Wszystkie media


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 3,369     » Tylko miniatury

    1 2 3 4 5 ... 68» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1

W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.

Tekst przysięgi
Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
 
 
2
'Kuryer Litewski nr 18<br>w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku.'<br>Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz
"Kuryer Litewski nr 18
w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku."
Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz

Grodno dnia 1 lutego
Zaproszone przez Towarzystwo Dobroczynności Grodzieńskie Szanowne damy, do zbierania w czasie Wielkiego Postu w roku przeszłym 1828, miłosiernych składek, na rzecz ubogich, pod opieką tegoż Towarzystwa utrzymujących się, po dopełnieniu przyjętego przez siebie obowiązku, wniosły pieniężne ofiary w porządku następującym w xięgę przychodu zapisane:
- (...)
- Franciszka z Laskowiczów Ważyńska czer. zł. 3, rubli sr. 180, kop. 35, rubli rss. 220 
 
3
1795 rok.<br>Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich
1795 rok.
Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich

 
 
4
1896 r.<br> Rysunek przedstawiający dwór Odyńców w Kumelanach i dwór Ważyńskich w Olanach.<br> Fot. 'Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi'.
1896 r.
Rysunek przedstawiający dwór Odyńców w Kumelanach i dwór Ważyńskich w Olanach.
Fot. "Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi".

 
 
5
<a href='http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/309'><font color='blue'>Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich</font></a>
Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 
 
6
<a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/759'><font color='blue'>Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
 
 
7
<a href='http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697'><font color='blue'>Dwór w Kosinie - stan obecny</font></a> Żródło: http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697 - FORUM STOWARZYSZENIA TRADYTOR
Dwór w Kosinie - stan obecny Żródło: http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697 - FORUM STOWARZYSZENIA TRADYTOR
 
 
8
<a href='http://kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/zgierz.html'><font color='blue'>Nieistniejący już drewniany kościółek w Zgierzu, pow. zgierski, woj. łódzkie</font></a>
Nieistniejący już drewniany kościółek w Zgierzu, pow. zgierski, woj. łódzkie
 
 
9
<a href='http://mazowsze.hist.pl/40/fack_you_admin/838/2002/1292/2_191/31397/'><font color='blue'>Z żałobnej karty</font></a>
Z żałobnej karty
 
 
10
<a href='http://www.sadhubhavan.pl/ruda-guzowska/'><font color='blue'>Historia Rudy Guzowskiej</font></a>
Historia Rudy Guzowskiej
 
 
11
<a href='http://www.tnp.org.pl/Notatki_Plockie_2013_nr_4.pdf'><font color='blue'>Historia powstania cmentarza cholerycznego w Płocku
</font></a> (14 skan, str. 13)
Historia powstania cmentarza cholerycznego w Płocku (14 skan, str. 13)
 
 
12
<a href='http://www.warszawska.info/wola/ogrodowa-historia.html'><font color='blue'>Historia ul. Ogrodowej w Warszawie</font></a>
Historia ul. Ogrodowej w Warszawie
 
 
13
<a href='http://www.wazynska.com/photos/atlas_jablonowskiego_1773_r.pdf'>Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku</a>
Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku

Atlas powstał z inicjatywy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który poniósł także wydatki związane z jego opracowaniem. Dzieło uważane jest za pierwszy atlas ziem polskich.

Autor: Rizzi-Zannoni Giovanni Antonio (1736-1814); Jabłonowski Józef Aleksander(1711-1777.)Współtwórcy: Bourgoin Pierre. Ryt.; André Gaspard. Ryt.; Chalmandier Nicolas. Ryt.; Perrier J. Ryt.

Źródło:http://www.bibliotekacyfrowa.pl  

 
14
<a href='http://www.wilnoteka.lt/artykul/losy-dworku-w-wilkiszkach-dzieje-malarzy-i-powstancow'><font color='blue'>Losy dworku Wincentego Dmochowskiego w Wikliszkach</font></a>
Losy dworku Wincentego Dmochowskiego w Wikliszkach
 
 
15
<a href='http://www.wyszki.pl/o-gminie/historia-gminy-wyszki/historia-wsi/historia-powstania-wsi-warpechy-stare.html'><font color='blue'>Historia powstania wsi Warpechy Stare, woj. podlaskie</font></a>
Historia powstania wsi Warpechy Stare, woj. podlaskie
 
 
16
<a href='http://www.wyszki.pl/o-gminie/historia-gminy-wyszki/historia-wsi/historia-powstania-wsi-wyszki.html'><font color='blue'>Historia powstania wsi Wyszki woj. podlaskie</font></a>
Historia powstania wsi Wyszki woj. podlaskie
 
 
17
<a href='http://www.zegrze.ordynariat.pl/about~01.html'><font color='blue'>HISTORIA kościoła św. Antoniego i Barbary w Zegrzu</font></a>
HISTORIA kościoła św. Antoniego i Barbary w Zegrzu
 
 
18
<a href='https://archibial.pl/czas/arch38/art/oszmiana.htm'><font color='blue'>Historia kościółka św. Trójcy w Oszmianie na Białorusi, okręg grodzieński</font></a>
Historia kościółka św. Trójcy w Oszmianie na Białorusi, okręg grodzieński
 
 
19
<a href='https://crispa.uw.edu.pl/object/files/11978/display/JPEG'><font color='blue'>Pożar w Szawłowie (str.2, szpalta 2)</font></a>
Pożar w Szawłowie (str.2, szpalta 2)
 
 
20
<a href='https://docplayer.pl/2199321-Wspomnienia-wydal-i-opracowal-ks-ludwik-krolik.html'><font color='blue'>Kronika ks. Michała Woźniaka - proboszcza parafii Chojnata</font></i></a>
Kronika ks. Michała Woźniaka - proboszcza parafii Chojnata

W latach 1911 – 1921 posługę w chojnackim kościele sprawował ksiądz Michał Woźniak. Zachowała się "Kronika", którą pisał podczas swego duszpasterstwa. Znajdziemy w niej opis działań wojennych w latach 1914 – 1918 oraz ciekawostki z życia wsi i jej mieszkańców. 
 
21
<a href='https://docplayer.pl/48267507-Geneza-powstania-kolonii-schrottersdorf-kolonia-schrottersdorf-maszewo-chelpowo-biala-i-powsino.html'><font color='blue'>Geneza powstania Kolonii Schröttersdorf - Maszewo, Chelpowo, Biała i<b> 
Powsino</b></font></a>
Geneza powstania Kolonii Schröttersdorf - Maszewo, Chelpowo, Biała i Powsino
 
 
22
<a href='https://drohiczynska.pl/parafie/wyszki-parafia-swietego-andrzeja-apostola/#rys-historyczny'><font color='blue'>Historia parafii św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, woj. podlaskie</font></a>
Historia parafii św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, woj. podlaskie
 
 
23
<a href='https://fotopolska.eu/Kosciol_Wniebowziecia_NMP_franciszkanow_Oszmiana'><font color='blue'>Stara Oszmiana - ruiny kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny</font></a>
Stara Oszmiana - ruiny kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 
 
24
<a href='https://goo.gl/maps/ngYRxd4VZRJ2RS3q8'><font color='blue'>Zobacz na mapie pozostałości fundamentów dawnego drewnianego kościoła św. Mikołaja w Kiernowie</font></a>
Zobacz na mapie pozostałości fundamentów dawnego drewnianego kościoła św. Mikołaja w Kiernowie
 
 
25
<a href='https://lodz.travel/turystyka/co-zobaczyc/wielokulturowa-lodz/najstarszy-lodzki-kosciol/'><font color='blue'>Kościółek pw. Wniebowstąpienia NMP (obecnie św. Józefa) w Łodzi</font></a>
Kościółek pw. Wniebowstąpienia NMP (obecnie św. Józefa) w Łodzi
 
 
26
<a href='https://mapa.targeo.pl/pomaski%20sikuty%20,21,21.0784041,52.818368?data=eyJmdHMiOnsicSI6InBvbWFza2kgc2lrdXR5ICJ9LCJ3aW4iOiJzZWFyY2gtZm9ybSJ9'><font color='blue'>Pomaski Sikuty na mapach Targeo.pl</font></a>
Pomaski Sikuty na mapach Targeo.pl
 
 
27
<a href='https://mazovia.genealogiapolska.pl/date/magnifi.htm'><font color='blue'><b>Klukowo - nieistniejący już drewniany kościół pw. św. Józefa i Stanisława</b>.<br>Na stronie:<br>- wypisy z akt ślubów par. Klukowo z lat 1695 do 1764<br>- wypisy właścicieli w przełomie XVIII / XIX w.<br>- wypisy właścicieli dworów w parafii Winnica w latach 1777-1786<br>- wypisy właścicieli części szlacheckich w parafii Winnica w latach 1777-1786</font></a>
Klukowo - nieistniejący już drewniany kościół pw. św. Józefa i Stanisława.
Na stronie:
- wypisy z akt ślubów par. Klukowo z lat 1695 do 1764
- wypisy właścicieli w przełomie XVIII / XIX w.
- wypisy właścicieli dworów w parafii Winnica w latach 1777-1786
- wypisy właścicieli części szlacheckich w parafii Winnica w latach 1777-1786

 
 
28
<a href='https://mojchorzow.pl/p,s,historia_dzielnicy_centrum_krolewska_huta.html'><font color='blue'>Królewska Huta - historia</font></a><br><a href='https://polska-org.pl/8179395,foto.html'><font color='blue'>Królewska Huta - stare zdjęcia</font></a><br>
Królewska Huta - historia
Królewska Huta - stare zdjęcia

 
 
29
<a href='https://pzgik.geoportal.gov.pl/prng/Miejscowosc/PL.PZGiK.204.PRNG.00000000-0000-0000-0000-000000113626-87544'><font color='blue'> Rachalinka na mapach Portalu PZGiK</font></a><br>Położenie geograficzne: 52.649747, 20.593404
Rachalinka na mapach Portalu PZGiK
Położenie geograficzne: 52.649747, 20.593404
 
 
30
<a href='https://www.encyklopediateatru.pl/osoby/16473/wlodzimierz-smieszko'><font color='blue'>Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego</font></a>
Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego
 
 
31
<a href='https://www.facebook.com/podzielsiehistoria.feniks/photos/ms.c.eJw9ycEJACAMA8CNxDRpo~;svJlj0eZwjPY1SABSG22rz2ymV63nd5z6VvAy1.bps.a.691362684312456/725707164211341'><font color='blue'>Wizualizacja dworu w Kosinie</font></a> Żródło: https://www.podzielsiehistoria.pl/
Wizualizacja dworu w Kosinie Żródło: https://www.podzielsiehistoria.pl/
 
 
32
<a href='https://www.fajnewczasy.pl/mapa/plonna_plonna_panska'><font color='blue'>Płonna Pańska i Szlachecka na mapach 'fajnewczasy'</font></a>
Płonna Pańska i Szlachecka na mapach "fajnewczasy"
 
 
33
<a href='https://www.radzima.org/pl/wilno/5760.html'><font color='blue'>Cmentarz ewangelicki w Wilnie - historia</font></a><br>
Cmentarz ewangelicki w Wilnie - historia

Cmentarz ewangelicki w Wilnie
Wileńskie gminy ewangelickie miały odrębne, przykościelne cmentarze – wyznania augsburskiego (luteranie) przy ulicy Ludwisarskiej, wyznania reformowanego (kalwini) przy ulicy Zawalnej. W pierwszej dekadzie XIX wieku zamknięto cmentarz luterański, przenosząc na nowy cmentarz co cenniejsze XVI-XVIII wieczne nagrobki. Cmentarz kalwiński na Zawalnej zamknięto dla pochówków około 1830 roku; ostatecznie zlikwidowano go po roku 1945. Niestety, tylko nieliczne nagrobki przetrwały powojenną likwidację i znalazły się na Rossie.
Inwentaryzacji nagrobków z cmentarza na Zawalnej po jego zamknięciu dokonał profesor UW, Szymon Żukowski. Wiele z nich pochodziło z XVI i XVII wieku i stanowiły cenny materiał do studiów nad reformacją w Wilnie. Inwentarz ten został włączony do zbiorów hrabiego Eustachego Tyszkiewicza, przekazanych później do Muzeum Starożytności mieszczącego się w bibliotece uniwersytetu. Zbiory muzeum zostały wywiezione do Rosji i tam pewnie zaginęły.
Teren na nowy cmentarz ewangelicki na Pohulance zakupiono w 1806 roku; otwarto w 1809. Początkowo był to cmentarz luterański, od roku 1830, po zamknięciu cmentarza na Zawalnej, również kalwiński.
Nowy cmentarz był otoczony murem z bramą z tympanonem ozdobionym „Okiem Opatrzności”. Na wprost bramy znajdowała się zbudowana w 1819 roku, według projektu Karola Schildhausena, kaplica przedpogrzebowa, klasycystyczna, z niską wieżą-dzwonnicą. Po obu stronach bramy wzniesiono domy grabarza, ogrodnika i przytułek dla ubogich i kalek. Układ cmentarza regularny, z piękną zielenią, został zaprojektowany przez znanego wileńskiego ogrodnika, Webera. Według relacji cmentarz przypominał architekturą zieleni i układem teren parkowy. Spoczywali tu profesorowie uniwersytetu, duchowni, artyści – Polacy, Litwini, Niemcy, Białorusini i Rosjanie.
Najstarsze nagrobki, to przeniesione z cmentarza na Ludwisarskiej; rodziny Lettowów z lat 1556-1600, barokowy nagrobek pułkownika Tobiasza Bicewicza z 1785 roku i wiele innych. Znajdowały się tu liczne, często o wielkiej wartości artystycznej kaplice nagrobne, pomniki. Najokazalsza była kaplica rodziny znakomitego profesora uniwersytetu, Jana Fryderyka Niszkowskiego (1774-1816), wybudowana na początku XIX wieku. Zaprojektowana przez Karola Podczaszyńskiego, klasycystyczna, z czterokolumnowym doryckim portykiem i kryptą na groby rodzinne.
W latach 1940-45 Aleksander Śnieżko spisał większość spoczywających tam osób wraz z informacjami biograficznymi. Jest to jedyna, obszerna informacja o cmentarzu, gdyż nie tylko „pamięć ludzka jest krucha” (A. Śnieżko), ale i powojenny los nekropolii był okrutny. W 1956 roku cmentarz zamknięto, niektóre nagrobki przeniesiono na inne cmentarze wileńskie. Pozostałe zużyto jako materiał budowlany. W roku 1960 zburzono kaplicę cmentarną, kapliczki grobowe, budynki w kompleksie bramy i ogrodzenie; założono park miejski z okazałym pałacem ślubów. Dziwnym zrządzeniem pozostawiono jedyny relikt cmentarza - pozbawioną napisów kaplicę Niszkowskich – która służy jako… kiosk z pamiątkami!
Niedaleko, przy dawnej ulicy Zakręt, obecnie w parku Vingio, założono w roku 1916 cmentarz wojenny niemiecki. Nazwany był „Cmentarzem Bohaterów” (Helden-Friedhof). Ogrodzenie cmentarza przylegało do klasycystycznej kaplicy, wzniesionej w 1796 roku dla rodziny wojennego gubernatora Litwy, Mikołaja Repnina. Autorem projektu kaplicy był Wawrzyniec Gucewicz. Cmentarz został całkowicie zniszczony w 1949 roku, a kaplica przez wiele lat była zaniedbana.
Na początku XXI wieku cmentarz odtworzono. Przepięknie zaprojektowany i położony w rozległym, leśnym parku – oddaje cześć ogromnej ilości ofiar pierwszej wojny światowej – nie tylko Niemcom, ale i żołnierzom wielu innych narodowości. Odnowiono też kaplicę Repninów.

A.O.
Na podstawie:
Juliusz Kłos, „Wilno, Przewodnik Krajoznawczy”, Wyd. Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wilno 1923
Edmund Małachowicz, „Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996
 
 
34
<i><big><font color='maroon'>Zabytkowy kościół w Drobinie. Autor: Radosław Sobik<small> (www.radoslawsobik.pl/wirtualny_drobin.html)</small></font></big></i>
Zabytkowy kościół w Drobinie. Autor: Radosław Sobik (www.radoslawsobik.pl/wirtualny_drobin.html)

Kolejna porcja panoram sferycznych. Tym razem chciałbym zaprosić do Drobina (woj. mazowieckie) a dokładnie do wnętrza kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Witualna wycieczka Oglądaj - piękna panorama sferyczna

Parafia powstała w XIII lub na początku XIV w. Z 1333 r. pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa o Hermanie, kanoniku płockim i plebanie drobińskim. 1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald.

Gotycki kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa z II połowy XV w a dokładnie prezentowany w wirtualne wycieczce murowany kościół wybudowano z fundacji Ninogniewa I Kryskiego, wojewody płockiego na początku drugiej połowy XV w. Ukończono ją po 1477 r. staraniem Ninogniewa II Kryskiego, późniejszego wojewody płockiego. W 1536 r. w wyniku pożaru kościół uległ zniszczeniu. Odbudowany został staraniem Pawła Kryskiego przed 1543 r.

We wnętrzu na uwagę zasługują: chrzcielnica barokowa z pierwszej połowy XVIII w., a także dwa monumentalne nagrobki umieszczone w prezbiterium: nagrobek Pawła, Anny i Wojciecha Kryskich, wykonany w latach 1572-1576 oraz nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich, wykonany w latach 1609-1613. Te znakomite późnorenesansowe nagrobki Kryskich zaprojektował i wykonał warsztat pińczowski Santi Gucci Fiorentino 1572-1576, nawiązujące do grobowców Medyceuszy w kościele San Lorenzo we Florencji.

 
 
35
<i><big><font color='maroon'>Ćwierciakiewiczowa Lucyna</font></big></i>
Ćwierciakiewiczowa Lucyna

Lucyna Ćwierciakiewiczowa we wspomnieniach Józefa Galewskiego

 
 
36
Adnotacja
Adnotacja
Pytel Kierska Jadwiga Helena 
 
37
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Amelii Warzyńskiej vel Ważyńskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Amelii Warzyńskiej vel Ważyńskiej
 
 
38
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Popielarskiego:
Antoni Popielarski zawarł związek małżeński z Kazimierą Sześniakówną dnia 18 Maja 1919 roku w kościele Wólka Mławska
Pisarz hipoteczny (podpis nieczytelny) 
 
39
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Wiktora<br>Ważyński Antoni Wiktor i Józefa Fitzner
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Wiktora
Ważyński Antoni Wiktor i Józefa Fitzner

 
 
40
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
 
 
41
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
 
 
42
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Franciszka Ważynskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Franciszka Ważynskiego
 
 
43
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Genowefy Bączek
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Genowefy Bączek
 
 
44
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Kirpszy
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Kirpszy
 
 
45
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Popielarskiego
 
 
46
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Józefy Jurkiewicz:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Józefy Jurkiewicz:
Józefa Jurkiewicz 22 sierpnia/ 4 września tysiąc dziewięćset dziesiątego roku w kościele parafialnym w Grudusku zawarła związek małżeński ze Stanisławem Bernaszewiczem.
Sekretarz Hipoteczny (podpis nieczytelny) 
 
47
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Kazimiery Sawickiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Kazimiery Sawickiej
 
 
48
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Popielarskiego
 
 
49
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Popielarskiego
 
 
50
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Warzyńskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Warzyńskiego
 
 

    1 2 3 4 5 ... 68» Dalej»