Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska. W roku 1945 ziemie zagrabione przez Związek Radziecki. Obecnie Litwa 

Brak rezultatów.