Notatki


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 808

      1 2 3 4 5 ... 17» Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1 Faworyt króla Augusta III Skarbek Ważyński Michał (I1725)
 
2 ul. Elektoralna nr 750 Ważyńska Domicella Józefa (I8565)
 
3 W kazaniu, które na pogrzebie swego stryja głosił Biskup Porfiriusz Ważyński, wybrzmiewało: "Tak Imienia sława tym większa jest, im z większemi Imionami jest spowinowacone; te albowiem spowinowacenie to sprawuje, iż Imię nie tylko własnemi zaszczytami jaśnieje, ale też w uczestnictwo i społeczność zaszczytow innych Domow wstępuje".

 
Skarbek Ważyński Michał (I1725)
 
4 "...okoliczności, które doprowadziły do jego śmierci, odbiły się głośnym echem w Rzeczypospolitej. Skwapliwie odnotował je w swym pamiętniku Albrycht Stanisław Radziwiłł pisząc: "pewien szlachcic nazwiskiem Karp jechał do Wilna, aby kontynuować zaczętą w sądach asesorskich swą sprawę z marszałkową litewską. Zdarzyło się, że z Wilna wyjeżdżał wtedy wojewodzic miński Massalski, który popadł w nieprzyjaźń z bratem Karpa. Ponieważ obaj bracia byli do siebie podobni, zapytał Massalski, kto by to był (jak zeznał u króla). Ten mu odpowiedział, kim był; zaraz obaj wyskoczyli z sań; a kiedy się witali, sługa Massalskiego ugodził w głowę Karpa strzałem z muszkietu.
Karp upadł na ziemię, a inni spośród sług zaatakowali go żelaznymi buzdyganami, zadając wiele ciosów, tak że następnego dnia zmarł (sic!)".

Źródło: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2660/1/Studia_Podlaskie_21_Karp.pdf 
Karp Jan (I13770)
 
5 "...przechodząc po ławie do młyna utonął we Wiśle..."
Akt zgonu sporządzony 18 czerwca 1855 r. w Parafii Czerwińsk, a "...stawający oświadczyli iż zpisanie Aktu spóźnione zostało z zaniedbania familii zmarłego..." 
Piekut Wojciech (I25152)
 
6 "...syn z imienia rodziców niewiadomych..." Gąsiński Anioł (I24025)
 
7 "...umarł w Cesarstwie Rossyjskiem Jan Krzemiński żołnierz pułku Kabardyńskiego imienia Księcia Baryatyńskiego Generała Feldmarszałka..." Krzemieński / Krzemiński Jan (I24988)
 
8 "...umarła w domu Męża swego w Skotnikach pod nrumerem szóstym..."
Zmarła pięć dni po urodzeniu syna Mikołaja. 
Podgórska Helena z d. Murawska (I26617)
 
9 "...urodzony w czworakach pod nr. 7..." Dobrowolski Jan (I25217)
 
10 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7795
 
11 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7796
 
12 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7798
 
13 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7799
 
14 "...Z tytułu zaś powinowactwa osób zaślubionych, między trzecim a drugim pokrewieństwa Stopniem - nastąpiła Dyspensa Apostolska, od prześwietnego Konsystorza Jeneralnego Płockiego, na dniu dwudziestym piatym Maja bieżącego roku za Numerem Osmset dziewięćdziesiąt ieden,-..." Związek F8017
 
15 "...zmarł w domu swoim..." Grabarczyk Stanisław (I32339)
 
16 "...zmarła w Wyszogrodzie pod granią Chmielewską..." Fabianowicz Urszula Katarzyna z d. Kopera / Koperska (I25759)
 
17 "...zostawił synów dorosłych czterech, majątku żadnego..." Ostrowski Feliks (I26070)
 
18 "Henryka Sztandur z domu Domagalska urodziła się 3.11.1910r. w miejscowości Słomin. Życie Pani Henryki nie było wolne od codziennych trudów, jednakże na swej drodze spotykała zawsze dobrych ludzi. Ma wspaniałą, troskliwą rodzinę. Jest mamą pięciorga dzieci, które obdarowały ją szóstką wnuków, dziesiątką prawnuków oraz trójką praprawnuków. Otoczona miłością i opieką najbliższych cieszy się dobrym zdrowiem.
100. rocznica urodzin.
Z tej okazji życzenia Dostojnej Jubilatce złożył Stefan Jakubowski, Wójt Gminy Słupno i Ala Górecka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego obdarowując Panią Henrykę listem gratulacyjnym, kwiatami i okolicznościowym prezentem. Ksiądz proboszcz Zbigniew Cichewicz z parafii w Miszewku Strzałkowskim odprawił uroczystą mszę. O wspaniałym Jubileuszu pamiętały nie tylko władze gminy Słupno. List gratulacyjny przysłał również Donald Tusk, Premier Rady Ministrów. W imieniu Wojewody Mazowieckiego życzenia Szanownej Jubilatce złożył Radosław Lewandowski, kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Były życzenia i kwiaty od kierownictwa placówki terenowej KRUS w Płocku."

Zródło: Głos Słupna grudzień 2010 (Nr.22)
 
Sztandur Henryka z d. Domagalska (I20043)
 
19 "Opóźnienie tego aktu nastąpiło z powodu pracy ojca" Kołodziejska Władysałwa Petronela z d. Ważyńska (I23717)
 
20 "przytulnik" - prawdopodobnie pod opieką u syna Franciszka Przedpełski Paweł (I20149)
 
21 "Sister Mary Petronilla" CSSF Ośmiałowski Rita (I1837)
 
22 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powoda nieczasowości Oyca" Ważyński Telesfor Julian (I24047)
 
23 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu zajęć ojca" Serwańska Aleksandra (I24069)
 
24 "Spóźnienie Aktu tego, nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów" Ważyńska Marianna Cecylia (I24048)
 
25 "Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień ojca" Życka Antonina Longina z d. Ważyńska (I24049)
 
26 "Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień ojca" Ważyńska Romana Zuzanna (I23707)
 
27 "urodzona w domu Karczemnym zwanym Raróg w Rogozinie" Raczyńska Weronika z d. Dorocińska (I16202)
 
28 "w domu karczemnym" Perka Małgorzata (I30766)
 
29 "w domu wiejskim pod nr. 10" Werlińska Anna (I30631)
 
30 "w domu zamieszkania swego pod nr. 3" Krzemiński Michał (I32219)
 
31 ...z części gromad należących do gmin wiejskich Wawer i Okuniew utworzono gminę wiejską Sulejówek. Nowicki Roman (I9553)
 
32 1832 r. - "...w Parlinie przy ciotce zostający..."
Parlin, pow. płoński 
Smardzewski Sebastian (I27188)
 
33 Trochę z życia miasta Żarardowa Piotrowski Jan (I13149)
 
34 Kazimierz Warzyński Ważyński Kazimierz (ksiądz) (I5039)
 
35 Informacje ze strony: Rodzina Światopełk - Mirskich z Kamieńpola Światopełk Mirska Michalina z d. Osmulska (I10682)
 
36 Informacje ze strony: Rodzina Światopełk - Mirskich z Kamieńpola Światopełk Mirski Iwon / Jan h. Białynia (I3122)
 
37 Informacje ze strony: Rodzina Światopełk - Mirskich z Kamieńpola Światopełk Mirski Wiesław (I29019)
 
38 NEKROLOG:
The Daily Courier
4 February 1964 - Page 13

REV. H. S. RADWANSKI Pontifical requiem mass for the Rev. Henry S. Radwanski, 74, retired pastor of St. Hyacinth Church, Oakland, will be sung at 10 a.m. Thursday in the church. Father Radwanski died Sunday in Sarasota, Fla. He was born in Poland, attended a seminary there and came to America and entered Orchard Lake Seminary in Michigan. He was ordained June 17, 1916 in Detroit. Father Radwanski served at Immaculate Conception Church, Carnegie; St. Adalbert Church, Southside, Madonna Church in Republic, Fayette County; and Holy Name Church in Donora, Washington County. He was pastor of St. Hyacinth Church from July 24, 1941 until Oct. 20, 1959, when he retired because of ill health. There are no immediate survivors. The mass will be preceded by the office for the dead at 9:30 a.m. Thursday. Burial will be in the cemetery of the Holy Family of Nazareth Convent, Bellevue Road, West View.

Tłumaczenie:

Nekrolog: The Daily Courier(tytuł gazety), 4 lutego, 1964 - strona 13. Pastor H.S.Radwański. Msza pontyfikalna requiem za pastora H.S. Radwańskiego, lat 74, emerytowanego pastora parafii Św. Hiacynta w Oakland, odśpiewana będzie w czwartek o godz. 10 rano w czwartek w kościele. Ojciec Radwański zmarł w niedzielę w Sarasocie, Floryda. Urodził się w Polsce, gdzie uczęszczał do seminarium, następnie po przybyciu do Ameryki wstąpił do Seminarium Orchard Lake w Michigan. Ordynowany(powołany na pastora) został 17 czerwca, 1916 r. w Detroit. Ojciec Radwański służył: w Kościele Niepokalanego Poczęcia w Carnegie; Kościele Św. Adalberta w Southside, Kościele Madonny w Fayette County, i Kościele Świętego Imienia w Donora, w Washington County. Był pastorem Kościoła świętego Hiacynta od 24 lipca 1941 r. do 20 października 1959 r., w którym przeszedł na emeryturę ze względów zdrowotnych. Nie ma bezpośrednich potomków, nikt z rodziny go nie przeżył. Msza za zmarłego odbędzie się w czwartek o godz. 9:30 rano. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu of the Holy Family of Nazareth Convent, Bellevue Road, West View. 

Radwański Henryk (I2870)
 
39 Radwanski, Rev. Henry
Clergyman. Until 1941 pastor of Holy Name of the Blessed Virgin Mary parish, Donora, Pa. Since July, 1941, pastor of St. Hyacinth's parish, Pittsburgh, Pa. Residence: Craft Place, Pittsburgh, Pa.
From: "Who's Who in Polish America" by Rev. Francis Bolek, Editor-in-Chief; Harbinger House, New York, 1943

Tłumaczenie:

Pastor Henryk Radwański. Duchowny. Do 1941 r. pastor parafii Św. Imienia Błogosławionej Dziewicy w Donora, Pensylwania. Od lopca 1941 pastor parafii Św. Hiacynta w Pittsburgu w Pensylwanii. Zamieszkały: Craft Place, Pittsburg, Pensylwania. Z: "Kto jest kto w Polskiej Ameryce" napisanej przez pastora Franciszka Bolka, redaktora naczelnego; Harbinger House, New York, 1943 

Radwański Henryk (I2870)
 
40 Jan z Klimont Umiastowski odziedziczywszy po ojcu znaczne kapitały, kupił 1531 r. rozległy majątek Klimonty i zaczął podpisywać się z Klimont Umiastowski. Był on w prostej linji protoplastą Umiastowskich osiadłych na Litwie, jak świadczą Niesiecki, Kojałowicz i Kosinski.  Umiastowski Jan z Klimont (I2774)
 
41 Marjanna Krassowska - wnuczka słynnego bogacza, Mikołaja kasztelana wiskiego. Umiastowska Marjanna z d. Krassowska (I2776)
 
42 Pierzchała z Klimont Nandelstaedt - Umiastowski Ernest Wilhelm posiadał znaczne dobra na Inflantach. Osiadł w ojczyźnie swoich przodków w Polsce w 1684 r. w kupionym od Antoniego Antoszewskiego majątku Szakarnia w powiecie Upitskim. Zostawił dwóch synów: Jana- Korneliusza i Jana- Hieronima. Pierzchała z Klimont Nandelstaedt - Umiastowski Ernest Wilhelm (I2795)
 
43 Protoplastą Pierzchałów - Umiastowskich herbu Roch III-ci był w 1238-ym roku comes Rościsław, od którego, jak widać z dokumentów, pierwszymi z comesów Pierzchałów - Umiastowskich byli Wojciech-Albrecht i Mateusz, wnukowie Pierzchały - Umiastowskiego. Od posiadanej pod Warszawą dużej, starodawnej majętności Umiastowo, wzięli sobie w roku 1430-tym nazwisko Umiastowski. Z rozmaitych aktów widać, że Umiastowscy oprócz Umiastowa posiadali w XV-ym wieku wiele innych osad i wsi na Mazowszu, w Szwecji, na Inflantach, a następnie na Litwie. Pierzchała - Umiastowski Tomasz (I2815)
 
44 Umiastowski Piotr z Klimont był doktorem filozofji i medycyny, które studjował w Krakowie i Paryżu. Był znakomitym lekarzem i autorem wielu dzieł. Słynął też z miłosierdzia; biednych leczył darmo i hojnie wspierał. Umarł w 1600 r. pozostawiwszy znaczny majątek swemu bratu Janowi. Umiastowski Piotr z Klimont (I2778)
 
45 W akcie chrztu poprawiono nazwisko z Wachowski na Woch. Na marginesie aktu informacja:
/a/poprawiono na mocy Wyroku Trybunału Cywilnego Ł. Jnstancyi Gubernji Mazowieckiey Wydziału Ł. na 29 Grudnia 1837 (10 Stycznia 1838) zapadłym-
X. Zarucki
 
Woch Władysław (I32645)
 
46
Urząd Municypalny - organ wykonawczy administracji istniejący w Polsce w latach 1807 - 1842. Urząd ten dotyczył samorządu miejskiego i powołany został przez Komisję Rządzącą Księstwa Warszawskiego, 29 września 1842 roku na mocy carskiego zarządzenia przemianowany w Królestwie Kongresowym na magistrat.  
Ważyńska Antonina Maryanna (I187)
 
47 Przysiółek - skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową stanowiącą integralną część wsi. Również mała wioska. Nurzyńska Ewa z d. Gwiazda (I24383)
 
48 Przysiółek - skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową stanowiącą integralną część wsi. Również mała wioska. Budnik Wacław (I24439)
 
49 Źródło: www.ipsb.nina.gov.pl

Przed rokiem 1772 Snarski był starostą zaborskim. Po pierwszym rozbiorze majątki Snarskiego znalazły się pod panowaniem Rosji. W październiku 1772 został wybrany przez szlachtę woj. połockiego w skład delegacji, która w Petersburgu złożyła przysięgę na wierność Katarzynie II i zabiegała z sukcesem o obniżenie podatków nałożonych przez nowe władze. Od roku 1772 sprawował funkcję sędziego ziemskiego w Połocku. Co najmniej od roku 1780 był marszałkiem szlachty połockiej, skoro w t.r. witał w tym charakterze w Połocku Katarzynę II i otrzymał od niej tytuł rzeczywistego radcy stanu i Order św. Włodzimierza II kl. Towarzyszył też przejeżdżającemu wkrótce potem przez gub. połocką następcy tronu Pawłowi i jego żonie Marii. Marszałkiem połockim był Snarski prawdopodobnie do roku 1790, a następnie został prezesem połockiej izby cywilnej. W roku 1792 współpracował z Szymonem Kossakowskim w przygotowaniach do zawiązania konfederacji przeciw Konstytucji 3 maja. O jego silnych prorosyjskich sympatiach wiedziano zarówno w Rzpltej, jak i w Rosji, gdzie o "wierności i gorliwości" Snarskiego zapewniał Katarzynę M. Kreczetnikow wyznaczony na naczelnego wodza wojsk rosyjskich mających operować na Litwie. Jeszcze przed ich atakiem w kwietniu 1792 Snarski podjął się zorganizowania poparcia dla Rosji na Litwie i zbierania informacji na temat ruchów wojsk litewskich, najpierw poprzez swego brata Aureliana, potem osobiście. Po podróży tej zapewniał swych protektorów, że udało mu się pozyskać woj. połockiego Tadeusza Żabę do przyjęcia marszałkostwa konfederacji połockiej, a podkomorzego orszańskiego Tadeusza Przysieckiego do zorganizowania konfederacji w pow. orszańskim. W toku działań wojennych S. zachęcał korespondencyjnie dowódców oddziałów lit. do zdrady. Był obecny 24 VI t.r. podczas tryumfalnego wjazdu Kreczetnikowa do Wilna i następnego dnia uczestniczył w uroczystości ogłoszenia aktu konfederacji W. Ks. Lit. w katedrze wileńskiej. W nagrodę za swe usługi został tajnym radcą; dostał ponownie star. zaborskie i "tym darem poprawił fortunę swoją, nadwyrężoną wieloletnim urzędowaniem" (S. Szantyr). S. był właścicielem dóbr Krasnopol w pow. połockim i zapewne jemu należy przypisać ufundowanie w tamtejszym dworze kaplicy rzymskokatolickiej w r. 1795. Dalsze losy, ani też data śmierci S-ego nie są znane. 
Snarski Stanisław h. Murdelio (I14292)
 
50 Budy....Teren wsi pierwotnie pokrywał las, który na początku XIX wieku zaczęto trzebić, powstało wtedy kilka chat
drwali zajmujących się wycinką i wypalaniem węgla drzewnego. Takie "leśne" domy powszechnie w Polsce nazywano wtedy "budami".


 
Bańka Roman (I21846)
 

      1 2 3 4 5 ... 17» Dalej»