Dokumenty


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 2,250     » Tylko miniatury

    1 2 3 4 5 ... 45» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1
'Kuryer Litewski nr 18<br>w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku.'<br>Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz
"Kuryer Litewski nr 18
w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku."
Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz

Grodno dnia 1 lutego
Zaproszone przez Towarzystwo Dobroczynności Grodzieńskie Szanowne damy, do zbierania w czasie Wielkiego Postu w roku przeszłym 1828, miłosiernych składek, na rzecz ubogich, pod opieką tegoż Towarzystwa utrzymujących się, po dopełnieniu przyjętego przez siebie obowiązku, wniosły pieniężne ofiary w porządku następującym w xięgę przychodu zapisane:
- (...)
- Franciszka z Laskowiczów Ważyńska czer. zł. 3, rubli sr. 180, kop. 35, rubli rss. 220 
 
2
1795 rok.<br>Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich
1795 rok.
Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich

 
 
3
<a href='http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/309'><font color='blue'>Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich</font></a>
Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 
 
4
<a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/759'><font color='blue'>Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
 
 
5
<a href='http://mazowsze.hist.pl/40/fack_you_admin/838/2002/1292/2_191/31397/'><font color='blue'>Z żałobnej karty</font></a>
Z żałobnej karty
 
 
6
<a href='http://www.wazynska.com/photos/atlas_jablonowskiego_1773_r.pdf'>Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku</a>
Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku

Atlas powstał z inicjatywy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który poniósł także wydatki związane z jego opracowaniem. Dzieło uważane jest za pierwszy atlas ziem polskich.

Autor: Rizzi-Zannoni Giovanni Antonio (1736-1814); Jabłonowski Józef Aleksander(1711-1777.)Współtwórcy: Bourgoin Pierre. Ryt.; André Gaspard. Ryt.; Chalmandier Nicolas. Ryt.; Perrier J. Ryt.

Źródło:http://www.bibliotekacyfrowa.pl  

 
7
Adnotacja
Adnotacja
Pytel Kierska Jadwiga Helena 
 
8
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Popielarskiego:
Antoni Popielarski zawarł związek małżeński z Kazimierą Sześniakówną dnia 18 Maja 1919 roku w kościele Wólka Mławska
Pisarz hipoteczny (podpis nieczytelny) 
 
9
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Józefy Jurkiewicz:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Józefy Jurkiewicz:
Józefa Jurkiewicz 22 sierpnia/ 4 września tysiąc dziewięćset dziesiątego roku w kościele parafialnym w Grudusku zawarła związek małżeński ze Stanisławem Bernaszewiczem.
Sekretarz Hipoteczny (podpis nieczytelny) 
 
10
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Bernaszewicza:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Bernaszewicza:
Do aktu Nr 104, w dniu 18.10.1975 zmarł w Garlinie, akt został sporządzony w USC Szydłowo. Nr 30/75
Kierownik USC (podpis nieczytelny) 
 
11
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Józefa Ważyńskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Józefa Ważyńskiego:
Wymieniony(a) w powyższym akcie Warzyński Józef zmarł(a) dn. 6.12.1974 w Płońsku
USC Płońsk akt zgonu Nr 218/74
Nowe-Miasto, dnia 13.01.1975 r
Kier. USC (podpis nieczytelny) 
 
12
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Sadowskiego Czesława:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Sadowskiego Czesława:
Czesław Sadowski, kawaler, lat 18 syn Franciszka i Józefy z Matysiaków zawarł związek małżeński w kościele Dzierzgowskim dnia 20 Października 1918 roku z Stanisławą Popielarską, panną, - co tu zapisano na skutek zawiadomienia Proboszcza par. Dzierzgowo za N=39.
W adnotacji zaistniał błąd. Czesław Sadowski poślubił Popielarską Czesławę, a nie jak zapisano - Stanisławę 
 
13
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Popielarskiego:
Wacław Popielarski poślubił w Dzierzgowie 12 sierpnia 1933 r. Kunegundę-Kazimierę Ciesielską. Zaw. Prob. par. Dzierzgowo 10 Maja 1934 r. N-66 
 
14
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Sadowskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Sadowskiego:
Wacław Sadowski, kawaler, syn Franciszka i Józefy z Matysiaków zawarł związek małżeński w kościele Dzierzgowskim d. 21 Września 1918 r. z Henryką Łazicką panną, - co tu zapisano na skutek zawiadomienia Proboszcza par. Dzierzgowo za N=34.-
P.o Pisarza Hipotecznego pow. Przasnyskiego, A. Raliniewicz Notariusz 
 
15
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wincentego Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wincentego Popielarskiego:
Wincenty Popielarski zawarł związek małżeński w Dzierzgowie dnia 28/V.1928 r. z Janiną Bruzdzińską/ Zawiadomienie Proboszcza parafi Dzierzgowo z dnia 28 lipca 1928 r. za N;51 
 
16
Adnotacja na marginesie aktu ślubu Stanisława Bernaszewicza:
Adnotacja na marginesie aktu ślubu Stanisława Bernaszewicza:
Na postanowienie Sądy Powiatowego w Ciechanowie z dnia 3.XII.53 r. Sygn. akt Nr 565/53 rok Biernaszewicz, nosi nazwisko "Bernaszewicz"
10.II.54 St. Szydłowicz
Urzędnik Stanu Cywilnego 
 
17
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza

Dnia 21. II. 1933 r.w kościele rzeszańskim został pobłogosławiony związek małżeński Bronisława Pradziadowicza ze Stanisławą Hermanowicz.
Podpis księdza nieczytelny 
 
18
Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery
Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery

Dnia 25 lutego 1930 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Kazimiery Czernisówny z Kazimierzem Skrzędwiejewskim
Podpis księdza nieczytelny
proboszcz 
 
19
Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa

Dnia 3. III. 1930 r. w kościele Niemenczyńskim został pobłogosławiony związek małżeński Józefa Czernisa z Weroniką Wojkszówną
Podpis księdza nieczytelny
proboszcz 
 
20
Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa

Poślubił Marję Piatkowską dn. 17 V 1927 r. w Kościele Kalwaryjskim 
 
21
Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis
Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis

Dnia 19 września 1926 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Rozalii Czernis z Franciszkiem Giedrojciem
proboszcz 
 
22
Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa

Poślubił Marję Wasilewską dnia 6.II.1916 roku w Kościele św. Rafała w Wilnie. 
 
23
Aklt ślubu<br>Maderski Walenty i Wiktoria Ważyńska
Aklt ślubu
Maderski Walenty i Wiktoria Ważyńska

 
 
24
Akr chrztu<br>Wirzbicki Edwardy
Akr chrztu
Wirzbicki Edwardy

 
 
25
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Jadwiga Helena 
 
26
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Henryk 
 
27
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Marian 
 
28
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Stanisława 
 
29
Akt chrztu
Akt chrztu
Konarzewska Stefania Anna 
 
30
Akt chrztu - kopia<br>Skarbek-Ważyński Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - kopia
Skarbek-Ważyński Antoni Kajetan Józef

 
 
31
Akt chrztu - odpis
Akt chrztu - odpis
Gawlińska Małgorzata 
 
32
Akt chrztu - odpis sporządzony dnia 20 października 1826 r.<br>Skwarski Paweł
Akt chrztu - odpis sporządzony dnia 20 października 1826 r.
Skwarski Paweł

 
 
33
Akt chrztu - oryginał<br>Skarbek-Ważynski Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - oryginał
Skarbek-Ważynski Antoni Kajetan Józef

 
 
34
Akt chrztu Włoczewski Tomasz Aquino Lucjan
Akt chrztu Włoczewski Tomasz Aquino Lucjan
 
 
35
Akt chrztu<br> 	Bąbalski / Bąbała Szczepan
Akt chrztu
Bąbalski / Bąbała Szczepan

 
 
36
Akt chrztu<br> Butkiewicz Józef
Akt chrztu
Butkiewicz Józef

 
 
37
Akt chrztu<br> Ważyńska Domicella Józefa
Akt chrztu
Ważyńska Domicella Józefa

 
 
38
Akt chrztu<br>Adamiak Bronisława
Akt chrztu
Adamiak Bronisława

 
 
39
Akt chrztu<br>Adolf Ważyński
Akt chrztu
Adolf Ważyński

 
 
40
Akt chrztu<br>Babecka Joanna
Akt chrztu
Babecka Joanna

 
 
41
Akt chrztu<br>Balsewicz Wincenty
Akt chrztu
Balsewicz Wincenty

 
 
42
Akt chrztu<br>Bartczak Agnieszka
Akt chrztu
Bartczak Agnieszka

 
 
43
Akt chrztu<br>Bartczak Dorota
Akt chrztu
Bartczak Dorota

 
 
44
Akt chrztu<br>Bartczak Jakub
Akt chrztu
Bartczak Jakub

 
 
45
Akt chrztu<br>Bartczak Wawrzeniec
Akt chrztu
Bartczak Wawrzeniec

 
 
46
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Apolonia
Akt chrztu
Bartosiewicz Apolonia

 
 
47
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Michał
Akt chrztu
Bartosiewicz Michał

 
 
48
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Stanisław
Akt chrztu
Bartosiewicz Stanisław

 
 
49
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Wiktor
Akt chrztu
Bartosiewicz Wiktor

 
 
50
Akt chrztu<br>Bartoszko Anna
Akt chrztu
Bartoszko Anna

 
 

    1 2 3 4 5 ... 45» Dalej»