Związek: Skwarski Protazy + Skwarska Katarzyna z d. Kruszewska (F1866)

i 7 luty 1796


 

Proponowane zmiany: Związek: Skwarski Protazy + Skwarska Katarzyna z d. Kruszewska (F1866)