Damaziak Ludwik

Mężczyzna 1871 - data nieznana


Pokolenia:      Standartowe    |    Kompaktowe    |    Tekst    |    Pokolenia    |    PDF

(Uwaga: Być może musisz przewinąć w prawo lub w dół aby wszystko zobaczyć.)

Damaziak Zygmunt
Mężczyzna 1895-data nieznana
Damaziak Adam
Mężczyzna 1897-1970
Damaziak Józef
Mężczyzna 1899-1963
Damaziak Wiktor
Mężczyzna 1901-data nieznana
Damaziak Leon
Mężczyzna 1903-data nieznana
Damaziak Jan
Mężczyzna 1905-data nieznana
Strzemieczny Stefan
Mężczyzna data nieznana-data nieznana
Damaziak Stanisław
Mężczyzna 1910-data nieznana
 = Nowy diagram
Damaziak Ludwik
Mężczyzna 1871-data nieznana