Lista miejsc


Zaczynaj od największych miejsc

A B C F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł

Pokaż wszystkie miejsca zawieraj±ce :

Pokaż wszystkie miejsca (sortuj alfabetycznie)

30 największych lokalizacji (Wszystkie miejsca):

Polska (1,487)
USA (111)
Polska. Obecnie Litwa (94)
Białoru¶ (32)
Ukraina (27)
Litwa (16)
Francja (9)
Rosja (9)
Niemcy (8)
Łotwa (6)
 
Szwajcaria (6)
Polska. Obecnie Białoru¶ (5)
Anglia (5)
Wielka Brytania (3)
Austria (3)
Polska.Obecnie Litwa (2)
Brazylia (2)
Irlandia (2)
Hungary (2)
Holandia (2)
 
Kuba (2)
Rep. Dominikany (2)
Czechy (1)
lidzki (1)
Polska (w czasie zaborów - Kraj Pruski) (1)
gub. mohylewska (obecnie Białoru¶) (1)
pow. ostrowski) (1)
Ostrowite
ros. Пятихатки) – dawniej osada w pobliżu Charkowa (1)
Polska. becnie Litwa (1)
Pokaż najczę¶ciej występuj±cych