Notatki


Wyniki 101 do 150 z 899

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Dalej»

 #   Notatki   Link do 
101 Chrzest tylko z wody. Kotarska Franciszka (I28827)
 
102 Chrzest tylko z wody. Żył 1 godzinę. Sawicki Jan (I19606)
 
103 Chrzest w domu, tylko z wody. Grabarczyk Feliks (I29856)
 
104 Chrzest z wody Żołnierzak Eleonora (I28118)
 
105 Chrzestni: Adam Grądka i Hanna Kołodziejska

Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Kapałka Marcin (I26526)
 
106 Chrzestni: Krzysztof Sitarczyk i Małgorzata Rutkowska Krawczak Marianna z d. Kapałka / Kapałczanka (I26525)
 
107 Chrzestni: Łukasz Ofcarek i Maciejowa Chmieleska

Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Krawczak Mikołaj (I26522)
 
108 Chrzestni:
Michał Łoniewski
Katarzyna Jóźwiak, panna z Osieka, pow. płoński 
Krupieńska Helena z d. Wojciechowska (I26664)
 
109 Chrztu udzielił ksiądz Franciszek Bornik Żurawski Jan (I30564)
 
110 Chrztu udzielił ksiądz Józef Linkiewicz Żurawska Zofia (I30563)
 
111 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/II/1, grób 1124 Nurzyński Szczepan (I24373)
 
112 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/II/1, grób 1124 Nurzyńska Marianna z d. Grzelak (I24324)
 
113 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/3, grób 1243 Grzelak Andrzej (I24307)
 
114 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/3, grób 1243 Grzelak Karolina z d. Kubiak (I24308)
 
115 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/5, grób 1267 Grzelak Franciszka z d. Łądka (I24417)
 
116 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/5, grób 1267 Grzelak Andrzej (I24390)
 
117 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/V/41, grób 1677 Smardzewski Wojciech (I24452)
 
118 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/V/41, grób 1677 Smardzewska Zofia z d. Krasińska (I24456)
 
119 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/VII/8, grób 1653 Grzelak Marianna z d. Kosińska (I24394)
 
120 Cmentarz zlikwidowano w latach 1957-59, niektóre z grobów, przenosząc na Cmentarz Zasłużonych, inne - w tym najprawdopodobniej grób Hipolita Cegielskiego - na cmentarz przy ul. Samotnej na Dębcu.  Cegielski Hipolit (I22522)
 
121 cyt. "...umarła w domu swoim w majętności Koczorowie..." Butowicz Krystyna z d. Strybula (I7823)
 
122 Cyt: "...kumami byli: JMć Pan Paweł Snitowski, a P. Michał brat, a kumy: JejMć Pani Tyszyna i Pani Liszkowska." Jerlicz Gregory (I7628)
 
123 Cyt: "...kumowie: JP. Mikołaj Tuczanicki Komornik graniczny województwa Kijowskiego, i JP. Zygmunt Kopeć, - kumy zaś: JejMć Pani Janowa Szczuczyna, Panna Teodora Wołkonicka..." Jerlicz Maryanna (I7624)
 
124 Cyt: "Człowiek dobry i Pana Boga się bojący". Strybula Paweł (I7790)
 
125 Cyt: "Eleonora potem w czasie trwogi i rozboju kozackiego umiera". Hołub Eleonora (I7841)
 
126 Cyt: "Kumowie (chrzestni) JchMć Panowie: Krzysztof Szaszkiewicz, Jan Krynicki, Towarzystwo z pod chorągwi JM Pana Wojewody Podolskiego, i JMć Pana Potockiego Starosty Halickiego, a kumą JejMć Pani Tyszyna." Jerlicz Jarosz (I7704)
 
127 cyt: Hipolit Gawarecki pisał, że Kupisy to kolonia mała w boru królewskim podgórskim. Perkowski Wawrzyniec Teofil (I4734)
 
128 Dnia 23 VII 1749 r. spisł testament aktykowany 1 VIII 1749 r. Skarbek Ważyński Kazimierz Józef (I1726)
 
129 dom nr 23 Pieńkos Franciszka z d. Kuziak (I34710)
 
130 Dopisek na marginesie aktu urodzenia:
>Na podstawie pisma z Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej ... zezwoliło "Janowi Kutasiewicz" na zmianę nazwiska na "Dębowski"
Urzędnik Stanu Cywilnego Mała Wieś dn. 30.12.1952< 
Dębowski Jan (I21635)
 
131 Dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości Skarbek Ważyński Michał Eliasz (I1715)
 
132 Działo się w Rogotwórsku dnia dwudziestego szóstego marca tysiąc dziewięćset siedemnastego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Tomasz Kopczyński włościanin z Młodochowa lat czterdzieści dziewięć mający i Stanisław Lisota włościanin z Sobolnik lat pięćdziesiąt siedem mający i oznajmili Nam iż w czasie potyczki wojennej pomiędzy armią rosyjską z jednej strony a niemiecką z drugiej strony od granatu został zabity na podwórzu ojcowskiego domu Wacław Kopczyński młodzieniec lat dziesięć mający, syn Tomasza i Marianny z Ulińskich małżonków Kopczyńskich urodzony w Wępiłach a zamieszkały w Młodochowie przy rodzicach. Bój i śmierć Wacława Kopczyńskiego nastąpiła dnia piątego marca tysiąc dziewięćset piętnastego roku. Zwłoki zostały pochowane przy krzyżu wioskowym - a dziś po uzyskaniu pozwolenia ciało z ziemi wydobyto i na cmentarzu parafialnym pochowane zostało. Jednocześnie tenże akt - oparty na zeznaniu wiarygodnych świadków spisany został. Proboszcz parafii Rogotwórsk Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego - ks.Bolesław Kocięcki Kopczyński Wacław (I32658)
 
133 Działo się w Rogotwórsku grudnia pierwszego /trzynastego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiatego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski dwadzieścia cztery lata od urodzenia włościanin z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego pięćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Łodzińskiego pięćdziesiat lat od urodzenia obu włościan z Bromierza i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając że ono urodziło się we wsi Bromierz trzeciego dnia tego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia lat od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano na imię Bronisława a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław i Antonina Jankoscy. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowska Bronisława (I598)
 
134 Działo się w Rogotwórsku listopada osiemnastego /trzydziestego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiatego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski dwadzieścia sześć lat od urodzenia robotnik z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego sześćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Sabalaka sześćdziesiąt lat od urodzenia obu włościan ze wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci męskiej oswiadczając, że urodziło się we wsi Bromierz dwudziestego szóstego dnia tego miesiąca i roku o godzinie trzeciej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia cztery lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona radwańskiego dano na imię Jan rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Skierkoski i Małgorzata Jankoska z Bromierza.. Akt ten został przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego
 
Jankowski Jan (I597)
 
135 Działo się w Rogotwórsku Października dziewiętnastego /trzydziestego pierwszego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski sześćdziesiąt lat i Antoni Sabalak sześćdziesiąt lat od urodzenia obaj włościanie z Bromierza oswiadczyli że dwudziestego ósmego dnia tego roku i miesiąca o godzinie piątej rano we wsi Bromierz zmarł Jan Jankoski 1 rok życia syn Jakóba i Anieli urodzonej Sabalak małżonków Jankoskich włościan urodzony we wsi Bromierz po naocznym przekonaniu się o zejściu Jana Jankoskiego akt ten został przeczytany którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego
Ks. Leon Radwański
 
Jankowski Jan (I597)
 
136 Działo się w Rogotwórsku w Lipcu pierwszego / trzynastego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Mateusz Jankoski dwadzieścia pięć lat od urodzenia robotnik z Wępiły w obecności Kazimierza Olszeskiego pięćdziesiąt lat od urodzenia i Jacentego Paradoskiego sze??dziesiąt lat od urodzenia obu włościan z Wępiły i przedstawił nam dziecko płci meskiej oswiadczając że on urodził się we wsi Wępiły jedenastego dnia tego miesiąca i roku o godzinie jedenastej rano od prawnej jego żony Florentyny urodzonej Mikołajeska dwadzieścia sześć lat od urodzenia. Temu dziecku na chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano imię Felix a rodzicami chrzestnymi byli Jan Osieński i Franciszka Balczerzak Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowski Felix (I2059)
 
137 Działo się w Rogotwórsku w sierpniu 28 dnia 1870 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski włościanin 40 lat od urodzenia zamieszkały we wsi Bromierz w obecności Antoniego Łodzińskiego 33 lata od urodzenia i Jana Uleńskiego 40 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że ona urodziła się we wsi Bromierz 22 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 8 rano od prawnej jego żony Marianny urodzonej Dumańskiej 33 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym przeze mnie tego czasu przez księdza Leona dano imię Józefa, a rodzicami chrzestnymi byli Feliks Pietrzyk i Wiktoria Jankoska ze wsi Maliszewko. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego.  
Kantarska Józefa z d. Chaboska (I707)
 
138 Działo się w Rogotwórsku w Sierpniu dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego/ dnia Tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski trzydzieści lat od urodzenia robotnik z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego sześćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Sabalaka sześćdziesiąt lat od urodzenia obu włościan z Bromierza i przedstawił nam dziecko płci męskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Bromierz tego roku o godzinie dziesiątej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia pięć lat od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez Ks. Leona Radwańskiego dano imię Kazimierz, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Grzegorzeski i Salomea Sabalak. Akt ten został przeczytany zgłaszającym i świadkom, którzy są niepiśmienni, zatem przez nas podpisany został.
Ks. Leon Radwańsk 
Jankowski Kazimierz (Casimir) (I596)
 
139 Działo się w Rogotwórsku w styczniu 26 dnia 1873 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski 40 lat od urodzenia włościanin zamieszkały we wsi Bromierz w obecności Piotra Majczyka 60 lat i Jacentego Majczyka 50 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Bromierz 18 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 8 wieczorem z prawnej jego żony Marianny urodzonej Domańskiej 30 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym przez nas tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano imię Agnieszka, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Łodziński i Magdalena Wiśniewska z Bromierza. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Sztuczka Agnieszka z d. Chabowska (I705)
 
140 Działo się w Rogotwórsku w styczniu 30 dnia1870 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Stanisław Jankoski włościanin 30 lat od urodzenia zamieszkały we wsi Setropie w obecności Maryana Boroskiego 50 lata i Marcina Witkoskiego 50 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Setropiei przedstawił nam dziecko płci męskiej oświadczając, że on urodził się we wsi Setropie 29 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 6 wieczorem od prawnej jego żony Antoniny urodzonej Olszeskiej 30 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym tego czasu dano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi byli Marian Boroski i Franciszka Pałaszeska z Setropia. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowski Franciszek (I582)
 
141 Dziecko panieńskie Przysów /Przysowa Jan (I23733)
 
142 dziecko panieńskie Wiśniewski Józef (I20108)
 
143 dziecko panieńskie Zmysłowska Aniela z d. Bukowska (I34083)
 
144 Dziecko urodziło się martwe Leszczyńska NN (I21693)
 
145 Dziecko urodziło się martwe Chludziński (I27026)
 
146 dziecko urodziło się martwe Stępniewski N (I31817)
 
147 Dziecko urodziło się martwe
Ojciec zgłasza w kościele św. Jana w Warszawie 
Kołodziejski (I30565)
 
148 Dziecko zmarło cztery godziny po porodzie Warzyńska / Ważyńska Ludwika (I24089)
 
149 dziecko zmarło tuż po urodzeniu Ważyński bez imienia (I34199)
 
150 Dziedzic Olan Skarbek Ważyński Leon (I1766)
 

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Dalej»