, kim był; zaraz obaj wyskoczyli z sań; a kiedy się witali, sługa Massalskiego ugodził w głowę Karpa strzałem z muszkietu.
Karp upadł na ziemię, a inni spośród sług zaatakowali go żelaznymi buzdyganami, zadając wiele ciosów, tak że następnego dnia zmarł (sic!)".

Źródło: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2660/1/Studia_Podlaskie_21_Karp.pdf 
Karp Jan (I13770)
 
5 "...przechodząc po ławie do młyna utonął we Wiśle..."
Akt zgonu sporządzony 18 czerwca 1855 r. w Parafii Czerwińsk, a "...stawający oświadczyli iż zpisanie Aktu spóźnione zostało z zaniedbania familii zmarłego..." 
Piekut Wojciech (I25152)
 
6 "...syn z imienia rodziców niewiadomych..." Gąsiński Anioł (I24025)
 
7 "...umarł w Cesarstwie Rossyjskiem Jan Krzemiński żołnierz pułku Kabardyńskiego imienia Księcia Baryatyńskiego Generała Feldmarszałka..." Krzemieński / Krzemiński Jan (I24988)
 
8 "...umarła w domu Męża swego w Skotnikach pod nrumerem szóstym..."
Zmarła pięć dni po urodzeniu syna Mikołaja. 
Podgórska Helena z d. Murawska (I26617)
 
9 "...urodzony w czworakach pod nr. 7..." Dobrowolski Jan (I25217)
 
10 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7795
 
11 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7796
 
12 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7798
 
13 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7799
 
14 "...Z tytułu zaś powinowactwa osób zaślubionych, między trzecim a drugim pokrewieństwa Stopniem - nastąpiła Dyspensa Apostolska, od prześwietnego Konsystorza Jeneralnego Płockiego, na dniu dwudziestym piatym Maja bieżącego roku za Numerem Osmset dziewięćdziesiąt ieden,-..." Związek F8017
 
15 "...zmarł w domu swoim..." Grabarczyk Stanisław (I32339)
 
16 "...zmarła w Wyszogrodzie pod granią Chmielewską..." Fabianowicz Urszula Katarzyna z d. Kopera / Koperska (I25759)
 
17 "...zostawił synów dorosłych czterech, majątku żadnego..." Ostrowski Feliks (I26070)
 
18 "Henryka Sztandur z domu Domagalska urodziła się 3.11.1910r. w miejscowości Słomin. Życie Pani Henryki nie było wolne od codziennych trudów, jednakże na swej drodze spotykała zawsze dobrych ludzi. Ma wspaniałą, troskliwą rodzinę. Jest mamą pięciorga dzieci, które obdarowały ją szóstką wnuków, dziesiątką prawnuków oraz trójką praprawnuków. Otoczona miłością i opieką najbliższych cieszy się dobrym zdrowiem.
100. rocznica urodzin.
Z tej okazji życzenia Dostojnej Jubilatce złożył Stefan Jakubowski, Wójt Gminy Słupno i Ala Górecka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego obdarowując Panią Henrykę listem gratulacyjnym, kwiatami i okolicznościowym prezentem. Ksiądz proboszcz Zbigniew Cichewicz z parafii w Miszewku Strzałkowskim odprawił uroczystą mszę. O wspaniałym Jubileuszu pamiętały nie tylko władze gminy Słupno. List gratulacyjny przysłał również Donald Tusk, Premier Rady Ministrów. W imieniu Wojewody Mazowieckiego życzenia Szanownej Jubilatce złożył Radosław Lewandowski, kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Były życzenia i kwiaty od kierownictwa placówki terenowej KRUS w Płocku."

Zródło: Głos Słupna grudzień 2010 (Nr.22)
 
Sztandur Henryka z d. Domagalska (I20043)
 
19 "Opóźnienie tego aktu nastąpiło z powodu pracy ojca" Kołodziejska Władysałwa Petronela z d. Ważyńska (I23717)
 
20 "przytulnik" - prawdopodobnie pod opieką u syna Franciszka Przedpełski Paweł (I20149)
 
21 "Sister Mary Petronilla" CSSF Ośmiałowski Rita (I1837)
 
22 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powoda nieczasowości Oyca" Ważyński Telesfor Julian (I24047)
 
23 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu zajęć ojca" Serwańska Aleksandra (I24069)
 
24 "Spóźnienie Aktu tego, nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów" Ważyńska Marianna Cecylia (I24048)
 
25 "Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień ojca" Życka Antonina Longina z d. Ważyńska (I24049)
 
26 "Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień ojca" Ważyńska Romana Zuzanna (I23707)
 
27 "umarł w domu własnym pod nr. 5..." Godlewski Benedykt (I33835)
 
28 "Umarła w Domu Syna Swego pod Numerem Siedemnastym" Orzeszkowska Agnieszka z d. Skwarska (I34231)
 
29 "urodzona w domu Karczemnym zwanym Raróg w Rogozinie" Raczyńska Weronika z d. Dorocińska (I16202)
 
30 "w domu karczemnym" Perka Małgorzata (I30766)
 
31 "w domu wiejskim pod nr. 10" Werlińska Anna (I30631)
 
32 "w domu zamieszkania swego pod nr. 3" Krzemiński Michał (I32219)
 
33 - w domu nr 27
- zgłoszenie zgonu dnia 02 sierpnia 1816 r. w USC w Skierniewicach, woj. łódzkie.
Przyjmujący - Piotr Rakowski, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego
 
Wieprzkowicz Paweł (I34008)
 
34 - w domu nr 36
- zgon zgłoszony w USC urzędnikowi Antoniemu Klingerowi, dnia 14 stycznia 1813 r.
Antoni Klinger był nauczycielem w skierniewickiej szkole. 
Wieprzkowicz Marcin (I34007)
 
35 - w domu nr 37
- zgłoszenie narodzin i nadanie imienia dnia 02 września 1810 r. w USC w Skierniewicach, woj. łódzkie
Przyjmujący - Antoni Klinger, nauczyciel szkoły "Skierniewskiej", Urzędnik Stanu Cywilnego  
Wieprzkowicz Marianna (I34005)
 
36 - w domu Ojca, nr 36
- zgłoszenie narodzin i nadanie imienia dnia 21 kwietnia 1814 r. w USC w Skierniewicach, woj. łódzkie
Przyjmujący - Józef Rakowski, urzędnik Stanu Cywilnego 
Wieprzkowicz Jakub (I34006)
 
37 - w domu Ojca, nr 4
- zgłoszenie narodzin i nadanie imienia dnia 16 stycznia 1816 r. w USC w Skierniewicach, woj. łódzkie.
Przyjmujący - Piotr Rakowski, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego 
Wieprzkowicz Paweł (I34008)
 
38 ...z części gromad należących do gmin wiejskich Wawer i Okuniew utworzono gminę wiejską Sulejówek. Nowicki Roman (I9553)
 
39 1832 r. - "...w Parlinie przy ciotce zostający..."
Parlin, pow. płoński 
Smardzewski Sebastian (I27188)
 
40 Trochę z życia miasta Żarardowa Piotrowski Jan (I13149)
 
41 Kazimierz Warzyński Ważyński Kazimierz (ksiądz) (I5039)
 
42 Informacje ze strony: Rodzina Światopełk - Mirskich z Kamieńpola Światopełk Mirska Michalina z d. Osmulska (I10682)
 
43 Informacje ze strony: Rodzina Światopełk - Mirskich z Kamieńpola Światopełk Mirski Iwon / Jan h. Białynia (I3122)
 
44 Informacje ze strony: Rodzina Światopełk - Mirskich z Kamieńpola Światopełk Mirski Wiesław (I29019)
 
45 NEKROLOG:
The Daily Courier
4 February 1964 - Page 13

REV. H. S. RADWANSKI Pontifical requiem mass for the Rev. Henry S. Radwanski, 74, retired pastor of St. Hyacinth Church, Oakland, will be sung at 10 a.m. Thursday in the church. Father Radwanski died Sunday in Sarasota, Fla. He was born in Poland, attended a seminary there and came to America and entered Orchard Lake Seminary in Michigan. He was ordained June 17, 1916 in Detroit. Father Radwanski served at Immaculate Conception Church, Carnegie; St. Adalbert Church, Southside, Madonna Church in Republic, Fayette County; and Holy Name Church in Donora, Washington County. He was pastor of St. Hyacinth Church from July 24, 1941 until Oct. 20, 1959, when he retired because of ill health. There are no immediate survivors. The mass will be preceded by the office for the dead at 9:30 a.m. Thursday. Burial will be in the cemetery of the Holy Family of Nazareth Convent, Bellevue Road, West View.

Tłumaczenie:

Nekrolog: The Daily Courier(tytuł gazety), 4 lutego, 1964 - strona 13. Pastor H.S.Radwański. Msza pontyfikalna requiem za pastora H.S. Radwańskiego, lat 74, emerytowanego pastora parafii Św. Hiacynta w Oakland, odśpiewana będzie w czwartek o godz. 10 rano w czwartek w kościele. Ojciec Radwański zmarł w niedzielę w Sarasocie, Floryda. Urodził się w Polsce, gdzie uczęszczał do seminarium, następnie po przybyciu do Ameryki wstąpił do Seminarium Orchard Lake w Michigan. Ordynowany(powołany na pastora) został 17 czerwca, 1916 r. w Detroit. Ojciec Radwański służył: w Kościele Niepokalanego Poczęcia w Carnegie; Kościele Św. Adalberta w Southside, Kościele Madonny w Fayette County, i Kościele Świętego Imienia w Donora, w Washington County. Był pastorem Kościoła świętego Hiacynta od 24 lipca 1941 r. do 20 października 1959 r., w którym przeszedł na emeryturę ze względów zdrowotnych. Nie ma bezpośrednich potomków, nikt z rodziny go nie przeżył. Msza za zmarłego odbędzie się w czwartek o godz. 9:30 rano. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu of the Holy Family of Nazareth Convent, Bellevue Road, West View. 

Radwański Henryk (I2870)
 
46 Radwanski, Rev. Henry
Clergyman. Until 1941 pastor of Holy Name of the Blessed Virgin Mary parish, Donora, Pa. Since July, 1941, pastor of St. Hyacinth's parish, Pittsburgh, Pa. Residence: Craft Place, Pittsburgh, Pa.
From: "Who's Who in Polish America" by Rev. Francis Bolek, Editor-in-Chief; Harbinger House, New York, 1943

Tłumaczenie:

Pastor Henryk Radwański. Duchowny. Do 1941 r. pastor parafii Św. Imienia Błogosławionej Dziewicy w Donora, Pensylwania. Od lopca 1941 pastor parafii Św. Hiacynta w Pittsburgu w Pensylwanii. Zamieszkały: Craft Place, Pittsburg, Pensylwania. Z: "Kto jest kto w Polskiej Ameryce" napisanej przez pastora Franciszka Bolka, redaktora naczelnego; Harbinger House, New York, 1943 

Radwański Henryk (I2870)
 
47 Jan z Klimont Umiastowski odziedziczywszy po ojcu znaczne kapitały, kupił 1531 r. rozległy majątek Klimonty i zaczął podpisywać się z Klimont Umiastowski. Był on w prostej linji protoplastą Umiastowskich osiadłych na Litwie, jak świadczą Niesiecki, Kojałowicz i Kosinski.  Umiastowski Jan z Klimont (I2774)
 
48 Marjanna Krassowska - wnuczka słynnego bogacza, Mikołaja kasztelana wiskiego. Umiastowska Marjanna z d. Krassowska (I2776)
 
49 Pierzchała z Klimont Nandelstaedt - Umiastowski Ernest Wilhelm posiadał znaczne dobra na Inflantach. Osiadł w ojczyźnie swoich przodków w Polsce w 1684 r. w kupionym od Antoniego Antoszewskiego majątku Szakarnia w powiecie Upitskim. Zostawił dwóch synów: Jana- Korneliusza i Jana- Hieronima. Pierzchała z Klimont Nandelstaedt - Umiastowski Ernest Wilhelm (I2795)
 
50 Protoplastą Pierzchałów - Umiastowskich herbu Roch III-ci był w 1238-ym roku comes Rościsław, od którego, jak widać z dokumentów, pierwszymi z comesów Pierzchałów - Umiastowskich byli Wojciech-Albrecht i Mateusz, wnukowie Pierzchały - Umiastowskiego. Od posiadanej pod Warszawą dużej, starodawnej majętności Umiastowo, wzięli sobie w roku 1430-tym nazwisko Umiastowski. Z rozmaitych aktów widać, że Umiastowscy oprócz Umiastowa posiadali w XV-ym wieku wiele innych osad i wsi na Mazowszu, w Szwecji, na Inflantach, a następnie na Litwie. Pierzchała - Umiastowski Tomasz (I2815)
 

      1 2 3 4 5 ... 18» Dalej»