Notatki


Wyniki 101 do 150 z 633

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Dalej»

   Notatki   Link do 
101 Działo się w Rogotwórsku listopada osiemnastego /trzydziestego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiatego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski dwadzieścia sześć lat od urodzenia robotnik z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego sześćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Sabalaka sześćdziesiąt lat od urodzenia obu włościan ze wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci męskiej oswiadczając, że urodziło się we wsi Bromierz dwudziestego szóstego dnia tego miesiąca i roku o godzinie trzeciej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia cztery lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona radwańskiego dano na imię Jan rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Skierkoski i Małgorzata Jankoska z Bromierza.. Akt ten został przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego
 
Jankowski Jan (I597)
 
102 Działo się w Rogotwórsku Października dziewiętnastego /trzydziestego pierwszego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski sześćdziesiąt lat i Antoni Sabalak sześćdziesiąt lat od urodzenia obaj włościanie z Bromierza oswiadczyli że dwudziestego ósmego dnia tego roku i miesiąca o godzinie piątej rano we wsi Bromierz zmarł Jan Jankoski 1 rok życia syn Jakóba i Anieli urodzonej Sabalak małżonków Jankoskich włościan urodzony we wsi Bromierz po naocznym przekonaniu się o zejściu Jana Jankoskiego akt ten został przeczytany którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego
Ks. Leon Radwański
 
Jankowski Jan (I597)
 
103 Działo się w Rogotwórsku w Lipcu pierwszego / trzynastego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Mateusz Jankoski dwadzieścia pięć lat od urodzenia robotnik z Wępiły w obecności Kazimierza Olszeskiego pięćdziesiąt lat od urodzenia i Jacentego Paradoskiego sze??dziesiąt lat od urodzenia obu włościan z Wępiły i przedstawił nam dziecko płci meskiej oswiadczając że on urodził się we wsi Wępiły jedenastego dnia tego miesiąca i roku o godzinie jedenastej rano od prawnej jego żony Florentyny urodzonej Mikołajeska dwadzieścia sześć lat od urodzenia. Temu dziecku na chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano imię Felix a rodzicami chrzestnymi byli Jan Osieński i Franciszka Balczerzak Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowski Felix (I2059)
 
104 Działo się w Rogotwórsku w sierpniu 28 dnia 1870 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski włościanin 40 lat od urodzenia zamieszkały we wsi Bromierz w obecności Antoniego Łodzińskiego 33 lata od urodzenia i Jana Uleńskiego 40 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że ona urodziła się we wsi Bromierz 22 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 8 rano od prawnej jego żony Marianny urodzonej Dumańskiej 33 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym przeze mnie tego czasu przez księdza Leona dano imię Józefa, a rodzicami chrzestnymi byli Feliks Pietrzyk i Wiktoria Jankoska ze wsi Maliszewko. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego.  
Kantarska Józefa z d. Chaboska (I707)
 
105 Działo się w Rogotwórsku w Sierpniu dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego/ dnia Tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski trzydzieści lat od urodzenia robotnik z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego sześćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Sabalaka sześćdziesiąt lat od urodzenia obu włościan z Bromierza i przedstawił nam dziecko płci męskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Bromierz tego roku o godzinie dziesiątej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia pięć lat od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez Ks. Leona Radwańskiego dano imię Kazimierz, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Grzegorzeski i Salomea Sabalak. Akt ten został przeczytany zgłaszającym i świadkom, którzy są niepiśmienni, zatem przez nas podpisany został.
Ks. Leon Radwańsk 
Jankowski Kazimierz (Casimir) (I596)
 
106 Działo się w Rogotwórsku w styczniu 26 dnia 1873 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski 40 lat od urodzenia włościanin zamieszkały we wsi Bromierz w obecności Piotra Majczyka 60 lat i Jacentego Majczyka 50 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Bromierz 18 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 8 wieczorem z prawnej jego żony Marianny urodzonej Domańskiej 30 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym przez nas tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano imię Agnieszka, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Łodziński i Magdalena Wiśniewska z Bromierza. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Sztuczka Agnieszka z d. Chabowska (I705)
 
107 Działo się w Rogotwórsku w styczniu 30 dnia1870 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Stanisław Jankoski włościanin 30 lat od urodzenia zamieszkały we wsi Setropie w obecności Maryana Boroskiego 50 lata i Marcina Witkoskiego 50 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Setropiei przedstawił nam dziecko płci męskiej oświadczając, że on urodził się we wsi Setropie 29 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 6 wieczorem od prawnej jego żony Antoniny urodzonej Olszeskiej 30 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym tego czasu dano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi byli Marian Boroski i Franciszka Pałaszeska z Setropia. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowski Franciszek (I582)
 
108 Dziecko panieńskie Przysów /Przysowa Jan (I23733)
 
109 Dziecko urodziło się martwe Leszczyńska NN (I21693)
 
110 Dziecko urodziło się martwe Chludziński (I27026)
 
111 Dziecko zmarło cztery godziny po porodzie Warzyńska / Ważyńska Ludwika (I24089)
 
112 Dziedzic Olan Skarbek Ważyński Leon (I1766)
 
113 Dłabiszewski Dłabik Roch (I1990)
 
114 Folwark Zwierzyniec - dzielnica Wilna Krawczuk Helena (I29331)
 
115 George Sidelko był kapralem Armii Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie. Zginął w akcji 30 kwietnia 1969 w wieku 21 lat (urządzenie wybuchowe);
Pochowany: Saint Stanislaus and Saint Casimir Societies Cemetery, Whitesboro, Oneida County, New York, USA,
Plot: Sec 7, Row 6, Lot 89, Gr 9 
Sidelko George (I7253)
 
116 Gmina Zagrodnica (od 1870 Izbica (Kujawska)) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1870 roku w guberni kaliskiej. Siedzibą władz gminy była Zagrodnica (obecnie dzielnica Izbicy Kujawskiej).

Za Królestwa Polskiego gmina Zagrodnica należała do powiatu kolskiego w guberni kaliskiej. 31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawioną praw miejskich Izbicę, po czym gminę przemianowano na Izbica. 
Lewandowski Jan (I17347)
 
117 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Związek F7802
 
118 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Komoroska Elżbieta z d. Koblak (I26486)
 
119 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Koblak Mikołaj (I26505)
 
120 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Połeć Marianna / Marcjanna z d. Koblak (I26506)
 
121 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Mokoska Józefa z d. Koblak (I26507)
 
122 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Koblak Jakub (I26508)
 
123 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Koblak Antoni (I26509)
 
124 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Szwajczewska Weronika z d. Koblak (I26510)
 
125 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Koblak Jan (I26511)
 
126 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Koblak Julianna z d. Osienicka (I26514)
 
127 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Połeć Józef (I26512)
 
128 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Związek F7797
 
129 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Związek F7813
 
130 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Komoroska Marianna z d. Krawczak (I26488)
 
131 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Mochtak Wiktoria z d. Rybka (I27126)
 
132 Horn, będąc członkiem poselstwa rosyjskiego w Sztokholmie, zyskał tytuł hrabiowski, przedstawiwszy pieczątkę rodową, identyczną z pieczęcią używaną przez rodzinę hrabiowską szwedzką Hornów Horn Ekebyholm Maciej Jan hr. (I2058)
 
133 http://rudapabianicka.com.pl/Podstrony/TEKSTY/Artsport/sportart1.html Birula-Białynicki Krzysztof (I3088)
 
134 http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Irena_Ploska Łoś Irena Jadwiga z d. Płoska (I13364)
 
135 http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Janina_Ploska Płoska Janina Maria (I13363)
 
136 http://www.eduteka.pl/doc/majorkiewicz-feliks-jan-pseud-mazur-z-plockiego Majorkiewicz Feliks Jan Nepomucen (I13031)
 
137 http://www.gim-nowagora.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,34 Dłużniewski Zbigniew Lucjan (I6038)
 
138 Inskrypcja na nagrobku:

STANISŁAW CHOMIŃSKI GENERAŁ - LEJTNANT W.R.
MARSZAŁEK ŚWIĘCIAŃSKI, GUBERNATOR KOWIEŃSKI, WOŁOGODZKI
UR. 14 VII 1804 R. ZM. 7. V. 1886 R.
BŁOGOSŁAWIENI KTÓRZY UMARLI
W PANU SPOCZYNEK MAJĄ PO PRACY A DZIEŁA ICH (...)

plakietka z napisem: "Tabliczkę tę nadesłano z prośbą o umieszczenie jej na grobie. "Pardon!" Styczeń 1912" 
Chomiński Stanisław h. Lis (I14441)
 
139 Inskrypcja na nagrobku:
EWA - ANNA - MARJA ZE SZCZYTTÓW
STANISŁAWOWA CHOMIŃSKA
UR. 1882 R. CZERWCA 8/
+ 1904 R. LUTEGO 18
PROSI OKOCHANE SWE
DZIECI O ZDROWAŚ MARYA (A. Volz,Ryga) 
Chomińska Ewelina Anna z d. Niemirowicz Szczyt (I14442)
 
140 Inskrypcja na nagrobku:
MARYA Z CHOMIŃSKICH BONISŁAWSKA
UR. 11. IV. 1839 R. + 10 XI 1882 / RIP
 
Bonisławska Maria z d. Chomińska h. Lis (I14487)
 
141 Inskrypcja na nagrobku:
MOJEJ DOBREJ I KOCHANEJ ŻONIE
FRANCISZCE Z HORWATTÓW CHOMIŃSKIEJ
ZRODZONEJ W PRZYSIECE KS. POZNAŃSKIE 28 LUTEGO 1863 R.
ZMARŁEJ / W DOBROWLANACH 28 STYCZNIA 1888 R. 
Chomińska Franciszka z d. Horwatt h. Pobóg (I14476)
 
142 Inskrypcja na nagrobku:
NAPOLEON CHOMIŃSKI MARSZAŁEK TROCKI
UR. 5. X. 1805 R. + 23. XII 1881 R.
RIP
PÓJDŹCIE DO MNIE KTÓRZY SPRACOWANI JESTEŚCIE JA WAS OCHŁODZĘ  
Chomiński Napoleon Franciszek h. Lis (I14481)
 
143 Inskrypcja na nagrobku:
ZYGMUNT BONISŁAWSKI
UR. 10 WRZEŚNIA 1836 R. UM. 12 LUTEGO 1882 R.  
Bonisławski Zygmunt h. Pobóg (I14488)
 
144 Jan otrzymał po ojcu Zarańkowszczyznę i Opitę- Talkowszczyznę w pow. Oszmiańskim. Opitę odziedziczyli jego spadkobiercy, a Zarańkowszczyznę sprzedał. Pierzchała z Klimont Nandelstaedt - Umiastowski Jan (I2800)
 
145 JANKOWSKI, (Mrs. Teofil) Florence E. (Peters) Obituary
Muskegon Chronicle, Muskegon, MI; Wednesday, March 11, 1970

JANKOWSKI, MRS. FLORENCE E. 1835 Mason Blvd, Muskegon Hts.

Mrs. Florence Jankowski, age 67, passed away last evening at Hackley Hospital. Born in Wisconsin, March 3, 1903 as Florence Peters, she moved to Muskegon at an early age. Then married Teofil Jankowski in 1919 here in Muskegon. Mr. Jankowski passed away in 1959. Mrs. Jankowski was employed at the Brundage Drug Store until 1965 and was a member of Sacred Heart Catholic Church. Surviving Mrs. Jankowski is a son, Edmond of Norton Shores and a daughter, Mrs. Arthur Pierce, of Wisconsin. Also surviving are a sister, Mrs. Clayton Johnson of Muskegon and four grandchildren and 3 great grandchildren. A stepfather, Mr. Frank Budnick of Muskegon. Requiem High Mass for Mrs. Jankowski will be sung Friday morning at 9 o'clock from Sacred Heart Catholic Church, Rt. Rev. James L. Jendraziak, Celebrant. Interment will be in St. Mary's Cemetery. The Rosary will be recited Thursday evening at 7:30 from Young Funeral Home by the relatives, parish and friends. Friends may call at the funeral home beginning Thursday. -Young 
Jankowski Florence z d. Peters (I623)
 
146 JANKOWSKI, Casimir
Obituary
Muskegon Chronicle, Muskegon, MI; Thursday, August 12, 1943

Mr. Jankowski, Former Grocer, Packer Expires Casimir Jankowski, 52 years old, 1749 Division street, formerly in the grocery and meat business for a number of years, died Tuesday night at the home of his daughter, Mrs. Henry Lenius, 1752 Hudson street, following an illness of four months.
Born at Bromieaz, Poland, on March 4, 1891, he came to the United States in 1905 and settled in Utica, N.Y. He then moved to Braddock, Pa. and there married Miss Jennie Nowaszelska in 1914. Three years later they came to Muskegon.
He was in partnership in a meat and grocery business for five years in the building on Laketon avenue, now the White Eagle tavern. He was also employed at the Kielar grocery store, Anderson Packing company and Williams Sausage company. He also worked for Shaw-Box Crand and Hoist plant and Brunswick-Balke-Collender company, where he was employed before illness forced his retirement.
He was a member of St. Michael Catholic church, Polish Falcon Nest No. 276 and Polish Roman Catholic Union Lodge, No. 78.
Surviving are the widow, three daughters, Mrs. Henry Lenius, Mrs. Joseph Kolenic, Ann Arbor and Mrs. Millard Meyers, Hollywood, Calif.; one son Casimir, Jr. at home; two brothers, Theodore, of Muskegon and Frank of Poland; his parents, Mr. and Mrs. Jacob Jankowski of Poland; three sisters in Poland, and four grandchildren. 
Jankowski Kazimierz (Casimir) (I596)
 
147 JANKOWSKI, Teofil
Obituary
Muskegon Chronicle, Muskegon, MI; Monday, May 4, 1959, page 10

Mr. Jankowski, Dies at Age 66
Teofil Jankowski, 66 of 2835 Mason boulevard, Muskegon Heights, for 20 years a meatcutter with the Anderson Packing company and before that the proprietor of a market at Beidler street, died Sunday at his home. He had been ill seven months.
Mr. Jankowski was born at Kaztowe, Poland, on Feb. 22, 1893. He came to the U.S. in 1910, moving to Muskegon in 1916. Two years later, Sept. 17, 1918, he married Florence E. Peters in Muskegon.
During World War I he served in the Armed Forces.
Mr. Jankowski was last employed at the Norge Division of Borg-Warner Corp. until being taken seriously ill.
He was a communicant of St. Michael's Catholic Church, and of Greater Muskegon Barracks No. 328.
He is survived by his wife, a son, Edmund Jack Jankowski of Muskegon; a daughter. Mrs. Dorothy Pierce of Muskegon and four grandchildren. 
Jankowski Teofil (I595)
 
148 Jerzy Kurzeniecki był posłem królewskim do książąt Sanguszków
w sprawie porwania Halszki, księżniczki Ostrogskiej. 
Kurzeniecki Jerzy (I14209)
 
149 Józef i Helena mieli czworo dzieci: trzy córki i syna, który przed wybuchem II wojny światowej miał niespełna 16 lat. Związek F806
 
150 Kawaler Skarbek Ważyński Michał (I1725)
 

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Dalej»