Notatki


Istniejące drzewo:  

Wyniki 101 do 150 z 686

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Dalej»

   Notatki   Link do 
101 Cyt: "Eleonora potem w czasie trwogi i rozboju kozackiego umiera". Hołub Eleonora (I7841)
 
102 Cyt: "Kumowie (chrzestni) JchMć Panowie: Krzysztof Szaszkiewicz, Jan Krynicki, Towarzystwo z pod chorągwi JM Pana Wojewody Podolskiego, i JMć Pana Potockiego Starosty Halickiego, a kumą JejMć Pani Tyszyna." Jerlicz Jarosz (I7704)
 
103 cyt: Hipolit Gawarecki pisał, że Kupisy to kolonia mała w boru królewskim podgórskim. Perkowski Wawrzyniec Teofil (I4734)
 
104 Dnia 23 VII 1749 r. spisł testament aktykowany 1 VIII 1749 r. Skarbek Ważyński Kazimierz Józef (I1726)
 
105 Dopisek na marginesie aktu urodzenia:
>Na podstawie pisma z Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej ... zezwoliło "Janowi Kutasiewicz" na zmianę nazwiska na "Dębowski"
Urzędnik Stanu Cywilnego Mała Wieś dn. 30.12.1952< 
Dębowski Jan (I21635)
 
106 Dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości Skarbek Ważyński Michał Eliasz (I1715)
 
107 Działo się w Rogotwórsku grudnia pierwszego /trzynastego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiatego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski dwadzieścia cztery lata od urodzenia włościanin z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego pięćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Łodzińskiego pięćdziesiat lat od urodzenia obu włościan z Bromierza i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając że ono urodziło się we wsi Bromierz trzeciego dnia tego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia lat od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano na imię Bronisława a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław i Antonina Jankoscy. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowska Bronisława (I598)
 
108 Działo się w Rogotwórsku listopada osiemnastego /trzydziestego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiatego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski dwadzieścia sześć lat od urodzenia robotnik z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego sześćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Sabalaka sześćdziesiąt lat od urodzenia obu włościan ze wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci męskiej oswiadczając, że urodziło się we wsi Bromierz dwudziestego szóstego dnia tego miesiąca i roku o godzinie trzeciej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia cztery lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona radwańskiego dano na imię Jan rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Skierkoski i Małgorzata Jankoska z Bromierza.. Akt ten został przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego
 
Jankowski Jan (I597)
 
109 Działo się w Rogotwórsku Października dziewiętnastego /trzydziestego pierwszego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski sześćdziesiąt lat i Antoni Sabalak sześćdziesiąt lat od urodzenia obaj włościanie z Bromierza oswiadczyli że dwudziestego ósmego dnia tego roku i miesiąca o godzinie piątej rano we wsi Bromierz zmarł Jan Jankoski 1 rok życia syn Jakóba i Anieli urodzonej Sabalak małżonków Jankoskich włościan urodzony we wsi Bromierz po naocznym przekonaniu się o zejściu Jana Jankoskiego akt ten został przeczytany którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego
Ks. Leon Radwański
 
Jankowski Jan (I597)
 
110 Działo się w Rogotwórsku w Lipcu pierwszego / trzynastego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Mateusz Jankoski dwadzieścia pięć lat od urodzenia robotnik z Wępiły w obecności Kazimierza Olszeskiego pięćdziesiąt lat od urodzenia i Jacentego Paradoskiego sze??dziesiąt lat od urodzenia obu włościan z Wępiły i przedstawił nam dziecko płci meskiej oswiadczając że on urodził się we wsi Wępiły jedenastego dnia tego miesiąca i roku o godzinie jedenastej rano od prawnej jego żony Florentyny urodzonej Mikołajeska dwadzieścia sześć lat od urodzenia. Temu dziecku na chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano imię Felix a rodzicami chrzestnymi byli Jan Osieński i Franciszka Balczerzak Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowski Felix (I2059)
 
111 Działo się w Rogotwórsku w sierpniu 28 dnia 1870 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski włościanin 40 lat od urodzenia zamieszkały we wsi Bromierz w obecności Antoniego Łodzińskiego 33 lata od urodzenia i Jana Uleńskiego 40 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że ona urodziła się we wsi Bromierz 22 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 8 rano od prawnej jego żony Marianny urodzonej Dumańskiej 33 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym przeze mnie tego czasu przez księdza Leona dano imię Józefa, a rodzicami chrzestnymi byli Feliks Pietrzyk i Wiktoria Jankoska ze wsi Maliszewko. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego.  
Kantarska Józefa z d. Chaboska (I707)
 
112 Działo się w Rogotwórsku w Sierpniu dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego/ dnia Tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski trzydzieści lat od urodzenia robotnik z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego sześćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Sabalaka sześćdziesiąt lat od urodzenia obu włościan z Bromierza i przedstawił nam dziecko płci męskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Bromierz tego roku o godzinie dziesiątej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia pięć lat od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez Ks. Leona Radwańskiego dano imię Kazimierz, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Grzegorzeski i Salomea Sabalak. Akt ten został przeczytany zgłaszającym i świadkom, którzy są niepiśmienni, zatem przez nas podpisany został.
Ks. Leon Radwańsk 
Jankowski Kazimierz (Casimir) (I596)
 
113 Działo się w Rogotwórsku w styczniu 26 dnia 1873 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski 40 lat od urodzenia włościanin zamieszkały we wsi Bromierz w obecności Piotra Majczyka 60 lat i Jacentego Majczyka 50 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Bromierz 18 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 8 wieczorem z prawnej jego żony Marianny urodzonej Domańskiej 30 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym przez nas tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano imię Agnieszka, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Łodziński i Magdalena Wiśniewska z Bromierza. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Sztuczka Agnieszka z d. Chabowska (I705)
 
114 Działo się w Rogotwórsku w styczniu 30 dnia1870 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Stanisław Jankoski włościanin 30 lat od urodzenia zamieszkały we wsi Setropie w obecności Maryana Boroskiego 50 lata i Marcina Witkoskiego 50 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Setropiei przedstawił nam dziecko płci męskiej oświadczając, że on urodził się we wsi Setropie 29 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 6 wieczorem od prawnej jego żony Antoniny urodzonej Olszeskiej 30 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym tego czasu dano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi byli Marian Boroski i Franciszka Pałaszeska z Setropia. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowski Franciszek (I582)
 
115 Dziecko panieńskie Przysów /Przysowa Jan (I23733)
 
116 Dziecko urodziło się martwe Leszczyńska NN (I21693)
 
117 Dziecko urodziło się martwe Chludziński (I27026)
 
118 Dziecko urodziło się martwe
Ojciec zgłasza w kościele św. Jana w Warszawie 
Kołodziejski (I30565)
 
119 Dziecko zmarło cztery godziny po porodzie Warzyńska / Ważyńska Ludwika (I24089)
 
120 Dziedzic Olan Skarbek Ważyński Leon (I1766)
 
121 Dłabiszewski Dłabik Roch (I1990)
 
122 Folwark Zwierzyniec - dzielnica Wilna Krawczuk Helena (I29331)
 
123 George Sidelko był kapralem Armii Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie. Zginął w akcji 30 kwietnia 1969 w wieku 21 lat (urządzenie wybuchowe);
Pochowany: Saint Stanislaus and Saint Casimir Societies Cemetery, Whitesboro, Oneida County, New York, USA,
Plot: Sec 7, Row 6, Lot 89, Gr 9 
Sidelko George (I7253)
 
124 Gmina Zagrodnica (od 1870 Izbica (Kujawska)) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1870 roku w guberni kaliskiej. Siedzibą władz gminy była Zagrodnica (obecnie dzielnica Izbicy Kujawskiej).

Za Królestwa Polskiego gmina Zagrodnica należała do powiatu kolskiego w guberni kaliskiej. 31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawioną praw miejskich Izbicę, po czym gminę przemianowano na Izbica. 
Lewandowski Jan (I17347)
 
125 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Związek F7802
 
126 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Komoroska Elżbieta z d. Koblak (I26486)
 
127 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Koblak Mikołaj (I26505)
 
128 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Połeć Marianna / Marcjanna z d. Koblak (I26506)
 
129 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy 
Mokoska Józefa z d. Koblak (I26507)
 
130 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Koblak Jakub (I26508)
 
131 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Koblak Antoni (I26509)
 
132 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Szwajczewska Weronika z d. Koblak (I26510)
 
133 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Koblak Jan (I26511)
 
134 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Koblak Julianna z d. Osienicka (I26514)
 
135 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Połeć Józef (I26512)
 
136 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Związek F7797
 
137 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Związek F7813
 
138 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Komoroska Marianna z d. Krawczak (I26488)
 
139 Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Mochtak Wiktoria z d. Rybka (I27126)
 
140 Horn, będąc członkiem poselstwa rosyjskiego w Sztokholmie, zyskał tytuł hrabiowski, przedstawiwszy pieczątkę rodową, identyczną z pieczęcią używaną przez rodzinę hrabiowską szwedzką Hornów Horn Ekebyholm Maciej Jan hr. (I2058)
 
141 http://rudapabianicka.com.pl/Podstrony/TEKSTY/Artsport/sportart1.html Birula-Białynicki Krzysztof (I3088)
 
142 http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Irena_Ploska Łoś Irena Jadwiga z d. Płoska (I13364)
 
143 http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Janina_Ploska Płoska Janina Maria (I13363)
 
144 http://www.eduteka.pl/doc/majorkiewicz-feliks-jan-pseud-mazur-z-plockiego Majorkiewicz Feliks Jan Nepomucen (I13031)
 
145 http://www.gim-nowagora.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,34 Dłużniewski Zbigniew Lucjan (I6038)
 
146 Inskrypcja na nagrobku:

STANISŁAW CHOMIŃSKI GENERAŁ - LEJTNANT W.R.
MARSZAŁEK ŚWIĘCIAŃSKI, GUBERNATOR KOWIEŃSKI, WOŁOGODZKI
UR. 14 VII 1804 R. ZM. 7. V. 1886 R.
BŁOGOSŁAWIENI KTÓRZY UMARLI
W PANU SPOCZYNEK MAJĄ PO PRACY A DZIEŁA ICH (...)

plakietka z napisem: "Tabliczkę tę nadesłano z prośbą o umieszczenie jej na grobie. "Pardon!" Styczeń 1912" 
Chomiński Stanisław h. Lis (I14441)
 
147 Inskrypcja na nagrobku:
EWA - ANNA - MARJA ZE SZCZYTTÓW
STANISŁAWOWA CHOMIŃSKA
UR. 1882 R. CZERWCA 8/
+ 1904 R. LUTEGO 18
PROSI OKOCHANE SWE
DZIECI O ZDROWAŚ MARYA (A. Volz,Ryga) 
Chomińska Ewelina Anna z d. Niemirowicz Szczyt (I14442)
 
148 Inskrypcja na nagrobku:
MARYA Z CHOMIŃSKICH BONISŁAWSKA
UR. 11. IV. 1839 R. + 10 XI 1882 / RIP
 
Bonisławska Maria z d. Chomińska h. Lis (I14487)
 
149 Inskrypcja na nagrobku:
MOJEJ DOBREJ I KOCHANEJ ŻONIE
FRANCISZCE Z HORWATTÓW CHOMIŃSKIEJ
ZRODZONEJ W PRZYSIECE KS. POZNAŃSKIE 28 LUTEGO 1863 R.
ZMARŁEJ / W DOBROWLANACH 28 STYCZNIA 1888 R. 
Chomińska Franciszka z d. Horwatt h. Pobóg (I14476)
 
150 Inskrypcja na nagrobku:
NAPOLEON CHOMIŃSKI MARSZAŁEK TROCKI
UR. 5. X. 1805 R. + 23. XII 1881 R.
RIP
PÓJDŹCIE DO MNIE KTÓRZY SPRACOWANI JESTEŚCIE JA WAS OCHŁODZĘ  
Chomiński Napoleon Franciszek h. Lis (I14481)
 

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Dalej»