Związek: Górecki Wojciech / Górecka Marianna z d. Leszczyńska (F3642)

i 24 sty. 1866


Informacja o związku    |    Media    |    Wszystko    |    PDF

 • Mąż | Mężczyzna
  Górecki Wojciech

  Urodzenie  23 kwie. 1826  Bromierzyk, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  24 kwie. 1826  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Ślub  24 sty. 1866  Zagroba - parafia pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Inny partner  Górecka Magdalena z d. Kobielska | F3627 
  Ślub  22 paź. 1865  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Górecki Michał | F2022 Arkusz rodzinny 
  Matka  Górecka Marianna z d. Wróbel | F2022 Arkusz rodzinny 

  Żona | Kobieta
  Górecka Marianna z d. Leszczyńska

  Urodzenie  17 sier. 1841  Praga (Sochocino Praga), płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  18 sier. 1841  Blichowo - kościół parafialny pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  27 list. 1915  Staroźreby, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb  data nieznana  Staroźreby - cmentarz parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec   
  Matka   

  Dziecko 1 | Kobieta
  Górecka Leokadia

  Urodzenie  20 list. 1866  Staroźreby, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  22 list. 1866  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     

  Dziecko 2 | Mężczyzna
  Górecki Władysław

  Urodzenie  11 lip. 1868  Słomkowo, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  12 lip. 1868  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     

  Dziecko 3 | Kobieta
  Sękowska Marianna z d. Górecka

  Urodzenie  20 sier. 1871  Staroźreby, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  20 sier. 1871  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Partner  Sękowski Wincenty | F5213 
  Ślub  8 luty 1891  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

  Dziecko 4 | Mężczyzna
  + Górecki Stanisław

  Urodzenie  18 sty. 1874  Staroźreby, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  30 sty. 1874  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  30 mar. 1953  Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb  data nieznana  Święcieniec - cmentarz parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Partner  Górecka Marianna z d. Dybiec | F8501 
  Ślub  8 luty 1899  Święcieniec - parafia św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Partner  Górecka Anna z d. Gorsiak | F8502 
  Ślub  21 lip. 1901  Miszewko Strzałkowskie - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

  Dziecko 5 | Kobieta
  Górecka Józefa

  Urodzenie  1 list. 1876  Staroźreby, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  11 list. 1876  Staroźreby - kościół parafialny pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     

 • Dokumenty
  Akt ślubu<br>Górecki Wojciech i Marianna Leszczyńska
  Akt ślubu
  Górecki Wojciech i Marianna Leszczyńska


  Pisownia jak w oryginale
  Nr. 3
  Sniegocin
  Działo się w Zagrobie dnia dwudziestego czwartego Stycznia Tysiąc osiemset sześćdziesiątego szostego roku o godzinie drugiej po południu Wiadomo czynimy że w przytomności Swiadkow Szymona Dziedzickiego Zagrodnika w Sniegocinie mieszkaiącego lat sześćdziesiąt dziewięc maiąc i Karola Goreckiego Gospodarza z Przedborza lat czterdzieści ieden maiących nadniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie Małziństwo między Wojciechem Goreckim, wdowcem po niegdy Magdalenie Kobielskiej zmarłej dnia dwudziestego Grudnia roku zeszłego lat trzydziesci dziewięc maiącym Synem niegdy Michała i Maryanny urodzonym w Bromierzyku a teraz iako Żołnierz urlopowany w Starorzebach zamięszkałym i Maryanną Leszczenską Panną lat dwadziescia cztery maiącą Corką niegdy Macieia i Katarzyny Urodzoną w Pradze a teraz w Sniegocinie przy Ciotce swej zamięszkałą Małziństwo to po przedziły Trzy Zapowiedzie w dniach po sobie następnych Niedzielnych siodmym, czternastym i dwudziestym pierwszym Stycznia roku bieżącego w Kosciołach Parafialnych Starorzebskim i Zagrobskim ogłoszone iakotez zezwolenie Ciotki młodej obecnej temu Aktowi ustnie było oswiadczone zaś dla młodego iako Wojskowego okazane zostało pozwolenie Naczelnika Powiatu Płockiego wydane przed dniem piętnastym Stycznia roku bieżącego za Numerem sto piętnascie i sześćset sześćdziesiat pięc.- Małżonkowie nowi oswiadczaią iż umowy przedslubnej niezawarli. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez Księdza Ludwika Smolenskiego Proboszcza Parafij Zagrobskiej Akt ten po odczytaniu Stawaiącym i Swiadkom pisać nie umiejącym przez nas samych podpisany został.- Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
  X. Smoleński Proboszcz Zagroby Kanonik Dziekan Płocki.-