Raport: Dzieci urodzone po 9 miesiącach od śmierci ojca

         Opis:


# cPersonID cLastname cFirstname Żyjący FatherNr FatherBirthdate Father_age Father_death cBirthdate dif_month Data zgonu Drzewo changedby