Wszystkie media


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 4,482     » Tylko miniatury

    1 2 3 4 5 ... 90» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1

<a href='http://www.wazynska.com/showmedia.php?mediaID=3634&medialinkID=4512'><font color='blue'>Szwykowski Walenty</font></a>
Szwykowski Walenty
 
 
2

W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.

Tekst przysięgi
Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
 
 
3

 
 
4
 Pierzchała z Klimont Nandelstaedt - Umiastowski Albert Florjan
Pierzchała z Klimont Nandelstaedt - Umiastowski Albert Florjan
 
 
5
1. Ojciec Tomasz Maria Rostworowski<a href='https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/kosciol/76274,Ojciec-Tomasz-Rostworowski.html'><font color='blue'> - życiorys </font></a><br>
2. Ks. Jacek Granatowski o ojcu Tomaszu Rostworowskim<a href='https://www.youtube.com/watch?v=HCiqZpGYDd0&t=28s'><font color='blue'> - film </font></a>
1. Ojciec Tomasz Maria Rostworowski - życiorys
2. Ks. Jacek Granatowski o ojcu Tomaszu Rostworowskim - film
 
 
6
1795 rok.<br>Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich
1795 rok.
Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich

 
 
7
1896 r.<br> Rysunek przedstawiający dwór Odyńców w Kumelanach i dwór Ważyńskich w Olanach.<br> Fot. 'Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi'.
1896 r.
Rysunek przedstawiający dwór Odyńców w Kumelanach i dwór Ważyńskich w Olanach.
Fot. "Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi".

 
 
8
<a href='http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/309'><font color='blue'>Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich</font></a>
Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 
 
9
<a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/759'><font color='blue'>Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
 
 
10
<a href='http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697'><font color='blue'>Dwór w Kosinie - stan obecny</font></a> Żródło: http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697 - FORUM STOWARZYSZENIA TRADYTOR
Dwór w Kosinie - stan obecny Żródło: http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=4697 - FORUM STOWARZYSZENIA TRADYTOR
 
 
11
<a href='http://kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/zgierz.html'><font color='blue'>Nieistniejący już drewniany kościółek w Zgierzu, pow. zgierski, woj. łódzkie</font></a>
Nieistniejący już drewniany kościółek w Zgierzu, pow. zgierski, woj. łódzkie
 
 
12
<a href='http://l24.lt/pl/religia/item/12115-historie-znad-brzegow-wilii'><font color='blue'> Dworzyszcze koło Werk</font></a>  na starych mapach
Dworzyszcze koło Werk na starych mapach
 
 
13
<a href='http://mazowsze.hist.pl/40/fack_you_admin/838/2002/1292/2_191/31397/'><font color='blue'>Z żałobnej karty</font></a>
Z żałobnej karty
 
 
14
<a href='http://www.naszaprzeszlosc.pl/files/tom131_08.pdf'><font color='blue'> Historia kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Wilczej w Warszawie - kaplica 'Przytulisko'</font></a>
Historia kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Wilczej w Warszawie - kaplica "Przytulisko"
 
 
15
<a href='http://www.sadhubhavan.pl/ruda-guzowska/'><font color='blue'>Historia Rudy Guzowskiej</font></a>
Historia Rudy Guzowskiej
 
 
16
<a href='http://www.tnp.org.pl/Notatki_Plockie_2013_nr_4.pdf'><font color='blue'>Historia powstania cmentarza cholerycznego w Płocku
</font></a> (14 skan, str. 13)
Historia powstania cmentarza cholerycznego w Płocku (14 skan, str. 13)
 
 
17
<a href='http://www.warszawska.info/wola/ogrodowa-historia.html'><font color='blue'>Warszawa - historia ulicy Ogrodowej</font></a>
Warszawa - historia ulicy Ogrodowej
 
 
18
<a href='http://www.wazynska.com/photos/atlas_jablonowskiego_1773_r.pdf'>Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku</a>
Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku

Atlas powstał z inicjatywy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który poniósł także wydatki związane z jego opracowaniem. Dzieło uważane jest za pierwszy atlas ziem polskich.

Autor: Rizzi-Zannoni Giovanni Antonio (1736-1814); Jabłonowski Józef Aleksander(1711-1777.)Współtwórcy: Bourgoin Pierre. Ryt.; André Gaspard. Ryt.; Chalmandier Nicolas. Ryt.; Perrier J. Ryt.

Źródło:http://www.bibliotekacyfrowa.pl  

 
19
<a href='http://www.wilnoteka.lt/artykul/losy-dworku-w-wilkiszkach-dzieje-malarzy-i-powstancow'><font color='blue'>Losy dworku Wincentego Dmochowskiego w Wikliszkach</font></a>
Losy dworku Wincentego Dmochowskiego w Wikliszkach
 
 
20
<a href='http://www.wyszki.pl/o-gminie/historia-gminy-wyszki/historia-wsi/historia-powstania-wsi-warpechy-stare.html'><font color='blue'>Historia powstania wsi Warpechy Stare, woj. podlaskie</font></a>
Historia powstania wsi Warpechy Stare, woj. podlaskie
 
 
21
<a href='http://www.wyszki.pl/o-gminie/historia-gminy-wyszki/historia-wsi/historia-powstania-wsi-wyszki.html'><font color='blue'>Historia powstania wsi Wyszki woj. podlaskie</font></a>
Historia powstania wsi Wyszki woj. podlaskie
 
 
22
<a href='https://archibial.pl/czas/arch38/art/oszmiana.htm'><font color='blue'>Historia kościółka św. Trójcy w Oszmianie na Białorusi, okręg grodzieński</font></a>
Historia kościółka św. Trójcy w Oszmianie na Białorusi, okręg grodzieński
 
 
23
<a href='https://crispa.uw.edu.pl/object/files/11978/display/JPEG'><font color='blue'>Pożar w Szawłowie (str.2, szpalta 2)</font></a>
Pożar w Szawłowie (str.2, szpalta 2)
 
 
24
<a href='https://docplayer.pl/2199321-Wspomnienia-wydal-i-opracowal-ks-ludwik-krolik.html'><font color='blue'>Kronika ks. Michała Woźniaka - proboszcza parafii Chojnata</font></i></a>
Kronika ks. Michała Woźniaka - proboszcza parafii Chojnata

W latach 1911 – 1921 posługę w chojnackim kościele sprawował ksiądz Michał Woźniak. Zachowała się "Kronika", którą pisał podczas swego duszpasterstwa. Znajdziemy w niej opis działań wojennych w latach 1914 – 1918 oraz ciekawostki z życia wsi i jej mieszkańców. 
 
25
<a href='https://docplayer.pl/48267507-Geneza-powstania-kolonii-schrottersdorf-kolonia-schrottersdorf-maszewo-chelpowo-biala-i-powsino.html'><font color='blue'>Geneza powstania Kolonii Schröttersdorf - Maszewo, Chelpowo, Biała i<b> 
Powsino</b></font></a>
Geneza powstania Kolonii Schröttersdorf - Maszewo, Chelpowo, Biała i Powsino
 
 
26
<a href='https://docplayer.pl/58354466-Byla-taka-fabryka-historia-zakladow-rudzki-i-spolka.html'><font color='blue'> Historia Zakładów 'K. Rudzki i Ska'</font></a>
Historia Zakładów "K. Rudzki i Ska"
 
 
27
<a href='https://drohiczynska.pl/parafie/wyszki-parafia-swietego-andrzeja-apostola/#rys-historyczny'><font color='blue'>Historia parafii św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, woj. podlaskie</font></a>
Historia parafii św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, woj. podlaskie
 
 
28
<a href='https://fotopolska.eu/Kosciol_Wniebowziecia_NMP_franciszkanow_Oszmiana'><font color='blue'>Stara Oszmiana - ruiny kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny</font></a>
Stara Oszmiana - ruiny kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 
 
29
<a href='https://gazetapowiatowa.pl/poradniki/nasza-historia/nasza-historia-wladyslaw-kucharski-1879-1973-dzierzawca-kasyna-oficerskiego-legionowie-kuchmistrz-palacu-jablonnie/'><font color='blue'> Wspomnienia. Władysław Kucharski - kuchmistrz w pałacu w Jabłonnie (pow. legionowski) </font></a>
Wspomnienia. Władysław Kucharski - kuchmistrz w pałacu w Jabłonnie (pow. legionowski)
 
 
30
<a href='https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/legionowo/kasyno-odzywa-duch-legionowa/'><font color='blue'> Historia. Dawne Kasyno Oficerskie w Legionowie </font></a>
Historia. Dawne Kasyno Oficerskie w Legionowie
 
 
31
<a href='https://goo.gl/maps/ngYRxd4VZRJ2RS3q8'><font color='blue'>Pozostałości fundamentów dawnego drewnianego kościoła św. Mikołaja w Kiernowie</font></a>
Pozostałości fundamentów dawnego drewnianego kościoła św. Mikołaja w Kiernowie
 
 
32
<a href='https://lodz.travel/turystyka/co-zobaczyc/wielokulturowa-lodz/najstarszy-lodzki-kosciol/'><font color='blue'>Kościółek pw. Wniebowstąpienia NMP (obecnie św. Józefa) w Łodzi</font></a>
Kościółek pw. Wniebowstąpienia NMP (obecnie św. Józefa) w Łodzi
 
 
33
<a href='https://mazovia.genealogiapolska.pl/date/magnifi.htm'><font color='blue'><b>Klukowo - nieistniejący już, drewniany kościół pw. św. Józefa i Stanisława w Klukowie</b></font></a>, pow. pułtuski, woj. mazowieckie.<br>Na stronie:<br>- wypisy z akt ślubów par. Klukowo z lat 1695 do 1764<br>- wypisy właścicieli w przełomie XVIII / XIX w.<br>- wypisy właścicieli dworów w parafii Winnica w latach 1777-1786<br>- wypisy właścicieli części szlacheckich w parafii Winnica w latach 1777-1786
Klukowo - nieistniejący już, drewniany kościół pw. św. Józefa i Stanisława w Klukowie, pow. pułtuski, woj. mazowieckie.
Na stronie:
- wypisy z akt ślubów par. Klukowo z lat 1695 do 1764
- wypisy właścicieli w przełomie XVIII / XIX w.
- wypisy właścicieli dworów w parafii Winnica w latach 1777-1786
- wypisy właścicieli części szlacheckich w parafii Winnica w latach 1777-1786
 
 
34
<a href='https://mojchorzow.pl/p,s,historia_dzielnicy_centrum_krolewska_huta.html'><font color='blue'>Królewska Huta - historia</font></a><br><a href='https://polska-org.pl/8179395,foto.html'><font color='blue'>Królewska Huta - stare zdjęcia</font></a><br>
Królewska Huta - historia
Królewska Huta - stare zdjęcia

 
 
35
<a href='https://niezlasztuka.net/o-sztuce/stanislaw-jakub-rostworowski/'><font color='blue'> Stanisław Jakub Rostworowski – wielki talent, którego przedwczesna śmierć odsunęła w zapomnienie</font></a>
Stanisław Jakub Rostworowski – wielki talent, którego przedwczesna śmierć odsunęła w zapomnienie
 
 
36
<a href='https://parafiaantoni.pl/historia/'><font color='blue'>Historia kościoła św. Antoniego i Barbary w Zegrzu</font></a> (zobacz<a href='https://fotopolska.eu/Zegrze/b78773,Kosciol_Garnizonowy.html?f=321915-foto'><font color='blue'> zdjęcia</font></a>) oraz o<br><a href='https://www.youtube.com/watch?v=TQAmDZAHKBs'><font color='blue'>Macieju i Jadwidze Radziwiłłach, dziedzicach dóbr Zegrze, i kościele św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej</font></a> (pow. legionowski, woj. mazowieckie)
Historia kościoła św. Antoniego i Barbary w Zegrzu (zobacz zdjęcia) oraz o
Macieju i Jadwidze Radziwiłłach, dziedzicach dóbr Zegrze, i kościele św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej (pow. legionowski, woj. mazowieckie)
 
 
37
<a href='https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymianki-Wachnie'><font color='blue'> Tymianki-Wachnie</font></a> na starych mapach
Tymianki-Wachnie na starych mapach

Skorowidz miejscowości, sporządzony według wyników urzędowego spisu ludności w 1921, wymieniał miejscowość jako niezamieszkałą i niezabudowaną, zaliczaną do gminy Boguty w powiecie ostrowskim województwa białostockiego. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej pod red. Tadeusza Bystrzyckiego podawał te same dane co do przynależności administracyjnej miejscowości, określając ją przy tym jako wieś i wskazując ponadto, że należała ona do parafii rzymskokatolickiej Boguty-Pianki 
 
38
<a href='https://polona.pl/item/kuryer-litewski-1829-nr-18-11-lutego-dod-2,NjgzOTUxNTc/0/#info:metadata'><font color='blue'> 'Kuryer Litewski nr 18<br>w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku.</font></a>' (druga szpalta ostatnia pozycja)<br>Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz
"Kuryer Litewski nr 18
w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku.
" (druga szpalta ostatnia pozycja)
Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz
Grodno dnia 1 lutego
Zaproszone przez Towarzystwo Dobroczynności Grodzieńskie Szanowne damy, do zbierania w czasie Wielkiego Postu w roku przeszłym 1828, miłosiernych składek, na rzecz ubogich, pod opieką tegoż Towarzystwa utrzymujących się, po dopełnieniu przyjętego przez siebie obowiązku, wniosły pieniężne ofiary w porządku następującym w xięgę przychodu zapisane:
- (...)
- Franciszka z Laskowiczów Ważyńska czer. zł. 3, rubli sr. 180, kop. 35, rubli rss. 220 
 
39
<a href='https://polona.pl/item/wies-komarowicze-w-powiecie-mozyrskim,MTEwNjIxOTc/4/#info:metadata'><font color='blue'>Opis, zwyczaje i historia wsi Komarowicze w powiecie mozyrskim na Białorusi</font></a>
Opis, zwyczaje i historia wsi Komarowicze w powiecie mozyrskim na Białorusi
 
 
40
<a href='https://wazynska.com/showmedia.php?mediaID=962&medialinkID=1017'><font color='blue'>Historia miasteczka Kiernów - dawnej stolicy Litwy</font></a>
Historia miasteczka Kiernów - dawnej stolicy Litwy
 
 
41
<a href='https://www.encyklopediateatru.pl/osoby/16473/wlodzimierz-smieszko'><font color='blue'>Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego</font></a>
Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego
 
 
42
<a href='https://www.facebook.com/podzielsiehistoria.feniks/photos/ms.c.eJw9ycEJACAMA8CNxDRpo~;svJlj0eZwjPY1SABSG22rz2ymV63nd5z6VvAy1.bps.a.691362684312456/725707164211341'><font color='blue'>Wizualizacja dworu w Kosinie</font></a> Żródło: https://www.podzielsiehistoria.pl/
Wizualizacja dworu w Kosinie Żródło: https://www.podzielsiehistoria.pl/
 
 
43
<a href='https://www.nienaltowski.net/OpisKosciola.htm'><font color='blue'> Opis Kościoła Parafialnego Assumpta BVM</font></a> we wsi Zaręby Kościelne, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
Opis Kościoła Parafialnego Assumpta BVM we wsi Zaręby Kościelne, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
Zaręby Kościelne dawniej 
 
44
<a href='https://www.radzima.org/pl/wilno/5760.html'><font color='blue'>Cmentarz ewangelicki w Wilnie - historia</font></a><br>
Cmentarz ewangelicki w Wilnie - historia

Cmentarz ewangelicki w Wilnie
Wileńskie gminy ewangelickie miały odrębne, przykościelne cmentarze – wyznania augsburskiego (luteranie) przy ulicy Ludwisarskiej, wyznania reformowanego (kalwini) przy ulicy Zawalnej. W pierwszej dekadzie XIX wieku zamknięto cmentarz luterański, przenosząc na nowy cmentarz co cenniejsze XVI-XVIII wieczne nagrobki. Cmentarz kalwiński na Zawalnej zamknięto dla pochówków około 1830 roku; ostatecznie zlikwidowano go po roku 1945. Niestety, tylko nieliczne nagrobki przetrwały powojenną likwidację i znalazły się na Rossie.
Inwentaryzacji nagrobków z cmentarza na Zawalnej po jego zamknięciu dokonał profesor UW, Szymon Żukowski. Wiele z nich pochodziło z XVI i XVII wieku i stanowiły cenny materiał do studiów nad reformacją w Wilnie. Inwentarz ten został włączony do zbiorów hrabiego Eustachego Tyszkiewicza, przekazanych później do Muzeum Starożytności mieszczącego się w bibliotece uniwersytetu. Zbiory muzeum zostały wywiezione do Rosji i tam pewnie zaginęły.
Teren na nowy cmentarz ewangelicki na Pohulance zakupiono w 1806 roku; otwarto w 1809. Początkowo był to cmentarz luterański, od roku 1830, po zamknięciu cmentarza na Zawalnej, również kalwiński.
Nowy cmentarz był otoczony murem z bramą z tympanonem ozdobionym „Okiem Opatrzności”. Na wprost bramy znajdowała się zbudowana w 1819 roku, według projektu Karola Schildhausena, kaplica przedpogrzebowa, klasycystyczna, z niską wieżą-dzwonnicą. Po obu stronach bramy wzniesiono domy grabarza, ogrodnika i przytułek dla ubogich i kalek. Układ cmentarza regularny, z piękną zielenią, został zaprojektowany przez znanego wileńskiego ogrodnika, Webera. Według relacji cmentarz przypominał architekturą zieleni i układem teren parkowy. Spoczywali tu profesorowie uniwersytetu, duchowni, artyści – Polacy, Litwini, Niemcy, Białorusini i Rosjanie.
Najstarsze nagrobki, to przeniesione z cmentarza na Ludwisarskiej; rodziny Lettowów z lat 1556-1600, barokowy nagrobek pułkownika Tobiasza Bicewicza z 1785 roku i wiele innych. Znajdowały się tu liczne, często o wielkiej wartości artystycznej kaplice nagrobne, pomniki. Najokazalsza była kaplica rodziny znakomitego profesora uniwersytetu, Jana Fryderyka Niszkowskiego (1774-1816), wybudowana na początku XIX wieku. Zaprojektowana przez Karola Podczaszyńskiego, klasycystyczna, z czterokolumnowym doryckim portykiem i kryptą na groby rodzinne.
W latach 1940-45 Aleksander Śnieżko spisał większość spoczywających tam osób wraz z informacjami biograficznymi. Jest to jedyna, obszerna informacja o cmentarzu, gdyż nie tylko „pamięć ludzka jest krucha” (A. Śnieżko), ale i powojenny los nekropolii był okrutny. W 1956 roku cmentarz zamknięto, niektóre nagrobki przeniesiono na inne cmentarze wileńskie. Pozostałe zużyto jako materiał budowlany. W roku 1960 zburzono kaplicę cmentarną, kapliczki grobowe, budynki w kompleksie bramy i ogrodzenie; założono park miejski z okazałym pałacem ślubów. Dziwnym zrządzeniem pozostawiono jedyny relikt cmentarza - pozbawioną napisów kaplicę Niszkowskich – która służy jako… kiosk z pamiątkami!
Niedaleko, przy dawnej ulicy Zakręt, obecnie w parku Vingio, założono w roku 1916 cmentarz wojenny niemiecki. Nazwany był „Cmentarzem Bohaterów” (Helden-Friedhof). Ogrodzenie cmentarza przylegało do klasycystycznej kaplicy, wzniesionej w 1796 roku dla rodziny wojennego gubernatora Litwy, Mikołaja Repnina. Autorem projektu kaplicy był Wawrzyniec Gucewicz. Cmentarz został całkowicie zniszczony w 1949 roku, a kaplica przez wiele lat była zaniedbana.
Na początku XXI wieku cmentarz odtworzono. Przepięknie zaprojektowany i położony w rozległym, leśnym parku – oddaje cześć ogromnej ilości ofiar pierwszej wojny światowej – nie tylko Niemcom, ale i żołnierzom wielu innych narodowości. Odnowiono też kaplicę Repninów.

A.O.
Na podstawie:
Juliusz Kłos, „Wilno, Przewodnik Krajoznawczy”, Wyd. Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wilno 1923
Edmund Małachowicz, „Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996
 
 
45
<a href='https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=pstfdsW_us8&feature=emb_logo'><font color='blue'> Brzostowscy i historia Republiki Pawłowskiej (Rzeczpospolita Pawłowska)</font></a><br>Ruiny pałacu Brzostowskich
Brzostowscy i historia Republiki Pawłowskiej (Rzeczpospolita Pawłowska)
Ruiny pałacu Brzostowskich
 
 
46
<a href='https://www.youtube.com/watch?v=08d_n48Dta8'><font color='blue'>Taboryszki. Dwór Skarbek Ważyńskich dzisiaj i dawniej</font></a>
Taboryszki. Dwór Skarbek Ważyńskich dzisiaj i dawniej
 
 
47
<a href='https://zpokije.edupage.org/about/'><font color='blue'> 'Dzieje szkolnictwa w parafii Kije od XVI do XXI wieku w zarysie.'</font></a>
"Dzieje szkolnictwa w parafii Kije od XVI do XXI wieku w zarysie."
..."We wrześniu 1939 roku część wsi spłonęła, Dom Ludowy, w którym mieściła się szkoła ocalał. Brak dokumentacji nie pozwala odtworzyć funkcjonowania szkoły w latach 1941/43. Prawdopodobnie dokumentacja została zniszczona w czasie II wojny światowej, podobnie jak archiwum gminy Kliszów. W roku szkolnym 1944/45 szkoła w Kijach staje się Publiczną Szkołą stopnia III-go. Po II wojnie światowej nauka odbywała się w dwóch budynkach: w wybudowanym na „Krzyżówce” i w dworku dziedzica Jana Skarbka Tłuchowskiego znajdującego się koło dzisiejszego urzędu gminy. W szkole podstawowej w Kijach funkcję kierownika szkoły pełnił z przerwami od 1939 r. do 1963 r. Jan Cecherz. Nauczycielami uczącymi byli: Czesława Nowysz, Nadzieja Kwapisz, Kaczorowska Józefa, Danuta Sajan i Ludwik Lukasiewicz, Stanisław Górczyński i Genowefa Górczyńska . Na terenie szkoły działało ZHP, SKO, PCK..."  
 
48
<br><small>Źródło zdjęcia:<a href='https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/456'><font color='blue'> 2_ Jastrzębiec Biogramy str. 232-362.pdf </font></a></small>Święcicki Henryk - nagrobek

Źródło zdjęcia:
2_ Jastrzębiec Biogramy str. 232-362.pdf Święcicki Henryk - nagrobek
 
 
49
<font color='blue'>Losy pałacu Umiastowskich w Żemłosławiu za rządów Łukaszenki</font>
Losy pałacu Umiastowskich w Żemłosławiu za rządów Łukaszenki
 
 
50
<i><big><font color='maroon'>Zabytkowy kościół w Drobinie. Autor: Radosław Sobik<small> (www.radoslawsobik.pl/wirtualny_drobin.html)</small></font></big></i>
Zabytkowy kościół w Drobinie. Autor: Radosław Sobik (www.radoslawsobik.pl/wirtualny_drobin.html)

Kolejna porcja panoram sferycznych. Tym razem chciałbym zaprosić do Drobina (woj. mazowieckie) a dokładnie do wnętrza kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Witualna wycieczka Oglądaj - piękna panorama sferyczna

Parafia powstała w XIII lub na początku XIV w. Z 1333 r. pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa o Hermanie, kanoniku płockim i plebanie drobińskim. 1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald.

Gotycki kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa z II połowy XV w a dokładnie prezentowany w wirtualne wycieczce murowany kościół wybudowano z fundacji Ninogniewa I Kryskiego, wojewody płockiego na początku drugiej połowy XV w. Ukończono ją po 1477 r. staraniem Ninogniewa II Kryskiego, późniejszego wojewody płockiego. W 1536 r. w wyniku pożaru kościół uległ zniszczeniu. Odbudowany został staraniem Pawła Kryskiego przed 1543 r.

We wnętrzu na uwagę zasługują: chrzcielnica barokowa z pierwszej połowy XVIII w., a także dwa monumentalne nagrobki umieszczone w prezbiterium: nagrobek Pawła, Anny i Wojciecha Kryskich, wykonany w latach 1572-1576 oraz nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich, wykonany w latach 1609-1613. Te znakomite późnorenesansowe nagrobki Kryskich zaprojektował i wykonał warsztat pińczowski Santi Gucci Fiorentino 1572-1576, nawiązujące do grobowców Medyceuszy w kościele San Lorenzo we Florencji.

 
 

    1 2 3 4 5 ... 90» Dalej»