Adamczyk Katarzyna z d. Piegat

Kobieta 1823 - data nieznana


Pokolenia:      Standartowe    |    Pionowo    |    Kompaktowe    |    Boks    |    Tekst    |    Rodowód    |    Wykres kołowy    |    Media    |    PDF

Media: Rodzina Adamczyk Katarzyna z d. Piegat

Są media = Dla tej osoby istnieje już przynajmniej jedno zdjęcie,historia lub inne medium.

Piegat strona

Rodzice

Dziadkowie

   

Piegat strona

Rodzice