Statystyki


Istniejące drzewo:  

 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 33,282  
Wszyscy mężczyźni 16,954 (50.94%)  
Wszystkie kobiety 16,319 (49.03%)  
Wszyscy nieznanej płci 9 (0.03%)  
Wszyscy żyjący 1,318  
Wszystkie rodziny 9,728  
Wszystkie unikalne nazwiska 4,065  
Wszystkie Zdjęcia 687  
Wszystkie Dokumenty 1,668  
Wszystkie Nagrobki 119  
Wszystkie Historie 56  
Wszystkie Nagrania 0  
Wszystkie Filmy 3  
Wszystkie 1  
Wszystkie źródła 0  
Średnia długość życia1 47 lat, 191 dni  
Najwcześniej urodzony/a (Jan zwany Skóra Ważyński ok. 1460  

 Najstarsi zmarli1   Wiek 
Adam Pankowski 103 lat 358 dni  
Henryka z d. Domagalska Sztandur 103 lat 236 dni  
Józefa Bauman 100 lat 262 dni  
Helena z d. Młotkowska Strzałkowska 100 lat 190 dni  
Helena Siedlich 100 lat 25 dni  
Baltazar / Balcer Kłobukowski 100 lat  
Maria z d. Nowicka Smoczyńska 100 lat  
Jan Krawczyński 99 lat 336 dni  
Esther z d. Erickson Wilde 99 lat 324 dni  
Józefa Kłysiak 99 lat 150 dni  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.

Więcej informacji o tym drzewie