Notatki


Wyniki 51 do 100 z 633

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 13» Dalej»

   Notatki   Link do 
51 Będąc wdowcem, zawarł związek małżeński w USC Warszawa Mokotów, dnia 11 sierpnia 1981 Warzyński Wacław (I6863)
 
52 Bezdzietni Związek F82
 
53 Bezdzietni Związek F941
 
54 Bezdzietni Związek F2160
 
55 Bezdzietni Związek F2161
 
56 Bezdzietni Związek F2734
 
57 Bezdzietni Związek F2735
 
58 Bezdzietni Związek F3917
 
59 Bezdzietni Związek F3992
 
60 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Związek F5522
 
61 Bezżenny Skarbek Ważyński Antoni (I1739)
 
62 Bezżenny. Zmarł mając 40 lat. Jerlicz Andrzej (I7595)
 
63 Bliźniak dla Ludwika Stępowski Walenty Jan (I25182)
 
64 Bliźniak dla Walentego Jana Stępowski Ludwik (I25183)
 
65 Boleszowo - nieistniejąca wieś na Ukrainie. Jerlicz Gregory (I7628)
 
66 Bronisława Sobolewska z d. Bartczak zmarła w 1966r. Pierwotnie pochowana na cmentarzu w Bisztynku a w latach 70-ych prochy przeniesiono na cmentarz w Górze k/Płocka. Sobolewska Bronisława z d. Bartczak (I11720)
 
67 Był sparaliżowany. Dokładnej daty śmierci nie ustalono. Na dzień 26 sierpnia 1620 roku jeszcze żył Jerlicz Aleksander (I7599)
 
68 Był współwłaścicielem księgarni Józefa Zawadzkiego w Kardynalii (później gmachu poczty).

Za pieniądze żony kupił piękny majątek Beczę w pow.
Wiłkomierskim.  
Horn von Ekebyholm Piotr (I4010)
 
69 Chorąży Kijowski. Butowicz Jacko (Jacek) (I7762)
 
70 Chrzest tylko z wody Wincenciak Ewa (I30005)
 
71 Chrzest tylko z wody, żyła 2 minuty. Grabarczyk Ewa (I30217)
 
72 Chrzest tylko z wody. Kotarska Franciszka (I28827)
 
73 Chrzest tylko z wody. Żył 1 godzinę. Sawicki Jan (I19606)
 
74 Chrzest w domu, tylko z wody. Grabarczyk Feliks (I29856)
 
75 Chrzest z wody Żołnierzak Eleonora (I28118)
 
76 Chrzestni: Adam Grądka i Hanna Kołodziejska

Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Kapałka Marcin (I26526)
 
77 Chrzestni: Krzysztof Sitarczyk i Małgorzata Rutkowska Krawczak Marianna z d. Kapałka / Kapałczanka (I26525)
 
78 Chrzestni: Łukasz Ofcarek i Maciejowa Chmieleska

Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Krawczak Mikołaj (I26522)
 
79 Chrzestni:
Michał Łoniewski
Katarzyna Jóźwiak, panna z Osieka, pow. płoński 
Krupieńska Helena z d. Wojciechowska (I26664)
 
80 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/II/1, grób 1124 Nurzyński Szczepan (I24373)
 
81 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/II/1, grób 1124 Nurzyńska Marianna z d. Grzelak (I24324)
 
82 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/3, grób 1243 Grzelak Andrzej (I24307)
 
83 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/3, grób 1243 Grzelak Karolina z d. Kubiak (I24308)
 
84 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/5, grób 1267 Grzelak Franciszka z d. Łądka (I24417)
 
85 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/5, grób 1267 Grzelak Andrzej (I24390)
 
86 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/V/41, grób 1677 Smardzewski Wojciech (I24452)
 
87 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/V/41, grób 1677 Smardzewska Zofia z d. Krasińska (I24456)
 
88 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/VII/8, grób 1653 Grzelak Marianna z d. Kosińska (I24394)
 
89 Cmentarz zlikwidowano w latach 1957-59, niektóre z grobów, przenosząc na Cmentarz Zasłużonych, inne - w tym najprawdopodobniej grób Hipolita Cegielskiego - na cmentarz przy ul. Samotnej na Dębcu.  Cegielski Hipolit (I22522)
 
90 cyt. "...umarła w domu swoim w majętności Koczorowie..." Butowicz Krystyna z d. Strybula (I7823)
 
91 Cyt: "...kumami byli: JMć Pan Paweł Snitowski, a P. Michał brat, a kumy: JejMć Pani Tyszyna i Pani Liszkowska." Jerlicz Gregory (I7628)
 
92 Cyt: "...kumowie: JP. Mikołaj Tuczanicki Komornik graniczny województwa Kijowskiego, i JP. Zygmunt Kopeć, - kumy zaś: JejMć Pani Janowa Szczuczyna, Panna Teodora Wołkonicka..." Jerlicz Maryanna (I7624)
 
93 Cyt: "Człowiek dobry i Pana Boga się bojący". Strybula Paweł (I7790)
 
94 Cyt: "Eleonora potem w czasie trwogi i rozboju kozackiego umiera". Hołub Eleonora (I7841)
 
95 Cyt: "Kumowie (chrzestni) JchMć Panowie: Krzysztof Szaszkiewicz, Jan Krynicki, Towarzystwo z pod chorągwi JM Pana Wojewody Podolskiego, i JMć Pana Potockiego Starosty Halickiego, a kumą JejMć Pani Tyszyna." Jerlicz Jarosz (I7704)
 
96 cyt: Hipolit Gawarecki pisał, że Kupisy to kolonia mała w boru królewskim podgórskim. Perkowski Wawrzyniec Teofil (I4734)
 
97 Dnia 23 VII 1749 r. spisł testament aktykowany 1 VIII 1749 r. Skarbek Ważyński Kazimierz Józef (I1726)
 
98 Dopisek na marginesie aktu urodzenia:
>Na podstawie pisma z Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej ... zezwoliło "Janowi Kutasiewicz" na zmianę nazwiska na "Dębowski"
Urzędnik Stanu Cywilnego Mała Wieś dn. 30.12.1952< 
Dębowski Jan (I21635)
 
99 Dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości Skarbek Ważyński Michał Eliasz (I1715)
 
100 Działo się w Rogotwórsku grudnia pierwszego /trzynastego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiatego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski dwadzieścia cztery lata od urodzenia włościanin z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego pięćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Łodzińskiego pięćdziesiat lat od urodzenia obu włościan z Bromierza i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając że ono urodziło się we wsi Bromierz trzeciego dnia tego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia lat od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano na imię Bronisława a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław i Antonina Jankoscy. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowska Bronisława (I598)
 

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 13» Dalej»