Dokumenty

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 ... 3170» Dalej»     » Pokaz slajdów

Ładowanie...

Akt chrztu
Ważyński Ignacy


Pisownia jak w oryginale
285. Działo się w mieście Płocku dnia dziewiętnastego Listopada Tysiąc osmset sześdziesiątego pierwszego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Maryan Ważynski Żołnierz Dymisyowany, lat czterdzieści mający, w Płocku przy ulicy Aleje pod Numerem trzysta sześćdziesiątym zamieszkały, w obecności Piotra Bromki Mularza, lat czterdzieści, i Stanisława Maruszewskiego Dziada Kościelnego, lat pięćdziesiąt mających, w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając: iż takowe urodzone jest tu w Płocku na dniu trzynastym Października roku bieżącego, o godzinie piątej popołudniu, z Jego małżonki Teodozyi z Jabłońskich, lat dziewiętnaście mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dwudziestym Października roku bieżącego, przez Księdza Tomasza Trzemżulskiego wikaryusza miejscowego, odbytym, nadane zostało Jimie Ignacy, a rodzicami jego chrzestnemi byli Ludwik Wendf i Anastazya Bromka. Nadto stawający oświadcza że przyczyną spóźnienia zapisania aktu, i dopełnienia Obrzędu Religijnego była nieobecność jego w domu.- Akt ten oświadczającemu, i świadkom przeczytany, przez nas i przez stawającego Maryana Ważyńskiego podpisany został. Świadkowie zaś Piotr Bromka i Stanisław Maruszewski pisać nie umieją. Utrzymujący Akta stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanicz kan.Prob. Płoc...
Maryan Ważyński


Nazwa pliku1861_wazynski_ignacy_s_mariana_i_teodozji_jablonskiej_plock_ur.jpg
Rozmiar pliku40.93k
Wymiary300 x 172
Link doWażyński Ignacy (Chrzest)

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 ... 3170» Dalej»     » Pokaz slajdów