Co nowego (ostatnie 7 dni)


Istniejące drzewo:  

Zdjęcia

 Miniatura   Opis   Link do   Ostatnia modyfikacja 
Skarbek Tłuchowski Uberty Szymon Tadeusz vel Tadeusz
Skarbek Tłuchowski Uberty Szymon Tadeusz vel Tadeusz
 
  2 czer. 2023
Glogus Aniela
Glogus Aniela
 
  30 maj 2023
Glogus Aniela
Glogus Aniela
 
  29 maj 2023
Glogus Aniela
Glogus Aniela
 
  29 maj 2023
Glogus Henryk Józef i Aniela
Glogus Henryk Józef i Aniela
 
  29 maj 2023
Glogus Henryk Józef i Aniela z dziećmi - Anielą (Nelą) i Mirosławem
Glogus Henryk Józef i Aniela z dziećmi - Anielą (Nelą) i Mirosławem
 
  29 maj 2023
Glogus Henryk Józef i Aniela
Glogus Henryk Józef i Aniela
 
  29 maj 2023
Glogus Aniela
Glogus Aniela
 
  29 maj 2023
Glogus Mirosław z Mamą
Glogus Mirosław z Mamą
 
  29 maj 2023
Glogus Aniela z synem Mirosławem
Glogus Aniela z synem Mirosławem
 
  29 maj 2023
Glogus Aniela
Glogus Aniela
 
  29 maj 2023
Kowalski Leon i Marianna - w 1942 r. do 1963 r.  ul. Fransworth 3327, Detroit, stan Michigan, USA
Kowalski Leon i Marianna - w 1942 r. do 1963 r. ul. Fransworth 3327, Detroit, stan Michigan, USA
 
  29 maj 2023
Glogus Joanna 1944 r. i 2015 r.
Glogus Joanna 1944 r. i 2015 r.
 
  26 maj 2023
Glogus Mirosław 1945 r. i 2015 r.
Glogus Mirosław 1945 r. i 2015 r.
 
  26 maj 2023
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
  26 maj 2023
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
  26 maj 2023
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
  26 maj 2023

Dokumenty

 Miniatura   Opis   Link do   Ostatnia modyfikacja 
Akt zgonu<br>Ważyński Wacław Michał
Akt zgonu
Ważyński Wacław Michał

 
  31 maj 2023
Akt ślubu<br>Ważyński Wincenty i Helena Julianna Pfahl
Akt ślubu
Ważyński Wincenty i Helena Julianna Pfahl


16. Pruszków
Działo się w Żbikowie dwunastego/ dwudziestego czwartego Czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o dziesiątej godzinie rano. Oświadczamy, że w obecności Wincentego Wardenckiego mającego dwadzieścia siedem lat i Jana Bednarskiego mającego dwadzieścia siedem lat, robotników z Płocka, zawarto tego dnia Religijny Związek Małżeński między Wincentym Ważyńskim, kawalerem mającym dwadzieścia osiem lat, synem Mariana i Teodozji z Jabłońskich małżonków Ważyńskich, urodzonym w mieście i parafii Płock, zamieszkałym w Tworkach Parafii Żbików i Heleną Julianną Pfahl, panną mającą dwadzieścia pięć lat, córką Jana i Anny z Dobrzyńskich małżonków Pfahl, urodzoną w mieście i parafii Płock, zamieszkałą w Pruszkowie Parafii Żbików. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia poblikowane w tutejszym Parafialnym Kościele w niedzielne dni siódmego czternastego, dwudziestego pierwszego Czerwca tego roku. Nowożeńcy oświadczają, że nie zawarli między sobą umowy przedmałżeńskiej. Ślubu udzielił ksiądz podpisany niżej. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, nami i nimi podpisany. Ksiądz Fr. Zarzecki Proboszcz Parafii Żbików utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Win. Ważynski, Helena Julianna Pfahl
Wincenty Wardencki
Jan Bednarski 
  31 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Antoni Wiktor
Akt chrztu
Ważyński Antoni Wiktor

 
  31 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyński Wincenty
Akt zgonu
Ważyński Wincenty


Pisownia jak w oryginale
872. Działo się w Warszawie w Kancelaryi parafii Wszystkich Swiętych dnia piątego Listopada tysiąc dziewięćset dziewiętnastego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Paweł Głodowski i Marcin Cierpka służący, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oswidczyli, iż tu w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem osiemdziesiątym szóstym dnia wczorajszego o godzinie czwartej i pół rano umarł Wincenty Ważyński, żonaty majster mularski lat piędziesiąt sześć mający, urodzony w Płocku, syn Maryana i Teodozyi z Jabłońskich małżonków Ważyńskich, pozostawiając po sobie żonę Helenę z domu Fal. Przekonawszy się o śmierci Wincentego Ważyńskiego, akt ten stawającym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.-
Ks. (….) 
  31 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyński Ignacy
Akt zgonu
Ważyński Ignacy


Pisownia jak w oryginale
227. Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego dziewiątego Listopada, Tysiąc osmset sześćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Maryan Ważyński Żołnierz Dymisyowany, lat czterdzieści, i Stanisław Maruszewski, Grabarz lat pięćdziesiąt liczący, w Płocku zamieszkali i oświadczyli że w dniu dwudziestym osmym bieżącego miesiąca i roku, o godzinie trzeciej rano, umarł Ignacy Ważyński w Płocku przy ulicy Aleje pod Numerem trzysta sześćdziesiątym przy Rodzicach zostający tygodni siedm liczący, urodzony tu w Płocku, syn Maryana i Teodory z Jabłońskich małżonków Wazyńskich.- Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ważyńskiego- Akt ten przeczytany stawającym, z których pierwszy jest ojcem zmarłego, przez nas i przez Maryana Ważyńskiego podpisany został, zaś Stanisław Maruszewski pisać nie umie.- Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.- Ks. Fr. Szanicz Kan. Prob. Płoc...
Ważyński Maryan 
  31 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Ignacy
Akt chrztu
Ważyński Ignacy


Pisownia jak w oryginale
285. Działo się w mieście Płocku dnia dziewiętnastego Listopada Tysiąc osmset sześdziesiątego pierwszego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Maryan Ważynski Żołnierz Dymisyowany, lat czterdzieści mający, w Płocku przy ulicy Aleje pod Numerem trzysta sześćdziesiątym zamieszkały, w obecności Piotra Bromki Mularza, lat czterdzieści, i Stanisława Maruszewskiego Dziada Kościelnego, lat pięćdziesiąt mających, w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając: iż takowe urodzone jest tu w Płocku na dniu trzynastym Października roku bieżącego, o godzinie piątej popołudniu, z Jego małżonki Teodozyi z Jabłońskich, lat dziewiętnaście mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dwudziestym Października roku bieżącego, przez Księdza Tomasza Trzemżulskiego wikaryusza miejscowego, odbytym, nadane zostało Jimie Ignacy, a rodzicami jego chrzestnemi byli Ludwik Wendf i Anastazya Bromka. Nadto stawający oświadcza że przyczyną spóźnienia zapisania aktu, i dopełnienia Obrzędu Religijnego była nieobecność jego w domu.- Akt ten oświadczającemu, i świadkom przeczytany, przez nas i przez stawającego Maryana Ważyńskiego podpisany został. Świadkowie zaś Piotr Bromka i Stanisław Maruszewski pisać nie umieją. Utrzymujący Akta stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanicz kan.Prob. Płoc...
Maryan Ważyński 
  31 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyńska Teodozja Teodora
Akt zgonu
Ważyńska Teodozja Teodora


6. Działo się w miescie Płocku Grudnia dwudziestego drugiego, tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego / Stycznia trzeciego dnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku, o czwartej godzinie po południu. Zjawili się: Wincenty Warzyński dwadzieścia pięć lat robotnik i Ignacy Bromka dwadzieścia jeden lat murarz, w Płocku mieszkający i oświadczyli, że wczorajszego dnia o drugiej godzinie po południu, umarła w Płockim Świętej Trójcy szpitalu Teodozja Warzyńska, czterdzieści pięć lat od urodzenia wdowa, robotnica, córka zmarłych Szymona i Anny urodzenia nieznanego, małżonków Jabłońskich, urodzona we wsi Borowiczki Płockiego Powiatu, a teraz tutaj mieszkająca. Po naocznym przekonaniu o śmierci Teodozji Warzyńskiej akt ten obecnym piśmiennym przeczytany, Nami i Nimi podpisany. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego Ks.- W. Melcher Wkariusz Płockiej Parafii
Wincenty Ważyński, Ignacy Bromka 
  31 maj 2023
Akt ślubu<br>Ważyński Marian Ambroży i Teodozja Teodora Jabłońska
Akt ślubu
Ważyński Marian Ambroży i Teodozja Teodora Jabłońska


Borowiczki
N°16.
Działo się w Imielnicy dnia ośmnastego Listopada tysiąc osmset sześdziesiątego roku, o godzinie trzeciey po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności swiadków Teodora Świdzińskiego młynarza w Ośnicy zamieszkałego lat czterdzieści, i Antoniego Kraszubskiego, lat czterdzieści pięć liczącego cieśli w Borowiczkach zamieszkałego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Maryanem Ważyńskim żołnierzem Wojsk Carsko Rosyjskich dymisyonowanym w Borowiczkach zamieszkałym urodzonym w Mieście Bielsku z niegdy Antoniego i Agnieszki z Wysockich, małżonków Ważyńskich, lat czterdzieści maiącym, a Panną Teodorą Jabłonską, córką Szymona i Anny z Fachów małżonków Jabłońskich stolarzy, urodzoną w Podolszycach przy rodzicach w Borowiczkach zamieszkałą lat ośmnaście maiącą. - Małzeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach czwartym, jedenastym i ośmnastym Listopada roku bieżącego w kościele parafialnym Imielnickim tudzież ustne zezwolenie rodziców nowozaślubionej.- Małżonkowie nowi oświadczaią iż niezawarli umowy przedślubnej. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez podpisanego Rządcę Parafii.- Po czem akt ten stawaiącym i świadkom odczytany, przez Nas zawieraiącego związek małżeński i Teodora Świdzińskiego podpisany został inne osoby w Akcie wymienione oświadczyły iż pisać nieumieią.
Marian Ważyński
Xiądz Rafał Kolczyński kommendarz Parafii Imielnickiej utzymujący akta Stanu Cywilnego 
  31 maj 2023
Akt chrztu<br>Jabłońska Teodora
Akt chrztu
Jabłońska Teodora


Pisownia jak w oryginale
N.28
Podolszyce
Działo się w Jemjelnicy Dnia dwódziestego szóstego maja (siódmego Czerwca) Tysiąc ośmset czterdziestego drugiego roku o godzinie piątej z południa. - Stawił się Szymon Jabłoński, stolarz w Podolszycach zamieszkały, lat trzydzieści mający, w obecności Dominika Krakowskiego, gospodarza, lat trzydzieści ośm, i Aleksandra Andrzejewskiego, organisty, lat dwadzieścia dwa mających, obydwóch z Jemjelnicy, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Podolszycach w domu pod numerem dwudziestym Dnia siedmnastego (dwudziestego dziewiątego) maja roku bieżącego o godzinie piątej rano z jego małżonki Anny z Fachów, lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym, odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostało imię Teodora, a rodzicami jego Chrzestnemi byli wyżej wspomionyny Dominik Krakowski i Teofila Litewska. Akt ten przeczytany Stawającym, z których Jabłoński i Andrzejewski pisać umieją, przez tychże i Nas podpisany został.
Szymon Jabłoński, Aleksander Andrzeiewski
XJan Wejnert Pleban Jemjelnicki 
  31 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyński Marian Ambroży
Akt zgonu
Ważyński Marian Ambroży


147. Działo się w mieście Płocku dwudziestego szóstego Maja/ siódmego Czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie 1 po południu. Zjawił się Jan Azembski sześćdziesiąt pięć lat mający i Szczepan Jankowski mający dwadzieścia pięć lat, obaj służący w szpitalu zamieszkali w Płocku i oświadczyli, że dwudziestego czwartego Maja/ piątego Czerwca tego roku, o godzinie jedenastej rano zmarł Marian Ważyński, robotnik dniówkowy, pięćdziesiąt sześć lat mający, zamieszkały w Płocku, urodzony w Bielsku, syn zmarłych Antoniego i Agnieszki. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Teodorę z domu Jabłońską. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Ważyńskiego, akt ten został przeczytany niepiśmiennym zgłaszającym więc przez nas tylko został podpisany.
Ks. Fr. Szanio(...)  
  31 maj 2023
Metryka urodzenia<br>Ważyński Marian
Metryka urodzenia
Ważyński Marian


Pisownia jak w oryginale
57
Bielsk
Roku Tysiąc Osm set Dwudziestego Pierwszego dnia dziewiątego Miesiąca Grudnia o godzinie dwunastey w Południe. Przed Nami Proboszczem Bielskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Bielskiej w Obwodzie i Woiewodztwie Płockim Stawił się urodzony Antoni Warzyński Dzierżawca Probostwa Bielskiego lat pięćdziesiąt trzy maiący w mieście Bielsku zamięszkały i okazał Nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod Numerem Sto piatym dnia Osmego miesiąca i roku bieżącego o godzinie czwartej po Połnocy, oświadczając iż iest z niego spłodzone i Agnieszki z Wysockich lat trzydzieści sześć maiącey Jego małżonki, i że życzeniem Jego iest nadać mu Jmię Maryan. Po uczynieniu powyższego oswiadczenia i okazania dziecięcia, w przytomności Jakoba Gałczyńskiego Exaktora Urzędu handlowego lat czterdzieści i Jakoba Rubazieńskiego lat dwadzieścia dwa maiących w mieście Bielsku zamięszkałych. Ninieyszy Akt Urodzenia po Przeczytaniu onego stawaiącym, przez Nas Oyca i swiadków podpisany został.
Xsiądz Erminold Rożnowicz Proboszcz Bielski Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Bielskiey.
Jakob Rubaziński, Gałczyński, A. Ważyński 
  31 maj 2023

W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.

Tekst przysięgi
Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
 
  31 maj 2023
Ważyński Marian<p>Akta osobowe.
Ważyński Marian

Akta osobowe.
Akta zaczęte w 1858 r.

Maryan Ważyński- szlachcic bez majątku. W 1841 roku ukończył 4 klasy gimnazjalne w Płocku.
04 czerwca 1843 r. zostaje wcielony do wojska cesarsko - rosyjskiego, do pułku Huzarów gdzie pozostaje do 28 lutego 1850 r. Z tego pułku zostaje przeprowadzony w oddzielny, linijny Orenburski Korpus 2 batalionu, gdzie służy do 29 maja 1850 r. Następnie przeprowadzony do 4 batalionu powyższego korpusy, gdzie służy do 27 marca 1852 r. W końcu przeprowadzony do tegoż samego korpusu w 5 batalion. Pozostaje tam do 25 października 1856 r.
Za wysługę lat otrzymał dymisją 01 czerwca 1857 r. Otrzymał medal na pamiątkę wojny krymskiej.
04 lutego 1858 r. zostaje zatrudniony w płockim magistracie na stanowisku aplikanta. Sprawuje te obowiązki do 07 listopada 1858 r. czyli do daty zwolnienia go za: cyt. "Ponieważ P. Maryan Ważyński w czasie pobytu swego w Magistracie nie spełniał gorliwie powierzonych mu obowiązków - nadto zbyt często odznaczał się nieposłuszeństwem a udzielane przestrogi nie odnosiły żadnego skutku - z tej więc przyczyny od spełnianych dotąd czynności w Biurze Magistratu uwalniając go, o tem zawiadamia personalna.
07 listopad 1858 r."

W roku 1862 zostaje przyjęty w pomoc policji na czas stanu wojennego i obowiązki te pełni do roku 1865. Następnie Magistrat w dniu 7 czerwca 1865 r. namianował Go młodszym dozorcą policyjnym.  

  31 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Mikołaj
Akt chrztu
Ważyński Mikołaj


Działo się w Warszawie, w parafii Świętego Andrzeja, szóstego/ dziewiętnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewiątego roku, o czwartej godzinie po południu. Stawił się Władysław Ważyński mający czterdzieści trzy lata, handlowiec, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Słonej nr 817, w obecności Józefa Pogorzelskiego, agenta, i Wincentego Ważyńskiego, majstra murarskiego, obaj pełnoletni w Warszawie zamieszkali, i okazał nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu, dwudziestego trzeciego listopada/ szóstego grudnia tego roku, o godzinie drugiej rano od prawowitej jego żony, Klementyny z domu Zięba mającej trzydzieści dziewięć lat. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym, dokonanym tego dnia przez księdza Wiktora Żaboklickiego, dano imię Mikołaj, a Rodzicami jego chrzestnymi zostali Józef Pogorzelski i Janina Zacharowa. Akt ten spóźniony z woli Ojca, oświadczającemu i świadkom przeczytany i nami tylko podpisany.
Ks. B. Żabok(...) 
  31 maj 2023
Akt chrztu<br>Warzyńska Maryanna
Akt chrztu
Warzyńska Maryanna


Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych w jedenasty /dwudziesty czwarty dzień Kwietnia tysiąc dziewięćset piątego roku o szóstej godzinie wieczorem. Zjawił się Władysław Warzyński, murarz, trzydzieści dziewięć lat mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Miedzianej pod numerem tysiąc sto czterdziestym siódmym D/5, w obecności Adama Grabowskiego modelarza i Wincentego Warzyńskiego, murarza, pełnoletnich mieszkających w Warszawie i okazał nam dziecię żeńskiej płci, oświadczając że ono urodziło się w Warszawie w siedemnastym /trzydziestym dniu Marca tego roku o szóstej godzinie wieczorem, z prawowitej jego żony Klementyny urodzonej Zombier , trzydzieści sześć lat mającej. Dziecięciu temu przy Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia dano imię Maryanna a chrzestnymi jego byli Adam Grabowski i Elena Warzinska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany nimi i Nami podpisany.
Władysław Ważyński
Wincenty Ważyński
Adam Grabowskie
Ks. B Miechow(...) Wikary 
  31 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Lucyan
Akt chrztu
Ważyński Lucyan


Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych szesnastego / dwudziestego dziewiątego dnia października tysiąc dziewięćset pierwszego roku o dziewiątej godzinie rano. Zjawiła się Zofia Brańska, akuszerka mieszkająca w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem sto czwartym, w obecności Andrzeja Konopka urzędnika i Antona Markiewicza piekarza, pełnoletnich, mieszkających w Warszawie i okazała Nam dziecię męskiej płci, oświadczając, że ono urodziło się w Warszawie przy ulicy Prostej pod numerem tysiąc sto siedemdziesiątym, dwunastego / dwudziestego piątego dnia Października tego roku o trzeciej godzinie po południu, od Władysława Warzyńskiego, murarza, mającego trzydzieści jeden lat, nieobecnego przy spisywaniu tego aktu z przyczyn zajmowania się swoją żoną, Klementyną urodzoną Zomba (Klementyny z domu Zomba) trzydzieści sześć lat mającą. Dziecięciu temu przy Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia dano imię Lucyan a chrzestnymi jego byli Andrzej Konopka i Zofia Brańska. Akt ten stawającym i świadkom niepiśmiennym przeczytany Nami podpisany.
Ks. W Miehowicz. Wikary 
  31 maj 2023
Akt chrztu<br>Warzyńska Amelja
Akt chrztu
Warzyńska Amelja

Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych szóstego /osiemnastego/ dnia Lutego tysiąc dziewięćsetnego roku o trzeciej godzinie po południu. Zjawił się Władysław Warzyński tynkarz trzydzieści trzy lata od urodzenia mieszkający w Warszawie przy ulicy Prostej pod numerem tysiąc dwieście czterdziestym pierwszym, w obecności Wincentego Warzyńskiego pomocnika murarza i Leona Jabłońskiego stolarza, pełnoletnich mieszkających w Warszawie i okazał nam dziecię żeńskiej płci, oświadczając że ono urodziło się w Warszawie dwudziestego piątego Stycznia / szóstego Lutego/ tego roku o szóstej godzinie rano od prawej jego żony Klementyny urodzonej Ziołbie (Klementyny z domu Ziołbie) dwadzieścia siedem lat od urodzenia. Dziecięciu temu przy Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia dano imię Amelia a chrzestnymi byli: Wincenty Warzyński i Helena Jabłońska. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany Nami i nimi podpisany.
Władysław Ważyński, Wincenty Wazynski
Leon Jabłoński
Ks. W. Miechowicz Wikary 
  31 maj 2023
Akt ślubu<br>Ważyński Władysław i Klementyna Ziołbet<br>
Akt ślubu
Ważyński Władysław i Klementyna Ziołbet

Działo się w mieście Płocku Listopada siedemnastego/ dwudziestego dziewiątego dnia, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o szóstej godzinie po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Lewickiego dwadzieścia sześć lat i Wincenta Ważyńskiego trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarzy w Płocku mieszkających zawarto dnia dzisiejszego religijny małżeński związek między Władysławem Ważyńskim, dwadzieścia osiem lat, kawalerem murarzem, synem zmarłych Mariana i Teodozji z Jabłońskich małżonków Ważyńskich urzędników, urodzony w Płocku i tu mieszkający, i Klementyną Ziołbet panną, córką Pawła i Amelii z Mrokoskich małżonków Ziołbet młynarzy, urodzoną we wsi Zalesie Płockiego powiatu a teraz Płocku jako szwaczka mieszkająca , dwadzieścia cztery lata od urodzenia. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne opublikowana w parafialnym Płockim kościele, w dniach: trzydziestego Października / jedenastego Listopada/ szóstego /osiemnastego/ i trzydziestego/ dwudziestego piątego/ Listopada bieżącego roku. Nowopoślubieni oświadczyli, że przedślubnej umowy nie zawierali. Religijny obrzęd ślubu dokonany został przez Ksiądza Kazimierza Przemskiego miejscowego Wikariusza. Akt ten obecnym przeczytano, Nami i Nimi podpisano.
Utrzymujący akta Stany Cywilnego.
Ks. (...)
Władysław Ważyński Klementyna Ziołbiet
Józef Lewicki Wincenty Ważyński 
  31 maj 2023
Ziołbet Klementyna - podpis
Ziołbet Klementyna - podpis
 
  31 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Roman
Akt chrztu
Ważyński Roman


Pisownia jak w oryginale
Nr 6.
Borowice. Działo się w Miszewie Murowanym dnia dwudziestego Czwartego Lutego, Tysiąc Osmset Dwudziestego Osmego roku, o godzinie dwunastey w Południe, Stawił się Franciszek Ważynski Ekonom lat trzydzieści sześć maiący Zamięszkały w Borowicach, w Obecności Franciszka Pawłowskiego Pisarza lat Dwadzieścia Siedm maiącego i Nikodema Padczuskiego lat Czterdzieści maiącego Obydwoch Zamięszkałych w Borowicach, i okazał nam Dziecię płci Męskiey Urodzone w Borowicach w domu pod Numerem Drugim, dnia dziewiętnastego tegoż miesiąca, roku bieżącego, ogodzinie Siodmey wieczorey, z Jego Małzonki Teodory Katolików z Miiakowskich lat trzydzieści trzy maiący. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym przezemnie Niży wyrażonego nadane Zostało Jmię Roman, a rodzicami iego chrzestnemi byli wyżey wspomiony Franciszek Pawłowski i Agnieszka Wichrowska. Akt ten stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas i przez Osobt w Akcie wyrażone podpisany został.- Xiądz Jan Zieliński kom. Miszewa Murowanego. - Franciszek Waziński Oyciec Franciszek Pawłowski
Swiadek NikodemPadczuski Swiadek 
  30 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyńska z domu Gałecka Bogumiła
Akt zgonu
Ważyńska z domu Gałecka Bogumiła


Pisownia jak w oryginale
N=36. Szulbory. Działo się w Blichowie dnia trzydziestego pierwszego Sierpnia / dwudziestego Września Tysiąc osmset pięcdziesiątego trzeciego Roku o godzinie dwunastej wpołudnie – Stawili się Franciszek Martynowski lat pięcdziesiąt i Jgnacy Bobiński lat trzydziesci dwa liczący obydwaj wyrobnicy w Szulborach zamieszkali i oswiadczyli Nam iż dnia onegdajszego ogodzinie trzeciej rano umarła w Szulborach Bogumiła Wazyńska lat Czterdzieści Siedm licząca Zostawiwszy po sobie męża Jmieniem Franciszka i dzieci Albinę, Maryannę, Józefę, Marcellę, - Poprzekonaniu się nocznie o zejściu Bogumiły Wazyńskiej Akt ten Stawaiącym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrazone pisac nie umieją
X Piotr Potulski Komendarz Blichowski
Utrzymujący Akta Metryczno Cywilne
"dnia onegdajszego" czyli "przedwczoraj" 
  30 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyński Jan
Akt zgonu
Ważyński Jan

 
  30 maj 2023
Kiersnowski Stanisław - podpis
Kiersnowski Stanisław - podpis
 
  30 maj 2023
Ważyńska Natalia - podpis
Ważyńska Natalia - podpis
 
  30 maj 2023
Akt ślubu<br>Kiersnowski Stanisław i Natalia Ważyńska
Akt ślubu
Kiersnowski Stanisław i Natalia Ważyńska

 
  30 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Władysław
Akt chrztu
Ważyński Władysław

 
  30 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyński Stanisław
Akt zgonu
Ważyński Stanisław

 
  30 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Stanisław
Akt chrztu
Ważyński Stanisław

 
  30 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyńska Wacława
Akt zgonu
Ważyńska Wacława

 
  30 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Edmund
Akt chrztu
Ważyński Edmund

 
  30 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyńska Karolina Elżbieta
Akt zgonu
Ważyńska Karolina Elżbieta

 
  30 maj 2023
Akr ślubu<br>Ważyński Justynian Jan i Karolina Elżbieta Haertel
Akr ślubu
Ważyński Justynian Jan i Karolina Elżbieta Haertel

 
  30 maj 2023
Ważyński Justynian Jan - nagrobek
kwatera 266, rząd 2, miejsce 17
Ważyński Justynian Jan - nagrobek kwatera 266, rząd 2, miejsce 17
 
  30 maj 2023
Akt zgonu<br>Ważyński Justynian Jan
Akt zgonu
Ważyński Justynian Jan

 
  30 maj 2023
Akt chrztu<br>Ważyński Justynian Jan
Akt chrztu
Ważyński Justynian Jan

 
  30 maj 2023
Kowalski Leon - karta rejestracyjna
Kowalski Leon - karta rejestracyjna
 
  29 maj 2023
Kowalski Leon - podpis
Kowalski Leon - podpis
 
  29 maj 2023
Kowalski Leon i Marianna Tusińska - rejestr ślubów (siódma pozycja)
Kowalski Leon i Marianna Tusińska - rejestr ślubów (siódma pozycja)
 
  28 maj 2023
Ważyński Ludwik Józef - informacja w prasie o zgonie
Ważyński Ludwik Józef - informacja w prasie o zgonie
Źródło: SŁOWO nr 51, z dnia 04 marca 1903 r. skan drugi, czwarta szpalta) 
  27 maj 2023


Historie

 Miniatura   Opis   Link do   Ostatnia modyfikacja 
Kosiński Maksymilian - gehenna Zesłańca i ucieczka, powrót do Polski
Kosiński Maksymilian - gehenna Zesłańca i ucieczka, powrót do Polski
 
  27 maj 2023

Osoby

 ID   Nazwisko, imię   Data i miejsce urodzenia   Lokalizacja   Istniejące drzewo   Ostatnia modyfikacja 
I35836 
Mierzyńska Aniela Hieronima z d. Święcicka 
ur. 2 paź. 1792  Babiec Wionczanki (Babiec Więczanki), sierpecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 czer. 2023
I35825 
Mierzeński vel Mierzyński Xawery (Ksawery) 
ur. 3 gru. 1785  Borkowo Szlacheckie (Borkowo Wielkie), sierpecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 czer. 2023
I35666 
Mierzeński Konstanty 
ur. pomiędzy 1739 - 1755   Warzyńscy 2 czer. 2023
I36154 
Skarbek-Tłuchowski Józef Jan 
ur. 28 list. 1811  Malanowo, sierpecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 czer. 2023
I35705 
Święcicki Henryk h. Jastrzębiec 
ur. 31 sty. 1839  Słone, włocławski, kujawsko-pomorskie, Polska  Warzyńscy 2 czer. 2023
I40457 
Organiak Bronisław 
ur. 5 sier. 1892  Wilczogóra, sierpecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 czer. 2023
I35671 
Skarbek-Tłuchowski Uberty Szymon Tadeusz vel Tadeusz h. Cholewa 
ur. 3 list. 1816  Rokitnica, brodnicki, kujawsko-pomorskie, Polska  Warzyńscy 2 czer. 2023
I30940 
Oszmański Norbert 
ur. ok. 1807   Warzyńscy 1 czer. 2023
I30471 
Oszmańska Julianna z d. Kłobukowska 
ur. 19 maj 1822  Kłobukowo-Łyszcze (obecnie Brudzeń Duży), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30948 
Oszmańska Anna z d. Rutkowska 
ur. data nieznana   Warzyńscy 1 czer. 2023
I30470 
Kłobukowski Teofil Maciej 
ur. 24 luty 1820  Kłobukowo-Łyszcze (obecnie Brudzeń Duży), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30472 
Kłobukowski Elżbieta 
ur. 18 czer. 1824  Kłobukowo-Łyszcze (obecnie Brudzeń Duży), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I24115 
Witkowski Adam 
ur. 23 gru. 1872  Gorzechowo, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I36958 
Ważyński Konstanty 
ur. 9 wrz. 1864  Zakrzewo, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30353 
Ważyński Franciszek 
ur. 1829   Warzyńscy 1 czer. 2023
I30375 
Kłobukowski Franciszek 
ur. 22 sier. 1818  Kłobukowo-Łyszcze (obecnie Brudzeń Duży), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30380 
Kłobukowski Jan 
ur. pomiędzy 1792 - 1799   Warzyńscy 1 czer. 2023
I30360 
Kłobukowski Baltazar vel Balcer 
ur. 1770  Kłobukowo-Patrze, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30504 
Grabowski Walery 
ur. 9 gru. 1856  Zarębin, płoński, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30964 
Niekraś Józef 
ur. 17 mar. 1883  Sulkowo Błony, sierpecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30518 
Wiśniewski Wincenty 
ur. 1865  Szewce, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30358 
Ważyński Józef 
ur. 16 czer. 1830  Kochoń, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I30354 
Ważyński Grzegorz Wacław vel Kazimierz 
ur. 7 mar. 1784  Kochoń, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I36016 
Organiak Maria z d. Kazimierska 
ur. 1866   Warzyńscy 1 czer. 2023
I36015 
Organiak Józef 
ur. 1863   Warzyńscy 1 czer. 2023
I1542 
Organiak Adam 
ur. 4 kwie. 1896  Wilczogóra, sierpecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 1 czer. 2023
I37590 
Śmieszko Włodzimierz Szymon 
ur. 10 paź. 1879  Lwów, Polska (obecnie Ukraina)  Warzyńscy 31 maj 2023
I23738 
Śmieszko Ludwika Maria z d. Ważyńska 
ur. 9 kwie. 1893  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I23748 
Ważyński Wacław Michał 
ur. 29 wrz. 1883  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I37676 
Jakubowski Stanisław Leon 
ur. 9 luty 1881  Czernikowo, toruński, kujawsko-pomorskie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I24001 
Mozalff Juliusz vel Julian 
ur. ok. 1882  Lipno, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I222 
Ważyński Wincenty 
ur. 28 luty 1863  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I230 
Ważyński Antoni Wiktor 
ur. 6 mar. 1898  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I178 
Ważyński Marian Ambroży 
ur. 8 gru. 1821  Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I223 
Ważyński Władysław 
ur. 24 maj 1866  Płock, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I40456 
Ważyński Mikołaj 
ur. 6 gru. 1909  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I233 
Ważyńska Klementyna z d. Ziołbet 
ur. 1870  Zalesie, ciechanowski, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I2328 
Maciejewska Amelia z d. Warzyńska 
ur. 6 luty 1900  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 31 maj 2023
I20058 
Karwowski Mieczysław Wiktor 
ur. 23 gru. 1856  Karwowo Krzywanice, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I7209 
Ważyński Roman 
ur. 19 luty 1828  Borowice, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I8556 
Ważyński Maurycy Jan 
ur. 22 wrz. 1852  Folwark Sielec, płoński, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I34770 
Ważyński Ludwik Józef 
ur. 23 sty. 1814  Skrybicze, gubernia Grodno - obecnie Polska, białostocki, podlaskie  Warzyńscy 30 maj 2023
I36338 
Ważyński Jan 
ur. 26 sty. 1857  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I24444 
Kiersnowski Stanisław 
ur. 1880  Derczyn (Dereczyn), słonimski, grodzieńskie, Polska (obecnie Białoruś)  Warzyńscy 30 maj 2023
I24416 
Kiersnowska Natalia z d. Ważyńska 
ur. 1899  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I37326 
Ważyński Władysław 
ur. 15 maj 1890  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I34773 
Ważyński Stanisław 
ur. 16 list. 1888  Warszawa-Wola, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I34813 
Ważyńska Wacława 
ur. 1887  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I34807 
Ważyński Edmund 
ur. 23 paź. 1885  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023
I34772 
Ważyńska Karolina Elżbieta z d. Haertel vel Hartel vel Hertel 
ur. 1862  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 30 maj 2023

Rodziny
         
 ID   ID męża   Imię męża   ID żony   Nazwisko matki   Ślub   Istniejące drzewo   Ostatnia modyfikacja 
 F12069 
 I40448  Rzeszotarski Teodor Piotr  I40449  Binduchowska Julia Natalia  30 sty. 1912  Warzyńscy 2 czer. 2023
 F10522 
 I36015  Organiak Józef  I36016  Organiak Maria z d. Kazimierska  data nieznana  Warzyńscy 2 czer. 2023
 F9008 
 I30940  Oszmański Norbert  I30471  Oszmańska Julianna z d. Kłobukowska  21 list. 1855  Warzyńscy 1 czer. 2023
 F101 
 I223  Ważyński Władysław  I233  Ważyńska Klementyna z d. Ziołbet  29 list. 1894  Warzyńscy 31 maj 2023
 F10683 
 I24444  Kiersnowski Stanisław  I24416  Kiersnowska Natalia z d. Ważyńska  27 paź. 1935  Warzyńscy 30 maj 2023
 F10176 
 I34769  Ważyński Justynian Jan  I34772  Ważyńska Karolina Elżbieta z d. Haertel vel Hartel vel Hertel  21 list. 1887  Warzyńscy 30 maj 2023
 F128 
 I286  Glogus Henryk Józef  I251  Glogus Aniela z d. Ważyńska  1917  Warzyńscy 29 maj 2023
 F259 
 I677  Korotko Władysław (Walter)  I676  Korotko Zofia z d. Tusińska  26 wrz. 1928  Warzyńscy 29 maj 2023
 F258 
 I675  Kowalski Leon  I612  Kowalski Maryanna z d. Jankowska  22 lip. 1913  Warzyńscy 29 maj 2023