Notatki


Istniejące drzewo:  

Wyniki 551 do 600 z 685

      «Przegl. «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Dalej»

   Notatki   Link do 
551 w domu przy ul. Zwierzynieckiej Krawczuk Józef (I479)
 
552 w domu przy ul. Zwierzynieckiej nr 31 Krawczuk Augustyn (I29035)
 
553 w domu przy ulicy Zwierzynieckiej Krawczuk Kazimierz (I477)
 
554 w domu rodziców przy ul. Boleść nr 2582 Ważyńska Marianna Elżbieta (I24018)
 
555 w domu Rogolera przy ul. Zwierzynieckiej Krawczuk Aleksander (I18008)
 
556 w domu swego wuja, Tomasza, w Komsinie nr 5  Baryga Franciszek (I27147)
 
557 w domu swoim pod nr. 5 Baryga Łukasz (I25140)
 
558 w domu T. Puzyny Łopacińska Maria Tekla Ewa Łopacińska z Łopacina (I2295)
 
559 w domu Tyszkiewicza na Łukiszkach
Łukiszki - dzielnica Wilna 
Pietryk Józefa (I1551)
 
560 w domu Ziniewicza przy ul. Zwierzynieckiej Krawczuk Maria (I29126)
 
561 w domu Ziniewicza przy ul. Zwierzynieckiej Krawczuk Jan (I29168)
 
562 w domu Ziniewiczowej przy ul. Zwierzynieckiej Kowalska Stefania z d. Krawczuk (I476)
 
563 w koszarach miejskich Podarecka Stanisława (I29308)
 
564 W kościele p.w. św. Katarzyny w Wilnie, w prawej ścianie jest wejście do kaplicy Opatrzności Boskiej wystawionej w kształcie rotundy w pięknym guście. Przy wejściu do niej, obok ambony, znajduje się pomnik, nagrobek ryty na kamieniu, położony w roku 1769 na okoliczność śmierci Jerzego i Elżbiety z Ważyńskich Wołłowiczów na Chełmeczu hrabiów Purwińskich, który wzniosły dzieci. Wołłowicz Jerzy h. Bogorya (I1738)
 
565 W kościele p.w. św. Katarzyny w Wilnie, w prawej ścianie jest wejście do kaplicy Opatrzności Boskiej, wystawionej w kształcie rotundy w pięknym guście. Przy wejściu do niej, obok ambony, znajduje się pomnik, nagrobek, ryty na kamieniu, położony w roku 1769 na okoliczność śmierci Jerzego i Elżbiety z Ważyńskich Wołłowiczów na Chełmeczu hrabiów Purwińskich.

 
Wołłowicz Elżbieta z d. Skarbek Ważyńska (I1737)
 
566 W latach 1858-1862 - organista w kościele Łęg Probostwo Dłużniewski Józef (I2096)
 
567 W latach 1894-1895 Nauczyciel w Siecieniu Szedel Piotr Michał (I6527)
 
568 W połowie XVII w. znany na Kresach dzielny żołnierz.
Zginął na Cecorze we Włoszech, będąc porucznikiem u księcia Samuela Koreckiego. 
Roguzki vel Roguski Wojciech (I7713)
 
569 W późniejszych latach przyjęła nazwisko panieńskie od imienia ojca - Szczepańska Lutomierska Joanna / Marianna bez nazwiska (I21483)
 
570 W r. 1759 wstąpiła do zgromadzenia Panien Kanoniczek warszawskich
Panny Kanoniczki cyt. "nie są zgromadzeniem zakonnem, lecz stowarzyszeniem świeckiem religijnem, gdyż nie czynią ślubów zakonnych i za mąż wychodzić mogą" 
Despot Zenowicz Eleonora Magdalena z d. Skarbek Ważyńska (I3099)
 
571 W roku 1641 wstępuje do zakonu w Monastyrze Pieczarskim Panieńskim. Tam przyjmuje zakonne imię - Magdalena. Jerlicz Maryanna (I7602)
 
572 W roku 1815 zaginął będąc w wojsku Kubiak Tomasz (I24606)
 
573 W roku 1840 przebywał w guberni orenburskiej. Ważyński Wincenty Fabian (I185)
 
574 W swojej autobiografii Ignacy napisał: Bliskie pokrewieństwo i bardzo młody wiek kuzynki miały duże znaczenie w moim wyborze. Dzięki bowiem tym warunkom obiecywałem sobie mieć większy wpływ przy dalszym wychowaniu mojej przyszłej małżonki. Pragnąłem ją jak najbardziej dostroić do mojej późniejszej działalności społecznej. Związek F6439
 
575 w szpitalu św. Jakuba Podarecka Stanisława (I29308)
 
576 w szpitalu św. Jakuba Podarecki Wiktoria (I29309)
 
577 w willi Gomolickiego Krawczuk Stefania (I29311)
 
578 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Związek F407
 
579 Warszawa "Koło" Witkowska Zofia (I24118)
 
580 Warszawa - obszar "Powązki" Witkowski Leon (I24119)
 
581 Warszawa -obszar "Powązki" Witkowski Leon (I24119)
 
582 Wieloletni hokeista Łódzkiego Klubu Sportowego
i reprezentacji Polski.
Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Sapporo w 1972 roku.
Założyciel Żeńskiego Klubu Hokejowego w Łodzi. 
Birula-Białynicki Krzysztof (I3088)
 
583 Wincenty. Szef wileńskich flisaków.Człowiek ogromnej postury i niezwykle donośnym głosie. Gdy stawał nad brzegiem Wilii i wydawał polecenia swoim podwładnym, Jego potężny głos niósł się echem po okolicach Wilna. N Wincenty (I3772)
 
584 Witrogoszcz - wieś krajeńska w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica. Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego imienia Jutrogost.
Jutrogost - staropolskie imię męskie, zrekonstruowane na podstawie nazwy wsi Witrogoszcz - w dawnych zapisach także Jutrogoszcz, złożone z członów Jutro- ("świt, ranek, jutro") -gost ("goście", "gościć").

Źródło
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witrogoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jutrogost
 
Czekaj Konstanty (I6310)
 
585 Wojewodzic Kijowski. Chmielecki Łukasz (I7834)
 
586 Wójt Gminy Mąkolin 1877-1882 Dzięgielewski Leon (I1208)
 
587 Wstąpiła do zakonu Norbertanek Ważyńska Zofia (I14732)
 
588 Wstąpiła do zakonu Norbertanek Ważyńska Ewa (I14733)
 
589 Wychowanica profesora chirurgii, Briotego, przybyła do Wilna z armią Napoleona. (Pani gubernatorowa przyjechała na armacie, jak mówiono w Wilnie). Po rejteradzie wojsk francuskich, nie miała co robić, jako wiwandyerka*. Szczęściem, znalazła przytułek u profesora. Gdy jednak Briotego, żołnierz armii napoleońskiej, umarł we Francyi, wówczas Karolina, piękna jak anioł, tak umiejętnie pokierowała interesami, że odziedziczyła po śmierci Briotów, całe ich znaczne mienie. Za te pieniądze mąż jej, Horn, kupił piękny majątek w powiecie wiłkomierskim, Becze.

* Wiwandyerka - kobieta towarzysząca armii, zajmująca się dostarczaniem alkoholu, żywności, odzieży, lekarstw i wszelkich potrzebnych przedmiotów

Źródło: Bajkow 1824 - 1829

 
Horn von Ekebyholm Karolina z d. Georgini de Fabris (I4012)
 
590 Występuje też jako Stanisławiak Dąbrowski Józef (I5812)
 
591 Z kilkorga dzieci Jana i Krystyny, tylko córka Maryanna uchowała się przy życiu. Związek F2154
 
592 Z majątków żony i własnych utworzył majorat Sayn Wittgenstein Berleburg Książe Ludwik Adolf Piotr (I14307)
 
593 Z przekazów rodziny i żony oraz w nekrologu:
"Poszedł na wojnę i nigdy nie wrócił" 
Portz vel Poetz Nicholas Gaspard (I14392)
 
594 Z różnych litewskich źródeł dowiadujemy się, że Michał Skarbek Ważyński był bardzo majętnym, mądrym oraz doskonale wykształconym (jak na owe czasy) człowiekiem Skarbek Ważyński Michał (I1725)
 
595 Za pozwoleniem Cara Wołkońska rozwiodła się z Hornem i wróciła do nazwiska rodowego. Horn von Ekebyholm Księżniczka N z d. Wołkońska (I4009)
 
596 Za przywilejem Stanisława Augusta, nastałym w 1775 r., otrzymał starostwo kiernowskie z warunkiem płacenia do skarbu według ostatecznej 1798 lustracyi rsr.628 kop.11, dożywotniej zaś kwarty rsr. 381 kop. 41 1/2. Skarbek Ważyński Michał (I1746)
 
597 Zabity podczas wojny kozackiej pod Kumejkami. Butowicz Alexander (I7821)
 
598 Zabity przez kozaków pod Hulowcami  Jerlicz Maciej (I7598)
 
599 Zaczerpnięte z książki Czesława Jankowskiego " Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Powiat Oszmiański".

Józef Ważyński. Pisarz grodzki oszmiański, jako poseł na sejm elekcyjny króla Stanisława Augusta, jako deputat, starosta Krewa (Za czasów Rzeczypospolitej było to starostwo
niegrodowe. Obecnie Białoruś)
, wreszcie jako podkomorzy oszmiański; w dożywociu miał starostwo kierniowskie w wojedwództwie wileńskiem.
 
Skarbek Ważyński Józef (I1744)
 
600 Zakonnica karmelitka Gieczewicz Jadwiga h. Leliwa (I16160)
 

      «Przegl. «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Dalej»