Notatki


Wyniki 551 do 573 z 573

      «Przegl. «1 ... 8 9 10 11 12

   Notatki   Link do 
551 Zmarła na suchoty Ważyńska Franciszka (I4946)
 
552 Zmarła na raka. Doktorowicz Hrebnicka Tekla z d. Górska h. Nałęcz (I3631)
 
553 Zmarła na skutek krwotoku po narodzinach córki. De Witt Alice (I2683)
 
554 Zmarła na "krupy"
Odsłuchaj - oddech dzieci chorych na "krupy"
 
Czernis Józefa (I8583)
 
555 Zmarła na krwawą dyzenterięBrudzińska Józefata z d. Ważyńska (I88)
 
556 Zmarła pół godziny po urodzeniu ostatniego dziecka, córki Maryi. Hannicka Hanna z d. Dzik (I7672)
 
557 Zmarła w domu pod nr. 1 Mączewska Józefa (I20592)
 
558 Zmarła w domu pod nr. 2 Mączewski Marianna (I20591)
 
559 Zmarła w domu pod nr. 4 Mączewska Marianna (I20587)
 
560 Zmarła w młodym wieku. Liszke Anna (I7794)
 
561 Został Jezuitą. Ważyński Jan (I7670)
 
562 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Związek F192
 
563 Ślub cywilny: Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku 19 maj 1956 rok. Związek F280
 
564 Ślubu udzielił ksiądz Leon Radwański Związek F1792
 
565 Świadkowie chrztu:
Paweł Dzirzbicki liczący 61 lat, dozorca przy komorze (celnej ?) wyszogrodzkiej, zamieszkały w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej 95 oraz
Kacper Komorzycki, Dziadek dziecięcia, rolnik liczący lat 40, zamieszkały w Wyszogrodzie przy ulicy Rembowskiej nr 169 
Korzeniewicz Marcella (I25799)
 
566 Źródło: Muzeum Stutthof w Sztutowie
uwięziony: zginął
rodzaj uwięzienia: obóz koncentracyjny
okoliczności zatrzymania: placówka kierująca do obozu: Sipo Warschau
miejsce osadzenia: Stutthof
data osadzenia: 1944-08-31
numer: 79132
miejsce śmierci: Elbling-Schichau 
Muchowski Bolesław (I8945)
 
567 Źródło: PCK; uwięziony; rodzaj uwięzienia: obóz koncentracyjny; numer: 81445
miejsce osadzenia: Mauthausen; data osadzenia: 1944-07-28
dodatkowe informacje: Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen 
Pankowski Wacław (I5057)
 
568 Źródło: Polski Czerwony Krzyż: przydział wojskowy: 28 artyleria polowa, stopień wojskowy: strzelec, jeniec wojenny, przeniesiony na status robotnika cywilnego, Stalag VIIA , nr jeńca 3229. Zwolniony w dniu 13.VI.1940r. K-do Pracy Goszczyński Jan (I5223)
 
569 Źródło: Czytaj u źródła - Gmina Osiek (województwo warszawskie)

Gmina Osiek (alt. gmina Osiek parafii Ligowo; od 1921 gmina Ligowo)- dawna gmina wiejska istniejąca do 1921 roku w woj. warszawskim. Siedzibą władz gminy był Osiek.
Za Królestwa Polskiego gmina Osiek należała do powiatu lipnowskiego w guberni płockiej.
W okresie międzywojennym gmina Osiek należała do powiatu lipnowskiego w woj. warszawskim. 26 sierpnia 1921 roku gminę przemianowano na gmina Ligowo.
Uwaga! Nie mylić gminy Osiek z istniejącą równolegle w tym samym powiecie gminą Osiek nad Wisłą! 
Różańska Elżbieta z d. Malanowska (I20080)
 
570 Żona Michała Przydworskiego Przyskiego Przydworska Marianna z d. Bączyńska (I24860)
 
571 Żonaty z Rosjanką Snarski Konstanty (I14305)
 
572 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I801)
 
573 Żył 3 tygodnie Dymek Aleksy (I27039)
 

      «Przegl. «1 ... 8 9 10 11 12