Statystyki


Istniejące drzewo:  

 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 31,354  
Wszyscy mężczyźni 16,001 (51.03%)  
Wszystkie kobiety 15,347 (48.95%)  
Wszyscy nieznanej płci 6 (0.02%)  
Wszyscy żyjący 1,289  
Wszystkie rodziny 9,139  
Wszystkie unikalne nazwiska 3,869  
Wszystkie Zdjęcia 687  
Wszystkie Dokumenty 1,351  
Wszystkie Nagrobki 118  
Wszystkie Historie 53  
Wszystkie Nagrania 0  
Wszystkie Filmy 3  
Wszystkie 1  
Wszystkie źródła 0  
Średnia długość życia1 33 lat, 132 dni  
Najwcześniej urodzony/a (Jan zwany Skóra Ważyński ok. 1460  

 Najstarsi zmarli1   Wiek 
Adam Pankowski 103 lat 358 dni  
Henryka z d. Domagalska Sztandur 103 lat 236 dni  
Józefa Bauman 100 lat 262 dni  
Helena z d. Młotkowska Strzałkowska 100 lat 190 dni  
Helena Siedlich 100 lat 25 dni  
Baltazar / Balcer Kłobukowski 100 lat  
Maria z d. Nowicka Smoczyńska 100 lat  
Jan Krawczyński 99 lat 336 dni  
Esther z d. Erickson Wilde 99 lat 324 dni  
Józefa Kłysiak 99 lat 150 dni  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.

Więcej informacji o tym drzewie