Ważyński Marian Ambroży

Ważyński Marian Ambroży

Mężczyzna 1821 - 1878  (56 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Ważyński Marian Ambroży 
  Urodzenie 8 gru. 1821  Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Metryka urodzenia<br>Ważyński Marian
  Metryka urodzenia
  Ważyński Marian


  Pisownia jak w oryginale
  57
  Bielsk
  Roku Tysiąc Osm set Dwudziestego Pierwszego dnia dziewiątego Miesiąca Grudnia o godzinie dwunastey w Południe. Przed Nami Proboszczem Bielskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Bielskiej w Obwodzie i Woiewodztwie Płockim Stawił się urodzony Antoni Warzyński Dzierżawca Probostwa Bielskiego lat pięćdziesiąt trzy maiący w mieście Bielsku zamięszkały i okazał Nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod Numerem Sto piatym dnia Osmego miesiąca i roku bieżącego o godzinie czwartej po Połnocy, oświadczając iż iest z niego spłodzone i Agnieszki z Wysockich lat trzydzieści sześć maiącey Jego małżonki, i że życzeniem Jego iest nadać mu Jmię Maryan. Po uczynieniu powyższego oswiadczenia i okazania dziecięcia, w przytomności Jakoba Gałczyńskiego Exaktora Urzędu handlowego lat czterdzieści i Jakoba Rubazieńskiego lat dwadzieścia dwa maiących w mieście Bielsku zamięszkałych. Ninieyszy Akt Urodzenia po Przeczytaniu onego stawaiącym, przez Nas Oyca i swiadków podpisany został.
  Xsiądz Erminold Rożnowicz Proboszcz Bielski Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Bielskiey.
  Jakob Rubaziński, Gałczyński, A. Ważyński
  Chrzest Bielsk - kościół pw. św. Jana Chrzciciela, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Płeć Mężczyzna 
  M. zamieszkania do 1843 r. - Płock, pow. płocki, woj. mazowieckie
  od 1843 do 1857r. - koszarowany
  od 1857 do 1870 r. - na stałe w Płocku, pow. płocki, woj. mazowieckie
  w 1860 r. - przebywał czasowo we wsi Borowiczki, pow. płocki, woj. mazowieckie
  w 1868 r. - przebywał czasowo we wsi Czarne, pow. lipnowski, woj, kujawsko-pomorskie
  w 1870 r. - Rumunki Witkowo (Rumunki Witkowskie, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  w 1878 r. - Płock, pow. płocki, woj. mazowieckie 
  Pochodzenie szlacheckie - szlachcic bez majątku 
  Różne
  Ważyński Marian Ambroży w słowniku 'Płocczanie znani i nieznani'
  Ważyński Marian Ambroży w słowniku "Płocczanie znani i nieznani"
  Różne

  W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.

  Tekst przysięgi
  Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
  Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
  Różne
  Ważyński Marian<p>Akta osobowe.
  Ważyński Marian

  Akta osobowe.
  Akta zaczęte w 1858 r.

  Maryan Ważyński- szlachcic bez majątku. W 1841 roku ukończył 4 klasy gimnazjalne w Płocku.
  04 czerwca 1843 r. zostaje wcielony do wojska cesarsko - rosyjskiego, do pułku Huzarów gdzie pozostaje do 28 lutego 1850 r. Z tego pułku zostaje przeprowadzony w oddzielny, linijny Orenburski Korpus 2 batalionu, gdzie służy do 29 maja 1850 r. Następnie przeprowadzony do 4 batalionu powyższego korpusy, gdzie służy do 27 marca 1852 r. W końcu przeprowadzony do tegoż samego korpusu w 5 batalion. Pozostaje tam do 25 października 1856 r.
  Za wysługę lat otrzymał dymisją 01 czerwca 1857 r. Otrzymał medal na pamiątkę wojny krymskiej.
  04 lutego 1858 r. zostaje zatrudniony w płockim magistracie na stanowisku aplikanta. Sprawuje te obowiązki do 07 listopada 1858 r. czyli do daty zwolnienia go za: cyt. "Ponieważ P. Maryan Ważyński w czasie pobytu swego w Magistracie nie spełniał gorliwie powierzonych mu obowiązków - nadto zbyt często odznaczał się nieposłuszeństwem a udzielane przestrogi nie odnosiły żadnego skutku - z tej więc przyczyny od spełnianych dotąd czynności w Biurze Magistratu uwalniając go, o tem zawiadamia personalna.
  07 listopad 1858 r."

  W roku 1862 zostaje przyjęty w pomoc policji na czas stanu wojennego i obowiązki te pełni do roku 1865. Następnie Magistrat w dniu 7 czerwca 1865 r. namianował Go młodszym dozorcą policyjnym.

  Służba wojskowa 04 czerwca 1843 r. zostaje wcielony do Wojsk Carsko Rosyjskich, do pułku Huzarów
  w 1860 r. - żołnierz dynisjonowany  
  Zajęcie - praca 1858 r. - aplikant w płockim magistracie
  1862 r. - pomocnik policji na czas stanu wojennego
  1865 r. - młodszy dozorca policyjny
  1866 r. - urzędnik w płockim magistracie
  1868 r. - pisarz gminnego wójta
  1870 r. - nauczyciel szkoły podstawowej we wsi Rumunki Witkowo (Rumunki Witkowskie), pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie 
  Podpis
  Ważyński Marian Ambroży - podpis
  Ważyński Marian Ambroży - podpis
  Zgon 5 czer. 1878  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt zgonu<br>Ważyński Marian Ambroży
  Akt zgonu
  Ważyński Marian Ambroży


  147. Działo się w mieście Płocku dwudziestego szóstego Maja/ siódmego Czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie 1 po południu. Zjawił się Jan Azembski sześćdziesiąt pięć lat mający i Szczepan Jankowski mający dwadzieścia pięć lat, obaj służący w szpitalu zamieszkali w Płocku i oświadczyli, że dwudziestego czwartego Maja/ piątego Czerwca tego roku, o godzinie jedenastej rano zmarł Marian Ważyński, robotnik dniówkowy, pięćdziesiąt sześć lat mający, zamieszkały w Płocku, urodzony w Bielsku, syn zmarłych Antoniego i Agnieszki. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Teodorę z domu Jabłońską. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Ważyńskiego, akt ten został przeczytany niepiśmiennym zgłaszającym więc przez nas tylko został podpisany.
  Ks. Fr. Szanio(...)
  ID osoby I178  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 31 maj 2023 

  Ojciec Ważyński Antoni,   ur. 1770, Łoniewo, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 7 lip. 1822, Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 52 lat) 
  Matka Ważyńska Agnieszka z d. Wysocka,   ur. 1785,   d. 9 czer. 1851, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 66 lat) 
  Ślub 1 czer. 1802  Krajkowo, płoński, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID rodziny F88  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek Ważyńska Teodozja Teodora z d. Jabłońska,   ur. 29 maj 1842, Podolszyce, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 2 sty. 1888, Płock - szpital św. Trójcy (Sióstr Miłosierdzia), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 45 lat) 
  Ślub 18 list. 1860  Imielnica - parafia św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt ślubu<br>Ważyński Marian Ambroży i Teodozja Teodora Jabłońska
  Akt ślubu
  Ważyński Marian Ambroży i Teodozja Teodora Jabłońska


  Borowiczki
  N°16.
  Działo się w Imielnicy dnia ośmnastego Listopada tysiąc osmset sześdziesiątego roku, o godzinie trzeciey po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności swiadków Teodora Świdzińskiego młynarza w Ośnicy zamieszkałego lat czterdzieści, i Antoniego Kraszubskiego, lat czterdzieści pięć liczącego cieśli w Borowiczkach zamieszkałego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Maryanem Ważyńskim żołnierzem Wojsk Carsko Rosyjskich dymisyonowanym w Borowiczkach zamieszkałym urodzonym w Mieście Bielsku z niegdy Antoniego i Agnieszki z Wysockich, małżonków Ważyńskich, lat czterdzieści maiącym, a Panną Teodorą Jabłonską, córką Szymona i Anny z Fachów małżonków Jabłońskich stolarzy, urodzoną w Podolszycach przy rodzicach w Borowiczkach zamieszkałą lat ośmnaście maiącą. - Małzeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach czwartym, jedenastym i ośmnastym Listopada roku bieżącego w kościele parafialnym Imielnickim tudzież ustne zezwolenie rodziców nowozaślubionej.- Małżonkowie nowi oświadczaią iż niezawarli umowy przedślubnej. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez podpisanego Rządcę Parafii.- Po czem akt ten stawaiącym i świadkom odczytany, przez Nas zawieraiącego związek małżeński i Teodora Świdzińskiego podpisany został inne osoby w Akcie wymienione oświadczyły iż pisać nieumieią.
  Marian Ważyński
  Xiądz Rafał Kolczyński kommendarz Parafii Imielnickiej utzymujący akta Stanu Cywilnego
  Dzieci 
   1. Ważyński Ignacy,   ur. 13 paź. 1861, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 28 list. 1861, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 0 lat)
  +2. Ważyński Wincenty,   ur. 28 luty 1863, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 4 list. 1919, Warszawa, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 56 lat)
  +3. Ważyński Władysław,   ur. 24 maj 1866, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
   4. Ważyński Stanisław,   ur. 20 sty. 1868, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
  +5. Ważyński Józef Jan,   ur. 18 list. 1870, Rumunki Witkowskie, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 2 sty. 1931, Bromierz, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 60 lat)
  Ostatnia modyfikacja 11 wrz. 2022 
  ID rodziny F99  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 8 gru. 1821 - Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - - Bielsk - kościół pw. św. Jana Chrzciciela, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 18 list. 1860 - Imielnica - parafia św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 5 czer. 1878 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione