Związek: Ważyński Józef Jan / Ważyńska Aniela z d. Kaczorowska (F113)

i 24 maj 1896


Informacja o związku    |    Media    |    Notatki    |    Wszystko    |    PDF

 • Ważyński Józef JanMąż | Mężczyzna
  Ważyński Józef Jan

  Urodzenie  18 list. 1870  Rumunki Witkowskie, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  20 list. 1870  Zaduszniki - kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  2 sty. 1931  Bromierz, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb  3 sty. 1931  Staroźreby - cmentarz parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ślub  24 maj 1896  Rogotwórsk - kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Ważyński Marian Ambroży | F99 Arkusz rodzinny 
  Matka  Ważyńska Teodozja Teodora z d. Jabłońska | F99 Arkusz rodzinny 

  Ważyńska Aniela z d. KaczorowskaŻona | Kobieta
  Ważyńska Aniela z d. Kaczorowska

  Urodzenie  1 sier. 1876  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  3 wrz. 1876  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  23 list. 1921  Bromierz, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb  24 list. 1921  Staroźreby - cmentarz parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Kaczorowski Paweł | F122 Arkusz rodzinny 
  Matka  Kaczorowska Jadwiga z d. Mioduska | F122 Arkusz rodzinny 

  Glogus Aniela z d. Warzyńska vel WażyńskaDziecko 1 | Kobieta
  + Glogus Aniela z d. Warzyńska vel Ważyńska

  Urodzenie  31 mar. 1897  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  19 kwie. 1897  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  1982  Zabrze, śląskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb     
  Partner  Glogus Henryk | F128 
  Ślub  1917  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

  Dziecko 2 | Mężczyzna
  Ważyński Hieronim

  Urodzenie  1 czer. 1898  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  26 czer. 1898  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  pomiędzy 1916- 1918  Bromierz, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb     

  Ważyński Jerzy FranciszekDziecko 3 | Mężczyzna
  + Ważyński Jerzy Franciszek

  Urodzenie  6 wrz. 1900  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  16 wrz. 1900  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  9 gru. 1953  Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb    Legionowo - cmentarz parafialny, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Partner  Ważyńska vel Warzyńska Ewa z d. Jankoska vel Jankowska | F139 
  Ślub  data nieznana   

  Warzyński IzydorDziecko 4 | Mężczyzna
  + Warzyński Izydor

  Urodzenie  4 kwie. 1903  Płock-Rybaki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  13 kwie. 1903  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  13 sty. 1986  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb    Rogotwórsk - cmentarz parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Partner  Warzyńska Regina z d. Szymańska | F161 
  Ślub  data nieznana   

  Dłabich Jadwiga z d. WażyńskaDziecko 5 | Kobieta
  + Dłabich Jadwiga z d. Ważyńska

  Urodzenie  12 sier. 1905  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  24 wrz. 1905  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  1977  Łódź, łódzkie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb  data nieznana  Łódź, łódzkie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Partner  Dłabich Jan | F169 
  Ślub  data nieznana   

  Warzyński LudomirDziecko 6 | Mężczyzna
  + Warzyński Ludomir

  Urodzenie  7 czer. 1907  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  4 sier. 1907  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  6 sier. 1990  Legionowo, legionowski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb  data nieznana  Legionowo - cmentarz parafialny, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Partner  Warzyńska Weronika z d. Górecka | F170 
  Ślub  25 wrz. 1928  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

  Grzegorzewska Maryanna Julia (Maria) z d. WarzyńskaDziecko 7 | Kobieta
  + Grzegorzewska Maryanna Julia (Maria) z d. Warzyńska

  Urodzenie  16 kwie. 1911  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  18 kwie. 1911  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  23 luty 2002  Legionowo, legionowski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb  data nieznana  Legionowo - cmentarz parafialny, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Partner  Grzegorzewski Józef | F184 
  Ślub  3 mar. 1931  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

 • Dokumenty
  Akt ślubu<br>Ważyński Józef i Aniela Kaczorowska
  Akt ślubu
  Ważyński Józef i Aniela Kaczorowska


  (akt nr 96)
  I karta

  96
  Działo się w mieście Płocku listopada osiemnastego/trzydziestego dnia, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku, o dziesiątej godzinie rano. Oświadczamy, że w obecności świadków tego dnia stawili się osobiście Józef Jan Warzyński i małżonka jego Aniela Warzyńska urodzona Kaczorowska, w obecności świadków Wincentego Warzyńskiego trzydzieści trzy lata mającego i Ignacego Bromki, dwadzieścia dziewięć lat liczącego, murarzy w Płocku mieszkających, i przedstawili nam dokument następującej treści : "Stosownie do uprawnień nadanych 11/23 Maja tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku przez Was, Proboszcza rzymsko-katolickiej parafii Płockiej do udzielenia religijnego obrzędu ślubu między Józefem Warzyńskim, kawalerem i Anielą Kaczorowska, panną, mieszkającymi w mieście Płocku w tejże parafii, niniejszym zaświadczam, że w kościele rzymsko-katolickiej parafii Rogotwórskiej, Maja 12/24 dnia (dwunastego/ dwudziestego czwartego) bieżącego roku o godzinie siódmej po południu, w obecności świadków Pawła Całki, czterdzieści pięć lat liczącego i Jana Majczyka, trzydzieści lat liczącego od urodzenia, obu włościan ze wsi Bromierz, zawarto onego czasu religijny związek małżeński udzielony przeze mnie, proboszcza parafii Rogotwórskiej, między Józefem Warzyńskim kawalerem i Anielą Kaczorowską, panną, mieszkańcami parafii Płockiej. Zaświadczam o tym własnoręcznie z przystawieniem oficjalnej pieczęci i marki osiemdziesiąt kopiejek.
  Podpisano: Ksiądz Leon Radwański – proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Rogotwórsku."

  Zatem, na podstawie wymienionego dokumentu prawni małżonkowie Warzyńscy przedstawili żądanie o wpisanie aktu ślubu do ksiąg aktów Stanu Cywilnego w miejscu swego zamieszkania i w swojej parafii”
  Podpisy:
  Ks. Józef Linkiewicz Wik. płockiej parafii
  Józef Ważyński
  Aniela z Kaczorowskich Wazeńska
  Wincenty Ważynski
  Ignacy Bromkie
  Na marginesie informacja, że przekreślone dwa słowa nie mają znaczenia

  II karta
  Płock. Na podstawie artykułu 94 Kodeksu Obywatelskiego Carstwa Polskiego przystąpiliśmy do spisania aktu zawarcia związku małżeńskiego i oświadczamy, że dwunastego/ dwudziestego czwartego dnia Maja bieżącego roku o godzinie siódmej po południu, w obecności świadków Pawła Całki, czterdzieści pięć lat i Jana Majczyka, trzydzieści lat liczącego od urodzenia, obu włościan ze wsi Bromierz, zawarty został religijny związek małżeński między Józefem Janem Warzyńskim, dwadzieścia sześć lat liczącym kawalerem, murarzem, synem zmarłych Mariana i Teodozji urodzonej Jabłońskiej, małżonków Warzyńskich, urodzonym we wsi Rumunki Witkowo w powiecie lipnowskim, a obecnie w Płocku mieszkającym; i Anielą Kaczorowską, panną, córką Pawła i Jadwigi urodzonej Mioduskiej, małżonków Kaczorowskich, urodzoną w Płocku i tu przy rodzicach mieszkającą, dwadzieścia lat liczącą od urodzenia. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Płockim parafialnym kościele w dniach dwudziestym pierwszym Kwietnia/ trzecim Maja, dwudziestym ósmym Kwietnia/ dziewiątym Maja i piątym/ siedemnastym Maja bieżącego roku. Obecni osobiście na obrzędzie ślubu rodzice nowopoślubionej udzieli ustnie pozwolenia na zawarcie związku. Nowopoślubieni oświadczyli, że nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ksiądz Leon Radwański, proboszcz parafii Rogotwórskiej na podstawie wyżej przedstawionego zezwolenia wydanego przez Księdza Kazimierza Wielońskiego (?), Proboszcza Płockiego . Akt ten po przeczytaniu obecnym osobiście stronom, Nami i nimi podpisano.
  Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ksiądz – podpis nieczytelny
  Podpisy:
  Ks. Józef Linkiewicz Wik. Płockiej parafii
  Józef Ważyński
  Aniela z Kaczorowskich Wazeńska
  Wincenty Ważynski
  Ignacy Bromkie