Dokumenty

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 ... 3170» Dalej»     » Pokaz slajdów

Ładowanie...

Akt ślubu
Ważyński Władysław i Klementyna Ziołbet

Działo się w mieście Płocku Listopada siedemnastego/ dwudziestego dziewiątego dnia, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o szóstej godzinie po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Lewickiego dwadzieścia sześć lat i Wincenta Ważyńskiego trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarzy w Płocku mieszkających zawarto dnia dzisiejszego religijny małżeński związek między Władysławem Ważyńskim, dwadzieścia osiem lat, kawalerem murarzem, synem zmarłych Mariana i Teodozji z Jabłońskich małżonków Ważyńskich urzędników, urodzony w Płocku i tu mieszkający, i Klementyną Ziołbet panną, córką Pawła i Amelii z Mrokoskich małżonków Ziołbet młynarzy, urodzoną we wsi Zalesie Płockiego powiatu a teraz Płocku jako szwaczka mieszkająca , dwadzieścia cztery lata od urodzenia. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne opublikowana w parafialnym Płockim kościele, w dniach: trzydziestego Października / jedenastego Listopada/ szóstego /osiemnastego/ i trzydziestego/ dwudziestego piątego/ Listopada bieżącego roku. Nowopoślubieni oświadczyli, że przedślubnej umowy nie zawierali. Religijny obrzęd ślubu dokonany został przez Ksiądza Kazimierza Przemskiego miejscowego Wikariusza. Akt ten obecnym przeczytano, Nami i Nimi podpisano.
Utrzymujący akta Stany Cywilnego.
Ks. (...)
Władysław Ważyński Klementyna Ziołbiet
Józef Lewicki Wincenty Ważyński


Nazwa pliku1894_wazynski_wladyslaw_s_mariana_i_teodozji_jablonskiej_i_klementyna_ziolbet_plock_sl.jpg
Rozmiar pliku72.04k
Wymiary328 x 500
Link doZwiązek: Ważyński/Ważyńska (F101) (Ślub)

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 ... 3170» Dalej»     » Pokaz slajdów