Notatki


Wyniki 51 do 100 z 573

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 12» Dalej»

   Notatki   Link do 
51 Bezdzietni Związek F2161
 
52 Bezdzietni Związek F2734
 
53 Bezdzietni Związek F2735
 
54 Bezdzietni Związek F3917
 
55 Bezdzietni Związek F3992
 
56 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Związek F5522
 
57 Bezżenny Skarbek Ważyński Antoni (I1739)
 
58 Bezżenny. Zmarł mając 40 lat. Jerlicz Andrzej (I7595)
 
59 Bliźniak dla Ludwika Stępowski Walenty Jan (I25182)
 
60 Bliźniak dla Walentego Jana Stępowski Ludwik (I25183)
 
61 Boleszowo - nieistniejąca wieś na Ukrainie. Jerlicz Gregory (I7628)
 
62 Bronisława Sobolewska z d. Bartczak zmarła w 1966r. Pierwotnie pochowana na cmentarzu w Bisztynku a w latach 70-ych prochy przeniesiono na cmentarz w Górze k/Płocka. Sobolewska Bronisława z d. Bartczak (I11720)
 
63 Był sparaliżowany. Dokładnej daty śmierci nie ustalono. Na dzień 26 sierpnia 1620 roku jeszcze żył Jerlicz Aleksander (I7599)
 
64 Był współwłaścicielem księgarni Józefa Zawadzkiego w Kardynalii (później gmachu poczty).

Za pieniądze żony kupił piękny majątek Beczę w pow.
Wiłkomierskim.  
Horn von Ekebyholm Piotr (I4010)
 
65 Chorąży Kijowski. Butowicz Jacko (Jacek) (I7762)
 
66 Chrzest tylko z wody. Żył 1 godzinę. Sawicki Jan (I19606)
 
67 Chrzest z wody Żołnierzak Eleonora (I28118)
 
68 Chrzestni: Adam Grądka i Hanna Kołodziejska

Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Kapałka Marcin (I26526)
 
69 Chrzestni: Krzysztof Sitarczyk i Małgorzata Rutkowska Krawczak Marianna z d. Kapałka / Kapałczanka (I26525)
 
70 Chrzestni: Łukasz Ofcarek i Maciejowa Chmieleska

Głusk- Kościól
"...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/409-pttk-mazowsze-kosciol-pw-sw-malgorzaty-dziewicy-i-meczennicy
 
Krawczak Mikołaj (I26522)
 
71 Chrzestni:
Michał Łoniewski
Katarzyna Jóźwiak, panna z Osieka, pow. płoński 
Krupieńska Helena z d. Wojciechowska (I26664)
 
72 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/II/1, grób 1124 Nurzyński Szczepan (I24373)
 
73 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/II/1, grób 1124 Nurzyńska Marianna z d. Grzelak (I24324)
 
74 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/3, grób 1243 Grzelak Andrzej (I24307)
 
75 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/3, grób 1243 Grzelak Karolina z d. Kubiak (I24308)
 
76 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/5, grób 1267 Grzelak Franciszka z d. Łądka (I24417)
 
77 Cmentarz parafialny Czerwińsk: I/XIII/5, grób 1267 Grzelak Andrzej (I24390)
 
78 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/V/41, grób 1677 Smardzewski Wojciech (I24452)
 
79 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/V/41, grób 1677 Smardzewska Zofia z d. Krasińska (I24456)
 
80 Cmentarz parafialny Czerwińsk: L/VII/8, grób 1653 Grzelak Marianna z d. Kosińska (I24394)
 
81 Cmentarz zlikwidowano w latach 1957-59, niektóre z grobów, przenosząc na Cmentarz Zasłużonych, inne - w tym najprawdopodobniej grób Hipolita Cegielskiego - na cmentarz przy ul. Samotnej na Dębcu.  Cegielski Hipolit (I22522)
 
82 cyt. "...umarła w domu swoim w majętności Koczorowie..." Butowicz Krystyna z d. Strybula (I7823)
 
83 Cyt: "...kumami byli: JMć Pan Paweł Snitowski, a P. Michał brat, a kumy: JejMć Pani Tyszyna i Pani Liszkowska." Jerlicz Gregory (I7628)
 
84 Cyt: "...kumowie: JP. Mikołaj Tuczanicki Komornik graniczny województwa Kijowskiego, i JP. Zygmunt Kopeć, - kumy zaś: JejMć Pani Janowa Szczuczyna, Panna Teodora Wołkonicka..." Jerlicz Maryanna (I7624)
 
85 Cyt: "Człowiek dobry i Pana Boga się bojący". Strybula Paweł (I7790)
 
86 Cyt: "Eleonora potem w czasie trwogi i rozboju kozackiego umiera". Hołub Eleonora (I7841)
 
87 Cyt: "Kumowie (chrzestni) JchMć Panowie: Krzysztof Szaszkiewicz, Jan Krynicki, Towarzystwo z pod chorągwi JM Pana Wojewody Podolskiego, i JMć Pana Potockiego Starosty Halickiego, a kumą JejMć Pani Tyszyna." Jerlicz Jarosz (I7704)
 
88 Dnia 23 VII 1749 r. spisł testament aktykowany 1 VIII 1749 r. Skarbek Ważyński Kazimierz Józef (I1726)
 
89 Dopisek na marginesie aktu urodzenia:
>Na podstawie pisma z Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej ... zezwoliło "Janowi Kutasiewicz" na zmianę nazwiska na "Dębowski"
Urzędnik Stanu Cywilnego Mała Wieś dn. 30.12.1952< 
Dębowski Jan (I21635)
 
90 Dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości Skarbek Ważyński Michał Eliasz (I1715)
 
91 Działo się w Rogotwórsku grudnia pierwszego /trzynastego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiatego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski dwadzieścia cztery lata od urodzenia włościanin z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego pięćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Łodzińskiego pięćdziesiat lat od urodzenia obu włościan z Bromierza i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając że ono urodziło się we wsi Bromierz trzeciego dnia tego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia lat od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano na imię Bronisława a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław i Antonina Jankoscy. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowska Bronisława (I598)
 
92 Działo się w Rogotwórsku listopada osiemnastego /trzydziestego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiatego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski dwadzieścia sześć lat od urodzenia robotnik z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego sześćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Sabalaka sześćdziesiąt lat od urodzenia obu włościan ze wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci męskiej oswiadczając, że urodziło się we wsi Bromierz dwudziestego szóstego dnia tego miesiąca i roku o godzinie trzeciej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia cztery lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona radwańskiego dano na imię Jan rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Skierkoski i Małgorzata Jankoska z Bromierza.. Akt ten został przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego
 
Jankowski Jan (I597)
 
93 Działo się w Rogotwórsku Października dziewiętnastego /trzydziestego pierwszego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski sześćdziesiąt lat i Antoni Sabalak sześćdziesiąt lat od urodzenia obaj włościanie z Bromierza oswiadczyli że dwudziestego ósmego dnia tego roku i miesiąca o godzinie piątej rano we wsi Bromierz zmarł Jan Jankoski 1 rok życia syn Jakóba i Anieli urodzonej Sabalak małżonków Jankoskich włościan urodzony we wsi Bromierz po naocznym przekonaniu się o zejściu Jana Jankoskiego akt ten został przeczytany którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego
Ks. Leon Radwański
 
Jankowski Jan (I597)
 
94 Działo się w Rogotwórsku w Lipcu pierwszego / trzynastego/ dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Mateusz Jankoski dwadzieścia pięć lat od urodzenia robotnik z Wępiły w obecności Kazimierza Olszeskiego pięćdziesiąt lat od urodzenia i Jacentego Paradoskiego sze??dziesiąt lat od urodzenia obu włościan z Wępiły i przedstawił nam dziecko płci meskiej oswiadczając że on urodził się we wsi Wępiły jedenastego dnia tego miesiąca i roku o godzinie jedenastej rano od prawnej jego żony Florentyny urodzonej Mikołajeska dwadzieścia sześć lat od urodzenia. Temu dziecku na chrzcie świetym odbytym tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano imię Felix a rodzicami chrzestnymi byli Jan Osieński i Franciszka Balczerzak Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowski Felix (I2059)
 
95 Działo się w Rogotwórsku w sierpniu 28 dnia 1870 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski włościanin 40 lat od urodzenia zamieszkały we wsi Bromierz w obecności Antoniego Łodzińskiego 33 lata od urodzenia i Jana Uleńskiego 40 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że ona urodziła się we wsi Bromierz 22 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 8 rano od prawnej jego żony Marianny urodzonej Dumańskiej 33 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym przeze mnie tego czasu przez księdza Leona dano imię Józefa, a rodzicami chrzestnymi byli Feliks Pietrzyk i Wiktoria Jankoska ze wsi Maliszewko. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego.  
Kantarska Józefa z d. Chaboska (I707)
 
96 Działo się w Rogotwórsku w Sierpniu dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego/ dnia Tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Jakób Jankoski trzydzieści lat od urodzenia robotnik z Bromierza w obecności Jana Chaboskiego sześćdziesiąt lat od urodzenia i Antoniego Sabalaka sześćdziesiąt lat od urodzenia obu włościan z Bromierza i przedstawił nam dziecko płci męskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Bromierz tego roku o godzinie dziesiątej rano od prawnej jego żony Anieli urodzonej Sabalak dwadzieścia pięć lat od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świetym odbytym tego czasu przez Ks. Leona Radwańskiego dano imię Kazimierz, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Grzegorzeski i Salomea Sabalak. Akt ten został przeczytany zgłaszającym i świadkom, którzy są niepiśmienni, zatem przez nas podpisany został.
Ks. Leon Radwańsk 
Jankowski Kazimierz (Casimir) (I596)
 
97 Działo się w Rogotwórsku w styczniu 26 dnia 1873 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Jan Chaboski 40 lat od urodzenia włościanin zamieszkały we wsi Bromierz w obecności Piotra Majczyka 60 lat i Jacentego Majczyka 50 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Bromierz i przedstawił nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Bromierz 18 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 8 wieczorem z prawnej jego żony Marianny urodzonej Domańskiej 30 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym przez nas tego czasu przez księdza Leona Radwańskiego dano imię Agnieszka, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Łodziński i Magdalena Wiśniewska z Bromierza. Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Sztuczka Agnieszka z d. Chabowska (I705)
 
98 Działo się w Rogotwórsku w styczniu 30 dnia1870 roku o godzinie 2 po południu. Zjawił się osobiście Stanisław Jankoski włościanin 30 lat od urodzenia zamieszkały we wsi Setropie w obecności Maryana Boroskiego 50 lata i Marcina Witkoskiego 50 lat od urodzenia obu włościan zamieszkałych we wsi Setropiei przedstawił nam dziecko płci męskiej oświadczając, że on urodził się we wsi Setropie 29 dnia tego miesiąca i roku o godzinie 6 wieczorem od prawnej jego żony Antoniny urodzonej Olszeskiej 30 lata od urodzenia. Dziecku temu przy chrzcie świętym odbytym tego czasu dano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi byli Marian Boroski i Franciszka Pałaszeska z Setropia. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany którzy niepiśmienni zatem nami podpisany.
Ks. Leon Radwański proboszcz Rogotwórskiej parafii utzrymujący akta metrykalne stanu cywilnego  
Jankowski Franciszek (I582)
 
99 Dziecko panieńskie Przysów /Przysowa Jan (I23733)
 
100 Dziecko urodziło się martwe Leszczyńska (I21693)
 

      «Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 12» Dalej»