Notatki


Wyniki 1 do 50 z 1,546

      1 2 3 4 5 ... 31» Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1 Faworyt króla Augusta III Skarbek-Ważyński Michał (I1725)
 
2 ul. Elektoralna nr 750 Ważyńska Domicella Józefa (I8565)
 
3 W kazaniu, które na pogrzebie swego stryja głosił Biskup Porfiriusz Ważyński, wybrzmiewało: "Tak Imienia sława tym większa jest, im z większemi Imionami jest spowinowacone; te albowiem spowinowacenie to sprawuje, iż Imię nie tylko własnemi zaszczytami jaśnieje, ale też w uczestnictwo i społeczność zaszczytow innych Domow wstępuje".

 
Skarbek-Ważyński Michał (I1725)
 
4 "...okoliczności, które doprowadziły do jego śmierci, odbiły się głośnym echem w Rzeczypospolitej. Skwapliwie odnotował je w swym pamiętniku Albrycht Stanisław Radziwiłł pisząc: "pewien szlachcic nazwiskiem Karp jechał do Wilna, aby kontynuować zaczętą w sądach asesorskich swą sprawę z marszałkową litewską. Zdarzyło się, że z Wilna wyjeżdżał wtedy wojewodzic miński Massalski, który popadł w nieprzyjaźń z bratem Karpa. Ponieważ obaj bracia byli do siebie podobni, zapytał Massalski, kto by to był (jak zeznał u króla). Ten mu odpowiedział, kim był; zaraz obaj wyskoczyli z sań; a kiedy się witali, sługa Massalskiego ugodził w głowę Karpa strzałem z muszkietu.
Karp upadł na ziemię, a inni spośród sług zaatakowali go żelaznymi buzdyganami, zadając wiele ciosów, tak że następnego dnia zmarł (sic!)".

Źródło: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2660/1/Studia_Podlaskie_21_Karp.pdf 
Karp Jan (I13770)
 
5 "...przechodząc po ławie do młyna utonął we Wiśle..."
Akt zgonu sporządzony 18 czerwca 1855 r. w Parafii Czerwińsk, a "...stawający oświadczyli iż zpisanie Aktu spóźnione zostało z zaniedbania familii zmarłego..." 
Piekut Wojciech (I25152)
 
6 "...syn z imienia rodziców niewiadomych..." Gąsiński Anioł (I24025)
 
7 "...umarł w Cesarstwie Rossyjskiem Jan Krzemiński żołnierz pułku Kabardyńskiego imienia Księcia Baryatyńskiego Generała Feldmarszałka..." Krzemieński / Krzemiński Jan (I24988)
 
8 "...umarła w domu Męża swego w Skotnikach pod nrumerem szóstym..."
Zmarła pięć dni po urodzeniu syna Mikołaja. 
Podgórska Helena z d. Murawska (I26617)
 
9 "...urodzony w czworakach pod nr. 7..." Dobrowolski Jan (I25217)
 
10 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7795
 
11 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7796
 
12 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7798
 
13 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Związek F7799
 
14 "...w domie swym mieszkalnym pod numerem trzecim stoiącym w teyże samey Wsi Chyczewie..." Chyczewska Celeryna Agata z d. Chyczewska (I34926)
 
15 "...Z tytułu zaś powinowactwa osób zaślubionych, między trzecim a drugim pokrewieństwa Stopniem - nastąpiła Dyspensa Apostolska, od prześwietnego Konsystorza Jeneralnego Płockiego, na dniu dwudziestym piatym Maja bieżącego roku za Numerem Osmset dziewięćdziesiąt ieden,-..." Związek F8017
 
16 "...zmarł w domu swoim..." Grabarczyk Stanisław (I32339)
 
17 "...zmarła w Wyszogrodzie pod granią Chmielewską..." Fabianowicz Urszula Katarzyna z d. Kopera / Koperska (I25759)
 
18 "...zostawił synów dorosłych czterech, majątku żadnego..." Ostrowski Feliks (I26070)
 
19 "Henryka Sztandur z domu Domagalska urodziła się 3.11.1910r. w miejscowości Słomin. Życie Pani Henryki nie było wolne od codziennych trudów, jednakże na swej drodze spotykała zawsze dobrych ludzi. Ma wspaniałą, troskliwą rodzinę. Jest mamą pięciorga dzieci, które obdarowały ją szóstką wnuków, dziesiątką prawnuków oraz trójką praprawnuków. Otoczona miłością i opieką najbliższych cieszy się dobrym zdrowiem.
100. rocznica urodzin.
Z tej okazji życzenia Dostojnej Jubilatce złożył Stefan Jakubowski, Wójt Gminy Słupno i Ala Górecka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego obdarowując Panią Henrykę listem gratulacyjnym, kwiatami i okolicznościowym prezentem. Ksiądz proboszcz Zbigniew Cichewicz z parafii w Miszewku Strzałkowskim odprawił uroczystą mszę. O wspaniałym Jubileuszu pamiętały nie tylko władze gminy Słupno. List gratulacyjny przysłał również Donald Tusk, Premier Rady Ministrów. W imieniu Wojewody Mazowieckiego życzenia Szanownej Jubilatce złożył Radosław Lewandowski, kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Były życzenia i kwiaty od kierownictwa placówki terenowej KRUS w Płocku."

Zródło: Głos Słupna grudzień 2010 (Nr.22)
 
Sztandur Henryka z d. Domagalska (I20043)
 
20 "Opóźnienie tego aktu nastąpiło z powodu pracy ojca" Kołodziejska Władysałwa Petronela z d. Ważyńska (I23717)
 
21 "przytulnik" - prawdopodobnie pod opieką u syna Franciszka Przedpełski Paweł (I20149)
 
22 "Sister Mary Petronilla" CSSF Ośmiałowski Rita (I1837)
 
23 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powoda nieczasowości Oyca" Ważyński Telesfor Julian (I24047)
 
24 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu zajęć ojca"
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=165&kt=1&skan=295-298.jpg#zoom=1&x=0&y=0 (akt nr 298) 
Serwańska Aleksandra (I24069)
 
25 "Spóźnienie Aktu tego, nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów" Ważyńska Marianna Cecylia (I24048)
 
26 "Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień ojca" Życka Antonina Longina z d. Ważyńska (I24049)
 
27 "Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień ojca" Ważyńska Romana Zuzanna (I23707)
 
28 "umarł w domu własnym pod nr. 5..." Godlewski Benedykt (I33835)
 
29 "Umarła w Domu Syna Swego pod Numerem Siedemnastym" Orzeszkowska Agnieszka z d. Skwarska (I34231)
 
30 "urodzona w domu Karczemnym zwanym Raróg w Rogozinie" Raczyńska Weronika z d. Dorocińska (I16202)
 
31 "w domu karczemnym" Perka Małgorzata (I30766)
 
32 "w domu wiejskim pod nr. 10" Werlińska Anna (I30631)
 
33 "w domu zamieszkania swego pod nr. 3" Krzemiński Michał (I32219)
 
34 - w domu nr 27
- zgłoszenie zgonu dnia 02 sierpnia 1816 r. w USC w Skierniewicach, woj. łódzkie.
Przyjmujący - Piotr Rakowski, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego
 
Wieprzkowicz Paweł (I34008)
 
35 - w domu nr 36
- zgon zgłoszony w USC urzędnikowi Antoniemu Klingerowi, dnia 14 stycznia 1813 r.
Antoni Klinger był nauczycielem w skierniewickiej szkole. 
Wieprzkowicz Marcin (I34007)
 
36 - w domu nr 37
- zgłoszenie narodzin i nadanie imienia dnia 02 września 1810 r. w USC w Skierniewicach, woj. łódzkie
Przyjmujący - Antoni Klinger, nauczyciel szkoły "Skierniewskiej", Urzędnik Stanu Cywilnego  
Wieprzkowicz Marianna (I34005)
 
37 - w domu Ojca, nr 36
- zgłoszenie narodzin i nadanie imienia dnia 21 kwietnia 1814 r. w USC w Skierniewicach, woj. łódzkie
Przyjmujący - Józef Rakowski, urzędnik Stanu Cywilnego 
Wieprzkowicz Jakub (I34006)
 
38 - w domu Ojca, nr 4
- zgłoszenie narodzin i nadanie imienia dnia 16 stycznia 1816 r. w USC w Skierniewicach, woj. łódzkie.
Przyjmujący - Piotr Rakowski, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego 
Wieprzkowicz Paweł (I34008)
 
39 ...z części gromad należących do gmin wiejskich Wawer i Okuniew utworzono gminę wiejską Sulejówek. Nowicki Roman (I9553)
 
40 04 kwietna 1790 r. chrzest z wody - zagrożenie życia dziecka
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLR-M77P-K?i=353&cat=446864 (pierwsza strona pierwszy akt) 
Rościszewska Agnieszka (I36042)
 
41 1832 r. - "...w Parlinie przy ciotce zostający..."
Parlin, pow. płoński 
Smardzewski Sebastian (I27188)
 
42 Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku

Cytat: str. 63
"W 1758 roku Józef Wal zapisał konwentowi 2000 florenów, przy czym połowa sumy miała być wypłacona klasztorowi dopiero po śmierci ofiarodawcy z przeznaczeniem na pogrzebanie jego ciała w kościele, z biciem w dzwony zarówno w przeddzień, jak i po zakończeniu ceremonii. Za jego duszę zakonnicy odprawić mieli 150 mszy świętych. Drugi 1000 florenów Józef Wal przeznaczył na murowany grób w nowym kościele, którego budowę właśnie rozpoczęto. Miały być tam przeniesione ciała pochowanych w drewnianej świątyni rodziców Józefa: Jana Zygmunta i Agnieszki z Ważyńskich 1-o v. Rorowej, jego brata Michała, żony Marianny Beaty i córki Anny71. Zapis ten jest o tyle interesujący, że właśnie w tym okresie, w 1758 roku w dobrach Walów w Iszczołnie ukończono budowę murowanego kościoła pw. Świętej Trójcy, właśnie z fundacji Józefa i Marianny72. Być może jednak Józef Wal pragnął być pochowany ze swoją rodziną."  
Wahl / Wal Józef (I2887)
 
43 Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku

Cytaty: str. 62-63
"O popularności sanktuarium na przełomie XVII i XVIII wieku świadczy też spora liczba pochowanych w kościelnej krypcie osób. Jest wśród nich zmarły w październiku 1732 roku Jan Wal, chorąży grodzieński i jego żona Agnieszka z Ważyńskich, ksiądz Pięczykowski, proboszcz sidrzański i ksiądz Kobyliński, proboszcz z Sokolan, Felicja Wyszyńska, Marianna Saudyńska. Pojawiają się też nazwiska okolicznej szlachty: Chmielewski, Bukowski, Wysłouchowie, Trzeciak, Matulewicz, Daczewski, Zembocki, Żabicka66."

"W 1758 roku Józef Wal (*)zapisał konwentowi 2000 florenów, przy czym połowa sumy miała być wypłacona klasztorowi dopiero po śmierci ofiarodawcy z przeznaczeniem na pogrzebanie jego ciała w kościele, z biciem w dzwony zarówno w przeddzień, jak i po zakończeniu ceremonii. Za jego duszę zakonnicy odprawić mieli 150 mszy świętych. Drugi 1000 florenów Józef Wal przeznaczył na murowany grób w nowym kościele, którego budowę właśnie rozpoczęto. Miały być tam przeniesione ciała pochowanych w drewnianej świątyni rodziców Józefa: Jana Zygmunta i Agnieszki z Ważyńskich 1-o v. Rorowej, jego brata Michała, żony Marianny Beaty i córki Anny71. Zapis ten jest o tyle interesujący, że właśnie w tym okresie, w 1758 roku w dobrach Walów w Iszczołnie ukończono budowę murowanego kościoła pw. Świętej Trójcy, właśnie z fundacji Józefa i Marianny72. Być może jednak Józef Wal pragnął być pochowany ze swoją rodziną."
* - Józef Wal, syn Jana i Agnieszki Ważyńskiej. 
Wahl / Wal Jan Zygmunt Benedykt (I2889)
 
44 Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku

Cytaty: str. 62-63
"O popularności sanktuarium na przełomie XVII i XVIII wieku świadczy też spora liczba pochowanych w kościelnej krypcie osób. Jest wśród nich zmarły w październiku 1732 roku Jan Wal, chorąży grodzieński i jego żona Agnieszka z Ważyńskich, ksiądz Pięczykowski, proboszcz sidrzański i ksiądz Kobyliński, proboszcz z Sokolan, Felicja Wyszyńska, Marianna Saudyńska. Pojawiają się też nazwiska okolicznej szlachty: Chmielewski, Bukowski, Wysłouchowie, Trzeciak, Matulewicz, Daczewski, Zembocki, Żabicka66."

"W 1758 roku Józef Wal (*)zapisał konwentowi 2000 florenów, przy czym połowa sumy miała być wypłacona klasztorowi dopiero po śmierci ofiarodawcy z przeznaczeniem na pogrzebanie jego ciała w kościele, z biciem w dzwony zarówno w przeddzień, jak i po zakończeniu ceremonii. Za jego duszę zakonnicy odprawić mieli 150 mszy świętych. Drugi 1000 florenów Józef Wal przeznaczył na murowany grób w nowym kościele, którego budowę właśnie rozpoczęto. Miały być tam przeniesione ciała pochowanych w drewnianej świątyni rodziców Józefa: Jana Zygmunta i Agnieszki z Ważyńskich 1-o v. Rorowej, jego brata Michała, żony Marianny Beaty i córki Anny71. Zapis ten jest o tyle interesujący, że właśnie w tym okresie, w 1758 roku w dobrach Walów w Iszczołnie ukończono budowę murowanego kościoła pw. Świętej Trójcy, właśnie z fundacji Józefa i Marianny72. Być może jednak Józef Wal pragnął być pochowany ze swoją rodziną."
* - Józef Wal, syn Jana i Agnieszki Ważyńskiej. 
Wal Agnieszka Elżbieta z d. Skarbek-Ważyńska (I1717)
 
45 Trochę z życia miasta Żarardowa Piotrowski Jan (I13149)
 
46 Kościół pw. św. Anny w Kuklinie Majewska Konstancja Apolonia z d. Krajewska (I19050)
 
47 Kazimierz Ważyński Ważyński Kazimierz (ksiądz) (I5039)
 
48 Parafia pw. św. Barbary w Porębie
 
Bireta Ewa z d. Bobowska (I34624)
 
49 Parafia pw. św. Barbary w Porębie
 
Związek F10107
 
50 Parafia pw. św. Barbary w Porębie Kulesza Leon (I34618)
 

      1 2 3 4 5 ... 31» Dalej»