Notatki


Wyniki 551 do 600 z 633

      «Przegl. «1 ... 8 9 10 11 12 13 Dalej»

   Notatki   Link do 
551 Zabity przez kozaków pod Hulowcami  Jerlicz Maciej (I7598)
 
552 Zaczerpnięte z książki Czesława Jankowskiego " Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Powiat Oszmiański".

Józef Ważyński. Pisarz grodzki oszmiański, jako poseł na sejm elekcyjny króla Stanisława Augusta, jako deputat, wreszcie jako podkomorzy oszmiański; w dożywociu miał starostwo kierniowskie w wojedwództwie wileńskiem. 
Skarbek Ważyński Józef (I1744)
 
553 Zakonnica karmelitka Gieczewicz Jadwiga h. Leliwa (I16160)
 
554 Zakonnica.
W 1653 r. odbyła nowicjat w klasztorze pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Słonimie. W zakonie u Bernardynek przyjęła imię Franciszka. 
Karp Teofila (I14217)
 
555 Zakonnik albo Czerniec.
Czerniec - dawniej zakonnik obrządku wschodniego. 
Sosnicki Wacław (I7658)
 
556 Zameczek - dzielnica Wilna Krawczuk Władysław (I3773)
 
557 Zamordowany przez Adama Tyszę. Butowicz Semen vel Semion (Szymon) (I7773)
 
558 Zamordowany przez Jerzego Hołuba, swojego szwagra. Liszke Krzysztof (I7789)
 
559 Zastrzelony przez sowietów z grupy poszukiwawczej NKWD. Stypuła Wojciech ps. Bartek, był żołnierzem AK (I21506)
 
560 zawód: strażak; zakład pracy przed wojną: OSP Przedbórz; cywilna ofiara wojny; miejsce śmierci: Płock
Źródło: Autor: Łamaszewski Jerzy, Pilawski Władysław
Tytuł: Księga pamięci funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochotników 1939-1945.
Miejsce wydania: Warszawa 
Kostrzewa Jan (I2709)
 
561 Zginęła w Powstaniu Warszawskim Ważyńska Antonina z d. Skirgiełło Jacewicz (I23740)
 
562 Zginął na froncie wschodnim przy forsowaniu Nysy Smoczyński Rajmund (I10159)
 
563 Zmarł "będąc w podróży urzędowania swego" Kowalewski Franciszek h. Dołęga (I108)
 
564 Zmarł "od zapalenia mózgu" Dauksz Józef (I8737)
 
565 Zmarł 10 dni po urodzeniu w domu Ojca, pod nr. 6 Podgórski Mikołaj (I26621)
 
566 Zmarł 3 miesiące po urodzeniu Michalak Mikołaj (I26927)
 
567 Zmarł będąc dzieckiem. Butowicz Jan (I7818)
 
568 Zmarł będąc dzieckiem. Butowicz Samuel (I7822)
 
569 Zmarł bezpotomnie. Lasota N (I7778)
 
570 Zmarł bezpotomnie. Lasota N (I7779)
 
571 Zmarł cyt: "od wrzodu". Sielicki Jakób Paweł (I7942)
 
572 Zmarł mając 20 lat. Butowicz Iwan (I7763)
 
573 Zmarł młodzieńcem. Sosnicki Jan (I7656)
 
574 Zmarł młodzieńcem. Sosnicki Aleksander (I7657)
 
575 Zmarł na gruźlicę w domu przy ul. Zwierzynieckiej (dom Sulima) Krawczuk / Krawczun Kazimierz (I473)
 
576 Zmarł na zapalenie płuc Dubicki Wincenty (I9395)
 
577 Zmarł na zawał serca w progu swego domu w Sejmanach, gdy rosyjscy bandyci wpadli do dworu i dali rodzinie 15 minut na spakowanie, by wywieźć ich na Sybir. Borowik Emeryk (I1156)
 
578 Zmarł na "krupy"
Odsłuchaj - oddech dzieci chorych na "krupy"
 
Skarbek Ważyński Marcin Józef (I7338)
 
579 Zmarł na "krupy"
Odsłuchaj - oddech dzieci chorych na "krupy"
 
Dauksz Antoni (I8739)
 
580 Zmarł na "krupy"
Odsłuchaj - oddech dzieci chorych na "krupy"
 
Dauksz Wincenty (I8740)
 
581 Zmarł tragicznie Kowalewski Richard Gaudrie (I14386)
 
582 Zmarł tragicznie Kałowski Stanisław (I10332)
 
583 zmarł w areszcie Szałański Konstanty (I28650)
 
584 Zmarł w domu pod nr. 10 Brudziński Dominik (I15427)
 
585 Zmarł w młodym wieku Ważyński Michał (I14731)
 
586 Zmarł w młodym wieku Skarbek Ważyński Stanisław Edward (I2291)
 
587 Zmarł w młodym wieku bezpotomnie. Skarbek Ważyński Bartłomiej (I1763)
 
588 Zmarł w młodym wieku na gruźlicę. Skarbek Ważyński Bolesław (I2879)
 
589 Zmarł w młodym wieku. Jerlicz Iwan (I7592)
 
590 Zmarł w szpitalu wojskowym Szeligowski Stanisław (I29169)
 
591 Zmarł we dworze taboryskim. Skarbek Ważyński Henryk Ignacy Antoni (I7319)
 
592 Zmarł: Warszawa ulica Chmielna numer 1540 Okręglicki Florian (I6146)
 
593 Zmarła "na kaszel". Ważyńska Rozalia Teresa (I14588)
 
594 Zmarła "od gorączki" Trocka Aleksandra z d. Dauksz (I8742)
 
595 Zmarła "z wrzodu" Skarbek Ważyńska Marya Anna Justyna (I7339)
 
596 Zmarła "ze starości" Czernis Magdalena z d. Grypińska (I8427)
 
597 Zmarła 28 dni po urodzeniu bliźniąt, z których jedno żyło osiemnaście dni, a drugie tylko dwa. Trudno zgadnąć, czy odeszła z żalu po stracie dzieci, czy też na skutek powikłań poporodowych. Zostawiła pięcioro dzieci w wieku od dwóch do czternastu lat.  Baryga Bregida / Brygida z d. Staniszewska (I25142)
 
598 Zmarła 3 godziny po porodzie. Wiktorzak Antonina (I26413)
 
599 Zmarła 5 minut po porodzie Żołnierzak Eleonora (I28118)
 
600 zmarła 7 tygodni po urodzeniu. Kołodziejska Franciszka (I26447)
 

      «Przegl. «1 ... 8 9 10 11 12 13 Dalej»