Dokumenty


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 2,337     » Tylko miniatury

    1 2 3 4 5 ... 47» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1

W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.

Tekst przysięgi
Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
 
 
2
'Kuryer Litewski nr 18<br>w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku.'<br>Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz
"Kuryer Litewski nr 18
w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku."
Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz

Grodno dnia 1 lutego
Zaproszone przez Towarzystwo Dobroczynności Grodzieńskie Szanowne damy, do zbierania w czasie Wielkiego Postu w roku przeszłym 1828, miłosiernych składek, na rzecz ubogich, pod opieką tegoż Towarzystwa utrzymujących się, po dopełnieniu przyjętego przez siebie obowiązku, wniosły pieniężne ofiary w porządku następującym w xięgę przychodu zapisane:
- (...)
- Franciszka z Laskowiczów Ważyńska czer. zł. 3, rubli sr. 180, kop. 35, rubli rss. 220 
 
3
1795 rok.<br>Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich
1795 rok.
Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich

 
 
4
<a href='http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/309'><font color='blue'>Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich</font></a>
Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 
 
5
<a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/759'><font color='blue'>Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
 
 
6
<a href='http://mazowsze.hist.pl/40/fack_you_admin/838/2002/1292/2_191/31397/'><font color='blue'>Z żałobnej karty</font></a>
Z żałobnej karty
 
 
7
<a href='http://www.wazynska.com/photos/atlas_jablonowskiego_1773_r.pdf'>Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku</a>
Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku

Atlas powstał z inicjatywy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który poniósł także wydatki związane z jego opracowaniem. Dzieło uważane jest za pierwszy atlas ziem polskich.

Autor: Rizzi-Zannoni Giovanni Antonio (1736-1814); Jabłonowski Józef Aleksander(1711-1777.)Współtwórcy: Bourgoin Pierre. Ryt.; André Gaspard. Ryt.; Chalmandier Nicolas. Ryt.; Perrier J. Ryt.

Źródło:http://www.bibliotekacyfrowa.pl  

 
8
<a href='https://www.encyklopediateatru.pl/osoby/16473/wlodzimierz-smieszko'><font color='blue'>Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego</font></a>
Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego
 
 
9
Adnotacja
Adnotacja
Pytel Kierska Jadwiga Helena 
 
10
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Amelii Warzyńskiej vel Ważyńskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Amelii Warzyńskiej vel Ważyńskiej
 
 
11
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Popielarskiego:
Antoni Popielarski zawarł związek małżeński z Kazimierą Sześniakówną dnia 18 Maja 1919 roku w kościele Wólka Mławska
Pisarz hipoteczny (podpis nieczytelny) 
 
12
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Wiktora<br>Ważyński Antoni Wiktor i Józefa Fitzner
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Antoniego Wiktora
Ważyński Antoni Wiktor i Józefa Fitzner

 
 
13
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
 
 
14
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
 
 
15
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Franciszka Ważynskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Franciszka Ważynskiego
 
 
16
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Genowefy Bączek
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Genowefy Bączek
 
 
17
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Kirpszy
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Kirpszy
 
 
18
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Popielarskiego
 
 
19
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Józefy Jurkiewicz:
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Józefy Jurkiewicz:
Józefa Jurkiewicz 22 sierpnia/ 4 września tysiąc dziewięćset dziesiątego roku w kościele parafialnym w Grudusku zawarła związek małżeński ze Stanisławem Bernaszewiczem.
Sekretarz Hipoteczny (podpis nieczytelny) 
 
20
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Kazimiery Sawickiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Kazimiery Sawickiej
 
 
21
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Popielarskiego
 
 
22
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Popielarskiego
 
 
23
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Warzyńskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Warzyńskiego
 
 
24
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Ważyńskiego Mirosława Edmunda
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Ważyńskiego Mirosława Edmunda
 
 
25
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wiktora Bolesława Urbanowskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wiktora Bolesława Urbanowskiego
 
 
26
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Józefa Ważyńskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Józefa Ważyńskiego:
Wymieniony(a) w powyższym akcie Warzyński Józef zmarł(a) dn. 6.12.1974 w Płońsku
USC Płońsk akt zgonu Nr 218/74
Nowe-Miasto, dnia 13.01.1975 r
Kier. USC (podpis nieczytelny) 
 
27
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Sadowskiego Czesława:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Sadowskiego Czesława:
Czesław Sadowski, kawaler, lat 18 syn Franciszka i Józefy z Matysiaków zawarł związek małżeński w kościele Dzierzgowskim dnia 20 Października 1918 roku z Stanisławą Popielarską, panną, - co tu zapisano na skutek zawiadomienia Proboszcza par. Dzierzgowo za N=39.
W adnotacji zaistniał błąd. Czesław Sadowski poślubił Popielarską Czesławę, a nie jak zapisano - Stanisławę 
 
28
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Sadowskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Sadowskiego:
Wacław Sadowski, kawaler, syn Franciszka i Józefy z Matysiaków zawarł związek małżeński w kościele Dzierzgowskim d. 21 Września 1918 r. z Henryką Łazicką panną, - co tu zapisano na skutek zawiadomienia Proboszcza par. Dzierzgowo za N=34.-
P.o Pisarza Hipotecznego pow. Przasnyskiego, A. Raliniewicz Notariusz 
 
29
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wincentego Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wincentego Popielarskiego:
Wincenty Popielarski zawarł związek małżeński w Dzierzgowie dnia 28/V.1928 r. z Janiną Bruzdzińską/ Zawiadomienie Proboszcza parafi Dzierzgowo z dnia 28 lipca 1928 r. za N;51 
 
30
Adnotacja na marginesie aktu ślubu Stanisława Bernaszewicza:
Adnotacja na marginesie aktu ślubu Stanisława Bernaszewicza:
Na postanowienie Sądy Powiatowego w Ciechanowie z dnia 3.XII.53 r. Sygn. akt Nr 565/53 rok Biernaszewicz, nosi nazwisko "Bernaszewicz"
10.II.54 St. Szydłowicz
Urzędnik Stanu Cywilnego 
 
31
Adnotacja o zgonie Anny Ważyńskiej z domu Żebrowskiej
Adnotacja o zgonie Anny Ważyńskiej z domu Żebrowskiej
 
 
32
Adnotacja o zgonie Licińskiej z domu Ważyńskiej Marianny
Adnotacja o zgonie Licińskiej z domu Ważyńskiej Marianny
 
 
33
Adnotacja o zgonie Tadeusza Żebrowskiego
Adnotacja o zgonie Tadeusza Żebrowskiego
 
 
34
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza

Dnia 21. II. 1933 r.w kościele rzeszańskim został pobłogosławiony związek małżeński Bronisława Pradziadowicza ze Stanisławą Hermanowicz.
Podpis księdza nieczytelny 
 
35
Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery
Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery

Dnia 25 lutego 1930 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Kazimiery Czernisówny z Kazimierzem Skrzędwiejewskim
Podpis księdza nieczytelny
proboszcz 
 
36
Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa

Dnia 3. III. 1930 r. w kościele Niemenczyńskim został pobłogosławiony związek małżeński Józefa Czernisa z Weroniką Wojkszówną
Podpis księdza nieczytelny
proboszcz 
 
37
Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa

Poślubił Marję Piatkowską dn. 17 V 1927 r. w Kościele Kalwaryjskim 
 
38
Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis
Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis

Dnia 19 września 1926 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Rozalii Czernis z Franciszkiem Giedrojciem
proboszcz 
 
39
Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa

Poślubił Marję Wasilewską dnia 6.II.1916 roku w Kościele św. Rafała w Wilnie. 
 
40
Aklt ślubu<br>Maderski Walenty i Wiktoria Ważyńska
Aklt ślubu
Maderski Walenty i Wiktoria Ważyńska

 
 
41
Akr chrztu<br>Wirzbicki Edwardy
Akr chrztu
Wirzbicki Edwardy

 
 
42
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Jadwiga Helena 
 
43
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Henryk 
 
44
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Marian 
 
45
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Stanisława 
 
46
Akt chrztu
Akt chrztu
Konarzewska Stefania Anna 
 
47
Akt chrztu (oryginał)<br>Ważyńska Zofia
Akt chrztu (oryginał)
Ważyńska Zofia

Na marginesie aktu adnotacja:
Do aktu N 192 dodaje się omówienie:
Ta Zofia Ważyńska zawarła małżeństwo z Józefem Kabas w Warszawie parafii Wszystkich Świetych d. 11/IV-1931 r.
Płock d. 29-IX-1937 r. proboszcz X. Mościcki 
 
48
Akt chrztu - kopia<br>Skarbek-Ważyński Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - kopia
Skarbek-Ważyński Antoni Kajetan Józef

 
 
49
Akt chrztu - odpis
Akt chrztu - odpis
Gawlińska Małgorzata 
 
50
Akt chrztu - odpis sporządzony dnia 20 października 1826 r.<br>Skwarski Paweł
Akt chrztu - odpis sporządzony dnia 20 października 1826 r.
Skwarski Paweł

 
 

    1 2 3 4 5 ... 47» Dalej»