Pradziadowicz Stanisława z d. Hermanowicz

Kobieta data nieznana - data nieznana


Pokolenia:      Standartowe    |    Kompaktowe    |    Tekst    |    Pokolenia    |    PDF

(Uwaga: Być może musisz przewinąć w prawo lub w dół aby wszystko zobaczyć.)

Pradziadowicz Stanisława z d. Hermanowicz
Kobieta data nieznana-data nieznana
Pradziadowicz Bronisław
Mężczyzna 1908-data nieznana