Notatki


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 3,650

      1 2 3 4 5 ... 73» Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1
Na marginesie aktu adnotacja:
Urodz. zmarł w Krukówku pow. Wyrzysk w dniu 31.03 1960 roku
za Nr. aktu 12/1960 r. U.S.C.
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=6&zs=0239d&sy=1892&kt=1&plik=075-078.jpg#zoom=0.5&x=155&y=696 (akt nr 75) 
Kujawa Władysław (I37489)
 
2 "W 1813 roku tereny Orzechowa nawiedziła wielka powódź, która spowodowała zmianę nurtu Narwi i oderwała Kępę Kikolską od Pomiechówka. W 1830 roku podczas Powstania listopadowego przez Orzechowo przechodziły jedynie wojska łącznikowe. Po powstaniu rozpoczął się II etap budowy Twierdzy Modlin, na otwarcie której w 1842 roku przyjechał Car Mikołaj I (przepłynął Narwią, a konwój zapewne obserwowali mieszkańcy Orzechowa ze skarp nadrzecznych). Rozwój wsi nabrał tempa w XIX wieku, gdy rozpoczęto budowę Twierdzy Modlin. Z racji dużych pokładów gliny na terenie wsi powstała cegielnia, która funkcjonowała aż do 1914 roku. Przez cały wiek XIX miał miejsce intensywny napływ kolonistów, którzy szybko asymilowali się z lokalną ludnością. Do tej pory ślady kolonizacji odnajdujemy w nazwiskach: Trejber, Szmyt, Nagel, Hartlep. W marcu 1939 roku otwarto linię kolejową na trasie Nasielsk - Warszawa. Jednak wrześniowe wydarzenia spowodowały zniszczenie mostu."
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Orzechowo 
Nitecki Wawrzyniec (I24407)
 
3 Faworyt króla Augusta III Skarbek-Ważyński Michał (I1725)
 
4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-R3W6-C?i=779&cat=54904 (akt nr 89) Kaczorowska Jadwiga z d. Mioduska (I275)
 
5 ul. Elektoralna nr 750 Ważyńska Domicella Józefa (I8565)
 
6 W kazaniu, które na pogrzebie swego stryja głosił Biskup Porfiriusz Ważyński, wybrzmiewało: "Tak Imienia sława tym większa jest, im z większemi Imionami jest spowinowacone; te albowiem spowinowacenie to sprawuje, iż Imię nie tylko własnemi zaszczytami jaśnieje, ale też w uczestnictwo i społeczność zaszczytow innych Domow wstępuje".

 
Skarbek-Ważyński Michał (I1725)
 
7 "...dla słabości z samey wody ochrzczone niemowle imieniem Piotr..."
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Q-KW3W-Y?i=707&cat=1464908 (akt nr 97) 
Horn von Ekebyholm Piotr (I37052)
 
8 "...okoliczności, które doprowadziły do jego śmierci, odbiły się głośnym echem w Rzeczypospolitej. Skwapliwie odnotował je w swym pamiętniku Albrycht Stanisław Radziwiłł pisząc: "pewien szlachcic nazwiskiem Karp jechał do Wilna, aby kontynuować zaczętą w sądach asesorskich swą sprawę z marszałkową litewską. Zdarzyło się, że z Wilna wyjeżdżał wtedy wojewodzic miński Massalski, który popadł w nieprzyjaźń z bratem Karpa. Ponieważ obaj bracia byli do siebie podobni, zapytał Massalski, kto by to był (jak zeznał u króla). Ten mu odpowiedział, kim był; zaraz obaj wyskoczyli z sań; a kiedy się witali, sługa Massalskiego ugodził w głowę Karpa strzałem z muszkietu.
Karp upadł na ziemię, a inni spośród sług zaatakowali go żelaznymi buzdyganami, zadając wiele ciosów, tak że następnego dnia zmarł (sic!)".

Źródło: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2660/1/Studia_Podlaskie_21_Karp.pdf 
Karp Jan (I13770)
 
9 "...przechodząc po ławie do młyna utonął we Wiśle..."
Akt zgonu sporządzony 18 czerwca 1855 r. w Parafii Czerwińsk, a "...stawający oświadczyli iż zpisanie Aktu spóźnione zostało z zaniedbania familii zmarłego..." 
Piekut Wojciech (I25152)
 
10 "...syn z imienia rodziców niewiadomych..." Gąsiński Anioł (I24025)
 
11 "...umarł w Cesarstwie Rossyjskiem Jan Krzemiński żołnierz pułku Kabardyńskiego imienia Księcia Baryatyńskiego Generała Feldmarszałka..." Krzemieński / Krzemiński Jan (I24988)
 
12 "...umarła w domu Męża swego w Skotnikach pod nrumerem szóstym..."
Zmarła pięć dni po urodzeniu syna Mikołaja. 
Podgórska Helena z d. Murawska (I26617)
 
13 "...urodzony w czworakach pod nr. 7..." Dobrowolski Jan (I25217)
 
14 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7795
 
15 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7796
 
16 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7798
 
17 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7799
 
18 "...w domie swym mieszkalnym pod numerem trzecim stoiącym w teyże samey Wsi Chyczewie..." Chyczewska Celeryna Agata z d. Chyczewska (I34926)
 
19 "...Z tytułu zaś powinowactwa osób zaślubionych, między trzecim a drugim pokrewieństwa Stopniem - nastąpiła Dyspensa Apostolska, od prześwietnego Konsystorza Jeneralnego Płockiego, na dniu dwudziestym piatym Maja bieżącego roku za Numerem Osmset dziewięćdziesiąt ieden,-..." Związek F8017
 
20 "...zmarł w domu swoim..." Grabarczyk Stanisław (I32339)
 
21 "...zmarła w Wyszogrodzie pod granią Chmielewską..." Fabianowicz Urszula Katarzyna z d. Kopera / Koperska (I25759)
 
22 "...zostawił synów dorosłych czterech, majątku żadnego..." Ostrowski Feliks (I26070)
 
23 "Henryka Sztandur z domu Domagalska urodziła się 3.11.1910r. w miejscowości Słomin. Życie Pani Henryki nie było wolne od codziennych trudów, jednakże na swej drodze spotykała zawsze dobrych ludzi. Ma wspaniałą, troskliwą rodzinę. Jest mamą pięciorga dzieci, które obdarowały ją szóstką wnuków, dziesiątką prawnuków oraz trójką praprawnuków. Otoczona miłością i opieką najbliższych cieszy się dobrym zdrowiem.
100. rocznica urodzin.
Z tej okazji życzenia Dostojnej Jubilatce złożył Stefan Jakubowski, Wójt Gminy Słupno i Ala Górecka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego obdarowując Panią Henrykę listem gratulacyjnym, kwiatami i okolicznościowym prezentem. Ksiądz proboszcz Zbigniew Cichewicz z parafii w Miszewku Strzałkowskim odprawił uroczystą mszę. O wspaniałym Jubileuszu pamiętały nie tylko władze gminy Słupno. List gratulacyjny przysłał również Donald Tusk, Premier Rady Ministrów. W imieniu Wojewody Mazowieckiego życzenia Szanownej Jubilatce złożył Radosław Lewandowski, kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Były życzenia i kwiaty od kierownictwa placówki terenowej KRUS w Płocku."

Zródło: Głos Słupna grudzień 2010 (Nr.22)
 
Sztandur Henryka z d. Domagalska (I20043)
 
24 "Opóźnienie tego aktu nastąpiło z powodu pracy ojca" Kołodziejska Władysałwa Petronela z d. Ważyńska (I23717)
 
25 "przytulnik" - prawdopodobnie pod opieką u syna Franciszka Przedpełski Paweł (I20149)
 
26 "Sepulti in Templo" - została pochowana w Światyni Worowska Apolonia z d. Maleńska (I26105)
 
27 "Sister Mary Petronilla" CSSF Ośmiałowski Rita (I1837)
 
28 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powoda nieczasowości Oyca" Ważyński Telesfor Julian (I24047)
 
29 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu zajęć ojca"
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=165&kt=1&skan=295-298.jpg#zoom=1&x=0&y=0 (akt nr 298) 
Olszewska Aleksandra z d. Serwańska (I24069)
 
30 "Spóźnienie Aktu tego, nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów" Ważyńska Marianna Cecylia (I24048)
 
31 "Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień ojca" Życka Antonina Longina z d. Ważyńska (I24049)
 
32 "Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień ojca" Ważyńska Romana Zuzanna (I23707)
 
33 "umarł w domu własnym pod nr. 5..." Godlewski Benedykt (I33835)
 
34 "Umarła w Domu Syna Swego pod Numerem Siedemnastym" Orzeszkowska Agnieszka z d. Skwarska (I34231)
 
35 "urodzona w domu Karczemnym zwanym Raróg w Rogozinie" Raczyńska Weronika z d. Dorocińska (I16202)
 
36 "w domu dziedzicznym Ojca pod numerem 9"
zgłoszenie urodzenia dnia 11 lipca 1812 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Janowiec Kościelny, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSL5-N85?i=151&cat=605209 (akt nr 16) 
Moszczeński vel Moszczyński Józef Fabian (I37122)
 
37 "w domu karczemnym" Perka Małgorzata (I30766)
 
38 "w domu wiejskim pod nr. 10" Werlińska Anna (I30631)
 
39 "w domu zamieszkania swego pod nr. 3" Krzemiński Michał (I32219)
 
40 "zezwolenie dla nowozaslubionego do zawarcia małżeństwa przez Jaśnie Wielmożnego Kommendanta Miasta Płocka pod dniem czwartyn /szesnastym/ Pazdziernika roku bieżącego za Numerem tysiąc szezdziesiąt udzielone a przez Naczelnika Powiatu Lipnoskiego zakomunikowane pod datą szóstego /osmnastego/ Pazdziernika, roku bieżącego, Numer dwadzieścia dwa tysiące szesćdziesiąt ośm zostało"
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSXD-P9J5-4?cat=54904 (akt nr 18) 
Związek F10872
 
41 - Młodzi dnia 21 stycznia 1901 r. zawarli w Płońsku, przed notariuszem Trzebińskim, umowę przedślubną (nr 200).
- Na marginesie aktu informacja o zgonie Heleny.
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=13&zs=0451d&sy=1901&kt=2&plik=004.jpg#zoom=1.5&x=1610&y=463 (akt nr 7) 
Związek F10789
 
42 - w domu nr 11
- zgłoszenie urodzenia dnia 3 lutego 1822 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Miszewko Strzałkowskie. pow. płocki, woj. mazowieckie
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17264072 (skan 10, akt nr 28) 
Stańczak Szczepan vel Stefan (I30782)
 
43 - w domu nr 2
- zgłoszenie urodzenia dnia 13 marzec 1825 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Cieksyn, pow. nowodworski, woj. mazowieckie
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSX8-H2KG?i=104&cat=232402 (akt nr 29) 
Drozdowski Maciej Aleksander (I37907)
 
44 - w domu nr 2
- zgłoszenie urodzenia dnia 27 marca 1821 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Cieksyn, pow. nowodworski, woj. mazowieckie
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHR-Z8MS?i=48&cat=2833722 (akt nr 113) 
Drozdowska Weronika Marianna (I37906)
 
45 - w domu nr 2
- zgłoszenie urodzenia dnia 3 stycznia 1820 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Miszewko Strzałkowskie, pow. płocki, woj. mazowieckie
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17264069 (skan 7, akt nr 14) 
Stańczak Julianna (I37923)
 
46 - w domu nr 27
- zgłoszenie zgonu dnia 02 sierpnia 1816 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Skierniewice, woj. łódzkie.
Przyjmujący - Piotr Rakowski, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1665d&sy=1816&kt=3&plik=077-085.jpg#zoom=2&x=1108&y=260 (akt nr 82)
 
Wieprzkowicz Paweł (I34008)
 
47 - w domu nr 3
- zgłoszenie urodzenia dnia 11 grudnia 1818 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Cieksyn, pow. nowodworski, woj. mazowieckie
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHR-ZR59?i=37&cat=2833722 (akt nr 61) 
Żebrowska Balwina vel Balbina Wiktoria z d. Drozdowska (I37895)
 
48 - w domu nr 36
- zgon zgłoszony w USC urzędnikowi Antoniemu Klingerowi, dnia 14 stycznia 1813 r.
Antoni Klinger był nauczycielem w skierniewickiej szkole. 
Wieprzkowicz Marcin (I34007)
 
49 - w domu nr 37
- zgłoszenie urodzenia dnia 02 września 1810 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Skierniewice, woj. łódzkie
Przyjmujący - Antoni Klinger, nauczyciel szkoły "Skierniewskiej", Urzędnik Stanu Cywilnego
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1665d&sy=1810&kt=1&plik=071-073.jpg#zoom=2.25&x=771&y=91 (akt nr 72) 
Wieprzkowicz Marianna (I34005)
 
50 - w domu nr 8
- zgłoszenie urodzenia dnia 14 lutego 1825 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Miszewko Strzałkowskie, pow. płocki, woj. mazowieckie
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17264077 (skan 4, akt nr 6 i cd. skan 5)  
Stańczak Grzegorz (I37924)
 

      1 2 3 4 5 ... 73» Dalej»