Skarbek Ważyński Porfiriusz (Biskup chełmski)

Skarbek Ważyński Porfiriusz (Biskup chełmski)

Mężczyzna 1730 - 1804  (74 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Skarbek Ważyński Porfiriusz (Biskup chełmski) 
  Skarbek Ważyński Porfiriusz
  Skarbek Ważyński Porfiriusz
  Urodzenie 1730 
  Płeć Mężczyzna 
  Funkcje Około 1762 r. występował w Połocku jako profesor filozofii
  Od 1767 do 1772 r. był rektorem we Włodzimierzu.
  Przez 8 lat był generałem Zakonu
  W 1782 r. został mianowany opatem żydyczyńskim
  Od 1787 r. powtórnie został obrany generałem Zakonu
  1790 r. został biskupem chełmskim. Tę funkcję pełnił do śmierci. 
  Różne Chełm - podziemia katedry greckokatolickiej. Obecnie Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny, lubelskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Pierścień herbowy Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego
  Pierścień herbowy Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego
  "Jednym z najważniejszych odkryć w krypcie, było znalezienie pierścienia herbowego biskupa unickiego Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego, bohatera Powstania Kościuszkowskiego na Ziemi Chełmskiej."
  Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/38366/Gora-Katedralna-w-Chelmie---historia-i
  Różne Tablica upamiętniająca konsekrację cerkwi 
  Tablica upamiętniająca konsekrację
  Tablica upamiętniająca konsekrację

  W roku 1798 biskup Porfiriusz Skarbek Ważyński konsekrował, wybudowaną w Biłgoraju w latach 1790 – 1793, cerkiew pod wezwaniem św. Jerzego. We wschodnią ścianę nawy bocznej wmurowano kamienną płytę upamiętniającą konsekrację.
  Za błogosławięstwem Boga w troycy swiety iedynego i za sżcżesliwego Pasterstwa Jasnie Wielmożnego Porfiryusza Skabka Ważynskiego za pieczolowitosceo iego (…) Biskupa Chełmskiego i Bełskiego ecet za staraniem W. y msc księdza grzeg. Rapinskiego i Żony iego Maryani Nerkiewiczowney sina ich Jana (...)
  Testament / Oświadczenie woli Testament 
  Trochę o testamencie Porfiriusza Skarbek Ważyńskiego.<p><small>
Źródło: Testamenty Hierarchów Unickich w XVII - XVIIIw.<p>
Autor: Dorota Wereda.</small></p>
  Trochę o testamencie Porfiriusza Skarbek Ważyńskiego.

  Źródło: Testamenty Hierarchów Unickich w XVII - XVIIIw.

  Autor: Dorota Wereda.


  "...Wyjątkowo dużo zobowiązań finansowych posiadał biskup Ważyński. Były one spowodowane niskimi dochodami biskupstwa chełmskiego. Na opłaty tzw. stempla do przywileju na biskupstwo chełmskie, koszty związane z objęciem diecezji i remontem biskupiej siedziby hierarcha ten zadłużył się u metropolity T. Rostockiego i w klasztorze bazyliańskim w Brześciu. Również od ówczesnego biskupa łuckiego Stefana Lewińskiego pożyczył pieniądze, które przeznaczył na planowaną podróż do diecezji płockiej. Na wypadek swojej śmierci przedstawił pomysłowy sposób na zwrot długów. Zaproponował swoim wierzycielom sprzedaż ruchomości z rezydencji w Chełmie, koni i powozów oraz przejęcie z drukarni w Wilnie książek swojego autorstwa ("Żywoty świętych" w 13 tomach), zorganizowanie ich dystrybucji, a następnie uzyskanie dochodów ze sprzedaży. Pozostałe dłużki i opłaty Ważyński polecił spłacić generałowi bazylianów z dochodów ze sprzedaży ksiąg drukowanych w Wilnie, Łucku, Poczajowie i Lublinie(73)

  ogłosił 30 IV 1791 r. akt ostatniej woli przed konsystorzem generalnym w Chełmie, zanim wyjechał czasowo do diecezji płockiej, której części znajdującej się w granicach Rzeczypospolitej został administratorem. Wydał dyspozycje, wracając myśl swoją na ułomność życia ludzkiego(11). Ważyński jako zaangażowany w działalność polityczną, prawdopodobnie mający świadomość realiów ówczesnej sytuacji, obawiał się niebezpieczeństwa ze strony Rosji. Trudno wymiernie ocenić realne zagrożenie, ale obawy biskupa stanowią dowód na wrogą wobec unii politykę Rosji już od pierwszych lat jego panowania na ziemiach Rzeczypospolitej."

  "...Ważyński wszystkie książki ze swojej prywatnej biblioteki polecił ofiarować litewskiej prowincji bazylianów. Decyzję o dalszym podziale, kierując się potrzebami poszczególnych placówek, miał podjąć generał zakonu, uwzględniając jednak życzenie darczyńcy, aby księgozbiór teologiczny trafił do klasztoru w Borunach(41), a dla lokaja Michała Szejnowicza przeznaczył 500 zł(60)"

  (11) (73) Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (dalej APL ChKGK),syg. 4, s. 185 – 187.
  (41) (60) APL ChKGK, syg. 4, s. 188 – 189.

  Zasługi Prywatna fundacja unickiego biskupa Porfiriusza Skarbka-Ważyńskiego.  
  Skarbek Ważyński Porfiriusz
  Skarbek Ważyński Porfiriusz

  Cerkiew św. Mikołaja we Włodzimierzu Wołyńskim – prawosławna cerkiew parafialna we Włodzimierzu Wołyńskim; należy do dekanatu włodzimiersko-wołyńskiego eparchii włodzimiersko-wołyńskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.
  Obiekt został wzniesiony w 1780 jako prywatna fundacja unickiego biskupa Porfiriusza Skarbka-Ważyńskiego. Budynek był barokową kaplicą unicką pod wezwaniem błogosławionego Jozafata Kuncewicza, o typowym dla mniejszych cerkwi swojej epoki planie z przedsionkiem, nawą i pomieszczeniem ołtarzowym, bez kopuł, z wolno stojącą dzwonnicą. Już dwadzieścia lat później obiekt został przekazany Kościołowi prawosławnemu i ponownie poświęcony, otrzymując wezwaniem św. Mikołaja. W 1910 obiekt pełnił funkcje kaplicy cmentarnej, po czym (po 1914) stał się cerkwią parafialną.
  Zgon 9 mar. 1804  Chełm, lubelskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Pogrzeb 19 mar. 1804  Chełm - podziemia katedry greckokatolickiej. Obecnie Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny, lubelskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  <a href='https://lublin.tvp.pl/34888931/kolejne-odkrycia-archeologow-w-chelmie'><i><big><font color='maroon'>Odkrycia archeologów w Chełmie</font></big></i></a>
  Odkrycia archeologów w Chełmie

  Odkrycie krypty, w której pochowany został Porfiriusz Skarbek - Ważyński. W krypcie znaleziono m.in. pierścień rodowy biskupa.
  "Jedyna w Polsce
  W podziemiach, które mają być udostępnione zwiedzającym, jest krypta biskupów unickich, m.in. Porfiriusza Skarbka-Ważyńskiego.
  - Biskup ten był bohaterem narodowym, jedynym biskupem unickim, który spotykał się z Tadeuszem Kościuszko. To on zwołał zebranie mieszczan i szlachty chełmskiej, organizował ruch poparcia dla Kościuszki i czynnie wspomagał powstanie kościuszkowskie - tłumaczy Stanisław Gołub.
  Ważyński zgodził się odprawić sto mszy w intencji ojczyzny. Wszystko upadło po rozbiorze Polski. Został aresztowany przez Austriaków. Zmarł w 1804 i został pochowany w podziemiach kościoła. Był wyjątkowym biskupem, który czynnie wsparł powstanie i zaangażował Kościół unicki do oporu przeciwko Rosjanom.
  W kryptach będzie można obejrzeć również funeralia, odkryte podczas badań, związane z pochówkami biskupów.
  - Zachowały się m.in. wyszukane srebrne uchwyty od trumny. Są też ozdobne klamry do butów, być może jedna z nich należy do biskupa Ważyńskiego, wyszywane mitry, złoty pierścień z sardonyksem i inne elementy strojów - zdradza archeolog.
  Krypta biskupów unickich zostanie odtworzona na podstawie dostępnej literatury. Po lewej stronie będą zaaranżowane i odtworzone dwa górne stopnie schodów, jeszcze z projektu Fontany, i pokazany filar cerkwi katedralnej Daniela Romanowicza, który został już odsłonięty i przebadany."

  Źródło: Super tydzień Chełmski

  Skarbek Ważyński Porfiriusz
  Skarbek Ważyński Porfiriusz
  Informacja w prasie o pogrzebie Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego.
  ID osoby I1749  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 7 kwie. 2019 

  Ojciec Skarbek Ważyński Kazimierz Józef,   ur. data nieznana,   d. 1757 
  Matka Skarbek Ważyńska Wiktorja z d. Wialbut,   ur. data nieznana,   d. 1755 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F626  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsRóżne - - Chełm - podziemia katedry greckokatolickiej. Obecnie Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny, lubelskie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 9 mar. 1804 - Chełm, lubelskie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - 19 mar. 1804 - Chełm - podziemia katedry greckokatolickiej. Obecnie Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny, lubelskie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth