Związek: Światopełk Mirski Jan h. Białynia / Światopełk Mirska Tekla Burgundyfera z d. Despot Zenowicz h. własnego (F1016)

i data nieznana


Informacja o związku    |    PDF