Ważyński Ignacy Apolinary

Mężczyzna 1813 - 1863  (49 lat)


Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Ważyński Ignacy Apolinary 
  Urodzenie 23 lip. 1813  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Chrzest 24 lip. 1813  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Płeć Mężczyzna 
  Status społeczny Szlachcic wylegitymowany dziedziczny, nie posiadający majątku. 
  Krótki zyciorys
  <br><i><big><font color='maroon'>Ważyński Ignacy Apolinary</font></big></i><p><p>Dzisiaj zapewne nie poznamy już przyczyn, dla których Ignacy tak gorliwie wysługiwał się rosyjskiemu zaborcy. Być może były to prześladowania, groźba zsyłki za pochodzenie lub 'działalność wywrotową' na szkodę zaborcy. Może liczna rodzina, na której utrzymanie musiał zarobić. Odstąpmy więc od osądów, choć niesmak i wstyd pozostanie.</p>

  Ważyński Ignacy Apolinary

  Dzisiaj zapewne nie poznamy już przyczyn, dla których Ignacy tak gorliwie wysługiwał się rosyjskiemu zaborcy. Być może były to prześladowania, groźba zsyłki za pochodzenie lub "działalność wywrotową" na szkodę zaborcy. Może liczna rodzina, na której utrzymanie musiał zarobić. Odstąpmy więc od osądów, choć niesmak i wstyd pozostanie.  Krótki życiorys
  Ważyński Ignacy (1811 - 1863) - urzędnik. Ur. 8 VIII. S. Antoniego. Szlachcic wylegitymowany dziedziczny, nie posiadający majątku. Ukończył szkoły w Płocku w 1831. Całą karierę związał z Urzędem Municypalnym w Płocku. Pracę rozpoczął tamże, bezpośrednio po ukończeniu nauki jako aplikant. Następne jego awanse to: kancelista (11 XII 1823), p.o. sekretarza (1848), sekretarz Urzędu (XII 1848), radny (III 1860) i zarazem p.o. prezydenta Płocka. Odznaczał się niezwykłą pracowitością i serwilizmem wobec władz. W 1856 wraz z radnym Kirkowem został odznaczony jako jedyni polacy urzędnicy w mieście przez gubernatora cywilnego w Płocku medalem brązowym, wydanym na pamiątkę wojny 1863 - 1866, który noszono na wstędze Orderu św. Andrzeja. 19 II (30 III)1862 podjął starania o posadę starszego pomocnika naczelnika pow. płockiego. Zmarł 14 (26) III w Płocku, gdzie został pochowany. Dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, Rafaliną z Kowalewskich, miał siedmioro dzieci. Drugą jego żoną od 1851 była szwagierka, siostra żony Anna-Maria, z którą miał czworo dzieci. W. jako radny, otrzymywał pensję roczną w wysokości rs. 450. Wdowa wraz z dziećmi, pobierała po mężu emeryturę w wysokości rs. 225 rocznie.

  APP AMP sygn.31 UDB, k. 136 i ns.; sygn. 860.

  Zgon 26 mar. 1863  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt zgonu<p>Ważyński Ignacy Apolinary
  Akt zgonu

  Ważyński Ignacy Apolinary

  Zgon zgłoszono 16 dni po jego fakcie
  Działo się w mieście Płocku dnia jedenastego Kwietnia, Tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie trzeciej po południu.- Stawili się Konstanty Mostowski Obywatel, lat czterdzieści sześć, i Henryk Lenczewski, Sekretarz Magistratu, lat trzydzieści trzy liczący, w Płocku zamieszkali, i oświadczyli że w dniu dwudziestym szóstym Marca roku bieżącego, o godzinie drugiej z północy umarł Ignacy Ważyński Radny Magistratu, w Płocku w Rynku Kanonicznym zamieszkały, lat czterdzieści dziewięć liczący, urodzony tu w Płocku, syn niegdy Antoniego i Agnieszki z Wysockich małżonków Ważyńskich.- Zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Maryę z Kowalewskich.- Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ważyńskiego.- Akt ten przeczytany stawającym, przez nich podpisany został.- Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.- Ks. Fr. Szanicz

  Podpisy:
  Konstanty Mostowski
  Henryk Lenczewski

  ID osoby I181  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 15 paź. 2018 

  Ojciec Ważyński Antoni,   ur. 1770, Łoniewo, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 7 lip. 1822, Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 52 lat) 
  Matka Ważyńska Agnieszka z d. Wysocka,   ur. 1785,   zm. 9 czer. 1851, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 66 lat) 
  Ślub 1 czer. 1802  Krajkowo, płoński, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID rodziny F88  Arkusz rodzinny

  Związek 1 Ważyńska Rafalina z.d. Kowalewska,   ur. 1822, Sulnikowo, pułtuski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 9 maj 1849, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 27 lat) 
  Ślub 8 sier. 1841  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt ślubu<p>Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska
  Akt ślubu

  Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska
  Działo się w Mieście Płocku dnia dwudziestego siódmego Lipca ( ósmego Sierpnia)
  Tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie ósmey zrana.- Wiadomo czynimy że
  w przytomności świadków: Wielmożnych Konstantego Mostowskiego obywatele w Wsi Tchorzu obwodzie i Guberni Płockey zamieszkałego, lat dwadzieścia cztery- i Juliana Dziewanowskiego, lat
  dwadzieścia siedm maiących._ Na dniu dzisiejszym w Kościele Parafialnym Płockiem, przed
  Xiędzem Hilarem Zawadzkiem Proboszczem tegoż Kościoła, zawarte zostało Religyinie Małżeństwo Między Wielmożnym Ignacem Apolinarem dwóch Jmion Ważyńskiem kawalerem Urzędnikiem Urzędu Municypalnego Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamieszkałym, urodzonym ty w Płocku, z Wielmożnych Antoniego niegdy Kasyera Kasy Prefektoralney, Płockiey, i Agnieszki z Wysockich Małżonków Ważyńskich, oyca iuż zmarłego Matki zaś dotąd żyiącey, i tu w Płocku zamieszkałey, lat dwadzieścia ośm maiącym.- a Wielmożną Panną Rafaliną córką Wielmożnych Frańciszka Sekretarza Sekcyi Ekonomiczney Rządu Gubernialnego Płockiego, i Balbiny z Ważyńskich Małżonków Kowalewskich, oboyga dotąd żyiących i tu w Płocku zamieszkałych, lat ośmnaście miesięcy dziewięć liczącą, w Wsi Sulnikowie obwodzie Pułtuskim Guberni Płockiey Parafii Gzy zrodzoną a teraz tu w vPłocku przy Rodzicach zostaiącą.- Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach ośmnastym dwudziestym piątym Lipca i pierwszym Sierpnia roku bieżącego w parafii Płockiej Rzymsko Katolickiej.- Zezwolenie tak ze strony Rodziców Nowo zaślubioney, iako też i z strony Matki Wielmożnego Jgnacego Apolinarego Ważyńskiego, iako obecnych przy tymże akcie Małżeństwa ustnie było oświadczone.- Tamowanie małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie Nowi oświadczaią iż nie zawarli umowy przedślubney.- Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany i przez tychże został podpisany.-

  K. Hilary Zawadzki proboszcz Płocki

  Podpisy młodych:
  Ignacy Ważyński, Rafalina Kowalewska
  Podpisy świadków:
  Konstanty Mostowski, Julian Dziewanowski

  Dzieci 
   1. Ważyńska Karolina Leokadya Wiktorya,   ur. 5 lip. 1842, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 5 maj 1845, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 2 lat)
   2. Ważyńska Nimfa Feliksa,   ur. 10 list. 1843, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 24 list. 1843, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 0 lat)
   3. Ważyńska Maria Franciszka,   ur. 30 list. 1845, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 18 luty 1857, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 11 lat)
   4. Ważyńska Leokadya Walerya,   ur. 28 list. 1848, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 17 wrz. 2013 
  ID rodziny F91  Arkusz rodzinny

  Związek 2 Ważyńska Marianna Wiktoria z d. Kowalewska,   ur. 19 gru. 1827, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 7 maj 1901, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 73 lat) 
  Ślub 17 list. 1851  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt ślubu<p>Ważyński Ignacy Apolinary i Marya Anna Kowalewska
  Akt ślubu

  Ważyński Ignacy Apolinary i Marya Anna Kowalewska
  Działo się w mieście Płosku dnia czwartego/ szesnastego Listopada Tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie szóstej w wieczór.- Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Kazimierza Piotrowicza Professora Gimnazyum Gubernialnego w Płocku lat czterdzieści dziewięć, i Dominika Obniskiego Sekretarza Urzędu Lekarskiego Gubernii Płockiej i Augustowskiej, lat trzydzieści sześć mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych.- Na dniu dzisiejszym w Kościele parafialnym Płockim przed Księdzem Frańciszkiem Szanicz Kanonikiem Proboszczem tegoż Kościoła zawarte zostało Religijne małżeństwo pomiędzy Ignacym Ważyńskim wdowcem Sekretarzem Magistratu, pełniącym obowiązki Radnego Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamieszkałym urodzonym tu w Płocku z niegdy Antoniego Ważyńskiego Kassyera Prefektury Płockiej, i Agnieszki z Wysockich, małżonków- lat trzydzieści siedm mającym-, a panną Maryą córką Franciszka Kowalewskiego, byłego Naczelnika Sekcyi Ekonomicznej Rządu Gubernialnego Płockiego, już zmarłego i Balbiny z Ważyńskich, dotąd żyjącej i tu w Płocku zamieszkałej, prawych małżonków, lat dwadzieścia trzy liczącą, tu w Płocku zrodzoną i przy matce zostającą-/: pomiędzy osobami powyżej wymienionemi to jest Ignacym Ważyńskim i Maryą Kowalewską zachodziła przeszkoda powinowactwa w pierwszym stopniu, lecz która przez wyjednaną w Śtej. Stolicy Apostolskiej na dniu piątym Maja roku bieżącego dyspensą: a pod dniem dwudziestym czwartym Września roku bieżącego, przez J. W. Xiędza Antoniego Fijałkowskiego Biskupa Suffragana i Officyała Jeneralnego Płockiego w Erekucyą wprowadzoną - usunięta została-:/ Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach drugim, dziewiątym i szesnastym Listopada roku bieżącego w parafii płockiej-. Jako też zezwolenie ustne obecnej aktowi małżeństwa matki nowo zaślubionej buło ozwiadczenie z strony zaś Ignacego Ważyńskiego pozwolenie Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych reskryptem z dnia 30 września/ 12 października roku bieżącego nr 39633/19532 było udzielone.- Tamowanie małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej.- Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez Nas, stawających i świadków podpisany został.
  Ks. Fr. Szanicz. Kan. Prob. Płoc...

  Podpisy:
  Ignacy Ważyński
  Maria z Kowalewskich Ważyńska
  Obiński Dominik
  Kazimierz Piotrowicz

  Dzieci 
   1. Ważyński Antoni Edmund,   ur. 4 list. 1852, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 24 luty 1890, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 37 lat)
   2. Ważyński Ignacy Tadeusz,   ur. 31 paź. 1854, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. data nieznana
   3. Ważyński Stanisław Kajetan,   ur. 16 paź. 1856, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. data nieznana
  +4. Białoskórska Balbina Julia z d. Ważyńska,   ur. 27 list. 1858, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 27 gru. 1892, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 34 lat)
  +5. Ważyński Franciszek Cyryak,   ur. 16 mar. 1860, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 4 maj 1901, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 41 lat)
  +6. Ważyński Kazimierz Telesfor,   ur. 5 sty. 1862, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 2 wrz. 1896, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 34 lat)
  Ostatnia modyfikacja 18 sty. 2015 
  ID rodziny F92  Arkusz rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 23 lip. 1813 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 24 lip. 1813 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 8 sier. 1841 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 17 list. 1851 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 26 mar. 1863 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Maps 
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione