Szałtuny (później Leszczyniaki), wileńsko - trocki, Polska. W roku 1945 ziemie zagrabione przez Zwią 

Brak rezultatw.