Związek: Ważyński Paweł / Ważyńska Małgorzata z d. Gawlińska

i 28 maj 1833


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu

Ważyński Paweł i Gawlińska Małgorzata

Łoniewo.
Działo się w Wsi Woźniki dnia dwudziestego osmego maja Tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku o godzinie czwartey po południu – Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Piotra Chyczewskiego lat czterdzieści pięć i Feliksa Kolczynskiego lat czterdzieści sześć maiących obydwóch dziedziców cząstkowych w Łoniewie zamięszkałych, na dniu dzisieyszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo, między Pawłem Ważyńskim wdowcem dzierżawcą zamieszkałym w Łoniewie synem iuż nieżyiących Adama i Maryanny Ważyńskich dziedziców cząstkowych mięszkałych w Łoniewie lat czterdzieści siedm maiącym – a Panną Małgorzatą Gawlińską córką Mateusza i Maryanny Gawlińskich małżonków kopczarzy w Łoniewie zamięszkałych przy Rodzicach zostaiącą urodzoną w Juryszewie lat dziewiętnaście maiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach dwunastym dziewiętnastym i dwudziestym szóstym bieżących miesiąca i roku dni niedzielnych w parafii woźnickiej, iakoteż zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa Rodziców nowo zaślubionen. Tamomawanie małżeństwa nizaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią iż niezawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany i przez Nas podpisany został. Nowożeńcy i Świadki pisać nieumieją.-
Xiądz Piotr Duchaczewski Kommendarz Parafii Woźniki.


Nazwa pliku1833 05 28 śl Ważyński Paweł Gawlińska Małgorzata.jpg
Rozmiar pliku372.72k
Wymiary1482 x 1183
Link doZwiązek: Ważyński/Ważyńska (F964) (Ślub)

» Arkusz rodzinny