Co nowego (ostatnie 7 dni)


Istniejące drzewo:  

Dokumenty

 Miniatura   Opis   Link do   Ostatnia modyfikacja 
Akt ślubu<br>Ważyński Konstanty i Dramińska Tekla
Akt ślubu
Ważyński Konstanty i Dramińska Tekla


Pisownia jak w oryginale.
Działo się w Zagrobie dnia pierwszego /trzynastego Stycznia Tysiąc osiemset pięćdziesiątego szóstego roku o godzinie dwunastej wpołudnie Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Jana Garwackiego lat czterdzieści i Franciszka Grodkiewicza lat pięćdziesiąt maiących obydwoch służących w Jaroszewie na dniu dzisiejszym zawarte zostało Ryligijne Małżeństwo pomiędzy Konstantym Ważynskim wdowcem po niegdy Annie z Przedpełskich zmarłej dnia czternastego Września roku zeszłego lat trzydzieści maiącym synem niegdy Benedykta i Małgorzaty Ważynskich urodzonym w Sochocinie Praga a teraz w Leszczynie Szlacheckim na służbie zostaiącym, i Teklą Ludwika dwóch Jmion Dramienską Panną lat dwadzieścia dwa maiącą córką niegdy Antoniego i Antoniny Dramienskich urodzoną w Kucharach Parafii Bonisławskiej a teraz w Jaroszewie na służbie zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach po sobie następnych Niedzielnych iedenastym, osiemnastym i dwudziestym piątym Listopada roku zeszłego w Parafii Zagrobskiej, iako też zezwolenie ustne Wuia młodej obecnego temu aktowi nastąpiło Tamowanie Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie nowi oświadczaią iż umowy przedślubnej nie zawarli Akt ten Stawaiącym i Świadkom przeczytany i przez Nas samych podpisany został gdyż osoby w akcie wyrazone pisać nieumieią
Xiądz Ludwik Smoleński Proboszcz Parafii Zagrobskiej Dziekan Płocki Utrzymujący Akta Metryczno Cywilne.Tekla Ludwika 
  3 lip. 2022
Akt zgonu<br>Warzeński vel Ważyński  Marian
Akt zgonu
Warzeński vel Ważyński Marian

 
  2 lip. 2022
Akt urodzenia<br>Przedpełska Anna
Akt urodzenia
Przedpełska Anna

 
  2 lip. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Józef
Akt zgonu
Ważyński Józef


Działo się w Górze dnia Siedmnastego Czerwca Tysiąc osmset trzydziestego pierwszego Roku o godzinie pierwszy popołudniu.-
Wieś Bylino Stawili się Szlachetni Benedykt Ważyński lat trzydzieści maiący Dziedzic w Bylinie zamieszkały Oyciec zmarłego i Jgnacy Lutomierski lat piędziesiąt maiący Dziedzic z Bylina i oświadczyli nam iż dnia siedmnastego Czerwca roku bieżącego o godzinie piątey rano umarł Józef Ważyński lat pięć maiący syn Benedykta i Magdaleny z Bagieńskich Ważyńskich przy Rodzicach zostaiący w Bylinie w Parafii Gorskiey, urodzony w Sochocinie Parafii Blichowskiey. Poprzekonaniu się naocznie o zeyściu Józefa Wazynskiego. Akt ten stawaiącym świadkom przeczytany został podpisany przez Nas tylko Proboszcza, zaś osoby w tym Akcie wymienione wyznały że pisać nieumieią.- Stanisław O(...) Proboszcz Parafii Gorskiey. 
  2 lip. 2022
Akt urodzenia<br>Ważyński Józef
Akt urodzenia
Ważyński Józef


Praga Roku Tysiącznego Ośmset Dwudziestego Piątego Dnia Piątego Miesiąca Marca o godzinie Drugiey po poludniu. Przed Nami Proboszczem Blichowskim uprawiaiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Woiewodztwie i Obwodzie Płockim, stawił się urodzony Benedykt Wazynski liczący lat dwadzieścia ieden Dzierżawca Części zamieszkały w Pradze i okazał Nam dziecie płci Męzkiey które urodziło się w domu iego pod numerem siódmym na Dniu Czwartym Miesiąca i Roku bieżących o godzinie Czwartey z rana oświadczaiąc iż iest spłodzone z niego i urodzoney Magdaleny Bagienskiej liczącey Lat Dwadziescia iego Małzonki i ze zyczeniem iego iest nadac mu Jmie Józef. Po uczynieniu powyzszego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonych Wawrzenca Leszczynskiego liczącego Lat Trzydzieści ieden Dziedzawcy Części i Mikołaia Szymborskiego liczącego Lat Piędziesiąt Dziedzica Części obydwoch Sąsiadów w Pradze zamieszkałych. Poczem Akt ninieiszy po przeczytaniu onego stawaiącym pisac nieumieiącym, podpisaliśmy. Xiądz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
  2 lip. 2022
Akt urodzenia<br>Ważyńska Julianna
Akt urodzenia
Ważyńska Julianna


Bylino Roku Tysiąc osiemset dwudziestego trzeciego dnia dwunastego sierpnia o godzinie drugiey po południu. - Przed Nami Proboszczem Gorskiem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Gorski w obwodzie i woiewództwie Płockiem leżącey stawił się urodzony Benedykt Ważyński lat dziewiętnaście maiący Dziedzic w Bylinie Gminie Gorskiey mieszkaiący i okazał Nam Dziecię płci Żeyskiej, które urodziło się dnia dziewiątego sierpnia roku bieżącego o godzinie trzeciey rano w domu pod numerem drugiem oświadczaiąc że iest spłodzone z niego i Magdaleny z Bagieńskich lat dziewiętnaście maiący Jego ślubney małżonki że życzeniem iest Jego nadadź mu Jmię Julianna. Po uczynionym oświadczeniu i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego Jana Bagieńskiego i Augustyna Bagieńskiego obydwoch pełnoletnich Dziedziców w Bylinie Gminie Gorskiey mieszkaiących. Akt rzeczony po przeczytaniu takowego stawaiącym wgłos podpisany został przez Nas tylko gdyż stawaiący oświadczyli że pisać nieumieią. X. Stan: (...) 
  2 lip. 2022

Nagrobki

 Miniatura   Opis   Cmentarz   Status   Link do   Ostatnia modyfikacja 
Ważyńska z domu Skirgiełło-Jacewicz Antonina - nagrobek
Ważyńska z domu Skirgiełło-Jacewicz Antonina - nagrobek
 
     3 lip. 2022

Osoby

 ID   Nazwisko, imię   Data i miejsce urodzenia   Lokalizacja   Istniejące drzewo   Ostatnia modyfikacja 
I3095 
Ważyński Jan 
ur. 19 maj 1829  Bylino, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 4 lip. 2022
I3079 
Ważyński Benedykt 
ur. 22 mar. 1804  Praga (Sochocino-Praga), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 4 lip. 2022
I2221 
Ważyńska Emilia z d. Leszczyńska 
ur. 21 kwie. 1862  Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I2220 
Leszczyński Leonard 
ur. 2 mar. 1821  Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I2222 
Ważyński Konstanty Stanisław 
ur. 13 kwie. 1863  Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I4480 
Liszewska Eufrozyna 
ur. 19 czer. 1890  Chabowo, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I4479 
Liszewska Innocenta 
ur. 4 sty. 1888  Chabowo, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I4478 
Liszewski Franciszek 
ur. ok. 1860  Chabowo, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I2642 
Ważyński Konstanty 
ur. 15 gru. 1826  Sochocino Praga, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I21888 
Warzyński Józef Bronisław 
ur. 20 mar. 1892  Bodzanów, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I21884 
Warzyński Stefan 
ur. 20 wrz. 1890  Bodzanów, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I21887 
Warzyńska Józefa 
ur. 10 sty. 1888  Łętowo, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I20860 
Warzeński vel Ważyński Marian 
ur. 28 list. 1850  Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I23740 
Ważyńska Antonina z d. Skirgiełło-Jacewicz 
ur. 28 sier. 1904  Witebsk, witebski, Polska (obecnie Białoruś)  Warzyńscy 3 lip. 2022
I21885 
Warzyński Bolesław 
ur. 11 luty 1884  Rogowo koło Łętowa, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I38037 
Warzyński Edward 
ur. 28 lip. 1902  Warszawa-Młociny, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I21886 
Warzeński Damazy 
ur. 10 gru. 1876  Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 lip. 2022
I21882 
Chyczewski Leon 
ur. 12 kwie. 1819  Rudowo, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 lip. 2022
I20628 
Ważyński Franciszek 
ur. 27 wrz. 1848  Turowo (obecnie Nowy Podleck), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 lip. 2022
I3252 
Ważyńska Anna z d. Przedpełska 
ur. 23 lip. 1820  Turowo (obecnie Nowy Podleck), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 lip. 2022
I20629 
Przedpełski Franciszek 
ur. ok. 1785   Warzyńscy 2 lip. 2022
I3093 
Ważyński Józef 
ur. 3 mar. 1825  Praga (Sochocino-Praga), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 lip. 2022
I3094 
Brudzińska Julianna z d. Ważyńska 
ur. 9 sier. 1823  Bylino, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 lip. 2022
I8062 
Włoczewska Maria Julia z d. Piotrowicz 
ur. 14 luty 1850  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I8074 
Włoczewski Tadeusz Feliks 
ur. 17 maj 1882  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I8075 
Włoczewski Jan 
ur. 11 gru. 1874  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I8073 
Włoczewski Stanisław 
ur. ok. sier. 1876   Warzyńscy 1 lip. 2022
I38769 
Włoczewska Anna Zofia z d. Święcicka 
ur. ok. 1880   Warzyńscy 1 lip. 2022
I8072 
Włoczewski Ludwik Marcin 
ur. 12 list. 1879  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17868 
Bromka Wincenty 
ur. 19 sty. 1876  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17859 
Bromka Zygmunt 
ur. 16 kwie. 1901  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I3363 
Bromka Mikołaj 
ur. 12 gru. 1831  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I22358 
Taube Czesław 
ur. 1 sier. 1901  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17885 
Bromka Hipolit 
ur. 11 sier. 1867  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I3312 
Bromczyńska Aniela Marianna 
ur. 1 sier. 1848  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I3313 
Bromczyńska Marianna Aniela 
ur. 2 sier. 1853  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17496 
Bromka Helena 
ur. 10 maj 1896  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I3354 
Bromka Helena 
ur. 10 paź. 1826  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17879 
Bromka Józefa Ludwika z d. Wawrzeniecka 
ur. 8 wrz. 1842  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I3349 
Bromka Franciszek 
ur. 9 kwie. 1825  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17858 
Bromka Aleksander 
ur. 24 luty 1899  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I3311 
Bromczyński Jan Piotr 
ur. 15 paź. 1845  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I15339 
Adamkowska Konstancja z d. Michalik 
ur. 2 paź. 1876  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I3366 
Bromka Aleksander 
ur. 2 kwie. 1826  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17886 
Bromka Franciszek 
ur. 1 gru. 1869  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17872 
Bromka Feliks 
ur. 18 maj 1904  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17849 
Bromka Julian 
ur. 15 paź. 1868  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I17497 
Bromke Stefan 
ur. 19 sier. 1897  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I13721 
Ciarska Antonina 
ur. 4 paź. 1874  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022
I13719 
Ciarski Piotr 
ur. 12 kwie. 1876  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 lip. 2022

Rodziny
                    
 ID   ID męża   Imię męża   ID żony   Nazwisko matki   Ślub   Istniejące drzewo   Ostatnia modyfikacja 
 F757 
 I2222  Ważyński Konstanty Stanisław  I2221  Ważyńska Emilia z d. Leszczyńska  1 luty 1885  Warzyńscy 3 lip. 2022
 F1365 
 I4478  Liszewski Franciszek  I3249  Liszewska Tekla z d. Ważyńska  12 list. 1884  Warzyńscy 3 lip. 2022
 F866 
 I2642  Ważyński Konstanty  I2643  Chabowska Tekla Ludwika z d. Dramińska  13 sty. 1856  Warzyńscy 3 lip. 2022
 F1002 
 I3079  Ważyński Benedykt  I3080  Ważyńska Magdalena z d. Bagińska / Bagieńska  15 paź. 1822  Warzyńscy 3 lip. 2022
 F6276 
 I20860  Warzeński vel Ważyński Marian  I21881  Ważeńska Marianna z d. Chiczewska vel Chyczewska  17 paź. 1875  Warzyńscy 3 lip. 2022
 F2279 
 I8076  Włoczewski Józef  I8077  Włoczewska Aleksandra z d. Osiecka  1839  Warzyńscy 1 lip. 2022
 F2278 
 I8070  Włoczewski Władysław Stanislaw  I8062  Włoczewska Maria Julia z d. Piotrowicz  1 wrz. 1869  Warzyńscy 1 lip. 2022
 F11504 
 I8072  Włoczewski Ludwik Marcin  I38769  Włoczewska Anna Zofia z d. Święcicka  28 sier. 1910  Warzyńscy 1 lip. 2022
 F2681 
 I1662  Rubinkowski Ignacy  I9411  Rubinkowska Marianna z d. Woźniak  6 list. 1859  Warzyńscy 1 lip. 2022
 F6409 
 I17438  Syski Wacław  I22393  Syska Józefa Barbara z d. Ungerman  7 paź. 1902  Warzyńscy 1 lip. 2022
 F97 
 I203  Ważyński Kazimierz Telesfor  I216  Ważyńska Władysława Stanisława z d. Grabowska  20 sty. 1892  Warzyńscy 1 lip. 2022
 F3686 
 I13042  Grabowski Wincenty  I13043  Grabowska Salomea z d. Piotrowska  10 luty 1847  Warzyńscy 1 lip. 2022
 F4362 
 I15340  Adamkowski Franciszek  I15339  Adamkowska Konstancja z d. Michalik  29 sty. 1899  Warzyńscy 1 lip. 2022
 F11503 
 I38767  Bąk Antoni  I38766  Bąk Stefania z d. Pietralska  23 sty. 1921  Warzyńscy 29 czer. 2022
 F11497 
 I22358  Taube Czesław  I38741  Taube Marianna z d. Pietralska  15 sty. 1927  Warzyńscy 29 czer. 2022
 F11502 
 I38764  Pietralski Walenty  I38765  Pietralska Bronisława z d. Mikulska  28 paź. 1891  Warzyńscy 29 czer. 2022
 F11501 
 I38748  Chełstowski Józef  I38761  Chełstowska Paulina z d. Paprocka  30 paź. 1887  Warzyńscy 29 czer. 2022
 F11498 
 I38742  Chełstowski Franciszek  I38743  Chełstowska Franciszka z d. Muszyńska  1848  Warzyńscy 29 czer. 2022
 F11500 
 I38751  Cackowski Michał  I38750  Cackowska Marianna z d. Chełstowska  1884  Warzyńscy 29 czer. 2022
 F11499 
 I38744  Chełstowski Aleksander  I38745  Chełstowska Joanna z d. Zagrzejewska  9 sier. 1896  Warzyńscy 27 czer. 2022